Постанова № 39215186, 03.06.2014, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.06.2014
Номер справи
804/6388/14
Номер документу
39215186
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2014 р. Справа № 804/6388/14 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Голобутовського Р.З. розглянувши у письмовому провадженні у місті Дніпропетровську адміністративну справу за адміністративним позовом Прокурора Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства "Електроган" про стягнення заборгованості в сумі 71668,15 грн., -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2014 р. Прокурор Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить стягнути кошти з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне підприємство «Електроган», в рахунок погашення податкового боргу в розмірі 71668,15 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне підприємство «Електроган» знаходиться на обліку як платник орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності в Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області і на даний час має заборгованість перед бюджетом, яка виникла в результаті несплати узгоджених сум податкових зобов'язань в сумі 71668,15 грн.

У судове засідання прокурор, позивач та відповідач не прибули, про дату, час та місце судового засідання повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 6 ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але прибули не всі особи, які беруть участь у справі, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Суд вирішив розглянути справу у письмовому провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що адміністративний позов слід задовольнити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне підприємство «Електроган» перебуває на обліку у Лівобережній об'єднаній державній податковій інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області.

Матеріали справи свідчать, що Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне підприємство «Електроган» має заборгованість перед бюджетом зі сплати орендної плати за землю у розмірі 71668,15 грн., яка утворилась внаслідок наступного.

12.02.2013 р. Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажним підприємством «Електроган» подано до Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області податкову декларацію з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), в якій самостійно визначено суму сплати за 2013 р. в загальному розмірі 71367,61 грн., щомісячні платежі становлять 5947,30 грн., крім грудня 2013 р. за який встановлено суму сплати у розмірі 5947,31 грн.

Суми податкових зобов'язань задекларовані платником податків у податковій декларації самостійно, а отже є узгодженими.

Як свідчать Сальдовка Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області на 15.04.2014 р. Зворотній бік облікової картки Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства «Електроган», які містяться у справі, підприємством у визначені законодавством терміни суми податкового зобов'язання добровільно не сплачені.

Доказів сплати заборгованості Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажним підприємством «Електроган» до суду надано не було.

Відповідно до п. п. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону України "Про порядок погашення зобовязань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (у редакції чинній на час виникнення правовідносин між сторонами) у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання в установлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкові вимоги.

Лівобережною міжрайонною державною податковою інспекцією м. Дніпропетровська з метою погашення податкового боргу на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства «Електроган» направлялись податкові вимоги за №1/226 від 03.03.2010 р. та №2/320 від 06.04.2010 р., які отримані підприємством 12.04.2010 р.

Податкова вимога Товариству з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства «Електроган» за новоутвореним податковим боргом не виставлялась, оскільки податковий борг платника не переривався.

На час подання адміністративного позову кошти на погашення податкового боргу підприємством не сплачені, скасування податкового боргу не відбулось.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених Законом.

Згідно ст. 121 Конституції України до основних функцій прокуратури віднесено представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом.

Статтею 36-1 Закону України «Про прокуратуру» передбачено, що представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» при здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор має право звертатися до суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб.

Пунктом 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Відповідно до п. 54.1 ст. 54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Пунктом 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України закріплено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом..

Відповідно до п. п. 288.1, 288.2 ст. 288 Податкового кодексу України підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган державної податкової служби про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Згідно п. 288.7 ст. 288 Податкового кодексу України податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 цього розділу.

Відповідно до п. 286.2 ст. 286 Податкового кодексу України платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 1 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частинами за місяцями.

Згідно вимог п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України податкове зобовязання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частинами власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до п. п. 59.1, 59.5 ст. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. У разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Згідно п.п. 20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Пунктами 95.1, 95.2, 95.3 ст. 95 Податкового кодексу України визначено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Про наявність у Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства «Електроган» відкритих рахунків у банках свідчить довідка Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, яка знаходиться у матеріалах справи.

Згідно ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Враховуючи, що Товариством з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажним підприємством «Електроган» у визначений законодавством строк добровільно не сплачена самостійно задекларована та узгоджена сума орендної плати за землю в загальному розмірі 71668,15 грн., а також враховуючи відсутність будь-яких доказів сплати заборгованості або заперечень проти неї, суд вважає позовні вимоги обґрунтованими, у зв'язку з чим задовольняє адміністративний позов.

Керуючись ст. ст. 11, 14, 70, 71, 86, 128, 158-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Прокурора Самарського району м. Дніпропетровська в інтересах держави в особі Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області до Товариства з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажного підприємства «Електроган» про стягнення заборгованості в сумі 71668,15 грн. - задовольнити.

Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-монтажне підприємство «Електроган» (ЄДРПОУ 24240016), на користь Лівобережної об'єднаної державної податкової інспекції м. Дніпропетровська ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 38753114) заборгованість по орендній платі за земельні ділянки державної та комунальної власності в розмірі 71668,15 грн.

Постанова суду набирає законної сили відповідно до ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена відповідно до ст. 186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Р.З. Голобутовський

Попередній документ : 39215172
Наступний документ : 39215197