Рішення № 39057932, 21.05.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
21.05.2014
Номер справи
333/1544/14-ц
Номер документу
39057932
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 333/1544/14-ц

Провадження № 2/333/1258/14

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

21 травня 2014 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Пасюті К.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості кредитором спадкодавця від спадкоємця, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач Концерн «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості кредитором спадкодавця від спадкоємця.

В обґрунтування позовних вимог зазначив наступне.

Позивач з 01.01.2009 року по 01.02.2014 року надавав послуги з централізованого опалення у житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де була зареєстрована і мешкала ОСОБА_3, що померла ІНФОРМАЦІЯ_3 року. Остання належним чином не здійснювала оплату за житлово-комунальні послуги, у зв'язку з чим виникла заборгованість у розмірі 4191,46 гривень. Квартира ОСОБА_3 перейшла у спадщину до брата - ОСОБА_2.

Представник позивача Концерну «Міські теплові мережі» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи у відсутність представника позивача Концерну «Міські теплові мережі», підтримав викладене в позовній заяві, наполягав на позовних вимогах, просив суд задовольнити їх в повному обсязі, не заперечує проти ухвалення заочного рішення по справі.

Відповідач ОСОБА_2 повідомлений судом про дату, час та місце розгляду справи належним чином, повторно у судове засідання не з'явився, причину неявки суду не повідомив. Оскільки суд не має відомостей про причину неявки відповідача, повідомленого належним чином, відповідно до вимог ч. 4 ст. 169 ЦПК України суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів (ухвалює заочне рішення). Представник позивача згідно наданої заяви не заперечує проти такого вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 74 ЦПК України, у разі відсутності осіб, які беруть участь у справі за адресою, вважається, що судовий виклик або судове повідомлення вручене їм належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

У зв'язку вищевикладеним, на підставі ст.ст. 197, 224 ЦПК України суд вважає за можливе розглянути справу у відсутності позивача та відповідача в порядку заочного розгляду на підставі наявних у справі доказів, без фіксації судового процесу.

Встановивши обставини справи і перевіривши їх доказами, суд дійшов до висновку про задоволення позову з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов'язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно зі ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності.

Згідно зі ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних та юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 57, 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Позивач з 01.01.2009 року по 01.02.2014 року надавав послуги з централізованого опалення у житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1, де була зареєстрована і мешкала ОСОБА_3.

Згідно відповіді державного нотаріуса першої Запорізької державної нотаріальної контори Нестеренко О.М. № 2639/02-14 від 12.11.2013 року встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 року ОСОБА_3 померла, спадщину прийняв брат останньої - ОСОБА_2.

Відповідно до довідки - розрахунку, з 2009 року по 2014 рік сума заборгованості за житлово-комунальні послуги за адресою: АДРЕСА_1, становить 4191,46 гривень.

Відповідно до ст. 1281 ЦК України, спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги.

Згідно зі ст. 1282 ЦК України, спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину.

Згідно Рішення Виконавчого комітету Запорізької міської Ради № 25 від 29.01.2009 року «Про визначення виконавців житлово-комунальних послуг» у м. Запоріжжі, починаючи з 01.01.2009 року виконавцем житлово-комунальних послуг для населення, що мешкає у житловому фонді комунальної власності з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води визначено Концерн «МТМ» в будинках, мережі яких безпосередньо приєднані до теплових мереж Концерну «МТМ» (п. 1.3. Рішення).

Відповідно до п. 18 «Правил надання населенню послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення», затверджених Постановою КМУ від 21.07.2005 року за № 630 зазначено, що розрахунковим періодом для оплати послуг є календарний місяць. Плата за послуги вноситься не пізніше 20 числа місяця, що настає за розрахунком.

Згідно зі ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору або вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно зі ст.ст. 67, 68 ЖК України наймачі (власники) квартир зобов'язані щомісяця своєчасно вносити плату за комунальні послуги, до числа яких входять послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема відшкодування збитків та моральної шкоди.

Згідно зі ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

На підставі ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до вимог ст. 1213 ЦК України відповідач повинен відшкодувати вартість безпідставно набутої теплової енергії.

Таким чином, суд приходить до висновку, що внаслідок неправомірних дій відповідача, які виразились в порушенні строків та порядку оплати послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, позивач зазнав збитків, які підлягають відшкодуванню.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесений ним і документально підтверджений судовий збір, підлягають стягненню з відповідача.

Керуючись ст.ст. 526, 611, 625, 1213 ЦК України, ст.ст. 67, 68 ЖК України, п. 18 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 630 від 21.07.2005 року, ст.ст. 3, 10, 11, 57-60, ч. 4 ст. 169, ст.ст. 197, 174, 209, 214-215, 224-226 ЦПК України, ст.ст. 1281, 1282 ЦК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Концерну «Міські теплові мережі» в особі філії Концерну «Міські теплові мережі» Заводського району до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості кредитором спадкодавця від спадкоємця - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, на користь Концерну «Міські теплові мережі» (поточний рахунок зі спеціальним режимом № 26030301001951, Установа банку: Філія - Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957, код ЄДРПОУ 32121458) заборгованість за житлово-комунальні послуги у розмірі 4191 (чотири тисячі сто дев'яносто одна) гривня 46 копійок.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, на користь Концерну «Міські теплові мережі» (поточний рахунок зі спеціальним режимом № 26030301001951, Установа банку: Філія - Запорізьке обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України», МФО 313957, код ЄДРПОУ 32121458) судовий збір у розмірі 243 (двісті сорок три) гривні 60 копійки.

Копію заочного рішення надіслати відповідачу не пізніше трьох днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М. М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 39057932 ?

Документ № 39057932 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 39057932 ?

Дата ухвалення - 21.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39057932 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 39057932 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 39057923
Наступний документ : 39061220