Постанова № 39052550, 04.06.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
04.06.2014
Номер справи
813/3964/14
Номер документу
39052550
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2014 року № 813/3964/14

Львівський окружний адміністративний суд в складі:

Головуючого - судді Гулкевич І.З.,

за участю секретаря – Капустинської Н.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Львові адміністративну справу за поданням Сокальської об»єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Державного підприємства «Борокський спиртовий завод» про стягнення коштів за податковим боргом.,-

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2014 року на розгляд суду надійшло подання від Сокальської об'єднаної Державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про стягнення з рахунків Публічного акціонерного товариства «Львівська вугільна компанія» у банках,обслуговуючого такого платника податків 31732,26 грн в рахунок погашення податкового боргу.

Подання обгрунтовує тим, що відповідач має податкову заборгованість перед бюджетом по податку на додану вартість в сумі 31732,26 грн, який виник згідно податкового повідомлення-рішення від 22.02.2012 року №0000022301 в сумі 34 831,5 грн ( несплачений залишок станом на 02.06.2014 року становить 31 732,26 грн). Стверджує, що дана сума є узгодженою та не сплаченою у встановлені законом терміни.

Представник позивача в судове засідання не з»явився, подав заяву про розгляд справи без участі уповноваженого представника, подання підтримує в повному обсязі.

Представник відповідача через канцелярію суду подав пояснення по справі, в яких вказує, на те, що ДП «Борокський спиртовий завод» реорганізовується шляхом приєднання до ДП «Укрспирт». Відповідно дане зобов»язання буде сплачуватись правонаступником-Державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».

В судове засідання представник відповідача не з»явився, причини неявки не повідомив, належним чином повідомлений.

Відповідно до абз.3 ч.8 ст.183-3 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) розгляд подання відбувся без участі представників сторін.

Згідно з ч.1 ст.41 КАС України не здійснювалось фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу, у зв’язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі.

Оцінивши надані докази у їх сукупності та взаємозв’язку, враховуючи їх допустимість та належність, суд дійшов висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Право податкового органу звернутися в суд щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини передбачене підп.20.1.34 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (далі – ПК України).

Згідно з п.41.2 ст.41 ПК України органами стягнення є виключно органи доходів і зборів, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Водночас стягнення коштів платника податків відповідно до п.95.2 ст.95 ПК України проводиться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги.

Державне підприємство «Борокський спиртовий завод» зареєстроване 09 лютого 1995 року, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Відповідно до довідки позивача має відкриті рахунки у банківських установах.

Станом на час розгляду справи відповідач має непогашений борг з ПДВ в сумі 31732 грн. 26коп., що підтверджується таким.

З письмових доказів у справі суд встановив, що за результатами планової перевірки на підставі акту від 07.02.2012 №112/2301/00374746 позивач прийняв ППР від 22.02.2012 №0000022301, яким збільшив відповідачу суму грошового зобов’язання з ПДВ на загальну суму 34833,50 грн. (у т.ч. за штрафними (фінансовими) санкціями – 2 грн.).

Право органів державної податкової служби проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки передбачене п.75.1 ст.71 ПК України.

Суд звернув увагу, що відповідач оскаржив вищевказане ППР у судовому порядку. Постановою Львівського окружного адміністративного суду від 10.09.2013 у справі №2а-2038/12/1370, яка залишена без змін ухвалою Львівського апеляційного адміністративного суду від 13.03.2014, у задоволенні позовних вимог про скасування ППР відмовлено. Отже це рішення набрало законної сили 13.03.2014.

За змістом абз.4 п.56.18. ст.56 ПК України при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов'язання вважається узгодженим після набрання відповідним судовим рішенням законної сили.

Тому, суд дійшов висновку про узгодженість визначеного ППР від 22.02.2012 №0000022301 грошового зобов’язання в сумі 34833,50 грн.

Відповідно до абз.2 п.57.3. ст.57 ПК України у разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

П.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України визначено, що сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання визнається податковим боргом.

Суд встановив, що станом на момент узгодження вищевказаного грошового зобов’язання відповідач мав переплату з ПДВ в сумі 3101,24 грн., що підтверджується даними зворотного боку облікової картки. Таким чином на момент судового розгляду справи заборгованість відповідача з ПДВ становить 31732 грн. 26 коп., що також відображено в даних зворотного боку облікової картки з відповідного податку, яку заявник просить стягнути у судовому порядку.

Відповідно до п. 59.1. ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Суд звернув увагу, що 02.04.2014 позивач прийняв податкову вимогу форми «Ю» №452-25 про необхідність сплати податкового боргу за узгодженими зобов’язаннями з ПДВ в сумі 34833 грн. 50 коп. Вказана вимога отримана відповідачем 03.04.2014, що підтверджується підписом юриста Чернявського Р.І. на податковій вимогі. Однак станом на час судового розгляду справи вимога не оскаржена, грошове зобов’язання, визначене нею, не сплачене.

Посилання представника відповідача, що ДП «Борокський спиртовий завод» перебуває на стадії реорганізації шляхом приєднання до ДП «Укрспирт», відповідно до акту №9 від 21.05.2014 р донарахування ПДВ згідно рішення суду в сумі 31732,26 грн передано на ДП «Укрспирт», як правонаступника, судом не береться до уваги, з посиланням на наступне.

Відповідно до ст.33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна. Прав та обов»язків іншим юридичним особам-правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом.

Згідно з п.2 ст.33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» юридична особа є такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців ДП «Борокський спиртовий завод» перебуває в стані припинення.

Відповідно до п.95.1 і п.95.2 ст.95 ПК України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

У відповідності до абз.1 п.95.3 ст.95 ПК України, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідачем суду доказів в підтвердження факту вжиття заходів щодо погашення заборгованості перед бюджетом не представлено, не надано доказів в спростування вимог позивача.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, суд вважає, що подання слід задоволити, стягнувши кошти з рахунків відповідача в розмірі 31732,26 грн.

Згідно ч.7 ст.183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, негайно виконуються постанови суду, прийняті за результатами розгляду звернень органів державної податкової служби в порядку визначеному цією статтею.

Відповідно до ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з сторін не стягуються.

Керуючись ст.ст. 7-14, 69-71, 86, 94, 159-163, 167, 183-3 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з рахунків Державного підприємства «Борокський спиртовий завод» (місцезнаходження: 80033, Львівська область, Сокальський район, с.Борок, код ЄДРПОУ 00374746) до Державного бюджету України кошти в сумі 31732,26 (тридцять одна тисяча сімсот тридцять дві гривні 26 копійок).

Постанову суду допустити до негайного виконання.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена в строк та в порядку, визначеному ст.186 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Гулкевич І.З.

Часті запитання

Який тип судового документу № 39052550 ?

Документ № 39052550 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 39052550 ?

Дата ухвалення - 04.06.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 39052550 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 39052550 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 39052164
Наступний документ : 39052553