Ухвала суду № 39012449, 30.05.2014, Запорізький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.05.2014
Номер справи
808/3454/14
Номер документу
39012449
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАПОРІЗЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

ПРО ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНІЙ СПРАВІ

30 травня 2014 року Справа № 808/3454/14 м. ЗапоріжжяСуддя Запорізького окружного адміністративного суду Калашник Ю.В., розглянувши матеріали

адміністративного позову: Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

до: Товариства з обмеженою відповідальністю «Альга-Запоріжжя»

про припинення юридичної особи,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2014 до Запорізького окружного адміністративного суду надійшов адміністративний позов Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Альга-Запоріжжя»( далі - відповідач), про припинення юридичної особи.

Спір виник із публічно-правових відносин, у яких позивач є суб'єктом владних повноважень.

Зазначений спір, згідно із ст. 17 КАС України, належить до компетенції адміністративних судів і має розглядатись у порядку адміністративного судочинства та відповідно до ч. 2 ст.18 КАС України підсудний окружним адміністративним судам.

Адміністративний позов подано в межах строку звернення до адміністративного суду, встановленого ст.99 КАС України. Підстави для повернення позовної заяви, відмови у відкритті провадження у справі та залишення позовної заяви без розгляду відсутні.

Оскільки рішення у цій справі стосується прав, свобод, інтересів та обов'язків засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Альга-Запоріжжя» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, то суддя вважає за необхідне залучити до участі у справі у якості третіх осіб засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Альга-Запоріжжя» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

Під час підготовчого провадження суддя встановив необхідність витребувати у сторін та третьої особи всі наявні у них документи та матеріали, які можуть бути використані як докази у справі.

За наслідками розгляду матеріалів позовної заяви, суд дійшов висновку про необхідність закінчити підготовче провадження, відкрити провадження в адміністративній справі та призначити її до судового розгляду.

У зв'язку із цим, керуючись статтями 104-107, 110, 121, 160, 165 КАС України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у адміністративній справі №808/3454/14.

2. Залучити до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Альга-Запоріжжя» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4

3. Закінчити підготовче провадження у справі та призначити справу №808/3454/14 до судового розгляду, яке буде проводитися суддею Калашник Ю.В., одноособово.

4. Судове засідання призначити на 23 червня 2014 року о/об 11 год. 45 хв., яке відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, буд. 65 в, в залі судового засідання № 15.

5. Зобов'язати надати у судове засідання:

позивача - належним чином оформлену довіреність на представника; нормативні обґрунтування позовних вимог; довідку щодо неподання відповідачем звітності та відсутності заборгованості на час розгляду справи судом; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на відповідача на час розгляду справи судом та інформація про засновників і керівництво підприємства; інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті; належним чином засвідчені копії усіх витребуваних документів - у справу, оригінали - суду для огляду.

відповідача - у разі невизнання адміністративного позову подати до 23.06.2014 року письмові заперечення проти позову та докази на обґрунтування цих заперечень; належним чином оформлена довіреність на представника; установчі документи; відомості про наявність податкової заборгованості на день засідання суду; докази надання до податкових органів податкової звітності або пояснення про причини її неподання; докази перебування за юридичною адресою; інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті; належним чином засвідчені копії усіх витребуваних документів - до справи, оригінали - суду для огляду.

третім особам - документ, що посвідчує особу; довіреність на представника (за наявності); пояснення по суті спору; інші документи, що можуть бути використані судом для вирішення справи по суті; належним чином засвідчені копії усіх витребуваних документів - до справи, оригінали - суду для огляду.

6. Копію ухвали надіслати особам, які беруть участь у справі разом із витягом про їх процесуальні права та обов'язки.

7. У судове засідання викликати повістками осіб, які беруть участь у справі. У разі неможливості прибути у судове засідання сторін, або їх представників, пропонуємо подати клопотання про розгляд справи без участі представника.

8. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ю.В.Калашник

23 червня 2014 року 11:45

ВИТЯГ

про процесуальні права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі

Стаття 49 КАС України

1. Особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

2. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

3. Особи, які беруть участь у справі, мають право:

1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів;

2) знайомитися з матеріалами справи;

3) заявляти клопотання і відводи;

4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення;

5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів;

6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам;

7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб;

8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них;

9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень;

10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів;

11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

4. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Стаття 51 КАС України

1. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

2. Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

3. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

4. Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї - небудь права, свободи чи інтереси.

Попередній документ : 39012447
Наступний документ : 39012454