Постанова № 38986517, 30.05.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.05.2014
Номер справи
813/3297/14
Номер документу
38986517
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2014 року Справа № 813/3297/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі головуючого - судді Мричко Н.І. розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА-ВІТА» про стягнення коштів з рахунків платника податків у сумі 23856,24 грн, -

встановив :

Дрогобицька об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Львівській області (надалі – Дрогобицька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області) звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА-ВІТА» (надалі – ТзОВ «АКВА-ВІТА»), в якому просить стягнути кошти з рахунків платника податків ТзОВ «АКВА-ВІТА» у банках, обслуговуючих такого платника податків в розмірі 23856,24 грн.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що у відповідача існує заборгованість перед бюджетом в розмірі 23856,24 грн. Вказана заборгованість виникла внаслідок несплати податку на додану вартість. Враховуючи те, що відповідачем тривалий час не вживаються заходи щодо погашення заборгованості самостійно, просить позов задовольнити повністю.

Згідно з ухвалою судді від 07 травня 2014 року скорочене провадження у даній справі відкрито.

Відповідачу надіслано судом копію ухвали про відкриття скороченого провадження разом із копією позовної заяви з додатками до неї, та запропоновано протягом десяти днів з дня одержання вказаних вище документів подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову. Проте, поштовий конверт повернено до суду з відміткою органу зв’язку «за закінченням зберігання». Відповідно до вимог ч. 4 ст. 33, ч. 11 ст. 35 КАС України судове повідомлення вважається врученим відповідачу 17 травня 2014 року. У встановлений строк заперечень чи пояснень відповідача щодо даного адміністративного позову до суду не надходило.

Оскільки судом належним чином виконано свій обов'язок щодо повідомлення відповідача, тому суд дійшов до висновку про наявність достатніх підстав для розгляду справи в порядку скороченого провадження, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 183-2, п. 2 ч. 5 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

ТзОВ «АКВА-ВІТА» – 11.04.2006 року зареєстроване Дрогобицькою районною державною адміністрацією Львівської області як юридична особа за адресою: 82122, Львівська область, Дрогобицький район, с.Новошичі, ідентифікаційний код – 34339429, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 19.03.2014 року №18367319 та довідкою АА №060709 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Відповідач – ТзОВ «АКВА-ВІТА» узяте на облік як платник податків у ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області 14.04.2006 року за №3120, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 12.02.2009 року №1549.

Як слідує з матеріалів справи, за ТзОВ «АКВА-ВІТА» рахується заборгованість перед бюджетом та державними цільовими фондами по сплаті грошового зобов’язання з податку на додану вартість в розмірі 23856,24 грн, що підтверджується наступними доказами.

22.03.2011 року посадовими особами ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області проведено перевірку платника податків ТзОВ «АКВА-ВІТА» з питань неподання або несвоєчасного подання податкової звітності з податку на додану вартість за лютий 2011 року. Під час перевірки встановлено порушення п.49.18.1,п.4.18, п.49.18 ст.49 Податкового Кодексу України, а саме: неподання декларації з податку на додану вартість за лютий 2011 року (граничний строк подання – щомісячно до 20 числа). За наслідками перевірки складений Акт № 288/15-2 від 22.03.2011 року.

На підставі Акта перевірки №288/15-2 від 22.03.2011 року, ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області прийняте податкове повідомлення-рішення №0001471502 від 27.04.2011 року відповідно до якого сума збільшеного грошового зобов’язання за платежем «податок на прибуток приватних підприємств» становить 2040 грн.

22.04.2011 року посадовими особами ДПІ у Дрогобицькому районі м.Львова проведено камеральну перевірку платника податків ТзОВ «АКВА-ВІТА» з питань неподання (несвоєчасного подання) податкової звітності з податку на додану вартість за березень 2011 року. Під час перевірки встановлено порушення:

- п.49.18.1 (п.49.18.2), п.49.18 ст.49 Податкового Кодексу України, а саме: неподання податкової звітності з податку на додану вартість (декларація (скорочена);

- несвоєчасне подання податкової звітності з податку на додану вартість. За наслідками перевірки складений Акт № 388/15-2 від 22.04.2011 року.

На підставі Акта перевірки №388/15-2 від 22.04.2011 року, ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області прийняте податкове повідомлення-рішення №0002051502 від 03.06.2011 року, згідно якого сума збільшено грошового зобов’язання за платежем «податок на прибуток приватних підприємств» становить 2040 грн.

05.03.2013 року посадовими особами Дрогобицької ОДПІ ДПС у Львівській області проведено перевірку платника податків ТзОВ «АКВА-ВІТА» з питань своєчасності сплати самостійно визначеного податкового зобов’язання з податку на додану вартість до бюджету за період з 11.03.2011 року по 18.01.2013 року. Під час перевірки встановлено порушення п.57.1 ст.57 Податкового Кодексу України, а саме: несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов’язання за платежем «податок на додану вартість» за період з 11.03.2011 року по 18.01.2013 року (граничний строк сплати – 29.04.2011 року в сумі 39091,99 грн, фактично сплачено – 18.01.2013 року в сумі 630 грн). За наслідками перевірки складений Акт №94/15-20 від 05.03.2013 року.

На підставі Акта перевірки №94/15-20 від 05.03.2013 року, Дрогобицька ОДПІ Львівської області ДПС прийняте податкове повідомлення-рішення №0000511520 від 15.04.2013 року, згідно якого сума збільшено грошового зобов’язання за платежем «податок на додану вартість» становить 7818,4 грн.

Вирішуючи спір по суті, суд виходить з наступного.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Як вбачається з припису норми ст. 14.1.137 ст.14 Податкового кодексу України, орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до ст. 15 Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно п.п.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

У відповідності до п.п.54.3.1 п. 54.3 ст. 54 Податкового Кодексу України, контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, зокрема, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Положеннями п.57.3 ст.57 Податкового Кодексу України передбачено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.59.1. ст.59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Податкова вимога може не надсилатися, якщо загальна сума податкового боргу платника податків не перевищує одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

В порядку п.59.3. ст.59 Податкового кодексу України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Проте, як вбачається з матеріалів справи, на адресу відповідача, на виконання пп. 6.2.1 п. 6.2 ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (чинного на момент виникнення спірних правовідносин) направлялись перша податкова вимога форми «Ю» 1 від 09.11.2010 року № 1/727 на суму 168,30 грн (штрафні (фінансові) санкції) та другу податкову вимогу форма «Ю-2» від 13.12.2010 року № 2/842 на суму 338,30 грн (штрафні (фінансові) санкції). Згідно з акта ДПІ у Дрогобицькому районі Львівської області від 13.12.2010 року №357пв/24-122 «Про причини неможливості вручення податкової вимоги №2/842 від 13.12.2010 року» така розміщена на дошці оголошень.

Відповідно до положень статті 95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Положеннями п. 95.3. ст. 95 Податкового Кодексу, стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше, ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Як встановлено судом, з моменту надіслання податкової вимоги на адресу ТзОВ «АКВА-ВІТА» минуло 60 календарних днів, однак суму податкового боргу відповідачем сплачено не було.

Згідно з довідкою Дрогобицької ОДПІ ГУ МІндоходів у Львівській області від 28.03.2014 року №2511/25-00 про суму новоствореного податкового боргу платника податків ТзОВ «АКВА-ВІТА» станом на 27.03.2014 року заборгованість за платежем «податок на додану вартість» становить 23856,24 грн (в тому числі: штрафні санкції – 11898,40 грн, пеня – 11957,84 грн).

Відповідно до Податкового Кодексу України, податковий борг – це сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Згідно п.95.1 ст. 95 Податкового Кодексу України – орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власність, а в разі їх недостатності – шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Положеннями п. 95.3 ст.95 Податкового Кодексу України стягнення коштів з рахунку платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органами державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

У відповідності до п.20.1.18 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

З урахуванням того, що сума податкового зобов'язання в розмірі 23856,24 грн станом на дату розгляду справи набула статусу податкового боргу, беручи до уваги те, що позивачем було вжито всіх передбачених Податковим кодексом України заходів з погашення податкового боргу відповідача, які, в свою чергу, не дали позитивного результату, суд приходить до висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо стягнення з відповідача податкового боргу з податку на прибуток в сумі 23856,24 грн.

Розподіл судових витрат згідно ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України не застосовується, оскільки позивач звільнений від сплати судового збору.

Керуючись ст.ст. 4, 7-11, 14, 69-71, 72, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА-ВІТА» на користь бюджету кошти в сумі 23856 (двадцять три тисячі вісімсот п’ятдесят шість) грн 24 коп.

Постанову суду звернути до негайного виконання.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення, а в разі складення постанови у повному обсязі у відповідності до ч. 3 ст. 160 цього Кодексу, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішення за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Мричко Н.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38986517 ?

Документ № 38986517 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38986517 ?

Дата ухвалення - 30.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38986517 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38986517 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38986500
Наступний документ : 38986522