Рішення № 38956241, 26.05.2014, Господарський суд Львівської області

Дата ухвалення
26.05.2014
Номер справи
914/1442/14
Номер документу
38956241
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2014 р. Справа № 914/1442/14

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ», м. Дніпропетровськ, до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕЯ», м. Жовква, Львівська обл. про: стягнення 36 464,17 грн. заборгованості за договором поставки. Суддя Синчук М.М. При секретарі Гринчишин О.О.За участю представників:позивача: Ромінський А. О. - довіреність №17 від 28.04.14р.

Харченко О. С. - довіреність № 18 від 28.04.2014р.

відповідача: Мандюк О. О. - директор.

Представникам сторін роз'яснено права та обов'язки передбачені ст.ст. 20, 22 ГПК України. Заяв про відвід судді не подавалось. Клопотань про технічну фіксацію судового процесу не поступало.

На розгляд господарського суду Львівської області подано позов Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕЯ» про стягнення 36 464,17 грн. заборгованості за договором поставки. Ухвалою від 22.04.2014 р. провадження у справі порушено, позовну заяву прийнято до розгляду, розгляд справи призначено на 05.05.2014 р.

Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що відповідач, у порушення умов Договору поставки №25 ЛВ від 07.06.2012 р., не здійснив оплати у повному обсязі за поставлену продукцію, внаслідок чого виникла заборгованість у сумі 7 094,84 грн. Крім того, відповідачу нараховано 22 797,37 грн. - пені, 6 571,96 грн. - 30% річних.

В судове засідання 05.05.2014 р. представник позивача з'явився. Позовні вимоги підтримав у повному обсязі.

В судове засідання 05.05.2014 р. представник відповідача з'явився, позовні вимоги визнав. В судовому засіданні оголосив клопотання про відкладення розгляду справи для надання можливості сторонам мирно врегулювати спір.

В судовому засіданні 05.05.2014 р. оголошено перерву до 26.05.2014 р.

В судове засідання 26.05.2014 р. представник позивача з'явився, надав пояснення по справі, подав заяву в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача штрафні санкції в розмірі 29 369,33 грн. та судовий збір в розмірі 1 827,00 грн., у зв'язку із погашенням основного боргу в сумі 7 094,84 грн.

В судове засідання 26.05.2014 р. представник відповідача з'явився, подав заяву згідно якої визнав позовні вимоги в розмірі 29 369,33 грн. та судовий збір в сумі 1 827,00 грн.

Вислухавши представників сторін, проаналізувавши матеріали справи, суд встановив наступне.

Між сторонами у справі укладено Договір поставки №25 ЛВ від 07.06.2012 р. (надалі - Договір). За умовами цього Договору постачальник - ТОВ «Бюнайм Україна» зобов'язується поставляти непродовольчі товари відповідно до поданого покупцем замовлення, а покупець (відповідач у справі) зобов'язується прийняти товар та своєчасно оплатити його вартість. (а.с. 14-16)

Відповідно до п. 1.2. Договору предметом цього Договору є товари, що визначені у відповідних супровідних документах (накладних, товарно-транспортних накладних тощо), які є невід'ємною частиною цього Договору.

01.04.2013 р. між сторонами у справі укладено Додаткову угоду до Договору, яка є невід'ємною частиною Договору №25 ЛВ від 07.06.2012 р., згідно якої внесено зміни в Договір в частині зміни найменування постачальника замість ТОВ «Бюнайм Україна» на ТОВ «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ». (а.с. 17)

Відповідно до п. 2.1. Договору, постачальник здійснює постачання товару, а покупець приймає та оплачує товар за цим Договором окремими партіями.

Згідно п. 4.2. Договору, розрахунки за кожну поставлену партію товару здійснюються в національній валюті України (гривнях) в безготівковому порядку шляхом перерахування покупцем грошових коштів на поточний рахунок постачальника.

Відповідно до п. 4.4. Договору, покупець сплачує 100% вартості кожної партії товару на протязі 30 календарних днів з моменту її отримання. Факт отримання товару підтверджується видатковою накладною підписаною сторонами.

На виконання умов Договору позивачем поставлено відповідачу товар, а відповідачем прийнято, що підтверджується видатковими накладними. (а.с. 38-102)

Відповідач свої зобов'язання за Договором в частині оплати товару виконав частково, неоплаченим залишився товар на суму 7 094,84 грн., що підтверджується Актом звіряння взаємних розрахунків між сторонами станом на 31.03.2014 р. (а.с. 20)

В судових засіданнях представник відповідача основну суму боргу в розмірі 7 094,84 грн. визнав в повному обсязі.

В судовому засіданні 26.05.2014 р. представник позивача подав заяву в якій просить суд стягнути з відповідача на користь позивача штрафні санкції в розмірі 29 369,33 грн. та судовий збір в розмірі 1 827,00 грн., у зв'язку із погашенням основного боргу в сумі 7 094,84 грн.

Відповідно до п. 4.5. Договору, сторони домовились, що у разі не оплати покупцем поставленого постачальником товару протягом строку вказаному в п. 4.4. цього Договору, покупець зобов'язаний за першою вимогою постачальника повернути йому увесь поставлений та неоплачений протягом семи календарних днів з моменту пред'явлення такої вимоги.

Згідно п. 5.4. Договору, якщо заборгованість покупця перед постачальником триває більше 2-х місяців покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочки платежу. При цьому відповідно до ч.6 ст. 232 ГК України сторони погодили, що нарахування пені за цим пунктом Договору починається від самого першого дня виникнення прострочення покупця перед постачальником та припиняється через один календарний рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Відповідно до п. 5.3. Договору за порушення строку оплати товарів покупець сплачує постачальнику проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 30% річних від суми заборгованості.

В судовому засіданні 26.05.2014 р. представник відповідача подав заяву згідно якої визнав позовні вимоги в розмірі 29 369,33 грн. та судовий збір в сумі 1 827,00 грн.

При винесенні рішення суд виходив з наступного.

Відповідно до ч. 1 п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст. 526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно ч. 2 ст. 712 ЦК України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Як встановлено судом та підтверджується матеріалами справи, відповідачем погашено основну суму боргу в розмірі 7 094,84 грн., що не заперечується позивачем.

В судовому засіданні 26.05.2014 р. представник позивача подав заяву про зменшення розміру позовних вимог, у зв'язку із погашенням основного боргу в сумі 7 094,84 грн., просить суд стягнути з відповідача на користь позивача штрафні санкції в розмірі 29 369,33 грн. та судовий збір в розмірі 1 827,00 грн.

Згідно п. 5.4. Договору, якщо заборгованість покупця перед постачальником триває більше 2-х місяців покупець сплачує постачальнику пеню у розмірі 0,5% від суми заборгованості за кожен день прострочки платежу. При цьому відповідно до ч.6 ст. 232 ГК України сторони погодили, що нарахування пені за цим пунктом Договору починається від самого першого дня виникнення прострочення покупця перед постачальником та припиняється через один календарний рік від дня, коли зобов'язання мало бути виконано. Таким чином, вимоги позивача про стягнення з відповідача 22 797,37 грн. пені є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 5.3. Договору за порушення строку оплати товарів покупець сплачує постачальнику проценти за користування чужими грошовими коштами у розмірі 30% річних від суми заборгованості. Тому, вимоги позивача про стягнення 6 571,96 грн. - 30% річних є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір слід покласти на відповідача.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 193 ГК України, ст. ст. 525, 526, 625, 655, 692, 712 ЦК України, ст. ст. 33, 34, 43, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, ст. 7 Закону України "Про судовий збір", суд

В И Р І Ш И В :

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛТЕЯ» (адреса: 80300, Львівська область, м. Жовква, вул. Богдана Хмельницького, буд. 35А; ідентифікаційний код 22406524) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДХАУЗ СВІС ГМБХ» (адреса: 49027, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 53; ідентифікаційний код 35341093) 22 797,37 грн. - пені, 6 671,96 грн. - 30% річних, 1 827,00 грн. відшкодування витрат на оплату судового збору.

3. Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України, може бути оскаржене до Львівського апеляційного господарського суду в порядку і строки, передбачені ст. ст. 91- 93 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя Синчук М.М.

Попередній документ : 38956181
Наступний документ : 38956244