Постанова № 38906266, 03.04.2014, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.04.2014
Номер справи
804/2855/14
Номер документу
38906266
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 р. справа № 804/2855/14 Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду Чорна В.В., одноособово розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області до Приватного підприємства «Агробуд» про стягнення податкового боргу, -

в с т а н о в и в:

19 лютого 2014 року Державна податкова інспекція у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області на виконання своїх владних повноважень звернулась до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства «Агробуд» про стягнення податкового боргу з податку на додану вартість на загальну суму 8 195 грн. 32 коп.

В обґрунтування позовних вимог, позивач зазначив, що відповідач має податковий борг з податку на додану вартість в сумі 8 195 грн. 32 коп., який виник внаслідок несплати самостійно задекларованих зобов'язань згідно податкових декларацій за 2012 та 2013 рік. В добровільному порядку суму податкового боргу відповідач не сплачує, що стало підставою для звернення податкового органу до суду з цим позовом.

Відповідно до норм ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства, справу розглянуто в порядку скороченого провадження.

Судом було направлено відповідачу копію ухвали про відкриття скороченого провадження за даним адміністративним позовом на адресу, зазначену в позовній заяві, однак, на адресу суду 01.04.2014 р. (а.с. 18) повернувся конверт з відміткою поштового відділення про причини невручення поштового відправлення адресату - «за закінченням терміну зберігання». Заперечень проти позову до суду від відповідача не надійшло.

Відповідно до ч. 11 ст. 35 Кодексу адміністративного судочинства України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

За викладених обставин, суд вважає, що вжив усі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача про дату та місце судового розгляду справи, з метою реалізації ним права судового захисту своїх інтересів.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 183-2 КАС України, справа повинна бути розглянута у порядку скороченого провадження не пізніше трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого для надання заперечень або заяви про визнання позову, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядається судом за місцезнаходженням відповідача.

Дослідивши матеріали справи, судом встановлені наступні обставини.

Приватне підприємство «Агробуд» зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, та перебуває на обліку в ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області як платник податків.

Відповідачем до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська 16.01.2013 р. було подано податкову декларацію з податку на додану вартість № 9084831907 за грудень 2012 року, в якій у рядку 18 платник податків самостійно визначив суму грошових зобов'язань до сплати у розмірі 4 862 грн. 00 коп. (а.с. 10-11).

Також, 31.01.2013 р. відповідач надав до ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська податкову декларацію з податку на додану вартість за січень 2013 рку, у якій в рядку 18 самостійно визначив суму зобов'язань, належних до сплати, у розмірі 5 000 грн. 00 коп. (а.с. 4-5).

Згідно із ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законами.

Підпунктами 16.1.3, 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України встановлено обов'язок платників податків подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, а також сплачувати податки та збори у строк та в розмірах, встановлених цим Кодексом та іншими законами з питань митної справи.

Згідно п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України, податкова декларація, розрахунок - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

Згідно ст. 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання, яку визначає у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, визначені цим Кодексом.

Пунктом 202.1 ст. 202 розділу V "Податок на додану вартість" Податкового кодексу України передбачено, що звітним (податковим) періодом для сплати податку на додану вартість є один календарний місяць, а у випадках, особливо визначених цим Кодексом, календарний квартал.

Відповідно до п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 203.2 ст. 203 Податкового кодексу України передбачено, що платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

У визначені законом строки самостійно задекларовані платником податків податкові зобов'язання з податку на додану вартість за грудень 2013 р., січень 2014 р. в розмірі 8 195 грн. 32 коп. Приватним підприємством «Агробуд» сплачені не були, а тому, у відповідності до пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України, набули статусу податкового боргу.

Так, згідно із пп. 14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Наявність податкового боргу відповідача з податку на додану вартість на загальну суму 8 195 грн. 32 коп. підтверджується довідкою ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська про стан розрахунків з бюджетом (а.с. 6-7).

Відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, у разі, коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п. 59.3 ст.59 Податкового кодексу України, податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

Згідно п.п. 95.1-95.3 ст. 95 Податкового кодексу України, орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі. Стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги. Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

31.01.2013 р., відповідно до п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, Державною податковою інспекцією у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська винесено податкову вимогу № 335 по податку на додану вартість на суму 3 193 грн. 52 коп. (а.с.12).

Не зважаючи на вжиті заходи, податковий борг відповідачем сплачений не був.

Відповідно до п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

З огляду на наявність несплаченого відповідачем податкового боргу з податку на прибуток, що підтверджено матеріалами справи, а також вжиття податковим органом всіх необхідних заходів, передбачених чинним законодавством, для стягнення коштів на користь державного бюджету, суд дійшов висновку про задоволення адміністративного позову в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 160-162, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області -задовольнити.

Стягнути з рахунків Приватного підприємства «Агробуд» (код ЄДРПОУ 32186583) у банках, що обслуговують платника податків, на користь державного бюджету (р/р 31118029700004 в ГУДКУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, код бюджетної класифікації 14010100) в рахунок погашення податкового боргу з податку на додану вартість кошти в сумі 8 195 грн. 32 коп. (вісім тисяч сто дев'яносто п'ять гривень тридцять дві копійки).

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною відповідно до статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки. Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Суддя В.В. Чорна

Попередній документ : 38905355
Наступний документ : 38906271