Постанова № 38901924, 15.05.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.05.2014
Номер справи
813/2577/14
Номер документу
38901924
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2014 року м. Львів № 813/2577/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі судді Кедик М.В., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області до комунального підприємства Сколівське водопровідно-каналізаційне господарство про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду, –

ВСТАНОВИВ:

Територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Львівській області (далі – ТУ Держгірпомнагляду у Львівській області) звернулося до суду з позовом до комунального підприємства Сколівське водопровідно-каналізаційне господарство (далі – Сколівське КП ВКГ) про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом заборони виконання робіт підвищеної небезпеки – виконання робіт в колодязях, траншеях; зварювальних робіт до усунення відповідачем порушень та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення робіт.

Позовні вимоги обґрунтовує тим, що під час проведення планової перевірки дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки було виявлено порушення нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю працівників. Враховуючи зазначене, у зв’язку з виникненням умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об’єкта, машин і механізмів несе ризик загрози життю працівників, з метою недопущення спричинення шкоди здоров’ю працівників Сколівського КП ВКГ, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Ухвалою суду відкрито скорочене провадження в адміністративній справі. Копію ухвали про відкриття скороченого провадження разом із копією позовної заяви з додатками до неї надіслано відповідачу та запропоновано протягом десяти днів з дня одержання вказаних вище документів подати заперечення проти позову та необхідні документи або заяву про визнання позову.

Відповідач 17.04.2014 року за вх. № 14323 подав до суду заяву про визнання адміністративного позову.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 183-2 КАС України скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо застосування у випадках, передбачених законом, заходів реагування у сфері державного нагляду (контролю), якщо вони можуть бути застосовані виключно за судовим рішенням.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Враховуючи вищезазначене, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для розгляду справи в порядку скороченого провадження, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Перевіривши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1996 року № 2694-ХІІ визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, врегульовує відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні (далі – Закон № 2694-ХІІ).

Відповідно до статті 4 Закону № 2694-ХІІ, державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі, на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 року № 877-V (далі - Закон № 877-V).

Відповідно до статті 1 Закону № 877-V, державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Наказом Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 02.12.2011 № 186-к затверджено Положення про територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Львівській області (далі – Положення).

Пунктом 1 Положення визначено, що територіальне управління є територіальним органом, який діє у складі Держгірпромнагляду України та їй підпорядковується.

Згідно з п. 1.4 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 № 826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 року за № 1531/20269 (далі - Положення № 826), загроза життю та здоров'ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Відповідно до п. 2.1 Положення № 826 державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду України згідно з цим Положенням перевірок (обстежень) установ, підприємств, організацій, їх відокремлених підрозділів, філій, представництв, юридичних осіб, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - суб'єкти господарювання), у тому числі окремих виробничих об'єктів суб'єктів господарювання - виробничих цехів та дільниць, машин і механізмів, промислових майданчиків, інших відокремлених виробничих структурних підрозділів (далі - об'єкти перевірки).

Пунктом 2.26 Положення № 826 передбачено, що право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки: порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників; порушень вимог Кодексу України про надра; відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; не проведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Згідно частини 5 статті 4 Закону № 877-V повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

Відповідно до частини 7 статті 7 Закону № 877-V орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства.

Згідно з ч. 3 ст. 21 Закону № 2694-ХІІ роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл). Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки затверджений Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 року передбачає отримання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, зокрема – роботи в колодязях, траншеях, зварювальних робіт (п. 15 дод. 2, п. 23 дод. 2).

Судом встановлено, що на підставі наказу ТУ Держгірпомнагляду у Львівській області від 18.02.2014 року № 168, витягу з графіка проведення перевірок суб’єктів господарювання (виробничих об’єктів) на лютий 2014 року, повідомлення про проведення планової перевірки виробничих об’єктів від 18.02.2014 року № 103/12-40 та направлення на проведення перевірки від 18.02.2014 року № 98/12-41, позивачем було проведено планову перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки за результатами якої ТУ Держгірпомнагляду у Львівській області складено акт від 12.03.2014 року № 12-19/6/15.

Під час проведення перевірки було виявлено порушення нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю працівників, зокрема відсутній дозвіл територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, що є порушенням п. 15, п. 23 дод. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 року, ст. 21 Закону України «Про охорону праці».

Актом також попереджено відповідача про необхідність негайного зупинення виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме, - виконання робіт в колодязях, траншеях, зварювальних та зупинення експлуатації зварювального трансформатора без ін. №.

Відповідачем не надано жодних доказів щодо усунення виявлених порушень, зазначених в акті перевірки від 12.03.2014 року № 12-19/6/15.

Відповідно до ч. 1 ст. 136 КАС України відповідач може визнати адміністративний позов протягом всього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи.

Частиною 3 ст. 112 КАС України передбачено, що у разі повного визнання відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова про задоволення адміністративного позову.

Враховуючи вищевикладене, у зв'язку з виникненням загрози життю та/або здоров'ю людей та з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров'ю людей, ненаданням відповідачем жодних доказів щодо усунення виявлених порушень, зазначених у акті перевірки від 12.03.2014 року № 12-19/6/15, а також у зв’язку із визнанням адміністративного позову відповідачем, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом заборони виконання робіт підвищеної небезпеки – виконання робіт в колодязях, траншеях; зварювальних робіт до усунення відповідачем зазначених порушень та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення роботи – є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 94 КАС України судові витрати на користь позивача не присуджуються.

Керуючись ст. ст. 17-19, 94, 160-163, 183-2 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до комунального підприємства Сколівське водопровідно-каналізаційне господарство (Майдан Незалежності, 10, м. Сколе, Львівська область, 80100, код ЄДРПОУ 22390774) шляхом заборони виконання робіт підвищеної небезпеки – виконання робіт в колодязях, траншеях; зварювальних робіт до усунення порушення, зазначеного в акті перевірки Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Львівській області від 12.03.2014 року № 12-19/6/15 та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення робіт.

Постанову звернути до негайного виконання.

Постанова за результатами скороченого провадження може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

У разі оскарження в апеляційному порядку постанови, прийнятої у скороченому провадженні, ухвала суду апеляційної інстанції по такій справі є остаточною і оскарженню не підлягає.

Постанова суду першої інстанції може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду.

Згідно ст. 186 КАС України, апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього ж Кодексу апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова суду першої інстанції, набирає законної сили у порядку та строки згідно ст. 254 КАС України.

Постанова складена у повному обсязі 15.05.2014 року.

Суддя Кедик М.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38901924 ?

Документ № 38901924 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38901924 ?

Дата ухвалення - 15.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38901924 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38901924 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38901894
Наступний документ : 38901952