Рішення № 38818885, 06.05.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
06.05.2014
Номер справи
904/1683/14
Номер документу
38818885
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

15.05.14р. Справа № 904/1683/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок-Сервіс", м. Кривий Ріг

до Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація №31", м. Кривий Ріг

про стягнення заборгованості за договором підряду

Суддя Петрова В.І.

Представники:

від позивача: Матвієнко З.В., дов. №2 від 12.05.14р.

від відповідача: Шаблій Ю.В., дов. від 30.01.14р.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Будинок-Сервіс" звернулося до господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація №31" про стягнення заборгованості за договором №31/635-12 від 17.08.2012р. за виконані роботи з ремонту покрівлі у розмірі 66 687,60грн. з урахуванням ПДВ, 4 399,60грн. - пені, 2 115,73 грн. - 3% річних.

Позовні вимоги обгрунтовує неналежним виконанням відповідачем умов договору №31/635-12 від 17.08.2012р., укладеного між сторонами, в частині повної та своєчасної оплати виконаних робіт.

Відповідач проти позову заперечує в частині стягнення пені, оскільки вона не передбачена договором №31/635-12 від 17.08.2012р.

У судовому засіданні оголошувалась перерва згідно ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

15.05.2014 року по даній справі оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представників сторін, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

17.08.2012р. між Комунальним підприємством "Житлово-експлуатаційна організація №31" (замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будинок-Сервіс" (підрядник) був укладений договір №31/635-12, за умовами якого замовник доручив, а підрядник зобов'язався виконати своїми силами і на свій ризик роботи: ремонт покрівлі за адресою - вул. Сімбірцева, буд. 1.

Обсяг, характер і вартість робіт визначається кошторисом, який є невід'ємною частиною договору (п.1.3. договору).

Відповідно до п.12.1. договору договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2012р. та закінчення гарантійного строку.

Згідно п.2.2. договору вартість робіт складає 85 592,88грн., в т.ч. ПДВ 14 265,48 грн., згідно кошторису, який є невід'ємною частиною цього договору. Договірна ціна визначається згідно ДБН Д 1.1-1-2000.

Після виконання комплексу робіт підрядник передає замовнику акт приймання виконаних робіт. Уповноважений представник замовника протягом трьох днів перевіряє реальність цих документів і підписує їх в частині фактично виконаних обсягів робіт (п.4.2. договору).

За п.3.2. договору прийом та оцінка виконаних робіт здійснюється уповноваженими особами замовника і оформлюється підписанням актів формою №КБ -2в, який є підставою для виплати коштів на користь підрядника.

Відповідно до ч.1 ст.837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Із матеріалів справи вбачається та не заперечується відповідачем, що позивач виконав роботи, передбачені договором, на суму 85 592,88грн., що підтверджується актом приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012р., підписаний сторонами 29.09.2012р. без зауважень, а також довідкою про вартість (а.с.11-13).

Згідно ч.1 ст.854 Цивільного кодексу України якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Розрахунки за виконані роботи з підрядником здійснюються після остаточної здачі робіт за умови, якщо роботи виконані належним чином та в погоджений термін (п.4.1. договору).

За п.4.3. договору платежі за договором здійснюються шляхом зарахувань грошевих коштів у національній валюті України на поточний рахунок підрядника у безготівковому порядку платіжним дорученням протягом 30 днів після підписання сторонами акта виконаних робіт (форма № КБ-2в, №КБ-3).

Відповідно до ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Оскільки акт приймання виконаних будівельних робіт підписаний сторонами 29.09.2012р., враховуючи п.4.3. договору, відповідач повинен був оплатити виконані роботи до 29.10.2012р. включно.

З урахуванням часткової оплати, заборгованість відповідача перед позивачем за договором №31/635-12 від 17.08.2012р. станом на момент розгляду справи становить 66 687,60грн., що підтверджується матеріалами справи, в т.ч. актом звірки взаємних розрахунків від 21.08.2013р. (а.с.20).

10.10.2013р. відповідач отримав від позивача претензію про сплату заборгованості (а.с.21-22), та листом за №2502 від 10.10.2013р. повідомив, що не може розрахуватися із заборгованістю, оскільки його рахунки знаходяться під арештом (а.с.23).

Згідно ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Відповідно до приписів статті 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим до виконання.

За ч.1 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Згідно статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов"язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов"язання (неналежне виконання).

Вимога позивача щодо стягнення пені у розмірі 4 399,60грн. задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором, або актом цивільного законодавства.

Статтею 1 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов"язань" №543/96 -ВР від 22.11.1996р. передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Відповідно до ч.1 ст. 547 Цивільного кодексу України правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, у тому числі - пені, повинен вчиняться у письмовій формі.

Отже, законодавством передбачено, що сплата неустойки (пені) та її розмір встановлюються у договорі, тому вимога щодо стягнення пені повинна бути передбачена умовами договору.

Як вбачається із матеріалів справи, договором №31/635-12 від 17.08.2012р. не передбачено стягнення пені за порушення виконання зобов"язання, доказів укладення такого правочину позивач до суду не надав. З огляду на викладене позивачем безпідставно пред'явлена вимога щодо стягнення пені.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов"язання, на вимогу кредитора зобов"язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позивач просить стягнути з відповідача 3 % річних у розмірі 2 115,73грн. за період з 30.10.2012р. (початок прострочення оплати) по 30.10.2013р.

Господарський суд, перерахувавши 3% річних за вказаний період, встановив, що вони складають 2 000,20грн. Суд частково відмовляє в задоволенні позовних вимог в частині стягнення 3% річних у повному обсязі, як необґрунтовано нарахованих.

На підставі викладеного, враховуючи, що відповідач докази сплати заборгованості до суду не надав, суд вважає, що позовні вимоги позивача підлягають частковому задоволенню - стягненню з відповідача на користь позивача заборгованості за договором №31/635-12 від 17.08.2012р. за виконані роботи з ремонту покрівлі у розмірі 66 687,60грн. з урахуванням ПДВ та 3% річних у розмірі 2 000,20грн.

У зв'язку із частковим задоволенням позову судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України покладається на сторони пропорційно розміру задоволених вимог.

Відповідно до абз. 4 п.4.1. постанови пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013р. №7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України" правило статті 49 ГПК України щодо розподілу сум судового збору у справах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав, пропорційно розміру задоволених позовних вимог застосовується також і у випадках, коли судовий збір сплачено за мінімальною (визначеною Законом) ставкою.

Керуючись ст.ст.49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Комунального підприємства "Житлово-експлуатаційна організація №31" (50029, м. Кривий Ріг, вул. Шкапенка, 13а, ЄДРПОУ 20280438, р/р29098829000000 в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Будинок-Сервіс" (50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 53/38, ЄДРПОУ 21931866, р/р26006153330001 в КФ "Приватбанк" МФО 305750) заборгованість за договором №31/635-12 від 17.08.2012р. за виконані роботи з ремонту покрівлі у розмірі 66 687,60грн. (шістдесят шість тисяч шістсот вісімдесят сім грн. 60коп.) з урахуванням ПДВ, 3% річних у розмірі 2 000,20грн. (дві тисячі грн. 20коп.) та 1 714,31грн. (одна тисяча сімсот чотирнадцять грн. 31коп.) судового збору.

В іншій частині позову відмовити.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 20.05.2014р.

Суддя В.І. Петрова

Попередній документ : 38818883
Наступний документ : 38818886