Рішення № 38761008, 13.05.2014, Господарський суд Миколаївської області

Дата ухвалення
13.05.2014
Номер справи
915/489/14
Номер документу
38761008
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2014 року Справа № 915/489/14

Господарський суд Миколаївської області,

головуючий суддя Коваль С.М.,

при секретарі Кондратовій О.В..,

з участю представників сторін:

від позивача: Драгомарецка В.В., довіреність від 03.04.14;

віл відповідача: не з'явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу № 915/489/14

за позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю

"МОНТАЖЕНЕРГОРЕМОНТ", 54051, м.Миколаїв, пр.Жовтневий, 400,

до відповідача: Публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів", 54034, м.Миколаїв, вул.Перша Слобідська, 122

про стягнення заборгованості у розмірі 8859,23 грн.,-

В С Т А Н О В И В:

Товариство з обмеженою відповідальністю "МОНТАЖЕНЕРГОРЕМОНТ" звернулось до господарського суду Миколаївської області з позовом про стягнення з Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" заборгованості в сумі 10686,23 грн., з яких 8213,18 грн. сума основного боргу, 106,77 грн. сума збитків від інфляції та 438,78 грн. пені.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачем грошового зобов'язання за договором підряду від 21.11.2013 року за № 306-ЭЦ/8 в частині оплати за виконані позивачем роботи.

Дані позовні вимоги в ході судового розгляду спору представник позивача підтримав повністю, поясняючи, що публічне акціонерне товариство "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" свої зобов'язання за договором підряду від 21.11.2013 року за № 306-ЭЦ/8 не виконало взагалі і тому позивачем додатково на суму основного боргу було нараховано суму пені та збитків від інфляції.

Відповідач у судове засідання не з'явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, яке наявне в матеріалах справи. Причини неявки повноважного представника відповідача суду не відомі. Вимоги ухвали суду не виконав, відзив по суті заявлених позовних вимог суду не надав, позов не спростував.

Судом здійснено усі заходи щодо повідомлення належним чином відповідача про дату, час та місце судових засідань.

При цьому судом враховано, що відповідно до п. 3.9.2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 року № 18 у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про вчинення усіх необхідних дій щодо повідомлення відповідача про розгляд справи та про достатність у матеріалах справи документальних доказів для вирішення спору по суті за відсутності повноважного представника відповідача.

Вивчивши матеріали справи суд дійшов в висновку про задоволення позову, виходячи з такого:

21.11.2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтаженергоремонт" та Публічним акціонерним товариством "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" було укладено договір підряду від 21.11.2013р. за № 306-Эц/8 з виконання робіт по ремонту котлоагрегату ДЕ 4/14.

У відповідності до п. 1.1 договору позивач зобов'язався виконати, а відповідач прийняти та оплатити комплекс робіт по ремонту котлоагрегату ДЕ 4/14 рег. № 4401

згідно з договірною ціною та затвердженим кошторисом.

Пунктом 2.4 договору сторони визначили, що розрахунок за виконані роботи проводиться після закінчення повного комплексу робіт.

Розділом 3 договору сторони визначили строк виконання робіт. Так, у відповідності до п. 3.1 договору, виконання робіт здійснюється протягом 10 календарних днів з моменту підписання договору. Виконання робіт оформлюється підписанням акту прийомки виконаних підрядних робіт обома сторонами за формою КБ-2в. (п.3.2)

На виконання умов договору підряду № 306-ЭЦ/8 від 21.11.2013р., позивачем було виконано роботи по ремонту котлоагрегату ДЕ 4/14 на суму 8213,18 грн., що підтверджується актом приймання виконаних робіт за формою КБ-2 за листопад 2013р. та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2013р. Всупереч згаданим умовам договору відповідач свої грошові зобов'язання з оплати передбачених договором від 21.11.2013 року платежів за підрядні роботи не виконав.

Таким чином, станом на момент розгляду справи сума заборгованості відповідача перед Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтаженергоремонт", з оплати робіт, виконаних позивачем за договором підряду від 21.11.2013 року, складає 8213,18 грн.

Приписами ч. 1 ст. 837 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Згідно з частинами 1, 2 статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу, в тому числі з договорів.

Згідно зі статтями 525, 526 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом; зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту, інших вимог, що звичайно ставляться; невиконання або неналежне виконання зобов'язання спричиняє настання правових наслідків, встановлених договором або законом.

За статтею 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін); зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Статтю 854 Цивільного кодексу України передбачено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

З огляду на викладене та оскільки Товариством з обмеженою відповідальністю "Монтаженергоремонт" не виконані зобов'язання за укладеним сторонами договором, то позовні вимоги в частині стягнення з відповідача основного боргу в сумі 8213,18 грн. підлягають задоволенню повністю.

Щодо вимоги позивача про стягнення з відповідача 3 % річних за просрочку виконання грошового зобов'язання з оплати виконаних будівельних робіт за період з 26.11.2013р. по 24.04.2014р. у сумі 100,50 грн., 438,78 грн. пені за період з 26.11.2013р. -24.04.2014р., 106,77 грн. інфляційних втрат за період з 01.12.2013р. по 28.02.2014р., то слід зазначити наступне.

Дана вимога основана на умовах укладеного сторонами договору (п.5.3), у відповідності до якого, при порушенні строку оплати виконаних робіт відповідач сплачує позивачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ діючої на момент просрочки платежу від суми затримки платежів за кожний день просрочки.

Статтею 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання,на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Частиною 2 ст. 549 Цивільного кодексу України визначено, що штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, частиною 3 ст. 549 Цивільного кодексу України визначено, що пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Частиною 4 та частиною 6 ст. 231 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Таким чином, підлягають задоволенню повністю й вимоги в частині стягнення з Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" трьох процентів річних за просрочку виконання грошового зобов'язання з оплати виконаних будівельних робіт за період з 26.11.2013р. по 24.04.2014р. у сумі 100,50 грн., 438,78 грн. пені за період з 26.11.2013р. -24.04.2014р., 106,77 грн. інфляційних втрат за період з 01.12.2013р. по 28.02.2014р..

За приписами ч. 1 ст. 32 та ст. 33 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Будь - яких доказів того, що відповідач належним чином і в повному обсязі виконав свої зобов'язання за договором, відповідач, у порушення приписів ст. 33 ГПК України, суду не надав, тобто не довів безпідставність позовних вимог, тоді як надані позивачем докази, як зазначалось вище, навпаки, підтверджують неналежне виконання відповідачем вимог договору, а відтак і обґрунтованість позовних вимог.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані чинним законодавством, підтверджені матеріалами справи та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 33, 34, 44, 49, 82, 821, 83, 84, 85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Публічного акціонерного товариства "Миколаївський комбінат хлібопродуктів" , 54034, м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 122, ідентифікаційний код 00952114, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Монтаженергоремонт", 54051, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, 400, ідентифікаційний код 37206991, 8213 грн. 18 коп. (вісім тисяч двісті тринадцять грн. 18 коп.) основного боргу, грошових коштів у сумі 100,50 грн. (сто грн. 50 коп. ) 3 % річних., 106,77 грн. (сто шість грн. 77 коп.) суму збитків від інфляції, 438,78 грн. (чотириста тридцять вісім грн. 78 коп. ) пені та витрати по сплаті судового збору у розмірі 1827 грн. (тисяча вісімсот двадцять сім грн.).

3. Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Суддя С.М.Коваль

Рішення підписано 19.05.2014р.

Попередній документ : 38760990
Наступний документ : 38764393