Постанова № 38734355, 22.04.2014, Вінницький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
22.04.2014
Номер справи
802/886/14-а
Номер документу
38734355
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Вінниця

22 квітня 2014 р. Справа № 802/886/14-а

Суддя Вінницького окружного адміністративного суду Вергелес Андрій Валерійович, розглянувши в порядку скороченого провадження матеріали справи

за позовом: прокурора м. Вінниці в інтересах держави в особі Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до: закритого акціонерного товариства науково-виробничої фірми "Елекомс"

про: стягнення штрафу

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького адміністративного суду звернувся прокурор м. Вінниці в інтересах держави в особі – Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з позовом до закритого акціонерного товариства «Елекомс» про стягнення штрафу в розмірі 119000 грн., заявлених до стягнення на підставі постанови №2372-ЦД-2-Е від 25.09.2013 р.

Позовні вимоги мотивовано тим, що в порушення вимог законодавства, а саме невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.07.13 р. №1530-ЦД-2-Е, термін виконання якого до 16.08.13 р. до ЗАТ НВФ «Елекомс» застосовано штрафну санкцію в сумі 119000, 00 грн. на підставі постанови №2372-ЦД-2-Е від 25.09.2013 р., яку ЗАТ НВФ «Елекомс» в добровільному порядку не сплачує, в зв’язку з чим позивач звернувся до суду.

Справа розглядається в порядку скороченого провадження, оскільки в силу пункту 4 частини 1 статті 183-2 КАС України в адміністративних справах щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження, застосовується скорочене провадження.

Ухвала про відкриття скороченого провадження у адміністративній справі від 28 березня 2014 року судом направлялась відповідачу за адресою реєстрації відповідача, що вказана в позовній заяві та отримана ним 08.04.2014 року, що підтверджується документально. Одночасно відповідачу запропоновано у 10-денний строк з дня одержання ухвали подати заперечення проти позову, яким, однак, він не скористався, хоча і заяви про визнання позову через канцелярію суду теж не подано.

Беручи до уваги те, що відповідач своїм правом заперечити проти позовних вимог не скористався, справа розглянута судом в порядку скороченого провадження за наявними в ній доказами в межах строку, визначеного пунктом 2 частини 5 статті 183-2 КАС України.

Розглянувши матеріали справи оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Закрите акціонерне товариство Науково-виробнича фірма «Елекомс» значиться в Єдиному державному реєстрі підприємств, організацій, установ за ідентифікаційним кодом 20110825. Відповідач знаходиться за адресою вул. К. Маркса, буд 8 м. Вінниця, 21100.

Судом встановлено, що 11.09.2013 р. позивачем винесено акт про правопорушення на ринку цінних паперів, яким встановлено ознаки порушення відповідачем вимог п.10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.07.13 р. №1530-ЦД-2-Е, термін виконання якого до 16.08.13 р.

У зв'язку з чим, уповноваженою особою Комісії було винесено постанову про розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів від 12.09.2013 р., якою повідомлено відповідача, що розгляд даної справи відбудеться 25.09.2013 р. о 10 год. 14 хв.

Враховуючи факт неявки відповідача на розгляд справи про правопорушення цінних паперів, 25.09.2013 р. Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову № 2372-ЦД-2-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, якою до відповідача застосовано штрафні санкції в сумі 119000, 00 грн., з якої вбачається, що відповідачем порушено вимоги п.10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", а саме невиконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери від 10.07.13 р. №1530-ЦД-2-Е, термін виконання якого до 16.08.13 р.

Так, згідно до пункту 10 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право надсилати емітентам, особам, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям обов'язкові для виконання розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери та вимагати надання необхідних документів відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до п. 8 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, - у розмірі від п'яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до розділу XVIII "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007р. № 2272, штраф, застосований Комісією, має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання нею постанови. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії. У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, встановлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Згідно пункту 16 розділу 1 Правил Розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.07 №2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12.02.2008 року за №120/14811 постанова про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів вважається надісланою (врученою) юридичній особі (посадовій особі чи громадянину), яка притягується до відповідальності, якщо їх вручено керівнику чи представнику юридичної особи (посадовій особі чи громадянину) під розписку або надіслано поштою рекомендованим листом.

Доказом надіслання постанови про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів є реєстр (список) поштових відправлень рекомендованих листів, на якому працівником об'єкта поштового зв'язку проставлено відбиток календарного штемпелю та касовий чек.

Копія постанови була направлена на адресу відповідача рекомендованою кореспонденцією 30.09.2013 р., що стверджується копією реєстру рекомендованих відправлень та копією касового чеку (а.с.11).

Відповідачем постанову центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкцій у встановленому порядку не оскаржено, штраф у встановлений термін не сплачено, відтак позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають повному задоволенню.

Оскільки, рішення органів державної влади є обов'язковим до виконання, а примусовий механізм виконання даних рішень не визначений законодавством, прокурор звернувся до суду для прийняття рішення, яке виконується примусово органами державної виконавчої служби.

В силу ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Згідно ст. 36-1 Закону України “Про прокуратуру”, підставою представництва у суді інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняють ся у відносинах між ними або з державою.

Відповідно до ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України у випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах.

Таким чином, беручи до уваги вищезазначені факти, позовні вимоги щодо стягнення штрафу визнаються судом такими, що підлягають задоволенню, оскільки відповідач не спростував жодних фактів з приводу необґрунтованості позовних вимог та жодних доказів про сплату узгоджених податкових зобов’язань суду не надав.

Відповідно до ст. ст. 11, 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об‘єктивному дослідженні.

Відповідно до частини 4 статті 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 86, 94, 158, 162, 183-2, 256 КАС України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з закритого акціонерного товариства Науково-виробнича фірма "Елекомс" (м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 8, код ЄДРПОУ 20110825) на користь держави (код бюджетної класифікації 21081100, символ звітності 106, банк отримувач: ГУДКСУ у Вінницькій області, р/р 31111106700002, МФО 802015, код ЄДРПОУ 38054707, державний бюджет м. Вінниці) штраф в розмірі 119000, 00 (сто дев`ятнадцять тисяч грн. 00 коп.)

Постанова підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст.ст. 183-2, 186 КАС України постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили в порядку ст. 254 КАС України

Суддя Вергелес Андрій Валерійович

Попередній документ : 38734353
Наступний документ : 38734359