Рішення № 38678921, 15.05.2014, Господарський суд Житомирської області

Дата ухвалення
15.05.2014
Номер справи
906/360/14
Номер документу
38678921
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

Господарський суд

Житомирської області

___________

_______________

10002, м. Житомир, майдан Путятинський, 3/65

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Від "15" травня 2014 р. Справа № 906/360/14

Господарський суд Житомирської області у складі:

судді Маріщенко Л.О.

за участю представників сторін:

від позивача: Герасимов М.В. - довіреність № 14/20-26-14 від 08.01.14р.

від відповідача: не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі справу

за позовом Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (м.Київ)

до Товариства з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" (м.Житомир)

про спонукання до виконання умов договору фінансового лізингу від 20.06.13р. та стягнення 46170,00 грн.

Позивач звернувся до суду з позовом про зобов'язання Товариства з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" укласти на користь Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" договір страхування предмету лізингу сівалки "HORSH "АГРО-СОЮЗ" ATD 9.35, та страхових ризиків, пов'язаних з експлуатацією предмета лізингу, а саме: від фізичного знищення або пошкодження, включаючи випадки пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння літальних апаратів, їх частин і багажу з них, стихійних явищ - буря, град, повінь, землетрус, осідання ґрунту, зсув, обвал, протиправних дій третіх осіб умисного пошкодження, грабіж, розбій, аварії. Також просить стягнути з відповідача штраф у розмірі 46 170грн. Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов'язань за договором фінансового лізингу в частині укладання договору страхування предмета лізингу.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у позовній заяві.

Ухвали господарського суду від 26.03.2014р. та від 24.04.2014 р. по справі №906/360/14, яки направлялись відповідачу за адресою, вказаною позивачем у позовній заяві, повернулася до суду з відміткою відділення поштового зв'язку "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до п.3.9.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" від 26.12.2011 року № 18, в разі якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Оскільки вся поштова кореспонденція надсилалася відповідачу за його юридичною адресою, суд вважає, що останній був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

За таких обставин, господарський суд вважає за необхідне та можливе прийняти рішення у справі за відсутності представника відповідача, за наявними в ній матеріалами (відповідно до ст.75 ГПК України).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

20.06.2013р. між Державним публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" укладено договір фінансового лізингу №6-13-98 стз-фл/336 (а.с.9-16), відповідно до п. 1.1. якого лізингодавець передає лізингоодержувачу у користування на визначений договором строк предмет лізингу, який набувається ним у власність у постачальника, самостійно обраного лізингоодержувачем та визначений у додатку до договору "Найменування, кількість, ціна і вартість предмета лізингу", що є спеціфікацією предмету лізингу, а останній сплачує за це лізингові платежі на умовах договору.

Згідно додатку №1 до договору предметом лізингу визначено сівалку "HORSH "АГРО-СОЮЗ" ATD 9.35, строк лізингу - 7 років, вартість предмета лізингу з урахуванням ПДВ становить 1 282 500,00грн. (а.с.17).

Відповідно до п.5.1 договору предмет лізингу передається лізингоодержувачу за Актом за умови перерахування платежу у розмірі та в порядку, визначеному пунктом 4.2 договору.

Згідно акту №1 приймання-передачі сільськогосподарської техніки від 09.07.2013 (а.с.19) лізингоодержувач прийняв згідно з документами, що підтверджують відвантаження техніки та дорученням лізингодавця у володіння та користування предмет лізингу (сільськогосподарську техніку), а саме: сівалка "HORSH "АГРО-СОЮЗ" АТD 9.35, зав. №U51080217 вартістю 1 282 500,00грн.

Умовами п. 4.3. договору сторони погодили, що з моменту підписання акта лізингоодержувач за користування предметом лізингу сплачує лізингодавцю чергові лізингові платежі, що включають:

- відшкодування вартості предмета лізингу рівними частками за весь термін лізингу від суми невідшкодованої попереднім платежем вартості предмета лізингу;

- комісію за супроводження договору у розмірі, визначеному пунктом 4.1 даного договору;

- комісію за організацію поставки предмета лізингу у розмірі, визначеному пунктом 4.1 даного договору, яка сплачується разом зі сплатою чергових лізингових платежів згідно з додатком до договору "Графік сплати лізингових платежів: наступним чином: рівними частинами у терміни сплати перших семи чергових лізингових платежів.

Черговість сплати лізингових платежів у частині відшкодування вартості предмета лізингу та сплати комісії за супроводження договору кратна 6 місяцям. Термін сплати кожного лізингового платежу встановлюється числом дати підписання Акта. Перший лізинговий платіж сплачується через 6 місяців з дати підписання акта, подальші платежі - через кожні шість місяців.

Розмір лізингових платежів, їх складових частин встановлюються додатком до договору "Графік сплати лізингових платежів" (п.4.4 договору).

Згідно п.6.1 договору предмет лізингу та страхові ризики, пов'язані з експлуатацією предмета лізингу, підлягають страхуванню протягом 10 календарних днів з дати підписання акта з обов'язковим попереднім погодженням умов договору страхування та компанії страховика з лізингодавцем.

Відповідно до п.6.2 договору лізингоодержувач з підписанням договору лізингу здійснює страхування предмета лізингу та страхових ризиків, пов'язаних з володінням і користуванням предметом лізингу, при цьому вигодонабувачем за договором страхування є лізингодавець. Предмет лізингу підлягає страхуванню лізингоодержу-вачем протягом всього строку дії договору.

За порушення умов розділу 6 договору лізингоодержувач сплачує лізингодавцю штраф в розмірі 4% від невідшкодованої вартості предмета лізингу (п.7.3 договору).

Враховуючи те, що Товариство з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" не виконало вимоги договору щодо укладання договору страхування предмету лізингу, страховий поліс позивачу не було передано, ДПАТ НАК "Украгролізинг" звернулось до господарського суду Житомирської області з позовом про зобов'язання відповідача виконати умову договору фінансового лізингу №6-13-98 стз-фл/336 від 20.06.2013р. про укладення договору страхування предмета лізингу та стягнення 46 170грн. штрафу за порушення виконання такого зобов'язання.

Дослідивши в сукупності всі обставини та матеріали справи господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, враховуючи наступне.

Враховуючи статус сторін та характер правовідносин між ними, останні (правовідносини) регулюються насамперед відповідними положеннями Господарського і Цивільного кодексів України, Законом України "Про фінансовий лізинг" та умовами укладеного договору фінансового лізингу.

Згідно ст.ст. 11, 509 Цивільного кодексу України зобов'язання виникають зокрема з договорів. Аналогічні положення встановлені і в ст.ст. 173-175 Господарського кодексу України.

Як встановлено ч. 2 ст. 13 Закону України "Про фінансовий лізинг" предмет лізингу підлягає страхуванню у разі, якщо обов'язковість страхування встановлена законом або договором. При цьому, якщо інше не встановлене договором лізингу, витрати на страхування несе Лізингоодержувач.

Отже, в контексті зазначених норм та змісту розділу 6 договору фінансового лізингу, укладеного між Позивачем та Відповідачем, такий договір є належною підставою для виникнення у останнього зобов'язань із укладання договору майнового страхування предмету лізингу на визначених умовах.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

При цьому, приписи ч.7 ст. 193 Господарського кодексу України та ст. 525 Цивільного кодексу України встановлюють загальне правило щодо заборони односторонньої відмови від зобов'язання або односторонньої зміни його умов, що кореспондується із вимогами ст. 629 Цивільного кодексу України щодо обов'язковості договору для виконання сторонами.

Виходячи із змісту п. 6.2 договору фінансового лізингу, предмет лізингу підлягає страхуванню лізингоодержувачем протягом всього строку дії договору.

Таким чином, Відповідач не мав правових підстав ухилятися від виконання обов'язку із забезпечення безперервного страхування предмету лізингу на визначених розділом 6 договору фінансового лізингу умовах.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 Господарського кодексу України та ст.599 Цивільного кодексу України за загальним правилом зобов'язання припиняються виконанням, проведеним належним чином.

Між тим, як вбачається із матеріалів справи предмет лізингу є незастрахованим.

Наразі, належного у розумінні ст. 34 Господарського процесуального кодексу України доказу - відповідного договору страхування із підтвердженням набуття ним чинності - відповідач всупереч ст.ст.4-3, 33 цього Кодексу до матеріалів справи не надав. Відповідачем також не надано доказів виконання обов'язку, передбаченого п. 6.4 договору фінансового лізингу із надання лізингодавцю страхового полісу (його копії). Таке невиконання зобов'язань із забезпечення страхування предмету лізингу на визначених умовах та протягом встановленого у договору фінансово лізингу періоду страхування є їх (зобов'язань) порушенням у розмінні ст. 610 Цивільного кодексу України.

За змістом ст. 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають наслідки, встановлені договором або законом, у тому числі - сплата неустойки та збитків, що узгоджується із ч. 1 ст. 550 та ч. 2 ст.612 Цивільного кодексу України відповідно.

Аналогічні положення закріплені і в ст.ст. 216, 217, 220 Господарського кодексу України.

Як встановлено ст. 549 Цивільного кодексу України штрафом є вид неустойки, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. При цьому, положення ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України не виключають можливість застосування штрафних санкцій і у випадку порушення негрошових зобов'язань за договором.

Враховуючи, що домовленість позивача та відповідача про застосування штрафу у разі неналежного виконання зобов'язань із страхування, передбачених розділом 7 договору фінансового лізингу сформульована безпосередньо у п.7.3 цього договору, вимоги ст.547 Цивільного кодексу України стосовно форми правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання, видом якого у розумінні ч. 1 правочину ст.546 Цивільного кодексу України є неустойка, у розглядуваному випадку дотримані.

За відсутністю доказів належного виконання відповідачем зобов'язань або доказів відсутності вини у їх невиконанні згідно ст. 614 Цивільного кодексу України, заявлені позивачем вимоги щодо нарахування штрафу кваліфікуються як обґрунтовані, оскільки їх розрахунок відповідає умовам п.7.3 договору фінансового лізингу з урахуванням визначеної додатком №1 вартості предмету лізингу.

Таким чином, судом задовольняються вимоги щодо стягнення штрафу сумі 46 170 грн. у повному обсязі.

Разом із тим, ч. 1 ст. 552 Цивільного кодексу України та ст. 234 Господарського кодексу України визначають, що сплата штрафу за невиконання або неналежне виконання зобов'язання не звільняє боржника від виконання обов'язку в натурі, за винятком випадків, коли інше не передбачено законом або договором, або управнена сторона відмовилась від прийняття виконання зобов'язання.

Оскільки положення договору фінансового лізингу та діючого законодавства не містять приписів, які б звільняли відповідача у розглядуваному випадку від виконання обв'язку із забезпечення страхування предмету лізингу протягом періоду лізингових відносин, а лізингодавець як управнена сторона не заявляв про відмову від прийняття виконання зобов'язання, суд задовольняє вимоги позивача про спонукання відповідача укласти договір страхування предмету лізингу згідно розділу 6 договору фінансового лізингу як доказово доведені і юридично спроможні.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги обґрунтовані, заявлені відповідно до вимог чинного законодавства, підтверджуються належними доказами, наявними в матеріалах справи, та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 49, 82-85 ГПК України, господарський суд,-

ВИРІШИВ:

1.Позов задовольнити.

2.Товариству з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" (10002, м. Житомир, вул. Льва Толстого, 24, кв.1, код 35795675) укласти договір майнового страхування предмету лізингу сівалки "HORSH "АГРО-СОЮЗ" ATD 9.35 та страхових ризиків на умовах розділу 6 договору фінансово лізингу №6-13-98 стс-фл/336 від 20.06.2013р. на користь Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16-а, код 30401456) а саме: від фізичного знищення або пошкодження, включаючи випадки пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння літальних апаратів, їх частин і багажу з них, стихійних явищ - буря, град, повінь, землетрус, осідання ґрунту, зсув, обвал, протиправних дій третіх осіб умисного пошкодження, грабіж, розбій, аварії.

3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СВ-Урожай" (10002, м.Житомир, вул. Льва Толстого, 24, кв.1, код 35795675) на користь Державного публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" (01601, м. Київ, вул. Мечникова, 16-а, код 30401456) - 46 170 грн. штрафу та 3045,00грн. сплаченого судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого господарського суду протягом десяти днів з дня його оголошення. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 Господарського процесуального кодексу України.

Повне рішення складено: 15.05.14

Суддя Маріщенко Л.О.

Віддрукувати:

1 - в справу

2 - позивачу(рек. з повід)

3 - відповідачу (рек. з повід)

Часті запитання

Який тип судового документу № 38678921 ?

Документ № 38678921 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38678921 ?

Дата ухвалення - 15.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38678921 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 38678921 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 38678921, Господарський суд Житомирської області

Судове рішення № 38678921, Господарський суд Житомирської області було прийнято 15.05.2014. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 38678921 відноситься до справи № 906/360/14

Це рішення відноситься до справи № 906/360/14. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 38676756
Наступний документ : 38679006