Постанова № 38642892, 06.05.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
06.05.2014
Номер справи
813/396/14
Номер документу
38642892
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2014 року Справа № 813/396/14

16 год. 23 хв.

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючий суддя Кравців О.Р.,

секретар судового засідання Саїв М.В.,

від позивача Горбай Р.С.,

від відповідача Скрипник С.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Інтергіпсбуд» про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області, -

Суть справи.

До Львівського окружного адміністративного суду звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «Інтергіпсбуд» (далі - позивач, ТзОВ «Інтергіпсбуд») з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області з вимогою визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0001172210/10136 від 26.12.2013 року.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що висновки податкового органу про порушення позивачем вимог податкового законодавства ТОВ «Інтергіпсбуд» за наслідками господарських операцій із товариством з обмеженою відповідальністю «Вайз Юніон ЛТД» (далі - ТОВ «Вайз Юніон ЛТД»), приватним підприємством «Евдіаліт» (далі - ПП «Евдіаліт»), товариством з обмеженою відповідальністю «Капістрано» (далі - ТзОВ «Капістрано»), товариством з обмеженою відповідальністю «Континент Профі» (далі - ТзОВ «Континент Профі») та товариством з обмеженою відповідальністю «Конді 50» (далі - ТОВ «Конді 50») є безпідставними. На думку позивача, аргументи, якими відповідач доводить безтоварність господарських операцій, зводяться лише до аналізу даних, які містяться в актах про неможливість проведення зустрічних звірок щодо вищевказаних контрагентів. Зазначив, що твердження відповідача про відсутність реальних господарських операцій між позивачем та його контрагентами, про не настання реальних господарських наслідків за договорами, укладеними між ТОВ «Ігтергіпсбуд» з вищезазначеними контрагентами, спростовуються первинною бухгалтерською документацією, долученою до матеріалів справи.

У зв'язку із тим, що вчинені господарські операції є реальними та належно задокументовані, позивачем було вірно визначено та задекларовано суми податкового кредиту з податку на додану вартість та розмір податкових зобов'язань з податку на додану вартість, а висновки відповідача про порушення позивачем цивільного та податкового законодавства не відповідають фактичним обставинам справи.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав повністю з підстав викладених у позовній заяві, просив позов задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні проти позову заперечив повністю, з підстав викладених у письмовому запереченні за вх. № 6593 від 25.02.2014 року /Т.ІІ, а.с.204-206/, вважає позовні вимоги безпідставними. Зазначив, що у вищевказаних контрагентів позивача відсутні умови для здійснення господарських операцій, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби, а у позивача, зокрема, встановлено відсутність власних та орендованих виробничих потужностей (складські приміщення, земельні ділянки, транспортні засоби, машини та механізми, інструмент). Крім того, позивачем не надано документів на підтвердження реальності здійснення господарських операцій. Також відповідачем встановлено, що у позивача відсутні документи на транспортування будівельних матеріалів від контрагентів, а саме відсутні документи на розвантаження будівельних матеріалів. Зазначив, що операції з вищезазначеними контрагентами не містять у суті своїй розумних економічних або інших причин (ділової мети) систематичного (протягом місяця) надання робіт Наслідком діяльності позивача є виключно чи переважно формування податкового кредиту. Отже, підприємством відображені в податковій звітності взаємовідносини з вищевказаними суб'єктами господарювання без реальної мети настання правових наслідків. Таким чином, аргументи наведені у позовній заяві, жодним чином не спростовують вчинених позивачем порушень вимог чинного законодавства. Просив у задоволенні позову відмовити.

Суд заслухав пояснення представників сторін, з'ясував обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги і заперечення та ті, які мають інше значення для вирішення справи, повно, всебічно та об'єктивно дослідив докази у справі, та -

в с т а н о в и в :

ТОВ «Інтергіпсбуд» зареєстроване як юридична особа 23.05.2008 року Виконавчим комітетом Львівської міської ради. Позивача взято на податковий облік 26.05.2008 року за № 134 та станом на виникнення спірних відносин перебував на обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівськіій області /Т.І, а.с.15/.

ДПІ у Шевченківському районі м. Львова проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Інтергіпсбуд» (код ЄДРПОУ: 30993829) з питань формування сум податкових зобов'язань та податкового кредиту по взаєморозрахунках з ТОВ «Вайз Юніон ЛТД (ЄДРПОУ 37569727) за жовтень 2012 року - грудень 2012 року, ПП «Евдіаліт» (ЄДРПОУ 38389295) за лютий 2013 року - червень 2013 року, ТОВ «Капістрано» (ЄДРПОУ 38402939) за серпень 2013 року, ТОВ «Континент Профі» (ЄДРПОУ 38544090) за травень 2013 року, ТОВ «Конді 50» (ЄДРПОУ 38149196) за вересень 2012 року - грудень 2012 року, про що складено відповідний акт № 330/142/22-1009/35943306 від 12.12.2013 року /Т.І, а.с.14-62/.

Вищезазначеним актом встановлено порушення вимог п.198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), а саме заниження податку на додану вартість всього на суму 283443, 00 грн. в т.ч. за вересень 2012 року в сумі ПДВ 29975, 00 грн.; за жовтень 2012 року в сумі ПДВ 89839, 00 грн.; листопад 2012 року в сумі ПДВ 56039, 00 грн.; грудень 2012 року в сумі ПДВ 31204, 00 грн.; лютий 2013 року в сумі ПДВ 21340, 00 грн.; травень 2013 року в сумі ПДВ 23933, 00 грн.; серпень 2013 року в сумі ПДВ 31113, 00 грн. /Т.І., а.с.61/.

За результатом встановлених порушень, на підставі акту перевірки від 12.12.2013 року прийняте податкове повідомлення-рішення форми «Р» № 0001172210/10/36 від 26.12.2013 року на суму 354304, 00 грн. (в т.ч. за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) 70861, 00 грн.) /Т.І, а.с.13/.

Не погоджуючись із рішенням контролюючого органу про визначення грошового зобов'язання, позивач звернувся з позовом до суду.

Завданням адміністративного судочинства відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

До адміністративних судів згідно з ч. 2 цієї ж статті можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.

Юрисдикція адміністративних судів, відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС України, поширюється на правовідносини, що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Враховуючи підстави позову та заперечень, спір виник щодо реальності господарських операцій між ТОВ «Інтергіпсбуд» та ТОВ «Вайз Юніон ЛТД», ПП «Евдаліт», ТОВ «Капістрано», ТОВ «Континент Профі», ТОВ «Конді 50».

Відповідно до п. 198.1 ст. 198 ПК України право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з: а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг; б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності); в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України; г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг; дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною (п. 198.2 ст. 198 ПК України).

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 ПК України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з Договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Варто зазначити, що право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду (п. 198.3 ст. 198 ПК України). Якщо платник податку придбає (виготовляє) товари/послуги та необоротні активи, які призначаються для їх використання в операціях, що не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування, то суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з таким придбанням (виготовленням), не відносяться до податкового кредиту зазначеного платника (п. 198.4. ст. 198 ПК України). Якщо у подальшому такі товари/послуги фактично використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільняються від оподаткування відповідно до цього розділу (за винятком випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу), чи основні фонди переводяться до складу невиробничих фондів або встановлено факти недостачі (крадіжки), то з метою оподаткування такі товари/послуги, основні фонди вважаються проданими за їх звичайною ціною у податковому періоді, на який припадає таке використання або переведення, але не нижче ціни їх придбання (виготовлення, будівництва, спорудження), у тому випадку, якщо платник податку скористався правом на податковий кредит за цими товарами/послугами. (п. 198.5 ст. 198 ПК України). Датою використання товарів/послуг вважається дата визнання витрат відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПК України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону.

Відтак, необхідною умовою для віднесення платником податку на додану вартість до податкового кредиту звітного періоду сум податку на додану вартість, включених в ціну придбаних товарів (послуг), є факт придбання таких товарів (послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такої особи - платника.

На виконання вимог п. 85.2 ст. 85 ПК України платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Слід зазначити, що при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 85.4. ст. 85 ПК України).

Виходячи з вимог Закону України від 16.07.1999 р. № 996-ХIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі - Закон № 966-ХІV) обґрунтування відображення господарських операцій в податковому обліку здійснюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

У ст. 2 Закону № 966-ХІV визначено, що сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі - підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Відповідно до вимог п. 3.2 ст. 3 Закону № 966-ХІV, бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Також, наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання» передбачено, що дані, наведені в декларації, повинні підтверджуватись первинними документами обліку та відповідати податковому обліку (звітності).

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена підп. 1.2 п. 1, підп. 2.1 п. 2 Положення про документальне збереження записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 р. за № 168/704.

Згідно з підп. 1.2 п. 1 вказаного Положення, господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, створених відповідно до вимог цього Положення.

Первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення (підп. 2.1 п. 2 Положення).

Відповідно до п. 1 ст. 9 Закону № 966-ХІV підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю й упорядкування оброблених даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні і зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати обов'язкові реквізити: назва документа; дату і місце складання; назва підприємства, від імені якого складається документ; зміст і обсяг господарської операції; одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що мають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції (п. 2 ст. 9 Закону № 966-ХІV).

Частиною 5 ст. 8 Закону № 966-ХІV передбачено, що підприємство самостійно визначає облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановленим цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних; розробляє систему і форму внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права.

Відповідно до вимог п. 201.4. ст. 201 ПК України податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця. Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні (п. 201.5. ст. 201 ПК України).

Податкова накладна, згідно з п. 201.6. ст. 201 ПК України, є податковим документом і одночасно відображається у податкових зобов'язаннях і реєстрі виданих податкових накладних продавця та реєстрі отриманих податкових накладних покупця.

Органи державної податкової служби за даними реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, наданих в електронному вигляді, повідомляють платника податку про наявність у такому реєстрі розбіжностей з даними контрагентів. При цьому платник податку протягом 10 днів після отримання такого повідомлення має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій, передбачених розділом II цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.7. та п. 201.10 ст. 201 ПК України податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). Податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Беручи до уваги наведені вище норми закону, необхідною умовою для віднесення платником ПДВ до податкового кредиту звітного періоду сум ПДВ, включених в ціну придбаних товарів (послуг), є факт придбання таких товарів (послуг) з метою їх використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності такої особи - платника. Варто зазначити, що закон не ставить у залежність необхідність попередньої сплати ПДВ до бюджету кінцевим споживачем чи первісним постачальником як умову для формування податкового кредиту платника податку. Аналіз господарської діяльності платника податку повинен здійснюватися на підставі даних його податкового, бухгалтерського обліку та відповідності їх економічному призначенню.

Закріплений у ч. 1 ст. 11 КАС України принцип змагальності сторін передбачає, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч. 1 ст. 69 КАС України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників, показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Предметом доказування відповідно до ч. 1 ст. 138 КАС України є обставини, якими обґрунтовуються позовні вимоги чи заперечення або які мають інше значення для вирішення справи (причини пропущення строку для звернення до суду тощо) та які належить встановити при ухваленні судового рішення у справі.

Щодо господарських відносин між позивачем та ТОВ «Вайз Юніон ЛТД», між позивачем та ТОВ «Континент Профі», судом встановлено наступне.

Між Приватним підприємством «Шива» (Замовник) та ТОВ «Інтергіпсбуд» укладено договір підряду № 24/09 від 24.09.2012 року /Т.І, а.с.63-65а/, відповідно до п. 1.1 якого Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати роботи по оздобленню приміщень на об'єкті Замовника: «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38 у м. Львові», у встановлений цим договором термін, згідно прейскуранту цін (Додаток 1 до Договору) та у відповідності до проектної документації Замовника. Для виконання робіт Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні документи, що дозволяють виконання робіт, забезпечити своєчасне фінансування робіт, прийняти виконані роботи і повністю сплатити їх вартість у порядку і розмірах, передбаченими цим договором (п. 1.2 Договору).

Приймання-передача виконаних робіт оформляється актом, який підписується сторонами (п.2.3 Договору).

Підрядник має право: залучати за власним вибором (за письмовим погодженням з Замовником) до виконання визначених обсягів робіт як субпідрядників третіх осіб - спеціалізовані будівельні та інші організації, водночас залишаючись відповідальним за якість виконаної роботи (п. 3.2.1 Договору).

Відповідно до п. 4.1. загальна вартість робіт, з врахуванням вартості матеріалів та обладнання становить 19255305, 80 грн. в т.ч. ПДВ 20% 320884, 30 грн.

Окремо вартість матеріалів становить 1112982, 00 грн. в т.ч. ПДВ 20% 185497, 00 грн. Окремо вартість робіт становить 812323, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20% 135387, 30 грн.

Щодо порядку розрахунків, то перша черга: Авансовий платіж у розмірі 50 % від вартості матеріалів в сумі 556491, 00 грн. і 15% від вартості робіт в сумі 121848, 57 грн. здійснюється Замовником протягом трьох банківських днів після підписання сторонами даного Договору. Друга черга: авансовий платіж у розмірі 50% від вартості матеріалів в сумі 556491, 00 грн. і 15 % від вартості робіт в сумі 121848, 57 грн. здійснюється Замовником протягом десятьох банківських днів після підписання сторонами даного Договору. Кінцевий платіж у розмірі 70% від вартості робіт здійснюється Замовником протягом п'яти банківських днів після завершення Підрядником всіх робіт на об'єкті на підставі Акту виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаного сторонами. Всі розрахунки між сторонами згідно даного Договору відбуваються у національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок відповідної сторони через установу банку (п. 2.11-4.3 Договору).

Відповідно до Додаткової угоди № 1 до Договору підряду № 24/09 від 24.09.2012 року від 15.11.2012 року /Т.І, а.с.66/ сторони домовилися, у зв'язку із зі зміною фактичних об'ємів робіт, викласти п. 4.1. Договору у наступній редакції: « 4.1. загальна вартість робіт, з врахуванням вартості матеріалів та обладнання становить 1968319, 44 грн. в т.ч. ПДВ 20% 328053, 24 грн.

4.1.1. Окремо вартість матеріалів становить 1077425, 64 грн. в т.ч. ПДВ 20% 179570, 94 грн.

4.1.2 Окремо вартість робіт становить 890893, 80 грн., в т.ч. ПДВ 20 % 148482, 30 грн.».

Сторони домовилися у зв'язку зі зміною фактичних об'ємів робіт, викласти п. 4.2.3. Договору у наступній редакції:

« 4.2.3 Остаточний розрахунок між сторонами здійснюється протягом п'яти банківських днів після завершення Підрядником всіх робіт на об'єкті на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаного сторонами.»

Сторони домовилися у зв'язку зі зміною фактичних об'ємів робіт замінити Додаток № 1 до Договору новою редакцією, що іменується «Договірна ціна-Нова редакція….».

Інші положення Договору залишилися незмінними.

Відповідно до Додаткової угоди № 2 до Договору Підряду № 24/09 від 24.09.2012 року від 26.11.2012 року, сторони домовилися у зв'язку зі зміною фактичних об'ємів робіт викласти п. 4.2.3. Договору у наступній редакції: « 4.2.3. До проведення остаточного розрахунку між сторонами Замовник вправі оплатити Підряднику фактично виконані роботи на суму 350000, 00 грн. з урахуванням ПДВ. Остаточний розрахунок між сторонами здійснюється протягом п'яти банківських днів після завершення підряжником всіх робіт на об'єкті на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаного сторонами.».

Інші положення Договору залишаються незмінними.

На виконання вищевказаного Договору представником позивача до матеріалів справи долучено: копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрати за жовтень 2012 року /Т.І, а.с.68/; копію акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2012 року на виконання Договору № 24/09 від 24.09.2012 року /Т.І, а.с.69-77/; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрати за грудень 2012 року /Т.І, а.с.78/; копію акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року на виконання Договору № 24/09 від 24.09.2012 року /Т.І, а.с.79-92/; копії платіжних доручень: № 144 від 26.09.2012 року; № 350 від 06.02.2013 року; № 307 від 08.01.2013 року; № 228 від 28.11.2012 року; № 223 від 27.11.2012 року; № 221 від 27.11.2012 року; № 172 від 17.10.2012 року /Т.І, а.с.93-99/.

Відтак, позивач, користуючись правом залучити субпідрядників на виконання вищевказаного Договору, уклав Договір підряду № 25/09 від 25.09.2014 року з ТОВ «Вайз Юніон ЛТД» (далі - Підрядник) /Т.І, а.с.100-103/.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ «Вайз Юніон ЛТД» зареєстроване юридичною особою 17.03.2011 року з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 37569727 /Т.І, а.с.240/.

Згідно з довідкою № 2654 від 14.08.2012 року підприємство взяте на податковий облік 21.03.2011 року за № 59122 ДПІ у печерському районі м. Києва ДПС /Т.І, а.с.243/. Крім того, ТОВ «Вайз Юніон ЛТД» з 29.08.2011 року є платником податку на додану вартість /Т.І, а.с.245/.

Відповідно до Договору № 25/09 Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу по оздобленню приміщень Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (п. 1.1. Договору).

Відповідно до п. 2.1. Договору Підрядник зобов'язується власними силами виконати роботи по оздобленню приміщень, надалі роботи, на об'єкті Замовника: «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38 у м. Львові, надалі - об'єкт, у встановлений цим договором термін, згідно договірної ціни наведеної у додатку № 1 до Договору, та у відповідності до проектної документації.

Крім того, роботи виконуються із матеріалів Замовника; якість матеріалів Замовника повинна відповідати ДСТУ, ТУ, сертифікатам якості. Відповідальність за якість матеріалів Замовника несе Замовник. Для надійного збереження матеріалів Замовник надає Підряднику по місцю виконання робіт складське приміщення, або забезпечує збереження матеріалів в інший спосіб (п. 4.1-4.3. Договору).

Вартість робіт є динамічною і складає 842098, 80 грн., в т.ч. ПДВ 140349, 80 грн. Договірна ціна наведена в Додатку № 1 до Договору. (п. 5.1. Договору).

Договором встановлені наступні строки оплати: протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами цього Договору - Замовник сплачує Підряднику грошові кошти у розмірі 50 % вартості; протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами акту здачі-приймання робіт.

Оплата за договором здійснюється шляхом перерахування коштів зщ поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника вказаного у розділі 17 Договору (п. 6.1., 6.2. Договору).

Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом двох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до даного Договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у роботі недоліків, не відповідності роботи за умовами цього Договору або іншим нормативним документам заявити про них Підрядникові. У випадку відсутності зауважень Замовник підписує акт приймання передачі виконаних робіт (п. 9.1-9.3 Договору). До матеріалів справи також долучено Додаток № 1 до Договору - Договірна ціна (кошторисний розрахунок по оздобленню приміщень в фізкультурно-оздоровчому комплексі з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38в м. Львові на загальну суму 235099, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 20 % 39183, 20 грн.) /Т.І, а.с.112/.

На підтвердження виконання Договору № 25/09 від 25.09.2014 року представником позивача до матеріалів справи долучено: копія акту приймання - передачі матеріалів /Т.І, а.с.113/; копію підсумкової відомості ресурсів /Т.І, а.с.114/; копії накладних б/н від 23.11.2012 року та від 26.10.2012 року /Т.І, а.с.115, 116/; копію наказу № 15 від 25.09.2012 року про призначення відповідальної особи за проведення монтажно-будівельних робіт /Т.І, а.с.117/; копія листа за вих. № 6/1 від 26.09.2012 року /Т.І, а.с.118/; копія проектної документації /Т.І, а.с.119-123/; копії листів за вих. № 18 від 30.10.2012 року та за вих. № 125 від 30.11.2012 року /Т.І, а.с.124, 125/; копії актів виконаних робіт за жовтень 2012 року /Т.І, а.с.126-133/ та за листопад 2012 року /Т.І, а.с.134-142/.

Також позивачем до матеріалів адміністративної справи долучені копії податкових накладних: № 766 від 31.10.2012 року, на суму 59580, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 9930, 00 грн.); № 668 від 30.11.2012 року на суму 53626, 80 грн. (в т.ч. ПДВ 8937, 80 грн.); № 667 від 30.11.2012 року на суму 57092, 40 грн. (в т.ч. ПДВ 9515, 40 грн.); № 666 від 30.11.2012 року на суму 51192, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 8532, 00 грн.); № 665 від 30.11.2012 року на суму 58185, 60 грн. (в т.ч. ПДВ 9697, 60 грн.); № 663 від 30.11.2012 року на суму 59792, 40 грн. (в т.ч. ПДВ 9965, 40 грн.); № 664 від 30.11.2012 року на суму 56346, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 9391, 00 грн.); № 744 від 31.10.2012 року на суму 56718, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 9453, 00 грн.); № 743 від 31.10.2011 року на суму 57463, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 9577, 20 грн.); № 740 від 31.12.2012 року на суму 59227, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 9871, 20 грн.); № 739 від 31.10.2012 року на суму 59398, 80 грн. (в т.ч. ПДВ 9899, 80 грн.); № 742 від 31.10.2012 року на суму 55550, 40 грн. (в т.ч. ПДВ 9258, 40 грн.); № 741 від 31.10.2011 року на суму 59341, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 9890, 20 грн.); № 738 від 31.10.2012 року на суму 59637, 60 грн. (в т.ч. ПДВ 9939, 60 грн.) /Т.І, а.с.143-156/;

Факт повного розрахунку за вищезазначеним договором підтверджено копіями платіжних доручень: № 190 від 09.11.2012 року; № 184 від 02.11.2012 року; № 192 від 21.11.2012 року; № 230 від 06.12.2012 року /Т.І, а.с.157-160/.

Усі вище перелічені документи оглянуті у судовому засіданні.

Крім того, між позивачем та приватним підприємством «Шива» 15.11.2012 року укладено Договір підряду № 15/11 /Т.І, а.с.161-165/, відповідно до якого Замовник (ПП «Шива») доручає, а Підрядник (ТОВ «Інтергіпсбуд») зобов'язується виконати роботи по оздобленню приміщень (високоякісне фарбування та інш.), надалі - роботи, на об'єкті Замовника: «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38 у м. Львові», надалі - об'єкт, у встановлений цим Договором термін, згідно Договірної ціни-кошторисного розрахунку по оздобленню приміщень об'єкту (Додаток 1 до Договору) та у відповідності до проектної документації Замовника. Для виконання робіт Замовник зобов'язується надати Підряднику необхідні документи, що дозволяють виконання робіт, забезпечити своєчасне фінансування робіт, прийняти виконані роботи і повністю сплатити їх вартість у порядку і розмірах, передбаченими цим договором (п. 1.1., 1.2 Договору).

Відповідно до п. 2.3 Договору приймання-передача виконаних робіт оформляється актом, який підписується сторонами. Зокрема, п. 3.2 Договору передбачено право Підрядника залучати за власним вибором (за письмовим погодженням із Замовником) до виконання визначених обсягів робіт як субпідрядників третіх осіб - спеціалізовані будівельні та інші організації, водночас залишаючись відповідальним за якість виконаної роботи.

Загальна вартість робіт з врахуванням вартості матеріалів та обладнання становить 626802, 56 грн. в т.ч. ПДВ 20% 104467, 09 грн., зокрема, окремо вартість матеріалів становить 282464, 96 грн. в т.ч. ПДВ 20% 47077, 49 грн., а окремо вартість робіт - 344337, 60 грн. в т.ч. ПДВ 20% 57389, 60 грн.

Порядок розрахунків здійснюється наступним чином: перша черга: авансовий платіж у розмірі 100% від вартості матеріалів в сумі 282464, 96 грн. і 30% від вартості робіт - 103301, 28 грн. здійснюється Замовником протягом трьох банківських днів після підписання сторонами Договору. Кінцевий платіж у розмірі 70% від вартості робіт здійснюється Замовником після п'яти банківських днів після завершення Підрядником всіх робіт на об'єкті на підставі акту виконаних робіт (форма КБ-2в) підписаного сторонами. Всі розрахунки між сторонами згідно Договору відбуваються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок відповідної сторони через установу банку (п.4 Договору).

На підтвердження виконання цього Договору представником позивача до матеріалів справи долучено: копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрати за грудень 2012 року /Т.І, а.с.166/; копію акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за грудень 2012 року на підставі Договору № 15/11 від 15.11.2012 року /Т.І, а.с.167-173/; копію довідки про вартість виконаних будівельних робіт/ та витрати за травень 2013 року /Т.І, а.с.174/; копію акту приймання виконаних будівельних робіт № 2 за травень 2013 року на підставі Договору № 15/11 від 15.11.2012 року. /Т.І, а.с.175-181/; копії платіжних доручень: № 210 від 20.11.2012 року; № 624 від 06.08.20123 року; № 544 від 25.06.2013 року; № 587 від 24.07.2013 року; № 503 від 24.05.2013 року /Т.І, а.с.182-186/.

Відтак, позивачем на виконання вищевказаного Договору залучено в якості субпідрядника ТОВ «Вайз Юніон ЛТД». Між позивачем (Замовник) та вказаним підприємством (Підрядник) укладено договір підряду № 22/11 від 22.11.2012 року /Т.І, а.с.187-190/, відповідно до якого Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу по оздобленню приміщень Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (п.1 Договору).

Підрядник зобов'язується власними силами виконати роботу по оздобленню приміщень, далі - роботи, на об'єкті Замовника: «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38 у м. Львові, надалі - об'єкт, у встановлений цим договором термін, згідно договірної ціни наведеної в Додатку № 1 до Договору, та у відповідності до проектної документації Замовника (п. 2.1. Договору).

Роботи виконуються із матеріалів Замовника. Якість матеріалів поставки Замовника повинна відповідати ДСТУ, ТУ, сертифікатам якості. Відповідальність за якість матеріалів Замовника несе Замовник. Для надійного збереження матеріалів Замовник надає Підряднику по місцю виконання робіт складське приміщення, або забезпечує збереження матеріалів в інший спосіб (п. 4 Договору).

Відповідно до п.5.1 Договору вартість робіт є динамічною і складає 187221, 60 грн., в т.ч. ПДВ 31203, 60 грн.

Договором встановлені наступні строки оплати: протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами цього Договору - Замовник сплачує Підряднику грошові кошти у розмірі 50 % вартості; протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами акту здачі-приймання робіт.

Оплата за договором здійснюється шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника вказаного у розділі 17 Договору (п. 6.1., 6.2. Договору).

Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом двох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до даного Договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у роботі недоліків, не відповідності роботи за умовами цього Договору або іншим нормативним документам заявити про них Підрядникові. У випадку відсутності зауважень Замовник підписує акт приймання передачі виконаних робіт (п. 9.1-9.3 Договору). До матеріалів справи також долучено Додаток № 1 до Договору - Договірна ціна (кошторисний розрахунок по оздобленню приміщень в фізкультурно-оздоровчому комплексі з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38в м. Львові на загальну суму 96127, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 20 % 16021, 20 грн.) /Т.І, а.с.191-192/.

На підтвердження виконання цього Договору представником позивача до матеріалів справи долучено: копію акта приймання-передачі матеріалів № 1/Т.І, а.с.193/; копію акта приймання-передачі матеріалів № 2 /Т.І, а.с.194/; копію підсумкової відомості ресурсів /Т.І, а.с.195/; копію листа № 12 від 28.12.2012 року про закінчення виконання будівельних робіт на об'єкті /Т.І, а.с.196/; копії актів виконаних робіт № 1, № 2, № 3, № 4 /Т.І, а.с.197-200/.

Крім того до матеріалів справи долучено копії податкових накладних: № 576 від 28.12.2012 року на суму 38894, 40 грн. (в т.ч. ПДВ 6482, 40 грн.); № 574 від 28.12.2012 року на суму 42472, 80 грн. (в т.ч. ПДВ 7078, 80 грн.); № 573 від 28.12.2012 року на суму 53654, 40 грн. (в т.ч. ПДВ 8942, 40 грн.); № 572 від 28.12.2012 року на суму 52200, 00 грн. ( в т.ч. ПДВ 8700, 00 грн.) /Т.І, а.с.201-204/.

Факт повної оплати підтверджено копією платіжного доручення № 4 від 09.01.2013 року на суму 187221, 60 грн. /Т.І, а.с.205/.

Оригінали усіх вище перелічених документів оглянуті у судових засіданнях.

Крім того, між позивачем (Замовник) та ТОВ «Континент Профі» (Підрядник) укладено договір підряду № 20/03 від 20.03.2013 року /Т.І, а.с.206-209/.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Континент Профі» зареєстроване як юридична особа 24.12.2012 року з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 38544090 /Т.І, а.с.241/ та взяте на податковий облік 27.12.2012 року за № 64017 ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС /Т.І. а.с.242/. Відповідно до свідоцтва № 200102842 ТОВ «Континент Профі» є платником податку на додану вартість з 01.02.2013 року /Т.І, а.с.244/.

Відповідно до умов вищевказаного Договору Підрядник зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу по оздобленню приміщень Замовника, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу (п.1 Договору).

Підрядник зобов'язується власними силами виконати роботи по оздобленню приміщень, далі - роботи, на об'єкті Замовника: «Фізкультурно-оздоровчий комплекс з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38 у м. Львові, надалі - об'єкт, у встановлений цим договором термін, згідно договірної ціни наведеної в Додатку № 1 до Договору, та у відповідності до проектної документації Замовника (п. 2.1. Договору).

Роботи виконуються із матеріалів Замовника. Якість матеріалів поставки Замовника повинна відповідати ДСТУ, ТУ, сертифікатам якості. Відповідальність за якість матеріалів Замовника несе Замовник. Для надійного збереження матеріалів Замовник надає Підряднику по місцю виконання робіт складське приміщення, або забезпечує збереження матеріалів в інший спосіб (п. 4 Договору).

Відповідно до п.5.1 Договору вартість робіт складає 134970, 00 грн., в т.ч. ПДВ 22495, 00 грн.

Договором встановлені наступні строки оплати: протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами цього Договору - Замовник сплачує Підряднику грошові кошти у розмірі 50 % вартості; протягом трьох банківських днів з моменту підписання сторонами акту здачі-приймання робіт.

Оплата за договором здійснюється шляхом перерахування коштів з поточного рахунку Замовника на поточний рахунок Підрядника вказаного у розділі 17 Договору (п. 6.1., 6.2. Договору).

Здача-приймання виконаних робіт здійснюється сторонами за актом протягом двох днів з моменту повідомлення Замовника про готовність предмета підряду до приймання. Замовник зобов'язаний прийняти роботу, виконану Підрядником відповідно до даного Договору, оглянути їх і в разі виявлення допущених у роботі недоліків, не відповідності роботи за умовами цього Договору або іншим нормативним документам заявити про них Підрядникові. У випадку відсутності зауважень Замовник підписує акт приймання передачі виконаних робіт (п. 9.1-9.3 Договору).

До матеріалів справи також долучено Додаток № 1 до Договору - Договірна ціна (кошторисний розрахунок по оздобленню приміщень в фізкультурно-оздоровчому комплексі з вбудованим підприємством торгівлі на вул. Зубрівській, 38в м. Львові на загальну суму 33864, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 20 % 5644, 00 грн.) /Т.І, а.с.210-211/.

На підтвердження факту виконання вказаного Договору представником позивача до матеріалів адміністративної справи долучено: копію акту приймання-передачі матеріалів № 1 від 06.05.2013 року /Т.І, а.с.212/; акт приймання-передачі матеріалів № 2 від 21.05.2013 року /Т.І, а.с.213/; акт приймання-передачі матеріалів № 3 від 27.05.2013 року /Т.І, а.с.214/; копію підсумкової відомості ресурсів до актів виконаних робіт за травень 2013 року /Т.І, а.с.215/; копію проектної документації по об'єкту /Т.І, а.с.216, 217-222/; копію листа № 5/1 від 31.05.2013 року про завершення робіт /Т.І, а.с.223/; копію актів виконаних робіт за травень № 1, № 2, № 3 /Т.І, а.с.224-226/.

Також до матеріалів справи долучено копії податкових накладних: № 605 від 31.05.2013 року на суму 51840, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 8640, 00 грн.); № 606 від 31.05.2013 року на суму 49266, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 8211, 00 грн.); № 607 від 31.05.2013 року на суму 33864, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 5644, 00 грн.) /Т.І, а.с.233-235/.

Факт оплати за договором № 20/03 від 20.03.2013 року в повному обсязі підтверджено платіжними дорученнями: № 95 від 12.06.2013 року; № 118 від 04.07.2013 року /Т.І, а.с.238, 239/.

Судом з матеріалів справи встановлено, що за видатковою накладною № РН-5-27004 від 27.05.2013 року, ТОВ «Інтергіпсбуд» придбано шпаклівку фініш «НР-Фініш» 25 кг у кількості 204000 шт. вартістю 8629, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 1438, 20 грн.), факт одержання якої підтверджено податковою накладною № 476 від 27.05.2013 року та оплачено згідно платіжного доручення № 119 від 04.07.2013 року /Т.І, а.с.227, 236, 238/.

Щодо взаємовідносин ТОВ «Інтергіпсбуд» та ТОВ «Капістрано», судом встановлено наступне.

Між Міжрегіональною науково-виробничою асоціацією підприємств «Авіокон проект» (Замовник) та ТОВ «Інтергіпсбуд» (Підрядник) укладено Договір підряду № 31/07 від 31.07.2013 року /Т.ІІ, а.с.69-72/, відповідно до якого Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати оздоблення офісних приміщень на 3-му, 4-му та 7-му поверхах надалі - роботи, на об'єкті Замовника: «Офісний центр по вул. Угорській, 14 в м. Львові», надалі - об'єкт, у встановлений цим договором термін, згідно Договірної ціни (Додаток № 1 та Додаток № 2 до Договору) та у відповідності до проектної документації Замовника (п.1.1 Договору).

Відповідно до п. 2.3. Договору приймання-передачі виконаних робіт оформляється актом, який підписується сторонами.

Підрядник має право залучати за власним вибором до виконання зазначених обсягів робіт субпідрядників (третіх осіб - спеціалізовані будівельні та інші організації), водночас залишаючись відповідальними за якість виконаної роботи (п.3.2.1 Договору).

Загальна вартість робіт, з врахуванням вартості матеріалів наближено становить 550000, 00 грн., в т.ч. ПДВ 20% 91666, 67 грн. Крім того, Договором встановлено наступний порядок розрахунків: по 3 та 4 поверхах авансовий платіж у розмірі 100% від вартості матеріалів в сумі 160000, 00 грн. та 30% від вартості робіт в сумі 45000, 00 грн. Перша черга: 80000, 00 грн. до 02.08.2013 року; друга черга 125000, 00 грн. до 14.08.2013 року. По 7 поверсі авансовий платіж у розмірі 100% від вартості матеріалів в сумі 108000, 00 грн. і 30% від вартості робіт в сумі 34000, 00 грн. здійснюється Замовником протягом 3-х банківських днів після підписання сторонами цього Договору. Кінцевий платіж 70% від вартості робіт здійснюється Замовником протягом п'яти банківських днів після завершення Підрядником всіх робіт на об'єкті на підставі акту виконаних робіт підписаного сторонами. Всі розрахунки між сторонами згідно даного Договору відбуваються у національній валюті України шляхом безготівкового перерахунку грошових коштів з рахунку на рахунок відповідної сторони через установу банку (п.4 Договору).

На підтвердження виконання даного Договору представником позивача до матеріалів справи долучено: копію акту № 1 виконаних робіт за серпень /Т.ІІ, а.с.73-76/; копію підсумкової відомості ресурсів до акту виконаних робі № 1 за серпень 2013 року /Т.ІІ, а.с.77-79/; копії платіжних доручень: № 14195 від 01.08.2013 року; № 14386 від 20.08.2013 року; № 14345 від 14.08.2013 року; № 14306 від 13.08.2013 року; № 14349 від 14.08.2013 року /Т.ІІ, а.с.80-84/.

Відтак, між позивачем (Замовник) та ТОВ «Капістрано» (Підрядник) укладено договір підряду № 02/08 від 02.08.2013 року /Т.ІІ, а.с.85-88/.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Капістрано» зареєстроване як юридична особа 05.02.2013 року з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 38402939 /Т.ІІ, а.с.129/ та є платником податку на додану вартість з 01.03.2013 року /Т.ІІ, а.с.128/.

Відповідно до умов даного Договору Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати оздоблення офісних приміщень на 3-му, 4-му та 7-му поверхах надалі роботи, на об'єкті Замовника: «Офісний центр по вул. Угорській, 14 у м. Львові», надалі - об'єкт, у встановлений цим договором термін, згідно Договірної ціни (додаток № 1 та додаток № 2 до Договору) та відповідно до проектної документації Замовника (п. 1.1 Договору).

Роботи за даним договором виконуються із матеріалів Замовника. Приймання-передача робіт оформляється актом, який підписується сторонами (п.1.3, 2.3 Договору).

Загальна вартість робіт становить 300000, 00 грн. в т.ч. ПДВ 20% 50000, 00 грн. Всі розрахунки між сторонами згідно даного Договору відбуваються в національній валюті України шляхом безготівкового перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок відповідної сторони через установу банку (п.4 Договору).

На підтвердження виконання умов даного Договору представником позивача до матеріалів справи долучено наступні документи: копію актів приймання-передачі матеріалів /Т.ІІ, а.с.89/; копію підсумкової відомості ресурсів /Т.ІІ, а.с.90/; копію наказу № 28 про призначення відповідального за проведення будівельно-монтажних робіт від 02.08.2013 року /Т.ІІ, а.с.91/; копію проектної документації /Т.ІІ, а.с.92, 93-112/; копію повідомлення № 51 від 30.08.2013 року про виконання робіт /Т.ІІ, а.с.113/; копію акту виконаних робіт № 1, № 2, № 3, № 4 за серпень /Т.ІІ, а.с.114-115, 116-117, 118-119, 120/.

Крім того, до матеріалів справи долучено копії податкових накладних: № 639 від 30.08.2013 року на суму 54861, 60 грн. (в т.ч. ПДВ 9143, 60 грн.); № 638 від 30.08.2013 року на суму 45429, 60 грн. (в т.ч. ПДВ 7571, 60 грн.); № 637 від 30.08.2013 року на суму 48609, 36 грн. (в т.ч. ПДВ 8101, 56 грн.); № 636 від 30.08.2013 року на суму 37776, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 6296, 00 грн.) /Т.ІІ, а.с.121-124/.

Факт розрахунку за договором № 02/08 підтверджується копіями платіжних доручень: № 214 від 10.09.2013 року; № 213 від 10.09.2013 року; № 215 від 10.09.2013 року /Т.ІІ, а.с.125-127/.

Оригінали усіх перелічених документів оглянуті в судовому засіданні.

Щодо господарських відносин між ТОВ «Інтергіпсбуд» та ТОВ «Конді 50» та ТОВ «Інтергіпсбуд» та ПП «Евдіаліт» судом встановлено наступне.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців підприємство зареєстроване як юридична особа 05.04.2012 року з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 38149196 /Т.ІІ, а.с.194/ та є платником податку на додану вартість з 25.06.2012 року /Т.ІІ, а.с.195/.

Між ТОВ «Конді 50» (Постачальник) та ТОВ «Інтергіпсбуд» (Покупець) укладено договір поставки № 28/09 від 28.09.2012 року /Т.ІІ, а.с.130-131/, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити покупцеві будівельні матеріали в асортименті (надалі - товар), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього передбачену даним договором грошову суму. Загальна кількість та асортимент товару визначається накладними, які є невід'ємною частиною даного Договору (п. 1.1, 1.2 Договору).

Строк поставки товару встановлюється сторонами. Встановлений строк поставки може бути змінений сторонами за взаємною згодою. Поставки здійснюється транспортом та за рахунок постачальника. Приймання товару покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент приймання товару. Передача товару покупцю постачальником здійснюється за накладною. Дата, вказана у накладній є датою поставки товару Постачальником (п. 2 Договору).

Згідно з пункту 3.1. якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічними умовами, іншій документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

Сторони домовились, що ціни на товар, вказаний у специфікації до даного Договору є попередніми і можуть змінюватися постачальником залежно від показників, які обумовлюють ціну товару. Загальна сума Договору складає 400000, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 66666, 66 грн.). Зміна ціни товару після його поставки не допускається (п. 5 Договору).

Оплата за поставлений товар здійснюється покупцем шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок постачальника у розмірі повної вартості поставленого товару не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Договору. Оплата товару здійснюється на підставі рахунку-фактури (п. 6 Договору).

На підтвердження факту реальності операцій за даним договором представником позивача до матеріалів справи долучено: копію специфікацій до Договору поставки № 28/09 від 28.09.2012 року № 1, № 2, № 3, № 4 на суму179848, 55 грн., 55450, 80 грн., 16669, 20 грн., 40080, 22 грн. відповідно ( в т.ч. ПДВ) /Т.ІІ, а.с.132-135/; копії висновків, сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, протоколів на будівельні матеріали, що придбавалися покупцем /Т.ІІ, а.с.154-193/.

Крім того до матеріалів адміністративної справи долучено: копії видаткових накладних: № РН-9-28001 від 28.09.2012 року на суму 179848, 55 грн. ( в т.ч. ПДВ 29974, 76 грн.); № РН-10-3006 від 30.10.2012 року на суму 16669, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 2778, 20 грн.); № РН-10-2004 від 30.10.2012 року на суму 55450, 80 грн. (в т.ч. ПДВ 9241, 80 грн. ); № РН-12-2808 від 28.12.2012 року на суму 40080, 22 грн. (в т.ч. ПДВ 6680, 04 грн.) /Т.ІІ, а.с.1142-144/; копії податкових накладних: № 634 від 30.10.2012 року на суму 55450, 80 грн. (в т.ч. ПДВ 9241, 80 грн.); № 441 від 28.09.2012 року на суму 179848, 55 грн. (в т.ч.29974, 76 грн.); № 636 від 30.10.2012 року на суму 16669, 20 грн. (в т.ч. ПДВ 2778, 20 грн.); № 588 від 28.12.2012 року на суму 40080, 22 грн. (в т.ч. ПДВ 6680, 04 грн.) /Т.ІІ, а.с.145-148/. Факт оплати підтверджено наступними платіжними доручення: № 36 від 01.03.2013 року; № 28 від 18.02.2013 року; № 182 від 31.10.2012 року; № 181 від 31.10.2012 року; № 149 від 28.09.2012 року /Т.ІІ, а.с.149-153/.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Евдіаліт» зареєстроване 19.09.2012 року з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 38389295 /Т.ІІ, а.с.68/ та взяте на податковий облік 21.09.2012 року за № 63238 ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС /Т.ІІ, а.с.68/. Згідно зі свідоцтвом № 200079098 підприємство є платником податку на додану вартість з 26.10.2012 року /Т.ІІ, а.с.67/.

Між ПП «Евдіаліт» (постачальник) та ТОВ «Інтергіпсбуд» (покупець) укладено договір поставки № 08/02 від 08.02.2013 року /Т.ІІ, а.с.37-38/, відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити покупцеві будівельні матеріали в асортименті (надалі - товар), а покупець зобов'язується прийняти вказаний товар і сплатити за нього передбачену даним договором грошову суму. Загальна кількість та асортимент товару визначається накладними, які є невід'ємною частиною даного Договору (п. 1.1, 1.2 Договору).

Строк поставки товару встановлюється сторонами. Встановлений строк поставки може бути змінений сторонами за взаємною згодою. Поставки здійснюється транспортом та за рахунок постачальника. Приймання товару покупцем за кількістю та якістю здійснюється в момент приймання товару. Передача товару покупцю постачальником здійснюється за накладною. Дата, вказана у накладній є датою поставки товару Постачальником (п. 2 Договору).

Згідно з пункту 3.1. Договору якість товару, що поставляється, повинна відповідати стандартам, технічними умовами, іншій документації, яка встановлює вимоги до їх якості, або зразкам (еталонам).

Сторони домовились, що ціни на товар, вказаний у специфікації до даного Договору є попередніми і можуть змінюватися постачальником залежно від показників, які обумовлюють ціну товару. Загальна сума Договору складає 400000, 00 грн. (в т.ч. ПДВ 66666, 66 грн.). Зміна ціни товару після його поставки не допускається (п.5 Договору).

Оплата за поставлений товар здійснюється покупцем шляхом безготівкового переказу на поточний рахунок постачальника у розмірі повної вартості поставленого товару не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати підписання Договору. Оплата товару здійснюється на підставі рахунку-фактури (п. 6 Договору).

На підтвердження факту реальності операцій за даним договором представником позивача до матеріалів справи долучено: копії специфікацій до Договору № 08/02 від 08.02.2013 року № 1, № 2 на суму 49258, 26 грн. та 38699, 95 грн. (в т.ч. ПДВ) /Т.ІІ, а.с.39, 40/; копії висновків, сертифікатів та протоколів на будівельні матеріали /Т.ІІ, а.с.50-50-65/.

Крім того реальність вищевказаної господарської підтверджується: копіями видаткових накладних: № РН-2-20007 від 20.02.2013 року на суму 38699, 95 грн. (в т.ч.6449, 99 грн.); № РН-2-12002 від 12.02.2013 року на суму 49258, 26 грн. (в т.ч. ПДВ 8209, 71грн.); копіями податкових накладних: № 307 від 20.02.2013 року на суму 38669, 95 грн. (в т.ч. ПДВ 6449, 99 грн.); № 182 від 12.02.2013 року на суму 49258, 26 грн. (в т.ч.ПДВ 8209, 71 грн.); платіжними дорученнями № 44 від 20.03.2013 року; № 45 від 20.03.2013 року /Т..ІІ, а.с.45, 46, 47, 48, 49/.

Оригінали усіх перелічених документів оглянуті в судовому засіданні.

З матеріалів адміністративної справи та пояснень представника відповідача встановлено, що основними доводами відповідача про вказані порушення, відповідно до акту перевірки є те, що у позивача відсутні товарно-транспортні накладні, які б свідчили про транспортування отриманих товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) від контрагента з посиланням на наказ Мінтрансу/Мінстатистики № 488/346 від 29.12.1995 року «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля», наказ Мінтрансу № 363 від 14.10.1997 року «Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні», якими передбачається обов'язкове використання товарно-транспортної накладної під час приймання - передачі ТМЦ.

Суд виходить з того, що згідно з вказаними вище нормативно-правовими актами використання товарно-транспортної накладної є обов'язкове тільки у випадку, якщо мало місце надання транспортних послуг, тобто за умови участі у господарських відносинах між постачальником та покупцем третьої особи - перевізника.

Так, відповідно до ч. 1 преамбули вищезгаданих правил - Правила перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні визначають права, обов'язки і відповідальність власників автомобільного транспорту - перевізників та вантажовідправників і вантажоодержувачів - Замовників.

Відповідно до розділу 1 Правил Перевізник - особа, яка надає послуги з перевезення вантажу автомобільним транспортом загального користування. Згідно п.11 Правил, що передбачає порядок оформлення документів на перевезення також встановлено, що у процесі оформлення товарно - транспортної накладної беруть участь представники трьох осіб - вантажовідправника, вантажоодержувача та перевізника.

З огляду на це, суд дійшов висновку, що у випадку використання у поставках товару власного транспорту постачальника оформлення товарно - транспортної накладної не може бути здійснене, оскільки відсутній один з учасників відносин - перевізник.

Судом встановлено, що відповідачем не доведено відсутності можливості проведення позивачем з його контрагентом господарських операцій з поставки товарів із залученим власного транспорту постачальника. Крім того, право оформлення товарно-транспортної накладної відповідно до вказаних правил надане вантажовідправнику, яким позивач у господарських відносинах не був.

Оскільки постачальником в належний спосіб виконані зобов'язання щодо поставки товару, однак при цьому не оформлена товарно-транспортна накладна, але оформлені належним чином податкові накладні, видаткові накладні, що і стверджується відповідачем у акті перевірки, то факт здійснення операції підтверджується належним чином.

Крім того, в договорах, які укладені між позивачем та вищезазначеними контрагентами чітко вказано, що поставка здійснюється транспортом та за рахунок постачальника /Т.ІІ, а.с.37, 130/.

Слід зазначити, що всі придбані товари потрібні були позивачу для використання у будівництві використання яких підтверджується первинними документами долученими до матеріалів адміністративної справи.

Крім того, до матеріалів справи долучено: переписка позивача із його постачальника щодо місця та дати постачання отриманих на підставі відповідних договорів товарів /Т.ІІ, а.с.41-44, 136-141/; копії звітів про витрати основних матеріалів у будівництві /Т.І, а.с.248-250, Т.ІІ, а.с.1-4, 5-7, 8-11, 12-15, 16-25, 26-31, 32-36/.

Досліджуючи дані документи, судом встановлено, що покликання відповідача в акті перевірки від 20.06.2013 року на нереальність операцій позивача із ТОВ «Вайз Юніон ЛТД», ПП «Евдіаліт», ТОВ «Капістрано», ТОВ «Континент Профі», ТОВ «Конді 50» фактично взяті з наступних документів: акту від 24.05.2013 № 1796 /22.10/37569727 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Вайз Юніон ЛТД», код за 37569727. щодо підтвердження фінансово-господарських відносин і контрагентами (покупцями, та продавцями) за період з 01.01.2012р. по 30.04.2013 року» ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві; акту від 06.09.2013 № 1044/26-55-22-01 38389295 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ПП «Евдіаліт» (код ЄДРПОУ 38389295). з питань підтвердження господарських відносин з платниками податків за період з 01.01.2013 по 30.06.2013 року» ДПІ у Печерському районі Головною управління Міндоходів у м. Києві; акту від 16.08.2013 № 305 /22-04 38402939 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Капістрано» (код за ЄДРПОУ 38402939) щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період з 01.04.13 року по 31.08.13 року» ДПІ у Деснянському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві; акту від 17.05.2013 року № 1695/22-3 38149196 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "Конді 50" податковий номер 38149196 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 25.06.2012 року - 3 1.03.2013 року» ДПІ у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві; акту від 08.08. 2013 року № 728/26-55-22-07/ 38544090 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Континент Профі», код за ЄДРПОУ 38544090 щодо підтвердження господарських відносин платника податків за період з 01.02.2013 по 30.06.2013» - ДПІ у Печерському районі Головного Управління Міндоходіву м. Києві. На думку суду, саме з врахуванням таких обставин відповідач дійшов висновку про нереальність наслідків внаслідок правочинів, що були укладені між позивачем та вищевказаними контрагентами

Судом взято до уваги і те, що платник податків, який через покладений на нього законами обов'язок щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) вступає у зв'язку з цим у відповідні правовідносини з державою, не може нести відповідальність за невиконання чи неналежне виконання такого обов'язку іншими платниками податків, якщо інше прямо не встановлено законом. Також, слід враховувати і те, що якщо контрагент не виконав свого зобов'язання зі сплати податку до бюджету, це тягне за собою відповідальність та інші негативні наслідки саме щодо цієї особи. Слід зазначити, що така обставина не є підставою для позбавлення платника податків права на віднесення сплачених ним у ціні товару відповідних сум податку на додану вартість до податкового кредиту, якщо останній виконав усі передбачені умови щодо нього та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Відповідно до позиції Вищого адміністративного суду України, викладеної в Інформаційному листі № 1112/11/13-10 від 20.07.2010 року, підприємство не несе відповідальності за своїх контрагентів, які не виконали свого обов'язку щодо сплати податків до бюджету, відповідальність за такі негативні наслідки несе саме такий контрагент. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника права на податковий кредит у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо цього та має усі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Згідно рішення від 31.01.2011 року у справі № 21-47а 10 Верховним Судом України зазначено, якщо контрагент не виконав свого зобов'язання щодо сплати податку до бюджету, то це тягне відповідальності за негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування ПДВ у випадку, коли останній виконав усі передбачені законом умови стосовно отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Суд звертає увагу на ст.. 244-2 КАС України, відповідно до якої рішення Верховного Суду України, прийняте за результатами розгляду заяви при перегляд судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт. що містить зазначені норми права, та для всіх судів України.

Крім того, на переконання суду, платник податку не повинен нести відповідальність за невиконання постачальником його зобов'язань зі сплати податку і як наслідок вдруге сплачувати податок на додану вартість. Суд констатує, що такі вимоги стають надмірним тягарем для платника податку, що порушує справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності. Вищевказана позиція суду узгоджується із постановою Верховного Суду України від 31.01.2011 року та рішенням Європейського суду з прав людини у справі «Булвес» АД проти Болгарії» від 22.01.2009 року ( заява № 3991/03).

Позивач стверджує, що на момент укладення в усіх вищезазначених договорів, та реалізації господарських операцій, ТОВ «Вайз Юніон ЛТД», ПП «Евдіаліт», ТОВ «Капістрано», ТОВ «Континент Профі», ТОВ «Конді 50» були зареєстрованими як суб'єкти господарювання та були платниками податку на додану вартість.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. Відповідно до ч. 2. ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідно до ст. 86 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Ніякі докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Суд зауважує, що доводи контролюючого органу на обґрунтування висновків про заниження податку на додану вартість щодо правовідносин позивача з контрагентами зводяться до суб'єктивного твердження про укладення договорів з контрагентами про людське око та з метою одержання податкової вигоди.

Представлені позивачем підчас проведення перевірки документи, а саме договори, податкові накладні, акти виконаних робіт встановленої форми і змісту в цілому свідчать про виникнення цивільних прав та обов'язків, а також про фактичне здійснення господарських операцій позивачем та його контрагентами, та є достатніми доказами на підтвердження здійснення останніх, однак відповідач їх безпідставно не взяв до уваги.

З огляду на викладене вище, аргументи, якими відповідач доводить відсутність реального виконання господарських операцій, є безпідставними і не доводять неправомірності формування суми податку на додану вартість.

Крім цього, за відсутності в діяльності позивача порушень податкового законодавства, немає підстав застосовувати до нього нараховані відповідачем штрафні санкції.

Враховуючи вищевикладене, контролюючий орган не довів правомірності нарахування сум грошового зобов'язання платнику податків з податку на додану вартість, а тому позовні вимоги щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0001172210/10136 від 26.12.2013року є обґрунтованими та слід задовольнити.

Суд також звертає увагу, що оскільки податкове повідомлення-рішення є актом індивідуальної дії суб'єкта владних повноважень, то відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 162 КАС України суд, у випадку задоволення адміністративного позову, вправі прийняти постанову про визнання такого рішення протиправним.

Відповідно до ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України понесені позивачем судові витрати у виді судового збору.

Керуючись ст.ст. 2, 7-14, 17-20, 50, 69-72, 86, 94, 138, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

п о с т а н о в и в :

1. Адміністративний позов задовольнити повністю.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області № 0001172210/10136 від 26.12.2013 року.

3. Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтергіпсбуд» (79058, м. Львів, пр-т. Чорновола, 67; код ЄДРПОУ 35943306) судовий збір в сумі 487, 20 грн.

Постанова може бути оскаржена, згідно зі ст. 186 КАС України, протягом 10 днів з дня її проголошення чи отримання копії постанови, шляхом подання апеляційної скарги до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили, згідно зі ст. 254 КАС України, після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

У судовому засіданні проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

Повний текст постанови складено та підписано о 17.40 год. 12.05.2014 року.

Суддя Кравців О.Р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38642892 ?

Документ № 38642892 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38642892 ?

Дата ухвалення - 06.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38642892 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38642892 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38642880
Наступний документ : 38644286