Рішення № 38631766, 08.05.2014, Господарський суд Черкаської області

Дата ухвалення
08.05.2014
Номер справи
925/419/14
Номер документу
38631766
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

18005, м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, тел. канцелярії (0472) 45-24-38, inbox@ck.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року Справа № 925/419/14

Господарський суд Черкаської області в складі: головуючого судді Анісімова І.А., при секретарі судового засідання Швидкій О.В.

у відкритому судовому засіданні в приміщенні господарського суду за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка,307

за участю представників сторін

від позивача: Кириленко О.О. - за довіреністю,

від відповідача: не з'явився,

розглядає справу:

за позовом Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

до Черкаського обласного відділення Партії регіонів

про стягнення 43 968 грн. 33 коп.

ВСТАНОВИВ:

Заявлено вимогу про стягнення 43 968 грн. 33 коп., в тому числі 14 754 грн.12 коп. боргу по орендній платі, 26 884 грн. 90 коп. борг по відшкодуванню витрат за надані комунальні та інші послуги, 102 грн. 85 коп. інфляційних, 1563 грн. 13 коп. пені та 663 грн. 33 коп. 3% річних.

До прийняття рішення по справі представник позивача подав уточнений розрахунок пені та 3 % річних та просить стягнути 14 754 грн.12 коп. боргу по орендній платі, 26 884 грн. 90 коп. борг по відшкодуванню витрат за надані комунальні та інші послуги, 102 грн. 85 коп. інфляційних, 553 грн. 89 коп. пені та 221 грн.31 коп. 3 % річних. У стягненні 1009 грн. 24 коп. пені та 442 грн. 02 коп. 3 % річних позивач відмовився.

Відзиву на позов до суду не надійшло.

Представник відповідача в засідання не з'явився, поважності причин неявки не повідомив. Відповідач був належним чином повідомлений про місце і час засідання суду.

Суд визнав можливість розглядати справу у відсутність представника відповідача за наявними в ній матеріалами відповідно до вимог ст. 75 ГПК України.

Наявні у справі матеріали дозволяють розглянути її за відсутності відзиву на позов.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримав, з урахуванням уточнених позовних вимог.

В судовому засіданні, яке відбулося 08 травня 2014 року згідно ст. 85 ГПК України представнику позивача було оголошено вступну та резолютивну частини судового рішення.

Заслухавши представника позивача, дослідивши усі обставини, перевіривши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позов підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

1 червня 2011 року між позивачем та відповідачем був укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності №44-11 та підписано акт приймання - передачі в оренду приміщення, згідно з якими позивач передав відповідачу, а останній - прийняв в строкове платне користування (найм) частину приміщення, літ. А-4, а саме: приміщення загальною площею 226,4 кв.м. розташоване в будівлі, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 17/вул. Остафія Дашкевича, 2.

Відповідно до п. 3.1 договору орендна плата визначена сторонами у розмірі 7% від незалежної оцінки нежитлових приміщень за результатами конкурсу на право оренди комунального майна і за перший місяць оренди становить 2 968 грн. 92 коп. з ПДВ.

Згідно з п. 3.3 і п. 3.4 договору орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Орендна плата перераховується на рахунок орендодавця щомісячно до кінця поточного місяця.

Пунктом 3.6 договору, сторони передбачили, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи день оплати.

У п. 4.2 договору сторони передбачили, що орендар зобов'язується своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату. Крім орендної плати орендар сплачує орендодавцю витрати на комунальні та інші послуги, зокрема за користування електроенергією, опаленням, водою, каналізацією, охоронною та пожежною сигналізаціями, за вивезення побутових відходів та сміття, а також експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівлі та прибудинкової території і експлуатаційне обслуговування) витрати на технічне обслуговування та утримання в належному стані (крім ремонту) електромереж, сантехнічних вузлів, обслуговування комунікацій, які є складовою частиною будівлі та інші послуги.

Відповідно до п. 10.1. договору, цей договір укладено строком, що діє з 01 червня 2011 року до 30 квітня 2014 року включно.

31 серпня 2012 року сторони уклали додаткову угоду № 1 до договору оренди нерухомого майна, що належить до обласної комунальної власності № 44-11 від 01.06.2011, якою припинили дію договору оренди нерухомого майна з 31.08.2012 по площі 226,4 м. кв.

31 серпня 2012 року між сторонами було підписано акт про прийом - передачу з оренди приміщення, яке розташоване по вул.. Б. Вишневецького, 17, відповідно до якого відповідач передав, а позивач прийняв із строкового платного користування приміщення площею 226, 4 кв. м.

Відповідач свої зобов'язання за договором належним чином не виконав, за ним рахується заборгованість з орендної плати в розмірі 14 754 грн. 12 коп. та 26 884 грн. 90 коп. заборгованості за комунальні та інші послуги.

Позивач неодноразово звертався до відповідача, направляв йому претензії від 15.02.2012 № 66/02-5; від 03.09.2012 № 405/02-5; від 07.12.2012 № 615/02-5; від 09.07.2013 № 282/02-5 з вимогою погасити заборгованість. Вимога залишена без задоволення.

Розрахунок позову відповідачем не оспорено. Факт наявності заборгованості підтверджується актами прийому-передачі приміщення, наявними в матеріалах справи.

Статтею 530 Цивільного кодексу України встановлено, що у разі, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідно до ст. 216 ГК України учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність за правопорушення у сфері господарювання шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором.

В силу ч.1 ст. 218 ГК України, підставою для застосування господарсько-правової відповідальності у вигляді застосування господарських санкцій є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання.

Згідно ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки.

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший процент не встановлений договором або законом.

За таких обставин, позивач на підставі договору № 44-11 від 01.06.2011, Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" від 22.11.1996 та ст. 625 ЦК України, вправі вимагати стягнення з відповідача cуму основного боргу, пені, в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який стягується пеня, проценти річних та суму інфляційних нарахувань.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. З цією нормою кореспондуються і приписи ст. 193 ГК України, що визначають загальні умови виконання господарських зобов'язань.

Позивач частково відмовився у стягненні 1009 грн. 24 коп. пені та 442 грн. 02 коп. 3 % річних.

Суд прийняв часткову відмову позивача.

Приписи ч. 4 ст. 22 ГПК України, передбачаючи право позивача, зокрема, на відмову від позову, не виключає можливості часткової відмови. Однак, вона можлива лише у випадку, якщо позивачем заявлено дві чи більше вимог, і позивач відмовляється не від усіх цих вимог. У разі такої відмови та її прийняття судом провадження зі справи підлягає припиненню на підставі п. 4 ч. 1 ст. 80 ГПК України у частині тих вимог, стосовно яких заявлено відмову, а решта вимог розглядається судом у загальному порядку (Лист Вищого господарського суду України від 14.08.2007р. № 01-8/675 «Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року»).

Таким чином, вимоги позивача відповідають фактичним обставинам та матеріалам справи, тому підлягають задоволенню у сумі 42 517 грн. 07 коп. (14 754 грн.12 коп. борг по орендній платі + 26 884 грн. 90 коп. борг по відшкодуванню витрат за надані комунальні та інші послуги + 102 грн. 85 коп. інфляційні + 553 грн. 89 коп. пеня +221 грн.31 коп. 3 % річні).

В частині стягнення 1009 грн. 24 коп. пені та 442 грн. 02 коп. 3 % річних провадження слід припинити.

Господарський суд ухвалами від 17.04.2014, 27.04.2014 та 10.04.2014 зобов'язував відповідача направити документи та свого представника. Представник в судове засідання не з'явився.

Процесуальні документи надіслані господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи, проте ці листи не були вручені відповідачу, а були повернуті до господарського суду з відміткою пошти про вибуття адресата.

В силу ч. 1 ст. 64 Господарського процесуального кодексу України вказані ухвали господарського суду вважаються врученими відповідачу належним чином.

Згідно ст. ст. 28, 30 ГПК України, в судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи.

Зазначені особи зобов'язані з'явитися до господарського суду на його виклик, сповістити про знані їм відомості та обставини у справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій формі.

Стаття 32 ГПК України встановлює, що доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких, господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін.

В статті 33 ГПК України зазначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Позивач довів наявність тих обставин на підставі яких він просить позов задовольнити.

Рішення прийнято на підставі тих документів, які є у справі.

За таких обставин, суд вважає позов доведеним, тому позовні вимоги слід задовольнити.

Судові витрати: витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.49, п.4 ч.1 ст.80, ст.82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Черкаського обласного відділення Партії регіонів (вул. Лазарєва, 6, к. 440, м. Черкаси, 18000, ідентифікаційний код 25988550) на користь Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (вул. Б.Вишневецького, буд. 17, м. Черкаси, 18000, ідентифікаційний код 24349167) - 14 754 грн.12 коп. борг по орендній платі, 26 884 грн. 90 коп. борг по відшкодуванню витрат за надані комунальні та інші послуги, 102 грн. 85 коп. інфляційні, 553 грн. 89 коп. пеню, 221 грн.31 коп. 3 % річні, 1 827 грн. 00 коп. витрат на сплату судового збору.

В задоволенні решти позовних вимог в сумі 1451 грн. 26 коп. (пеня, річні) провадження припинити.

Рішення може бути оскаржене до Київського апеляційного господарського суду в порядки та строки передбачені розділом XII ГПК України.

Повне рішення складено 13 травня 2014 року.

Суддя І.А.Анісімов

Попередній документ : 38631760
Наступний документ : 38632767