Рішення № 38625568, 05.05.2014, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
05.05.2014
Номер справи
916/543/14
Номер документу
38625568
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________-__________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"05" травня 2014 р.Справа № 916/543/14

За позовом Департаменту комунальної власності Одеської міської ради

до відповідача Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування"

про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення

Суддя Гут С.Ф.

Представники:

Від позивача: не з'явився;

Від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Департамент комунальної власності Одеської міської ради, звернувся до господарського суду Одеської області з позовною заявою до відповідача Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75 на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 20.02.14р. порушено провадження у справі №916/543/14.

27.03.2014р. позивач надав супровідним листом(вх.№7772/14 від 27.03.14р.) копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відповідача для залучення до матеріалів справи.

Суд залучив надані документи до матеріалів справи.

За клопотанням позивача, ухвалою господарського суду Одеської області від 18.04.2014р. строк вирішення спору по справі було продовжено до 03.05.2014р. в порядку ст.69 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідач в судові засідання не з'являвся, хоча був належним чином повідомлений про час та місце судових засідань, згідно наявних в матеріалах справи поштових повідомлень, про поважність причин відсутності не повідомив, відзив на позов не надав, своє право на захист не використав, у зв'язку з чим справа розглядається по наявним в ній матеріалам у порядку ст.75 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив.

Згідно Переліку державного майна України, що передається до власності адміністративно-територіальних одиниць (комунальної власності), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 05.11.1991р. №311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною)" до комунальної власності передавався весь нежитловий фонд рад народних депутатів.

На підставі Постанови Кабінету міністрів України від 05.11.1991р. №311 „Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною)" Одеською обласною радою народних депутатів було прийнято Рішення від 25.11.1991р. №226-XI, згідно з яким у комунальну власність територіальної громади м. Одеси був переданий весь нежилий фонд місцевих рад, розташований у рамках територіальних границь міста.

Відповідно до рішення Одеської міської ради від 31.01.2011р. „Про затвердження виконавчих органів, загальної чисельності апарату Одеської міської ради" було змінено найменування Представництва на Департамент комунальної власності Одеської міської ради.

Відповідно до положення „Про департамент комунальної власності Одеської міської ради", затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. №384-VІ Департамент комунальної власності Одеської міської ради є правонаступником Представництва по управлінню комунальною власністю Одеської міської ради.

Згідно п. 1 Положення про Департамент комунальної власності Одеської міської ради, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 28.02.2011р. Департамент комунальної власності є виконавчим органом Одеської міської ради. Департамент наділяється Одеською міською радою повноваженнями щодо управління комунальною власністю територіальної громади міста. Основним завданням Департаменту є управління комунальною власністю, забезпечення надходження коштів до бюджету міста за рахунок ефективного обліку, використання, збереження майна на території громади.

05.02.2004р. між Централізованою бухгалтерією управління фізичної культури та спорту Одеської міської ради (Орендодавець) та Громадською організацією "Одеська обласна федерація фехтування" (Орендар) було укладено договір оренди нежитлового приміщення №2, згідно умов якого орендодавець передає, а орендар приймає у строкове платне користування нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75, загальною площею 303,87кв.м. На підставі розпорядження від 28.10.2003р. №1339-01р. під розміщення Одеської обласної федерація фехтування Одеської області.

Відповідно до п. 1.2 договору, строк дії договору оренди 10(десять) років з моменту підписання акту приймання-передачі орендованого приміщення.

Згідно з п. 4.4 договору, після закінчення строку дії договору чи у випадку його дострокового розірвання орендар зобов'язаний у 15-денний термін передати Орендодавцю приміщення в належному стані, не гіршому, ніж за час передачі його в оренду.

Згідно акту приймання-передачі нежитлового приміщення до договору оренди 05.02.2004р. нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75, загальною площею 303,87кв.м. було передано Одеській обласній федерації фехтування.

21.01.2014р. Орендодавець на адресу Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" надіслав повідомлення за №01-13/360 від 20.01.2014р., в якому зазначив про відсутність наміру Департаменту комунальної власності Одеської міської ради пролонгувати вищевказаний договір на новий термін та зазначив про необхідність у 15-денний, а саме до 20.02.2014р. строк передати Департаменту комунальної власності Одеської міської ради ключі та спірний об'єкт за актом приймання-передачі, про надіслання даного повідомлення свідчать реєстр про відправку з печаткою поштового відправлення №39.

Проте зазначене повідомлення було залишено без відповіді та задоволення.

Враховуючи невиконання відповідачем умов договору, позивач звернувся до суду з даною позовною заявою до відповідача Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення з не житлового приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75 на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради.

Розглянувши матеріали справи, проаналізувавши норми чинного законодавства, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог з наступних підстав:

Відповідно до ст.175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Як свідчать матеріали справи, укладений сторонами договір, за своєю правовою природою відноситься до договорів найму, різновидом якого є оренда. Приймаючи до уваги, що майно, яке виступає предметом договору, належить до комунальної власності, до спірних правовідносин застосовуються також норми Закону України „Про оренду державного та комунального майна".

Відповідно до ст.763 ЦК України договір найму укладається на строк, встановлений договором. При цьому, згідно зі ст.284 ГК України, строк оренди є істотною умовою договору оренди. Згідно до ч.2 ст.291 ГК України договір оренди припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено.

Згідно до п. 1 ст. 17 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", термін договору оренди визначається за погодженням сторін. При цьому, у разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору оренди передбачені також ст.764 Цивільного кодексу України, та нормою частини четвертої ст.284 Господарського кодексу України.

У відповідності до зазначених норм, якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору найму (оренди), то, за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця, договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.

Зі змісту вказаних правових норм випливає, що після закінчення строку договору оренди він може бути продовжений на такий самий строк, на який цей договір укладався, за умови, якщо проти цього не заперечує орендодавець. При цьому такі заперечення мають бути висловлені ним протягом одного місяця після закінчення строку договору.

Відтак, якщо на дату закінчення строку договору оренди і протягом місяця після закінчення цього строку мали місце заперечення орендодавця щодо поновлення договору на новий строк, то такий договір припиняється.

Враховуючи, що Департамент комунальної власності Одеської міської ради звернувся до орендаря із повідомленням №01-13/360 від 20.01.2014р. про закінчення строку дії договору та про відсутність наміру щодо його продовження, яке було надіслано Громадській організації "Одеська обласна федерація фехтування", про що свідчать наявні в матеріалах справи докази відправлення даного повідомлення, а саме фіскальний чек №0994 від 21.01.2014р. та реєстр про відправку з печаткою поштового відправлення №39, тобто у встановлений законодавством термін, суд зазначає, що договір оренди №2 від 05.02.2004р. припинив свою дію у зв'язку з закінченням строку 05.02.2014р.

Частиною 1 ст.27 Закону України „Про оренду державного та комунального майна" встановлено, що у разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди.

Відповідно до вимог ч.4 ст.291 Господарського кодексу України та вимог ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Пунктом 4.4 договору передбачено, що після закінчення строку дії договору чи у випадку його дострокового розірвання орендар зобов'язаний у 15-денний термін передати Орендодавцю приміщення в належному стані, не гіршому, ніж за час передачі його в оренду. Таким чином, відповідач самовільно без правових підстав займає нежитлове приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75.

Незаконне зайняття нежитлового приміщення - об'єкта комунальної власності, порушує ст.60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та перешкоджає ефективному використанню, та розпорядженню вищевказаним об'єктом комунальної власності в інтересах територіальної громади міста Одеси.

З огляду на викладене, враховуючи висновки суду про припинення дії договору оренди внаслідок закінчення строку його дії та відсутність наміру Орендодавця на його продовження, керуючись вищенаведеними положеннями чинного законодавства України, суд доходить висновку щодо правомірності позовних вимог Департаменту комунальної власності Одеської міської ради про усунення перешкод у користування майном шляхом виселення Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м., що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75.

Згідно ст. 32 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ст. 43 ГПК України).

Враховуючи вищезазначені обставини справи, позовні вимоги Департаменту комунальної власності Одеської міської ради до відповідача Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" про усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75, є обґрунтованими, підтверджені наявними у справі матеріалами та підлягають задоволенню.

Згідно статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України слід стягнути з відповідача на користь позивача витрати по сплаті судового збору на суму 1218грн.

Керуючись ст.ст. 32, 33, 43, 44, 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити.

2. Усунути перешкоди у користуванні майном шляхом виселення Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 75, код ЄДРПОУ 26456619) з нежитлового приміщення першого поверху, загальною площею 303,87кв.м, що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 75 на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська,1, код ЄДРПОУ 26302595, р/р37326027001909, МФО 828011 в ГУДКСУ в Одеській області).

3. Стягнути з Громадської організації "Одеська обласна федерація фехтування" (65023, м. Одеса, вул. Новосельського, 75, код ЄДРПОУ 26456619) на користь Департаменту комунальної власності Одеської міської ради (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1, п/р 37326027001909 МФО 828011 в ГУДКСУ в Одеській області, код 26302595) витрати по сплаті судового збору на суму 1218 (одну тисячу двісті вісімнадцять) грн.

Рішення господарського суду Одеської області набирає чинності у порядку ст.85 ГПК України.

Накази видати у порядку ст.116 ГПК України.

Повний текст рішення складено 12.05.2014р.

Суддя Гут С.Ф.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38625568 ?

Документ № 38625568 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38625568 ?

Дата ухвалення - 05.05.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38625568 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 38625568 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 38625522
Наступний документ : 38625571