Постанова № 38490565, 29.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.04.2014
Номер справи
813/2842/14
Номер документу
38490565
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2014 року № 813/2842/14

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Брильовського Р.М.,

при секретарі Матяш С.З.

за участю:

представника позивача - Полійчук С.Г.

розглянувши у відкритому судовому з асіданні у місті Львові справу за адміністративним позовом Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області до комунального підприємства «Тік» про стягнення коштів, -

ВСТАНОВИВ:

Сокальська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Львівській області звернулась до суду з адміністративним позовом до комунального підприємства «Тік» про стягнення податкової заборгованості в сумі 9 404,38 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач неналежним чином виконує вимоги чинного законодавства щодо сплати податкового боргу.

Представник позивача в судовому засіданні позов підтримала, просить його задовольнити.

Представник відповідача позовні вимоги Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області про стягнення боргу визнав в повному обсязі.

Заслухавши думку представника позивача, з'ясувавши обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд вважає, що позов підлягає до задоволення, мотивуючи це наступним.

Згідно з матеріалами справи, комунальне підприємство «Тік» зареєстроване як суб'єкт господарювання та йому присвоєно код ЄДРПОУ 32562161.

Заборгованість комунального підприємства «Тік» складається з:

1. Податковий борг по податку на прибуток в сумі 1876,69 гри., а саме:

- декларація з податку на прибуток підприємств за №1300000410 в сумі 683,00 грн. (залишок несплаченої суми - 672,69 грн.)

- декларація з податку на прибуток підприємств за №9091179458 в сумі 1204.00 грн:

2. Збір за спеціальне використання водних ресурсів всумі 6728,05 грн., асаме:

- розрахунок збору за спеціальне водокористування за 4 квартал 2012 року № 1300000158 від 08.02.2013 в сумі 3187.12 грн.;

- розрахунок збору за спеціальне водокористування за 1 квартал 2013 року №1300003464 від 13.05.2013 в сумі 370.57 грн.:

- розрахунок збору за спеціальне водокористування за 2 квартал 2013 року №1300004689 від 09.08.2013 в сумі 1386. 03 грн.;

- розрахунок збору за спеціальне водокористування за 3 квартал 2013 року №1300005548 від 08.11.2013 в сумі 384.01 грн.;

- розрахунок збору за спеціальне водокористування за 4 квартал 2013 року №9089741946 від 06.02.2014 в сумі 1400.32 грн.;

3. Плата за користування надрами в сумі 799,64 гри., а саме:

- розрахунок податкового зобов'язання з плати за користування надрами №1300005495 від 06.11.2013 року в сумі 841,30 грн. (залишок несплаченої суми - 799,64 грн.).

Податковий борг комунального підприємства «Тік» станом на 27.03.2014 року становить 9404,38 грн. і залишається непогашеним, що підтверджується довідкою Сокальської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Львівській області від 28.03.2014 року №1415/25-00.

Відповідно до п.п.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Всупереч зазначеного, вказана сума грошового зобов'язання платником податків не сплачена.

Відповідно до вимог підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання є податковим боргом.

У п.57.3 ст. 57 Податкового кодексу України зазначено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

В силу вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України, у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

В зв'язку з несплатою відповідачем зобов'язання зі сплати податків, ДПІ у Радехівському районі Львівської області, на підставі ст. 59 Податкового кодексу України, направила платнику податків податкову вимогу від 20.11.2012 року за №80 на суму 4212,23 грн.

Відповідно до ст. 8 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-111 від 21.12.20)00 р. зі змінами і доповненнями), начальником ДПІ у Перемишлянському районі Львівської області винесено рішення від 22.09.2009 №9/24-0 про стягнення коштів та продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу.

Згідно п.20.1.28 ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до п.41.1 та п. 41.5 ст. 41 Податкового кодексу України органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Відповідно до ч. 1 п. 95.3 ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Відповідно до ст. ст. 11, 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що вимоги позивача є обґрунтованими, відповідають дійсним обставинам та матеріалам справи, а отже підлягають задоволенню.

Щодо судових витрат, то у відповідності до вимог ст.94 КАС України, зокрема, частин 2 та 3, судові витрати у формі судового збору, з відповідача не належить стягувати.

Керуючись ст.ст. 2, 4, 7-14, 23, 69, 70, 86, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України,-

ПОСТАНОВИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з рахунків комунального підприємства «Тік» у банках, обслуговуючих такого платника податків на користь Державного бюджету України 9404 (девять тисяч чотириста чотири) грн. 38 коп. заборгованості.

Апеляційна скарга на постанову суду подається протягом десяти днів з дня її проголошення до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 цього Кодексу, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Постанова набирає законної сили в порядку, встановленому ст. 254 КАС України.

Суддя Брильовський Р.М.

повний текст постанови виготовлено 30.04.2014 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38490565 ?

Документ № 38490565 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38490565 ?

Дата ухвалення - 29.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38490565 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38490565 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38490564
Наступний документ : 38490569