Постанова № 38465245, 28.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
28.04.2014
Номер справи
813/2999/14
Номер документу
38465245
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2014 року 10 год. 21 хв. Справа № 813/2999/14

Львівський окружний адміністративний суд

у складі: головуючого судді - Сакалоша В.М.

за участю секретаря судового засідання - Ємчук Л.В.,

представника позивача - Цицик О.І.,

розглянувши у м. Львові у відкритому судовому засідання адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області до Приватного підприємства "Афінор" про арешт коштів на рахунках, -

в с т а н о в и в:

На розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області до ПП "Афінор" про арешт коштів на відкритих рахунках у банківських установах в межах суми податкового боргу в розмірі 7 820,00 грн.

Ухвалою суду від 15.04.2014 року відкрито провадження у справі. Хід розгляду справи відображений в ухвалах суду. В судовому засіданні 28.04.2014 року відповідно до вимог ч. 3 ст.160 Кодексу адміністративного судочинства України проголошено вступну та резолютивну частини постанови.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що за відповідачем рахується заборгованість по податках та платежах перед бюджетом в розмірі 7 820,00 грн., яка виникла внаслідок несплати податкових зобов'язань з податку на прибуток. Позивачем вживались заходи щодо погашення відповідачем податкової заборгованості, однак вони не мали позитивних наслідків. У зв'язку з чим, позивач для забезпечення погашення відповідачем податкового боргу, керуючись п.20.1.17 п.20.1 ст.20 Податкового Кодексу України звернувся до суду із позовною заявою про накладення арешту на кошти відповідача, що знаходяться у банках.

В судовому засіданні представник позивача, позовні вимоги підтримала повністю, з обґрунтувань викладених у позовній заяві, просила позов задоволити.

Відповідач у справі заперечень на позов не надав, явки повноважного представника в судове засідання не забезпечив. Суд вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача належним чином про час і місце розгляду судової справи за його участю та реалізації ним права судового захисту своїх прав та інтересів, а тому вважає за можливе розглянути справу без участі відповідача відповідно до положень ст.128 КАС України.

Розглянувши і дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини.

ПП «Афінор» взяте на облік в Державній податковій інспекції у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області з 01.10.1996 року за № 22363832, що підтверджується довідкою позивача від 11.01.2014 року № 1413031400434.

Відповідно до ст.16 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно ст.41 ПК України контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, є органи державної податкової служби.

Відповідно до п.14.1.156 ст.14 ПК України податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно п.14.1.175 ст.14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до довідки позивача № 4259/09/2000 від 26.03.2014 року відповідач має податковий борг по податках та платежах в розмірі 7 820,00 грн., а саме по податку на прибуток, що складає штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0013631501 від 01.11.2011 року в сумі 1700,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0001421501 від 30.01.2012 року в сумі 1020,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0005081501 від 11.04.2012 року в сумі 1020,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0011041501 від 26.06.2012 року в сумі 1020,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0020301501 від 19.10.2012 року в сумі 1020,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0005741510 від 16.05.2013 року в сумі 1020,00 грн., штрафна санкція нарахована згідно податкового повідомлення - рішення № 0014281510 від 27.06.2013 року в сумі 1020,00 грн.

Крім цього, зазначена заборгованість підтверджується наявними в матеріалах справи матеріалами та постановою Львівського окружного адміністративного суду від 29.03.2011 року по справі № 2а-32/11/1370 та постановою Львівського окружного адміністративного суду від 17.12.2012 року по справі № 2а-9755/12/1370.

Позивачем з метою виявлення майна боржника надсилались запити в ГУ Держземагенства від 10.01.2014 року № 190/11-00 про наявність зареєстрованих за відповідачем земельних ділянок, на що було отримано відповідь від 28.01.2014 року № 8-13-0.4-680/2-14, відповідно до якої було зазначено, що за ПП «Афінор» земельні ділянки не зареєстровані. А також позивачем встановлено, що згідно автоматизованої інформаційної системи (АІС) «Автомобіль» ДАІ МВС України станом на 26.03.2014 року за ПП «Афінор» транспортні засоби не зареєстровані.

Як вбачається із довідки позивача від 11.01.2014 року № 260/8-2010 для здійснення своєї господарської діяльності ПП «Афінор» були відкриті рахунки в банку, а саме: рахунок № 26001302289 та № 26068301289 у Ф Львівське обласне УПР АТ ОЩАДБАНК м. Львів, МФО 325796.

Строки сплати податкового зобов'язання визначені статтею 57 Податкового кодексу України, відповідно до пункту 57.3. цієї статті 57 у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження контролюючого органу.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби у відповідності до вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Державною податковою інспекцією у Залізничному районі м. Львова надсилались на адресу відповідача податкові вимоги № 1/356 від 24.03.2009 року та № 2/626 від 22.06.2009 року.

Згідно з п.94.1 ст.94 Податкового кодексу України, адміністративний арешт майна платника податків (далі-арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Відповідно до абз.2 підп.94.6.2 п.94.6 ст.94 ПК України, арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

Згідно пп.20.1.17 п.20.1 ст.20 ПК України, податковий орган має право звернутися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у відповідача відсутнє будь-яке майно, яке може бути джерелом погашення податкового боргу, суд вважає підставними вимоги позивача про накладення арешту на кошти, що знаходяться на рахунках в банках, а тому позов підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з сторін не стягуються.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

п о с т а н о в и в:

1. Адміністративний позов задовольнити в повному обсязі.

2. Накласти арешт на кошти Приватного підприємства «Афінор» (79000, м. Львів, вул. Гіацинтова, 4/7, ЄДРПОУ 22363832), що знаходяться на рахунках в банках в межах суми податкового боргу в розмірі 7 820,00 грн. (сім тисяч вісімсот двадцять гривень 00 копійок).

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги в десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова в повному обсязі виготовлена 29 квітня 2014 року.

Суддя Сакалош В.М.

Попередній документ : 38465244
Наступний документ : 38465253