Постанова № 38454699, 15.04.2014, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
15.04.2014
Номер справи
805/3491/14
Номер документу
38454699
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2014 р. Справа №805/3491/14

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови: 10:15

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Загацької Т.В.,

при секретарі Аржанові К.С.,

за участі:

прокурора Хейфець Р.В.,

представника позивача Кирязієва С.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду за адресою: м. Донецьк, вул.50 Гвардійської дивізії, 17, адміністративну справу за позовом Прокурора Київського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю «Гравілат» про стягнення податкової заборгованості у розмірі 10356,68 грн.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області звернувся до суду з адміністративним позовом до товариства з обмеженою відповідальністю «Гравілат» про стягнення податкової заборгованості з податку на додану вартість у розмірі 10356,68 грн.

Позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач має заборгованість з податку на додану вартість у розмірі 10356,68 грн. Вказана сума заборгованості виникла внаслідок несплати податкових зобов'язань, нарахованих відповідачем згідно податкових декларацій з травня 2013 року по грудень 2013 року у розмірі 10443,00 грн. У зв'язку з частковою сплатою грошових зобов'язань, заборгованість відповідача з податку на додану вартість складає 10356,68 грн.

Також позивач вказує на те, що ним була виставлена та вручена відповідачу податкова вимога № 516-19 від 18.07.2013 року, однак здійснені заходи не призвели до погашення податкового боргу.

На підставі вищезазначеного, позивач просив суд стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Гравілат» податкову заборгованість з податку на додану вартість у загальному розмірі 10356,68 грн.

В судовому засіданні прокурор надав пояснення аналогічні змісту позовних вимог, позовні вимоги підтримав та просив задовольнити їх у повному обсязі.

В судовому засіданні представник позивача надав пояснення аналогічні змісту позовних вимог, позовні вимоги підтримав та просив задовольнити їх у повному обсязі.

Відповідач до судового засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, будь - яких заперечень чи клопотань до суду не надав. За таких обставин суд вважає за можливе розглянути справу без участі відповідача.

Перевіривши матеріали справи, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд приходить до висновку про те, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно ст. 5 Закону України «Про прокуратуру» основною функцією органів прокуратури України є функція по представництву інтересів держави в суді у випадках, визначених Законом. Згідно ст.36-1 Закону України «Про прокуратуру» представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

Позивач відповідно до норм Податкового кодексу України є органом державної влади, уповноваженим здійснювати функцію контролю за визначенням та сплатою платником податків, повноваження якого на звернення до суду із позовом про стягнення податкового боргу прямо визначені законодавством України.

Пунктом 20.1.28 статті 20 Податкового кодексу України, який набрав чинності 01 січня 2011 року, визначено, що органи державної податкової служби, окрім іншого, мають право стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно ст.95 Податкового кодексу України орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач зареєстрований як юридична особа 28 травня 2001 року виконавчим комітетом Київської районної у м. Донецьку ради, ідентифікаційний код юридичної особи 31544068, що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, перебуває на обліку як платник податків в Державній податковій інспекції в Київському районі м.Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області з 31.05.2001 року згідно довідки про взяття на облік платника податків № 8691/10/28-213 від 01.06.2001 року.

В судовому засіданні встановлено та підтверджується матеріалами справи, що відповідачем надані до позивача наступні податкові декларації з податку на додану вартість:

- від 19.06.2013 року за звітний (податковий) період - травень 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 1584,00 грн.;

- від 18.07.2013 року за звітний (податковий) період - червень 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 4185,00 грн.;

- від 17.10.2013 року за звітний (податковий) період - вересень 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 2374,00 грн.;

- від 18.11.2013 року за звітний (податковий) період - жовтень 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 833,00 грн.;

- від 18.12.2013 року за звітний (податковий) період - листопад 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 634,00 грн.;

- від 17.01.2014 року за звітний (податковий) період - грудень 2013 року, рядком 25 якої відповідач визначив до сплати суму податку на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду, з урахуванням залишку від'ємного значення попереднього звітного періоду у розмірі 833,00 грн.

У зв'язку з частковою сплатою у розмірі 86,32 грн., сума заборгованості відповідача з податку на додану вартість складає 10356,68 грн.

Позивачем виставлена відповідачу податкова вимога №516-19 від 18 липня 2013 року, згідно якої станом на 17 липня 2013 року сума податкового боргу вказаного платника податків за узгодженими грошовими зобов'язаннями становить 1497,68 грн. Відповідачем вищезазначена податкова вимога отримана 18.07.2013 року, що підтверджується його підписом на корінці податкової вимоги.

Відповідно до пункту 95.2. статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Перелік підстав, наявність яких надає можливість визначати податкові вимоги відкликаними визначений ст. 60 Податкового кодексу України.

При цьому, зазначеною статтею Кодексу визначено, що якщо нарахована сума грошового зобов'язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження, раніше надіслане податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається.

Як вбачається із матеріалів справи починаючи з 18 липня 2013 року (дата формування податкової вимоги) по теперішній час відповідач безперервно мав податковий борг, у зв'язку з чим податкова вимога №516-19 від 18 липня 2013 року є чинною.

Тобто, на час розгляду справи у відповідача існує податкова заборгованість з податку на додану вартість перед бюджетом, яка складає у загальному розмірі 10356,68 грн., що підтверджується даними зворотного боку облікової картки платника податків.

Згідно п.16.1.4 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно статті 36 Податкового кодексу України податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Податковий обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором. Податковий обов'язок є безумовним і першочерговим стосовно інших неподаткових обов'язків платника податків, крім випадків, передбачених законом.

Згідно зі статтею 203 Податкового кодексу України, платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого п. 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Пунктом 38.1 ст.38 Податкового кодексу України встановлено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

В порушення вищевказаних вимог Податкового кодексу України відповідач, у строки визначені законодавством, не сплатив в повному обсязі узгоджену суму податкового зобов'язання з податку на додану вартість.

Отже, наявними в матеріалах справи документами підтверджено правомірність визначеної позивачем суми податкового боргу відповідача з податку на додану вартість та наявність підстав для стягнення зазначеної суми боргу в судовому порядку.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Наявними в матеріалах справи документами підтверджено, що на день звернення позивача до суду із позовом, позивачем були вчинені всі залежні від нього дії, направлені на стягнення наявної суми податкового боргу з відповідача, проте зазначені дії не призвели до позитивних результатів.

Таким чином, виходячи із змісту заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України та матеріалів справи, суд дійшов висновку, що викладені в позовній заяві доводи позивача про наявність підстав для стягнення з позивача загальної суми податкового боргу у розмірі 10356,68 грн. є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Оскільки спір вирішено на користь суб'єкта владних повноважень, звільненого від сплати судового збору, а також за відсутності витрат позивача - суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням судових експертиз, судові витрати (судовий збір) стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст. ст. 71, 86, 94, 105, 158 -162, 183-2 КАС України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Позов Прокурора Київського району м. Донецька в інтересах держави в особі Державної податкової інспекції у Київському районі м. Донецька Головного управління Міндоходів у Донецькій області до товариства з обмеженою відповідальністю «Гравілат» про стягнення податкової заборгованості у розмірі 10356,68 грн. - задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках, обслуговуючих товариство з обмеженою відповідальністю «Гравілат» (ЄДРПОУ 31544068) суму податкової заборгованості з податку на додану вартість у розмірі 10356 (десять тисяч триста п'ятдесят шість) грн. 68 коп. на р/р 31110029700006 ГУ ДКСУ у Донецькій області, код платежу 14010100, МФО 834016, ЄДРПОУ 38034002, одержувач державний бюджет Київського району.

Вступна та резолютивна частини постанови прийняті в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 15.04.2014 року, постанова в повному обсязі буде виготовлена 18.04.2014 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 цього Кодексу, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Суддя Загацька Т. В.

Попередній документ : 38454697
Наступний документ : 38454703