Рішення № 38371073, 26.02.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
26.02.2014
Номер справи
333/9634/13-ц
Номер документу
38371073
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 333/9634/13-ц

Провадження № 2/333/510/14

РІШЕННЯ

Іменем України

26 лютого 2014 року м. Запоріжжя

Комунарський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді Дмитрієвої М.М.,

при секретарі Руденко Ю.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

В С Т А Н О В И В:

Позивач ПАТ КБ «ПриватБанк» звернувся до Комунарського районного суду м. Запоріжжя з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В обґрунтування своїх позовних вимог зазначив наступне.

Між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № ZPO0RM58430047 від 20.02.2012 року, за яким позичальник отримав кредит у сумі 4685,92 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 0,12% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами надання банківських послуг складає між позичальником і Банком Договір, про що свідчить підпис відповідача у заяві. Відповідно до умов договору погашення заборгованості здійснюється в наступному порядку: щомісяця в період сплати, позичальник повинен надавати Банку грошові кошти (щомісячний платіж) для погашення заборгованості за кредитом, яка складається із заборгованості за Кредит, за відсотками, комісією, а також інших витрат згідно умов. Позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав та надав позичальнику кредит на суму 4685,92 грн. Станом на 13.11.2013 року заборгованість ОСОБА_1 складає 10808,82 грн., з яких сума заборгованості за кредитом - 4685,92 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом - 3,25 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом - 1288,65 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - 3840,10 грн., штраф (фіксована частина) - 500 грн., штраф (процентна складова) - 490,90 грн. Оскільки позичальником належним чином не виконувалися грошові зобов'язання, передбачені умовами кредитного договору, позивач, зважаючи на наявність простроченої заборгованості, просить суд стягнути з ОСОБА_1 суму заборгованості у розмірі 10808,82 грн. та судові витрати.

Представник позивача ПАТ КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд справи у відсутність представника позивача ПАТ КБ «ПриватБанк», підтримав викладене в позовній заяві, наполягав на позовних вимогах, просив суд задовольнити їх в повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, проти позовних вимог заперечує частково, а саме просить суд застосувати позовну давність, строком в один рік, в частині нарахування пені.

Відповідно до ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

Встановивши обставини справи і перевіривши їх доказами, суд дійшов висновку про часткове задоволення позовних вимог з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов'язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно зі ст. 3 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ст. 10 ЦПК України, суд розглядає справи на принципах змагальності і диспозитивності.

Згідно зі ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних та юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.ст. 57, 60 ЦПК України, кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

Між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_1 був укладений кредитний договір № ZPO0RM58430047 від 20.02.2012 року, за яким позичальник отримав кредит у сумі 4685,92 грн. зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 0,12% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом.

Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами надання кредиту фізичним особам «Розстрочка» складає між ним і Банком Договір, про що свідчить підпис Відповідача у заяві. Відповідно до умов договору погашення заборгованості здійснюється в наступному порядку: щомісяця в період сплати, Позичальник повинен надавати Банку грошові кошти (щомісячний платіж) для погашення заборгованості за Кредитом, яка складається із заборгованості за Кредитом, за відсотками, комісією, а також інші витрати згідно Умов.

Позивач свої зобов'язання за кредитним договором виконав та надав позичальнику кредит на суму 4685,92 грн.

У порушення зазначених норм закону та умов договору відповідач зобов'язання за вказаним договором належним чином не виконав у зв'язку з чим виникла заборгованість, яка станом на 13.11.2013 року становить 10808,82 грн., з яких сума заборгованості за кредитом - 4685,92 грн., заборгованість по процентам за користування кредитом - 3,25 грн., заборгованість по комісії за користування кредитом - 1288,65 грн., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - 3840,10 грн., штраф (фіксована частина) - 500 грн., штраф (процентна складова) - 490,90 грн.

З вказаною заборгованістю суд погоджується.

Згідно зі ст. 526 ЦК України, зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Відповідно до ст. 530 ЦК України, якщо в договорі визначена дата виконання кредитних умов, то виконання вимог здійснюється у встановлену дату.

За ст. 536 ЦК України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.

Статтею ст. 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, певних змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно зі ст. 611 ЦК України, при порушенні зобов'язання наступають правові наслідки, установлені договором або законом.

В силу ст. 612 ЦК України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Згідно зі ст.ст. 1049, 1054 ЦК України, позичальник зобов`язаний повернути кредитору надані грошові кошти (кредит) та сплатити проценти у строки та на умовах, встановлених договором.

Згідно зі ст. 629 ЦК України, договір є обов'язковим для виконання.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Визначаючи суму заборгованості, яку необхідно стягнути за кредитним договором, суд вважає за необхідне зменшити розмір пені нарахованої Банком, виходячи з наступного.

Стаття 549 ЦК України зазначає, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасного виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Статтею 256 ЦК України визначено поняття позовної давності, згідно з якою позовна давність - це строк, в межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України позовна давність застосовується в один рік, зокрема до вимог про стягнення неустойки.

За правилами ст. 253 ЦК України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Згідно матеріалів позовної заяви нарахування пені проводилося більше, ніж за один рік. На підставі чого суд вважає, що позов необхідно задовольнити частково, а саме зменшити розмір пені до 2999,06 грн., що є стягненням у межах одного року.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги ПАТ КБ «ПриватБанк» підлягають задоволенню частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. Якщо позов задоволено частково, судові витрати присуджуються позивачеві пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 253, 256, 258, 526, 536, 546, 549, 551, 610, 611, 612, 625, 629, 634, 1049, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 197, 213-215, 218 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити частково.

Стягнути зі ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» (на р/р 29092829003111 в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) сума заборгованості за кредитом в розмірі 4685 (чотири тисячі шістсот вісімдесят п'ять) грн. 92 коп., заборгованість по процентам за користування кредитом - 3 (три) грн. 25 коп., заборгованість по комісії за користування кредитом - 1288 (одна тисяча двісті вісімдесят вісім) грн. 65 коп., пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором - 2999 (дві тисячі дев'ятсот дев'яносто дев'ять) грн. 06 коп., штраф (фіксована частина) - 500 (п'ятсот) грн., штраф (процентна складова) - 490 (чотириста дев'яносто) грн. 90 коп., а всього 9967 (дев'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) гривень 78 копійок.

Стягнути зі ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» (на р/р 64993919400001 в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованому в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя М.М. Дмитрієва

Часті запитання

Який тип судового документу № 38371073 ?

Документ № 38371073 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38371073 ?

Дата ухвалення - 26.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38371073 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 38371073 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 38371071
Наступний документ : 38371075