Рішення № 38345978, 15.04.2014, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

Дата ухвалення
15.04.2014
Номер справи
210/8376/13-ц
Номер документу
38345978
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 210/8376/13-ц

Провадження № 2/210/545/14

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

"15" квітня 2014 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого - судді Сільченко В.Є.

при секретарі Бендас І. І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Кривого Рогу цивільну справу за позовом Авто-гаражного кооперативу «Дзержинець» до ОСОБА_2 про стягнення членських внесків на утримання і експлуатацію гаражів-стоянок, суд-

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся з вищезазначеним позовом до суду. Позовні вимоги позивач обґрунтував наступним. Відповідач є членом авто-гаражного кооперативу «Дзержинць» і користується послугами кооперативу. Згідно статуту кооперативу Відповідач повинен сплачувати в касу кооперативу обов'язкові платежі на державні податки, електроенергію та утримання і експлуатацію кооперативу на підставі кошторису, затвердженого загальним зібранням.

Членські внески становлять 170 грн. на рік.

Однак відповідач з 2010 року членські внески не сплачує.

Позивач просить стягнути з відповідача членські внески за останні три роки у сумі 510 грн., та судові витрати.

У судове засідання представник позивача не з'явився, надав суду письмову заяву (вх. 2875) про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав у повному обсязі, просив позов задовольнити.

Відповідач у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив, заяв про розгляд справи за його відсутності не надавав.

В силу ч. 2 ст. 197 ЦПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання звукозаписувальними технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши письмові матеріали справи у їх сукупності, суд вважає позов таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що авто-гаражний кооператив «Дзержинець» зареєстрований в Реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України , що підтверджується витягом та довідками з вказаних реєстрів (а. с. 11, 12).

Статут авто-гаражного кооперативу «Дзержинець» затверджений Рішенням загальних зборів та зареєстрований Рішенням Дзержинської районної ради (а. с. 4-10).

ОСОБА_2 є членом авто-гаражного кооперативу, також є власником гаражу НОМЕР_1, блока НОМЕР_2 (а. с. 13).

Згідно розділу ІІІ п. 1 Статуту авто-гаражного кооперативу «Дзержинець» - члени авто-гаражного кооперативу «Дзержинець» зобов'язані нести всі витрати за утримання та експлуатацію гаража-стоянки, а також сплачувати внески на утримання та експлуатацію АГК відповідно до кошторису, затвердженого загальним зібранням.

Відповідно виписки, наданої представником позивача Кропачевим Б. Л. розмір сплати членських внесків складає:

2010 р. - 60 грн.;

2011 р. - 100 грн.;

2012 р. - 120 грн.;

2013 р. - 170 грн..

За ствердженнями позивача, які жодним чином не оспорені та не спростовані відповідачем, останній свої обов'язки з оплати членських та цільових внесків не виконує.

Згідно з ч.ч. 1, 3 ст. 14 ЦК України цивільні обов'язки виконуються в межах встановлених договором або актом цивільного законодавства. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені договором або актом цивільного законодавства.

У відповідності до ст. 15 Закону України «Про кооперацію» вищим органом управління кооперативу є загальні збори його членів, до компетенції яких зокрема віднесено затвердження Статуту, прийняття рішень, що стосуються діяльності кооперативу; затвердження порядку розподілу доходу кооперативу; визначення розмірів вступного і членського внесків та паїв; визначення розмірів, порядку формування та використання фондів кооперативу.

Статтею 12 Закону визначено, що члени кооперативу зобов'язані додержуватись Статуту , виконувати рішення органів управління кооперативу та органів контролю за діяльністю кооперативу; сплачувати визначені статутом кооперативу внески.

На підставі викладеного суд доходить висновку, що оскільки відповідач є членом кооперативу він зобов'язаний сплачувати членські внески, розмір яких встановлений загальними зборами членів кооперативу в межах їх компетенції, тому вимоги позивача з цього приводу є законними, ґрунтуються на рішеннях вищого органу кооперативу та підлягають задоволенню.

На підставі перевірки суми боргу по членським внескам , заявленої позивачем, суд доходить наступного.

Згідно наданого розрахунку членських внесків, встановлених з 2010 по 2013 рік, в сумі вони складають 450 грн. Позивач просить стягнути з відповідача заборгованість в сумі 510 грн., при цьому не надавши жодних мотивацій та розрахунків щодо цієї суми.

На підставі власних розрахунків суд визначає загальну суму боргу відповідача по членським внескам за 2010-20013р.р. в розмірі 450,00 грн.

Разом з тим, суд не вбачає правових підстав для стягнення з відповідача додаткових грошових сум - «пені».

Положеннями Закону України «Про кооперацію» , Статутом кооперативу стягнення пені за прострочення сплати членських внесків не передбачено, будь-яких розрахунків з наведенням методики визначення суми пені позивач взагалі суду не наддав.

Згідно з ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею судові витрати , підтверджені документально.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 4,10,11,60,88,212-215,224-226 ЦПК України , суд -

В И Р І Ш И В :

Цивільний позов Авто-гаражного кооперативу «Дзержинець» до ОСОБА_2 про стягнення членських внесків на утримання і експлуатацію гаражів-стоянок - задовольнити частково.

Стягнути з ОСОБА_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, на користь авто-гаражного кооперативу «Дзержинець», код ЄДРПОУ 26509089, м. Кривий Ріг, вул. В. Піка, 24 членські внески у розмірі 450, 00 грн. (чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок).

Стягнути з ОСОБА_2, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, на користь авто-гаражного кооперативу «Дзержинець», код ЄДРПОУ 26509089, м. Кривий Ріг, вул. В. Піка, 24 судові витрати в розмірі 229, 40 грн. (двісті двадцять дев'ять гривень 40 копійок).

В іншій частині позовних вимог відмовити.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути подано протягом десяти днів з дня отримання його копії.

У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому ЦПК України. У цьому разі строк, протягом якого розглядалася заява, не включається до строку на апеляційне оскарження рішення.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку на апеляційне оскарження.

Заочне рішення може бути оскаржено в апеляційному суді Дніпропетровської області через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу протягом десяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення суду може бути переглянути судом, що його ухвалив за письмовою заявою відповідача про перегляд заочного рішення, яка може бути подана до суду протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: В. Є. Сільченко

Попередній документ : 38345969
Наступний документ : 38348169