Постанова № 38302486, 17.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
17.04.2014
Номер справи
813/9201/13-а
Номер документу
38302486
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2014 року № 813/9201/13-а

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Дем'яновського Г.С.

при секретарі Гавірко О.О.,

за участі представників :позивача -Попадюк С.С.,відповідача-Кельбас Р.А.

розглянувши у відкритому судовому з асіданні у місті Львові справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення-рішення,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вояр» звернулося з позовом до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення -рішення №0002452210\6603 від 29 жовтня 2013 року , яким збільшено податкове зобов»язання за платежем : податок на додану вартість в сумі 24975 грн.17 коп., в тому числі 16650,11 грн. за основним платежем та 8325,06 грн. за штрафними санкціями.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю.

Представник відповідача просить в позові відмовити з підстав, зазначених в запереченні.

Заслухавши пояснення сторін ,перевіривши інші докази. зібрані у справі . суд приходить до наступних висновків.

01.листопада 2013р. ТзОВ «Вояр» (надалі - Позивач) отримало від Державної податкової інспекції у Залізничному районі м. Львова (надалі - Відповідач) податкове повідомлення - рішення № 0002452210/6603 від 29.10.2013р., згідно з якими ТзОВ „Вояр" збільшено суму грошового зобов'язання: з податку на додану вартість на 24975,17 грн., з них 16650,11 грн. за основним платежем та 8325,06 грн. штрафних санкцій.

Повідомлення - рішення прийняте на підставі Акта перевірки № 845/22-10/30823037 від І7.10.2013 року (надалі - Акт перевірки)

У повідомленні - рішенні № 0002452210/6603 встановлено порушення п. 198.1, п. 198.2, л.198.3, п.198.6, ст. 198 Податкового кодексу України.

Позивач вважає, що вищезгадане податкове повідомлення - рішення, що винесене на підставі Акту перевірки, є незаконним та таким, що підлягає скасуванню з наступних підстав.

Головним державним податковим ревізором-інспектором відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового аудиту ДПІ у Залізничному р-ні м. Львова Купец І.Ї.. проведено позапланову виїзну перевірку ТзОВ «Вояр» з питань дотримання вимог податкового законодавства під час здійсненя фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «СМУ-600» та ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» за період жовтень-грудень 2011р.

За результатами перевірки складено Акт перевірки. Згідно висновків Акту ТзОВ „Вояр" занижено податок на додану вартість на суму 16650,11 грн.

ТзОВ «Вояр» було включено до складу податкового кредиту у жовтні-листопаді 2011 р. на підставі податкових накладних, які були виписані ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент»( п/н від 03.10.2011р., № 99, від 04.10.2011р., № 100, від 05.10.2011р., № 104, від і 2 і 1.2011р„ № 112, від 08.11.2011р., № 262.

Відповідно до даних податкових накладних і видаткових накладних ТзОВ «Вояр» отримало від ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент» товарно- матеріальні цінності, які в подальшому, як зазначає позивач, використало у своїй господарській діяльності.

ТзОВ «Вояр» було включено до складу податкового кредиту у грудні 2011р. суми на пілставі податкових накладних, які були виписані ПП «СМУ-600» п/н від 05.12.2011р., № 112, від 06.12.2011р„ № 143, від 12.12.2011р„ № 325, від 14.12.2011р„ № 453, від 15.12.2011р., № 460.

На підставі даних податкових накладних і видаткових накладних ТзОВ «Вояр» отримало від ПП «СМУ-600» товарно -матеріальні цінності, які в подальшому , як зазначає позивач , використало у своїй господарській діяльності.

Відповідно до вимог норм п.п 14.1.202. Податкового кодексу, продаж (реалізація) товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Згідно із п. 198.3. Податкового кодексу, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 нього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в глодатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому, право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а тзкож від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Позивач вважає,що податковий орган не враховує, що дана господарські операції знайшла своє відображення в обліку ТзОВ «Вояр», та з яких сплачено всі передбачувані суми податків, які передбачені чинним законодавством України.

Таким чином, підприємство - покупець придбавши в підприємства - продавця товар послуги) сплачує ПДВ у ціні придбаного у підприємства продавця товару або послуги . На затвердження вказаної господарської операції підприємство-продавець у свою чергу передає пізприємству-покупцю належним чином оформлену податкову накладну, яка є одночасно звітним податковим і розрахунковим документом. У відповідності до п. 198.6. Податкового кодексу, не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог статті 201 цього Кодексу)

Тобто, єдиним випадком неправомірного включення сум ПДВ до податкового кредиту є відсутність податкової накладної чи документа, який її замінює на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби. І лише тоді до такого платника податку застосовуються фінансові санкції.

Таким чином, законом , як зазначає позивач, встановлено лише один випадок не включення до складу додаткового кредиту витрат на сплату ПДВ, а саме : відсутність податкової накладної.

Згідно п.2.4 ст.2 Положення „Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (надалі - „Положення", вимогам ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ", підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені перед початком здійснення господарської операції. Відповідно до п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву^ документа ( форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарських операцій, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно ст.2 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність, дія цього закону поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. А також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі-підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Згідно п.3.2 ст.З Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

На думку позивача ДПІ у Залізничному районі м. Львова прийшла до невірного висновку, що підприємство не вправі відносити до складу податкового кредиту, суми, пов'язані з отриманням товарів, робіт, послуг від ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент» та ПП «СМУ-600».

Позивач вказує,що в ТзОВ «Вояр» наявні належно оформлені податкові накладні, заповнені з дотриманням вимог чинного податкового законодавства і претензій та зауважень до заповнення податкової накладної у податкового інспектора при складанні акту перевірки не було.

ТзОВ «Вояр» діяло в рамках Закону, належним чином здійснено оформлення всіх первинних документів, належні суми ПДВ, оплачуючи вартість отриманих товарів, робіт, послуг шляхом сплати грошових коштів за поставлений товар, операції відображено у даних бухгалтерського, податкові накладні, які видані зареєстрованими у встановленому платниками ПДВ, отримано, а тому набуто законних підстав на податковий кредит.

Податковий Кодекс України не ставить право платника податків на податковий кредит у залежність від будь-яких інших обставин: сплати чи несплати ПДВ - зобов'язань контрагентом, не здачі контрагентом звітності, зокрема декларації ПДВ. чи будь яких інших документів. Крім того, жодним нормативним актом для платника податків «підприємства покупця) не передбачено обов'язку й не надано права вимагати від іншого платника податків підприємства - (продавця) будь-яких відомостей на підтвердження додаткового кредиту.

Отже, на думку позивача , покупець не може нести відповідальність за несплату, невчасну чи неповну сплату податків продавцями. Згідно закріпленого в Конституції України принципу індивідуалізації відповідальності будь - яка особа не може нести відповідальність за дії третіх осіб, За вказаних обставин відсутність у продавця приміщень, землі, автотехніки тощо, як і невірна/неповна ,тощо, сплата податку продавцем при фактичному здійсненні господарської операції не впливає на податковий кредит покупця. Отже, податкові органи не можуть донараховувати будь - який податок покупцю при несплаті/неправильній сплаті тощо податку продавцем, а також при відсутності у продавця приміщень, землі, автотранспорту, працівників тощо, оскільки чинним на момент здійснення фінансово - господарських операцій законодавством не встановлено підстав для такого нарахування.,.

У відповідності до п. 201.10. Податкового кодексу, податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Між ТзОВ «Вояр» та ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент» і ПП «СМУ-600» були укладені Договори № 1/09 від 01.09.2011р., № 2/12 від 01.12.2011р. відповідно На виконання цих Договорів ТзОВ Вояр» повинно було отримати товарно-матеріальні цінності від ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент» та ПП СМУ-600» .Позивач перерахував за вказаний в накладних товар кошти, що підтверджено й Актом перевірки.

Позивач вказує ,що виходячи із підписаних між ТзОВ «Вояр» та ТзОВ «Ейс контракшен менеджмент» та ПП СМУ-600» договорів, податкових накладних, факту перерахування коштів за договорами, у Позивача не було підстав не включати сплачені суми податку на додану вартість до податкового кредиту.

Позивач вважає, що порушення , сформульовані на висновках Акту та наведені у податкових повідомленнях - рішеннях побудовані не на фактах, а на припущеннях та оціночних судженнях актів ДПІ у Печерському районі м. Києва від 17.05.2013р. № 1699/22.8/36757122 про неможливість проведення зустрічної звірки «Ейс контракшен менеджмент» щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період діяльності з 31.07.2011р. по 31.03.2013р., ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС від 23.05.2013р. № '."91/22.8/21687550 про неможливість проведення зустрічної звірки ПП «СМУ-600» щодо підтвердження господарських відносин з платниками податків за період діяльності з 01.11.2011р. по 31.12.2012р. та суперечать фактам., наведеним у самому Акті позапланової виїзної перевірки.

Згідно Постанови ВСУ від 26.09.2006 року та Довідки ВАСУ від 20.10.2006 року, платник податків завжди повинен пам'ятати: „покупець не може нести відповідальність як за несплату податків продавцями, так і за можливу недостовірність відомостей про них, включених до Єдиного державного реєстру, за умови необізнаності покупця щодо такої".

Крім цього, як на момент здійснення господарської операції, так і на даний час ТзОВ «Вояр» є платником ПДВ, свідоцтво платника ПДВ не анульовано, тому не нараховувати податковий кредит відповідно до податкової накладної не було підстав.

Висновок податкового органу про те, що підприємством зайво включено до податкового кредиту суму податку на додану вартість, на думку позивачва, є неправомірним та необгрунтованим. Таким чином, перевіряючим неправомірно зменшено податковий кредит на загальну суму 16650,11 грн., і тому позивач просить задовольнити позов.

В своїх запереченнях Державна податкова інспекція у Залізничному районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівської області , розглянувши позовну заяву ТзОВ «Вояр», не погоджується з її вимогами та вважає їх такими, що не враховують всіх обставин справи та не базуються на нормах чинного законодавства.

Оскаржувані платником податків податкові повідомлення-рішення прийняті ДПІ у Залізничному районі м.Львова за результатами перевірки, що оформлена актом від 07.10.13 №845/22-10/30823037, в 'процесі проведення якої встановлено факт безпідставного відображення ТзОВ «Вояр» у податковому обліку господарських операцій з ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент», оскільки такі фактично не відбувалися.

Спростовуючи висновки акту перевірки позивач звертає увагу на те, що господарські операції між ТзОВ «Вояр» та ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» фактично відбувалися і підтвердженням цьому є договори, які були укладені з ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» та інші первинні документи, які оформлялися із вказаним контрагентом.

Проте, така аргументація не спростовує висновків акту перевірки із врахуванням наступного.

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні' господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193 1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто, необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг із метою їх використання в господарській діяльності.

Таким чином, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Також, слід зазначити, що наявність укладеного між учасниками господарської операції цивільно-правового договору не свідчить про реальність вчинення відповідної операції, оскільки реалізація умов договору та його фактичне виконання для цілей ведення податкового обліку має бути підтверджено належним чином оформленими первинними документами, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

В процесі проведення перевірки, результати якої оскаржуються платником податків, встановлено, що у ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» власних виробничих^ потужностей та трудових ресурсів немає, що виключає можливість виконання взятих на себе зобов'язань згідно договорів укладених з ТзОВ «Вояр».

До таких висновків податковий орган дійшов, грунтуючись на інформації, здобутій в ході проведення перевірок ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент», проведених ДПІ у Печерському районі м.Києва, яка свідчить про фіктивний характер діяльності зазначених підприємств з огляду на відсутність в ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» належних адміністративно-господарських можливостей для здійснення господарської діяльності.

Відповідач вказує ,що висновки акту перевірки щодо здійснення ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» діяльності спрямованої на надання податкової вигоди третім особам в цілях мінімізації сплати ними податків додатково підтверджується інформацією зібраною в ході розслідування кримінальної справи №41/0279 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.З ст.212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Зокрема, досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, переслідуючи корисливу мету пов'язану із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету реально діючими суб'єктами господарювання сприяв шляхом придбання низки підприємств, зокрема ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» та перереєстрацію їх в органах державної влади на підставних осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність.

Відтак, за зазначених обставин, документи, якими позивач обгрунтовує факт здійснення господарських операцій між ТзОВ «Вояр» та ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» не можуть беззаперечно підтверджувати його право на формування податкового кредиту за наслідками їх відображення в податковому обліку.

Враховуючи викладене, ДПІ у Залізничному районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області просить суд відмовити ТзОВ «Вояр» у задоволенні позовних вимог.

Суд встановив також наступне.

Головним державним податковим ревізором-інспектором відділу організації та супроводження перевірок платників податків управління податкового аудиту ДПІ у Залізничному р-ні м. Львова Купец І.Ї.. проведено позапланову виїзну перевірку ТзОВ «Вояр» з питань дотримання вимог податкового законодавства під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «СМУ-600» та ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» за період жовтень-грудень 2011р.

За результатами перевірки складено Акт перевірки. Згідно висновків Акту ТзОВ „Вояр" занижено податок на додану вартість на суму 16650,11 грн.

Державною податковою інспекцією у Залізничному районі м. Львова винесено податкове повідомлення - рішення № 0002452210/6603 від 29.10.2013р., згідно з якими ТзОВ „Вояр" збільшено суму грошового зобов'язання: з податку на додану вартість на 24975,17 грн., з них 16650,11 грн. за основним платежем та 8325,06 грн. штрафних санкцій, зв»язку із тим ,що перевіркою встановлено порушення позивачем п. 198.1, п. 198.2, л.198.3, п.198.6, ст. 198 Податкового кодексу України.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні' господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193 1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Тобто, необхідною умовою для віднесення сплачених у ціні товарів (послуг) сум податку на додану вартість є факт придбання товарів та послуг із метою їх використання в господарській діяльності.

Таким чином, витрати для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток, також податковий кредит для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість мають бути фактично здійснені і підтверджені належним чином складеними первинними документами, що відображають реальність господарської операції, яка є підставою для формування податкового обліку платника податків.

Водночас за відсутності факту придбання товарів чи послуг або в разі якщо придбані товари чи послуги не призначені для використання у господарській діяльності платника податку відповідні суми не можуть включатися до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів або сплати грошових коштів.

Позивачем подано до суду Договір №1\09 на постачання товарів від 01.09.2011 року, за умовами якого ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» поставити ТзОВ «Вояр» товари.

Позивачем подані також копії податкових накладних , виданих «Постачальником» і наступні копії видаткових накладних :

№ РН-10-0345 від 03 жовтня 2011 року на суму 11596 ,75 грн. з ПДВ.

№ РН-10-0427 від 04 жовтня 2011 року на суму 12924,00 грн. з ПДВ.

№ РН-10-0522 від 05 жовтня 2011 року на суму 10884,21 грн. з ПДВ.

№ РН-11-0223 від 02 листопада 2011 року на суму 8142 ,00 грн. з ПДВ

№ РН-11-0824 від 08 листопада 2011 року на суму 4358,29 грн. з ПДВ.

В означених накладних відсутнє прізвище працівника «Покупця» , номери і дати довіреностей , позивач на надав журнал реєстрації довіреностей.

Позивачем в справу подано копію договору постачання товарів № 2\12 від 01 грудня 2011 року , укладеного ТзОВ «Вояр» з ПП «СМУ-600» , згідно з умовами якого «Постачальник» зобов»язується поставити ТзОВ «Вояр» товари \ буд.матеріали\ .

Позивачем подані також копії податкових накладних , виданих «Постачальником» і наступні копії видаткових накладних :

№ РН-12-0513 від 05 грудня 2011 року на суму 6724,43 грн.з ПДВ .

№ РН-12-0603 від 06 грудня 2011 року на суму 4013,18 грн.з ПДВ ..

№ РН-12-1206 від 12 грудня 2011 року на суму 4122,20 грн.з ПДВ

№ РН-12-1403 від 14 грудня 2011 року на суму 25787,93 грн.з ПДВ

№ РН-12-1509 від 15 грудня 2011 року на суму 11247 грн .з ПДВ

В означених накладних відсутнє прізвище працівника «Покупця» ,номери і дати довіреностей , позивач на надав журнал реєстрації довіреностей.

Також в підтвердження своїх вимог позивачем надано оборотно-сальдові відомості і наступні договори :

Договір № 06\10\11 від 0610.2011 року ,укладений з з «Замовником» -Комунальним будинком дитини №1, в якому не зазначено хто підписав договір від «Замовника».На підставі цього договору позивач провів списання будматеріалів

Надано також договори , укладені з Комунальною 3-ою міської клінічною лікарнею , Львівською національною бібліотекою України ім.. В.Стефаника, на підставі яких були списані ТМЦ.

Однак, на вимогу суду позивачем не надано товарно-транспортні накладні на товари ,що мали поставлятись вказаними контрагентами . хоча для перевезення такої кількості товару з м.Києва в м.Львів було необхідно задіювати вантажний транспорт.

В процесі проведення перевірки, результати якої оскаржуються платником податків, встановлено, що . в ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» власних виробничих потужностей та трудових ресурсів немає, що виключає можливість виконання взятих на себе зобов'язань згідно договорів укладених з ТзОВ «Вояр».

До таких висновків податковий орган дійшов, грунтуючись на інформації, здобутій в ході проведення перевірок ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент»,проведених ДПІ у Печерському районі м.Києва , яка свідчить про фіктивний характер діяльності зазначених підприємств з огляду на відсутність в ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» належних адміністративно-господарських можливостей для здійснення господарської діяльності.

Висновки акту перевірки щодо здійснення ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» діяльності спрямованої на надання податкової вигоди третім особам в цілях мінімізації сплати ними податків додатково підтверджується інформацією зібраною в ході розслідування кримінальної справи №41/0279 по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.З ст.212 КК України, а також за фактом вчинення невстановленими особами фіктивного підприємництва за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, хоча як вбачається з постанови від 22.10.2012 року ст..слідчого ОВС СВ ДПС У Хмельницькій області кримінальна справа в частині пред»явлення обвинувачення за ст.. 205 ч.2 КК України щодо конкретно ОСОБА_4закрито.

Оцінюючі зібрані докази у сукупності, суд погоджується з позицією відповідача і вважає,що за зазначених обставин, документи, якими позивач обгрунтовує факт здійснення господарських операцій між ТзОВ «Вояр» та ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» не можуть беззаперечно підтверджувати його право на формування податкового кредиту за наслідками їх відображення в податковому обліку.

Це підтверджується також виявленими розбіжностями між даними позивача та його вказаних контрагентів в інформаційній базі» Автоматизована система співставлення податкового кредиту та податкового зобов»язання» ,з чого вбачається ,що ПП «СМУ-600», ТзОВ «Ейс констракшен менеджмент» не прийняли на себе податкові зобов»язання по господарських операціях з ТзОВ «Вояр».

Згідно з пунктом 44.1 статті 44 Податкового кодексу України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Водночас ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Згідно зі ст. 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні' господарською операцією є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Таким чином, визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків як обов'язкова ознака господарської операції кореспондує з нормами Податкового кодексу України.

З ухвали ВАСУ від 26 березня 2014 року по справі К\9991\26540\11 вбачається ,що «…платник податків повинен бути розумним та обачливим при виборі контрагента.» В означеній Ухвалі ВАСУ зазначає ,що несприятлиі наслідки недостатньої обережності у підприємницькій діяльності покладаються на особу . якою укладено відповідні правочини ,та не можуть бути перенесені на бюджет шляхом зменшення податкових зобов»язань та провадження необґрунтованих виплат. У випадку недобросовісності контрагентів покупець несе ризик своєї бездіяльності не лише по виконанню господарсько-правових зобов»язань . але й в рамках податкових правовідносин, позаяк в силу вимог податкового законодавства позбавляється можливості скористатися пільговим порядком обчислення бази оподаткування у зв»язку з відсутністю належним чином оформлених первинних документів.

Таким чином суд приходить до висновку що в позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення-рішення слід відмовити.

Судові витрати у вигляді судового збору у сумі 172.06 грн. покласти на позивача.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до державного бюджету України \одержувач коштів -УДКСУ у Залізничному районі м.Львова ,код одержувача 38007594.банк одержувача -ГУ ДКСУ у Львівській області ,МФО -825014 ,рахунок 31217206784003.код класифікації доходів бюджету -22030001, призначення платежу « судовий збір за подання позову товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,Львівський окружний адміністративний суд \, решту судового збору у розмірі 327,44 грн.

Керуючись ст.ст. 69, 70, 160-163 КАС України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

В позові Товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення-рішення відмовити.

Судові витрати у вигляді судового збору у сумі 172.06 грн. покласти на позивача.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до державного бюджету України \одержувач коштів -УДКСУ у Залізничному районі м.Львова ,код одержувача 38007594.банк одержувача -ГУ ДКСУ у Львівській області ,МФО -825014 ,рахунок 31217206784003.код класифікації доходів бюджету -22030001, призначення платежу « судовий збір за подання позову товариства з обмеженою відповідальністю «Вояр» до Державної податкової інспекції у Залізничному районі м.Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,Львівський окружний адміністративний суд \, решту судового збору у розмірі 327,44 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду в порядку та в строки, передбачені ст.186 КАС України та набуває законної сили в порядку, передбаченому ст.254 КАС України.

Суддя Дем'яновський Г.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38302486 ?

Документ № 38302486 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38302486 ?

Дата ухвалення - 17.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38302486 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38302486 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38302457
Наступний документ : 38302522