Рішення № 38279327, 08.04.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
08.04.2014
Номер справи
333/1443/14-ц
Номер документу
38279327
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №333/1443/14-ц

Пр. №2/333/1227/14

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2014 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

головуючого судді Наумової І.Й.

при секретарі Кунець В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, цивільну справу за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» звернувся до суду з позовом до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості, посилаючись на те, що 26.12.2012 року між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_2 була укладена Генеральна угода про реструктуризацію заборгованості та приєднання до Умов та правил надання продукту кредитних карт, згідно вимог якого відповідач отримав кредит у розмірі 18654,38 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 10% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом. Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами надання банківських послуг, Правилами користування платіжною карткою складає між ним та банком договір, підтверджується підписом у заяві. Однак в зв'язку з порушенням відповідачем зобов'язань по кредитному договору, у нього утворилася заборгованість перед позивачем станом на 11.02.2014 року у розмірі 16694,81 грн., яка складається з: 10543,96 грн. - заборгованість за кредитом; 454,93 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 4424,74 грн. - штрафи за п.п.2.2 генеральної угоди; 500,00 грн. - штраф (фіксована частина); 771,18 грн. - штраф (процентна складова). Тому позивач змушений звернутися до суду за захистом своїх порушених прав та просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 16694,81 грн. та судові витрати у розмірі 243,60 грн.

Представник позивача в судове засідання не з'явився. Про час та місце розгляду справи був своєчасно, належним чином повідомлений. Надав до суду заяву, в якій просить суд розглянути справи без його участі, на позовних вимогах наполягає у повному обсязі.

Відповідач у судовому засіданні позовні вимоги визнав та пояснив, що він працює водієм тролейбусу на «Запоріжелетротранс» та у зв'язку з тим, що на підприємстві не виплачували заробітну плату, він змушений був взяти кредит на погашення заборгованості по комунальним послугам, в подальшому кредит буде виплачувати з заробітної плати.

Суд, вивчивши матеріали справи та дослідивши письмові докази, приходить до наступних висновків.

Судом встановлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

26.12.2012 року між ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та відповідачем ОСОБА_2 була укладена Генеральна угода про реструктуризацію заборгованості та приєднання до Умов та правил надання продукту кредитних карт, згідно вимог якого відповідач отримав кредит у розмірі 18654,38 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 10% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, в порядку, на умовах та в строки, визначені договором (а.с.5). Вказаний договір складається з заяви позичальника (а.с.4) та умов і правил надання банківських послуг (6-20).

Згідно п.2.1. Генеральної угоди про реструктуризацію заборгованості і приєднання до Умов і правил надання продукту кредитних карток банк надає позичальнику терміновий кредит у розмірі 18654,39 грн. на строк 12 місяців з 26.12.2012 року по 31.12.2013 року шляхом встановлення кредитної лінії на платіжну картку на споживчі цілі у розмірі 0,833% в місяць на суму залишку заборгованості по кредиту в строки, що зазначені в Заяві, Умовах. Дата останнього погашення заборгованості повинна бути не пізніше.

Згідно п.2.5. Генеральної угоди про реструктуризацію заборгованості і приєднання до Умов і правил надання продукту кредитних карток позичальник зобов'язується повернути суму кредиту, процентів, винагороди згідно Генеральної угоди і Умовам і правилам.

Згідно п.2.8. Генеральної угоди про реструктуризацію заборгованості і приєднання до Умов і правил надання продукту кредитних карток при порушенні позичальником зобов'язань по погашенню кредиту, позичальник сплачує банку пеню, розмір якої зазначений в Умовах і правилах за кожний день прострочки.

Згідно п.1.1.3.2.11. Умов і правил Банк має право проводити договірне списання з усіх відкритих в банку рахунків клієнта в погашення кредитної заборгованості клієнта і третіх осіб, за кредитами, в яких клієнт є поручителем, а також будь-який інший заборгованості, яка виникла у клієнта зважаючи невиконаних зобов'язань перед банком.

Однак ОСОБА_2 не надав своєчасно банку грошові кошти для погашення заборгованості за кредитом, відсотками, а також іншими витратами відповідно до умов договору станом на 11.02.2014 року утворилась заборгованість у розмірі 16694,81 грн., яка складається з вимоги кредитного договору №б/н від 07.10.2008 року не виконує, в обумовлені строки кредит та відсотки по ньому не сплачує. Станом на 31.12.2013 року у ОСОБА_2 виникла заборгованість за кредитним договором в сумі 42164,87 грн., яка складається з: 10543,96 грн. - заборгованість за кредитом; 454,93 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 4424,74 грн. - штрафи за п.п.2.2 генеральної угоди; 500,00 грн. - штраф (фіксована частина); 771,18 грн. - штраф (процентна складова). (а.с.3).

Статтею 526 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного кодексу України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч.1 ст.1054 Цивільного кодексу України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Частиною 2 статті 1054 Цивільного кодексу України передбачено, що до відносин за кредитним договором застосовуються положення параграфа 1 глави 71 Цивільного кодексу України, тобто норми про договір позики.

На підставі ч.1 ст.1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.

Згідно ч.1 ст.1048 Цивільного кодексу України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором.

Частиною 1 статті 1056-1 Цивільного кодексу України передбачено, що розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів.

Згідно ст.ст.610, 612 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. Боржник вважається таким, що прострочив виконання, якщо він не виконав його у строк, передбачений умовами договору або встановлений законом. Боржник, який прострочив зобов'язання, відповідає перед кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливості виконання, що випадково настала після прострочення.

Відповідно до ч.1 ст.1050 Цивільного кодексу України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до ст.625 Цивільного кодексу України, на підставі ч.2 якої боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший процентів не встановлений договором або законом.

На підставі ст.617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. Не вважається випадком, зокрема, відсутність у боржника відповідних коштів.

Згідно ч.1 ст.625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Враховуючи викладене, суд вважає позов обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.88 Цивільного процесуального кодексу України, так як судове рішення ухвалюється у повному обсязі на користь позивача, понесені ним і документально підтверджені судові витрати підлягають стягненню з відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.610, 611, 612, 617, 625, 651, 1048, 1049, 1050, 1054, 1056-1 ЦК України, ст.ст.47, 49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.4 ст.169, ст.ст.209, 214-215 ЦПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позов ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» до ОСОБА_2 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1(ІПН:НОМЕР_1), на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (на розрахунковий рахунок №29092829003111 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) заборгованість у розмірі 16694,81 грн.(шістнадцять тисяч шістсот дев'яносто чотири гривні 81 коп.) за кредитним договором №б/н від 26.12.2012 року, яка складається з: 10543,96 грн. - заборгованість за кредитом; 454,93 грн. - заборгованість по процентам за користування кредитом; 4424,74 грн. - штрафи за п.п.2.2 генеральної угоди; 500,00 грн. - штраф (фіксована частина); 771,18 грн. - штраф (процентна складова).

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН:НОМЕР_1), на користь ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (на розрахунковий рахунок №64993919400001 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) 243,60 грн. (двісті сорок три гривні 60 копійок) витрати по сплаті позивачем судового збору.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом десяти днів з дня його проголошення до Апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд м.Запоріжжя. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя І.Й. Наумова

Часті запитання

Який тип судового документу № 38279327 ?

Документ № 38279327 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 38279327 ?

Дата ухвалення - 08.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38279327 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 38279327 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 38279326
Наступний документ : 38279330