Постанова № 38188204, 10.04.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
10.04.2014
Номер справи
813/9252/13-а
Номер документу
38188204
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2014 року № 813/9252/13-а

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого - судді Дем'яновського Г.С.,

за участю секретаря Гавірко О.О.,

За участю представників : позивача Мартин М.В.,Джугало О.І.відповідача Скрипник С.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Екскомбуд» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова Головного управління Міндоходів уЛьвівської області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Адміністративний позивач- Товариство з обмеженою відповідальністю «Екскомбуд» звернувся до Львівського окружного адміністративного суду з позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова ГУ Міндоходів у Львівської області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення від 02.12.2013 року 3 0000972210\8620 .

Представники позивача в судовому засіданні позов підтримали, просять його задоволити.

Представник відповідача проти позову заперечив з підстав викладених у запереченнях на адміністративний позов. Просить в задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі.

Дослідивши подані позивачем документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини справи, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби проведено позапланову виїзну документальну перевірку ТзОВ «Екскомбуд» за результатами якої складено акт від 18.11.2013р. № 277/116/22- 1009/32893635 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТзОВ «Екскомбуд», код ЄДРПОУ - 32893635 з питань правильності формування сум податкового кредиту з податку на додану вартість по взаєморозрахунках з ТзОВ «Будівельна компанія Адена» (37634172) за період жовтень - листопад 2012 року». На підставі такого акта перевірки ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби прийняте податкове повідомлення-рішення від 02 грудня 2013 року № 0000972210/8620, згідно якого позивачу визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість в сумі 272785,50 грн. в тому числі 181857,00 грн. - основного платежу, 90928,50 грн. - штрафних (фінансових) санкцій.

Позивач не погоджується з вищенаведеними податковими повідомленням-рішенням вважає, що воно прийняте з порушенням норм діючого законодавства, а тому підлягає скасуванню.

Як свідчать матеріали справи, в обґрунтування заявлених вимог, позивач посилається на те, що в акті перевірки безпідставно та необгунтовано зроблено висновки про нікчемність та безтоварність укладених із ТзОВ «БК Адена» договорів, оскільки на їхню думку у даних суб'єктів господарської діяльності відсутні необхідні умови для ведення господарської діяльності: відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі активи, складські приміщення, транспортні засоби.

Відповідно до положень Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом ДПА України № 984 від 22.12.2010 року, акт - це службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи Державної податкової служби. Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених під час перевірки фактів порушень норм податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи Державної податкової служби. Факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи Державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

Згідно з вимогами п.5.2 згаданого Порядку визначено, що у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення необхідно:

чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, в результаті якої здійснено це порушення, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб платника податків або його законних представників щодо встановлених порушень;

зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, та докази, що підтверджують наявність факту порушення;

у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів.

Відповідно до приписів п.6.2 Порядку, встановлено, що виявлені порушення податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, відображаються у гривнях у розрізі податків та зборів з розбивкою за роками та податковими періодами у межах періоду, що перевіряється. Виявлені порушення валютного законодавства відображаються у розрізі зовнішньоекономічних договорів (контрактів).

Позивач також посилається на те, що згідно з нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первинним документом визнається документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Згідно із ст.9 цього Закону підставою для бухгалтерського обліку господарської операції є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа; дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Відповідно до п.2 ст.3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що податкова звітність повинна грунтуватись на даних бухгалтерського обліку, такі документи слугують також підтвердженням виникнення податкових подій. Якщо документи заповнені постачальником за формою та з дотриманням відповідних правил, то немає ніяких підстав покупцю не відображати в своєму обліку (бухгалтерському і податковому) факту здійснення господарської операції.

В обґрунтування своїх вимог, позивач стверджує про те, що факти отримання ТзОВ «Екскомбуд» товарів (робіт, послуг) від ТзОВ «БК Адена» документально підтверджено договорами, актами виконаних робіт та податковими накладними, оформленими без жодних порушень згідно з вимогами чинного законодавства. Роботи (послуги), отримані ТзОВ «Екскомбуд», в подальшому було використано в господарській діяльності підприємства. В акті перевірки, на думку позивача, не вказано жодних належним і законним способом встановлених обставин, які б спростували реальність цих господарських операцій і факт їхнього здійснення. Вважає, що висновки про нікчемність всіх укладених позивачем правочинів ґрунтуються виключно на суб'єктивних припущеннях ревізорів, що проводили перевірку, та фактично не підтверджені. Згідно акта перевірки, вбачається, що позапланова виїзна перевірка позивача проведена виключно шляхом аналізу інформації з баз даних ДПС. Зі змісту акту вбачається, що порушення законодавства виявлені шляхом автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України та додатку № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість. Будь-яких первинних документів щодо правочинів за участю ТзОВ «Екскомбуд», на підставі яких ним формувався податковий кредит та податкові зобов'язання, інспектор не аналізував та, відповідно, в акті про них не зазначив. Як наслідок, позивач стверджує, що листом ДПА України № 20289/7/16-1617 від 29.09.2010 року «Щодо підстав для визнання договорів нікчемними», вказано про недопустимість таких підходів до проведення перевірок платників податків.

Вважає, що податкові накладні є достатньою підставою для включення до податкового кредиту сум ПДВ сплачених в ціні придбаних робіт (послуг). Контрагент ТзОВ «БК Адена» на момент здійснення фінансово-господарських операцій по виконанню робіт (продажу товарів) був зареєстрований як платник податку на додану вартість, а відтак мав право виписувати податкові накладні, оскільки відсутні будь-які судові рішення про скасування установчих документів чи свідоцтва платника ПДВ даного суб'єкта підприємницької діяльності. Позивач посилається на закріплений в Конституції України принцип індивідуалізації відповідальності, зокрема ст.61, відповідно будь-яка особа не може нести відповідальність за дії третіх осіб. За вказаних обставин сама по собі несплата податку продавцем (у тому числі у разі ухилення від сплати) при фактичному здійсненні господарської операції не впливає на податковий кредит покупця.

Тому позивач просить задовольнити позов.

В своїх запереченнях ДПІ у Шевченківському районі м. Львова ГУ Міндоходів зазначає ,що позовні вимоги ТзОВ «Екскомбуд» про скасування податкового повідомлення-рішення є необгрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Оскаржуване позивачем податкове повідомлення-рішення прийняте за результатами перевірки, яка оформлена актом від 18.11.13 № 277/116/22-1009/32893635. В процесі проведення перевірки, податковою інспекцією встановлено неправомірне відображення ТзОВ «Екскомбуд» у податковому обліку господарських операцій по отриманню від ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» будівельно-монтажних робіт, оскільки такі не отримувались позивачем від ТзОВ «Будівельна компанія «Адена».

Заперечуючи висновки акту перевірки, платник податків звертає увагу на те, що реальність господарських операцій з ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» підтверджується наявністю договірних відносин та первинних документів, які свідчать про їх виконання.

В процесі проведення перевірки встановлено, що:

- між ТзОВ «ЕКСКОМБУД» (Замовник) та ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» (Підрядник) укладено Договір №01-10/12 від 01.10.2012 року, умовами якого передбачено, що Підрядник в межах договірної ціни зобов'язується виконати на свій ризик власними або додатковими силами будівельні роботи з матеріалу Замовника, і здати їх в обумовлені терміни. Місце виконання робіт, їх обсяги і вартість погоджуються сторонами в межах договірної ціпи, що є невід'ємним додатком до договору. Протягом дії договору між сторонами було укладено наступні угоди:

1. Додатковий договір № 1 про договірні ціни станом на 01.10.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Демнянська, 66, 6в, 24а на суму 422 626,20 грн. Хоча Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. складена сторонами 31.10.2012р. відповідає типовій формі КБ-3 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, акти в кількості 8 шт. про приймання виконаних будівельно-монтажних робіт укладені між сторонами 31.10.2012р. в довільній формі, яка не відповідає типовій формі КБ-2 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554.

2. Додатковий договір № 2 про договірні ціни станом на 01.11.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Демнянська, 66, 6в, 24а на суму 433 958,80 грн. Хоча Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012р. складена сторонами 30.11.2012р. відповідає типовій формі КБ-3 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, акти в кількості 8 шт. про приймання виконаних будівельно-монтажних робіт укладені між сторонами 30.11.2012р. в довільній формі, яка не відповідає типовій формі КБ-2 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554.

Додатковий договір № 3 про договірні ціни станом на 01.11.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Погулянка, 4а на суму 234 557,65 грн.. Правочини, укладені позивачем з ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» мають наступні ознаки нереальності здійснення операцій, а саме: -відсутній рух активів, зобов'язань чи власного капіталу у процесі здійснення господарської операції; відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а саме: відсутній кваліфікований персонал; незначний штат працюючих осіб при тому, що статутна діяльність потребує участі більшої кількості людей, в тому числі за спеціальною освітою; наявність в штаті тільки керівних посад; відсутні основні фонди (за умови, що вони необхідні для здійснення операцій), у тому числі: неможливість здійснення операцій з відповідною кількістю певного товару та надання послуг у відповідні строки з урахуванням терміну його придатності, доступності на ринку тощо; платник не знаходиться за місцезнаходженням (фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку) при відсутності укладених договорів оренди інших приміщень.Виходячи з вищенаведеного, Товариство здійснювало діяльність спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третіх осіб .Отже, вищезазначене підтверджує неможливість реального здійснення господарських операцій ТзОВ "Будівельна компанія Адена», а отже відсутність фактичного отримання ТзОВ „Екскомбуд" послуг від даних суб'єктів господарювання. Таким чином, відображенню у податковій звітності підлягає лише та господарська операція, яка фактично відбулась, а не та, зміст якої лише відображений на первинних документах, відповідно тоді така господарська операція, яка фактично відбулась і створює відповідні податкові наслідки для платника шляхом формування ним складу податкового кредиту інших підприємств. Тому господарська операція, яка фактично не відбулась, не спрямована на реальне настання правових наслідків, а спрямована лише на формування платниками податкового кредиту у зв'язку із відображенням її змісту у первинних документах. Із змісту актів приймання виконаних робіт вбачається, що надані роботи та послуги є достатньо трудомісткими, потребують часу та кваліфікованих працівників. ТзОВ «Будівельна Компанія «Адена» не мало кваліфікованого персоналу для виконання робіт такого виду та обсягу. Також, відсутні докази залучення такого персональна на підставі цивільно-правових договорів та основних фондів, активів, необхідних для проведення відповідної господарської діяльності, та виробничих потужностей необхідних для здійснення технологічного процесу.Таким чином, з огляду на зазначене, встановлена відсутність у даного підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг чи здійснення робіт в силу відсутності відповідного персоналу, транспортних засобів, приміщень та матеріальних ресурсів, при значних обсягах купівлі та реалізації товарів (робіт, послуг).Операції ТзОВ «Будівельна Компанія «Адена» не підтверджуються стосовно врахування реального часу здійснення операцій, місцезнаходження майна, наявності трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для виконання такого постачання або здійснення діяльності, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень і транспортних засобів. В зв'язку з цим, ТзОВ «Будівельна Компанія «Адена» не мало можливості фактично здійснювати господарськіоперації з урахуванням часу, оперативності проведення операцій, місцезнаходження манна, віддаленості контрагентів один від одного.Вищевикладене свідчить про відсутність наміру створення правових наслідків, в т.ч. щодо сплати належних сум податків та обов'язкових платежів. Згідно з п. 198.3 ст.198 "Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів (послуг) та складається з сум податків нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку ...". Згідно п. 198.2 ст.198 "Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше: дата списання коштів з банківського рахунку платника податку на оплату товарів (послуг); дата отримання платником податку товарів (послуг), що підтверджено податковою накладною". п. 198.6 ст.198 ПКУ «...Не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними або оформлені з порушенням вимог чи не підтверджені митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу). У разі якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, які попередньо віднесені до податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до закону...».Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.95 №88, наголошує, що господарські операції - це факти підприємницької діяльності та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.Отже, основою формування бухгалтерського, а відтак податкового обліку є господарська операція, яка впливає на стан кредиту, в тому числі і податкового. Підпунктом 14.1.36 ст. 14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - Податковий кодекс України) визначено, що господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно па/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.У відповідності до п.44.3 ст.44 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із внесеними змінами та доповненнями) платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті. 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.Відповідно до п.44.6. Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам органу державної податкової служби, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.Статтею 2 Закону України від 16.07.99р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) зазначено, що сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх оганізаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Виходячи з вимог п.2 ст.З цього ж Закону України бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються наданих бухгалтерського обліку.Відповідно до п.3.4 Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 30.05.1997р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.06.2005р. за № 702/10982 (із змінами та доповненнями), платник податку самостійно обчислює суму податкового зобов'язання, яку зазначає в декларації. Дані, наведені в декларації, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника, достовірність даних підтверджується: підписом платника, якщо платник - фізична особа, в інших випадках (особа, яка визначена як платник податку на додану вартість, крім фізичних осіб) - підписами відповідальних посадових осіб (керівника, головного бухгалтера) та печаткою, а в разі подання декларації в електронній формі - електронним підписом осіб (які підписують декларацію), зареєстрованим у порядку, визначеному законодавством.Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена п.1.2 ст.1, п.2.1 ст.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95р. № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.95р. за № 168/704, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.Статтею 9 Закону України від 16.07.99р. № 996-ХІУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями) встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Дія контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені - облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, на підставі даних, ие підтверджених документами.Таким чином, в ході проведення перевірки виявлено порушення ТзОВ «ЕКСКОМБУД» вимог п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-УІ (із змінами та доповненнями), а саме: встановлено завищення податкового кредиту на загальну суму 181 857,14 грн., в тому числі:за жовтень 2012р. в сумі - 70 437,72 грн.;за листопад 2012р. в сумі - 111 419,42 грн.

Судом встановлено ,що Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби проведено позапланову виїзну документальну перевірку ТзОВ «Екскомбуд» за результатами якої складено акт від 18.11.2013р. № 277/116/22- 1009/32893635 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТзОВ «Екскомбуд», код ЄДРПОУ - 32893635 з питань правильності формування сум податкового кредиту з податку на додану вартість по взаєморозрахунках з ТзОВ «Будівельна компанія Адена» (37634172) за період жовтень - листопад 2012 року». На підставі акта перевірки ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби прийняте податкове повідомлення-рішення від 02 грудня 2013 року № 0000972210/8620, згідно якого позивачу визначено податкове зобов'язання по податку на додану вартість в сумі 272785,50 грн. в тому числі 181857,00 грн. - основного платежу, 90928,50 грн. - штрафних (фінансових) санкцій.

В судовому засіданні також встановлено, що:

- між ТзОВ «ЕКСКОМБУД» (Замовник) та ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» (Підрядник) укладено Договір №01-10/12 від 01.10.2012 року, умовами якого передбачено, що Підрядник в межах договірної ціни зобов'язується виконати на свій ризик власними або додатковими силами будівельні роботи з матеріалу Замовника, і здати їх в обумовлені терміни. Місце виконання робіт, їх обсяги і вартість погоджуються сторонами в межах договірної ціпи, що є невід'ємним додатком до договору. Протягом дії договору між сторонами було укладено наступні угоди:

Додатковий договір № 1 про договірні ціни станом на 01.10.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Демнянська, 66, 6в, 24а на суму 422 626,20 грн. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2012р. складена сторонами 31.10.2012р. відповідає типовій формі КБ-3 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, однак акти в кількості 8 шт. про приймання виконаних будівельно-монтажних робіт укладені між сторонами 31.10.2012р. в довільній формі, яка , на думку відповідача, не відповідає типовій формі КБ-2 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554.

Додатковий договір № 2 про договірні ціни станом на 01.11.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Демнянська, 66, 6в, 24а на суму 433 958,80 грн. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012р. складена сторонами 30.11.2012р. відповідає типовій формі КБ-3 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554, однак акти в кількості 8 шт. про приймання виконаних будівельно-монтажних робіт укладені між сторонами 30.11.2012р. в довільній формі, яка.на думку відповідача, не відповідає типовій формі КБ-2 затвердженої наказом Міжрегіонбуду України від 04.12.2009 року № 554.

Додатковий договір № 3 про договірні ціни станом на 01.11.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Погулянка, 4а на суму 234 557,65 грн.

Додатковий договір № 4 про договірні ціни станом на 03.12.2012р. по об'єкту за адресою м. Львів, вул. Погулянка, 4а на суму 177936,20 грн. грн.

Контрагент -ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» відповідно до Свідоцтва « 2000610071 \НБ №423711\ на момент вчинення правочинів зареєстрований платником податку на додану вартість.

З довідки АА № 644237 з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України вбачається ,що основними видами діяльності ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» є «Будівництво житлових і нежитлових приміщень «.

ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві видано Ліцензію с.АГ № 577566 № 596532 на проведення господарської діяльності у будівництві ,пов»язаної із створенням об»єктів архітектури. Строк дії Ліцензії : з 24 травня 2011 року по 24 травня 2014 року.

З переліку робіт ,вказаних в додатку до Ліцензії « вбачається ,що ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» мало право і було компетентно у виконанні робіт , які зазначені в договорах ,укладених з позивачем , та вказані в Актах приймання виконаних будівельних робіт ,по об»єктах :

-будівництво 9-ти поверхових житлових будинків з вбудованими громадськими приміщеннями по вул.. Демнянській ,66, 6в,24а в м.Львові ,

--будівництво багатоквартирних житлових будинків по вул..Погулянка ,4а в м.Львові.

В актах приймання виконаних будівельно-монтажних робіт ,укладених ТзОВ «Екскомбуд» та ТзОВ «Будівельна компанія «Адена», вказані будівельно -монтажні роботи , вартість яких відповідає даним Довідок про вартість виконаних будівельно -монтажних робіт \та витрати\ ,складених вказаними контрагентами та вартості .вказаної в податкових накладних ,виданих ТзОВ «Будівельна компанія «Адена».

Судом витребуваний і досліджений Договір генерального підряду № 31\08-12 від 31 серпня 2012 року ,укладений «Замовником»- ТзОВ «Адамас» з «Генпідрядником» ТзОВ «Екскомбуд», за яким Генпідрядник зобов»язується за завданням Замовника на свій ризик виконати та здати Замовнику за ціною , у терміни та на умовах цієї угоди комплекс робіт та послуг на об»єкті будівництва \м.Львів вул..Демнянська ,66,6 в.24 а ,що включає : закупівлю та поставку еобхідних матеріалів та обладнання,організацію та виконання всіх необхідних будівельно-монтажних та інших робіт,тощо. Сторонами Договору укладені Додаткові угоди: від 26.09.2012 року про передачу Замовником Генпідряднику матеріалів, та від 29.09.2012 року про передачу Генпідряднику спецтехніки.

Сторонами складено довідки про вартість виконаних будівельно-монтажних робіт.

З Акту про приймання-передачу будівельного майданчика та незавершеного будівництва на об»єкті по вул..Демнянській вбачається ,що в секціях будинку збудовано 4-5 поверхів ,що підтверджує дані Актів приймання виконаних будівельно-монтажих робіт за жовтень-листопад 2012 року ,виконаних ТзОВ «Будівельна компанія «Адена».

Судом витребувано і оглянуто Договори підряду в капітальному будівництві № 7\07-10 ,укладені Генеральним підрядником ТзОВ «Дойче ВСГ БАУ» та Підрядником ТзОВ»Екскомбуд» на будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими автостоянками на вул..Погулянка.4а в м.Львові. Протоколи погодження договірних цін на виконання робіт.

Також оглянуто і приєднано до матеріалів справи додаткові Договори від 01.09.2010 року та 30 .11.2010 року.

Судом проаналізовані Акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-листопад 2012 року , складені ТзОВ «Екскомбуд» та ТзОВ «Дойче ВСГ БАУ» та Акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт за означений період , складені ТзОВ «Екскомбуд» та ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» по даному будівельному об»єкту: будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудованими автостоянками на вул..Погулянка.4а в м.Львові

Встановлено ,що перелік певних робіт ,виконаних у листопаді 2012 року . співпадає, тобто

ТзОВ «Екскомбуд» та ТзОВ «Дойче ВСГ БАУ» включили до оплати роботи , які значаться , як виконані ТзОВ «Будівельна компанія «Адена», що підтверджує правдивість даних , внесених в Акти приймання виконаних будівельно-монтажних робіт,що складені ТзОВ «Екскомбуд» та ТзОВ «Будівельна компанія «Адена».

Висновки відповідача ,що вбачається із тексту Акту перевірки від 18.11.2013р. № 277/116/22- 1009/32893635 «Про результати позапланової виїзної документальної перевірки ТзОВ «Екскомбуд», код ЄДРПОУ - 32893635 з питань правильності формування сум податкового кредиту з податку на додану вартість по взаєморозрахунках з ТзОВ «Будівельна компанія Адена» (37634172) за період жовтень - листопад 2012 року», в частині висновків про нереальність господарських стосунків ТзОВ «Екскомбуд» з ТзОВ «Будівельна компанія Адена» ґрунтуються на висновках Акту від 04.04.2013 року № 1264\22.03\37634172 «Про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ «Будівельна компанія «Адена» з питань проведення вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.10.2012 року по 28.02.2013 року.»

Судом оглянуто постанову Львіського окружного адміністративного суду від 10.06 2013 року по справі № 813\3111\13 з якої вбачається ,що діі ДПІ у Печерському районі м.Києва щодо проведення зустрічної звірки ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» визнані протиправними. Також визнані протиправними дії ДПІ у Печерському районі м.Києва щодо відображення акта від 04.04.2013 року № 1264\2203\237634172 про неможливість проведення зустрічної звірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Адена» з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.10.2012 року по 28.02.2013 року в АІС «Система автоматичного співставлення податкових зобов»язань та податкового кредиту з податку на додану вартість в розрізі контрагентів на рівні ДПА України». Відповідно до ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2013 року по справі № 9786\13 вказана постанова набула законної сили.

Тому суд не може покласти в основу рішення висновки зазначеного Акту ,з якого вбачається ,що перевірка проводилась в приміщенні ДПІ ,і в акті не проведений аналіз первинних документів,щодо взаємовідносин ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» з ТзОВ «Екскомбуд» , що позбавляє суд зробити висновки про відсутність у контрагента «Будівельна компанія «Адена» можливостей для виконання будівельних робіт , визначених в вищенаведених договорах . Щодо розбіжності даних в системі АС «Податковий блок», то суд вважає ,що невиконання контрагентом свого зобов'язання по сплаті податку до бюджету тягне відповідальність та негативні наслідки саме щодо цієї особи. Зазначена обставина не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування податку на додану вартість у разі, якщо останній виконав усі передбачені законом умови щодо отримання такого відшкодування та має всі документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Така ж правова позиція викладена у постановах Верховного Суду України від 9 вересня 2008 року у справі №21-500во08, від 1 червня 2010 року у справі №21-573во10, від 31 січня 2011 року, в яких Судова палата в адміністративних справах Верховного Суду України та Верховний Суд України дійшли висновку, що якщо контрагент не виконав свого зобов'язання щодо сплати податку до бюджету, то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для цієї особи. Зазначені обставини не є підставою для позбавлення платника податку права на відшкодування ПДВ у випадку, коли останній виконав усі передбачені законом умови стосовно отримання такого відшкодування та має необхідні документальні підтвердження розміру свого податкового кредиту.

Рішення касаційного суду узгоджується із практикою Європейського Суду з прав людини. Так, у справі ««БУЛВЕС» АД проти Болгарії» (заява №3991/03) Європейський Суд з прав людини у своєму рішенні від 22 січня 2009 року зазначив, що платник податку не повинен нести наслідків невиконання контрагентом його зобов'язань зі сплати податку і в результаті сплачувати ПДВ другий раз. На думку Суду, такі вимоги стали надмірним тягарем для платника податку, що порушило справедливий баланс, який повинен підтримуватися між вимогами суспільного інтересу та вимогами захисту права власності.

Тому якщо контрагенти позивача не виконали своїх зобов"язань перед бюджетом та податковими службами,то це тягне відповідальність та негативні наслідки саме для них.

Крім цього з Акту від 04.04.2013 року ДПІ у Печерському районі м.Києва вбачається ,що згідно уточнюючих декларацій ТзОВ «Будівельна компанія «Адена» за період з 01.10.2012 року по 28.02.2013 року товариством прийнято податкових зобов»язань на суму 10507077 грн., податковий кредит 10381367 грн. Різниця між сумою податкового кредиту та сумою податкового зобов»язання становить 125710 грн.

Частиною 2 ст. 19 Конституції України та ч. 3 ст. 2 КАС України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з ч.2 ст.69 КАС України, докази суду надають особи, які беруть участь у справі. Суд може запропонувати надати додаткові докази або витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.

Відповідно до ч.1, ч.4 ст.70 КАС України належними є докази, які містять інформацію щодо предмету доказування. Обставини, які за законом повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування, крім випадків, коли щодо таких обставин не виникає спору.

У відповідності до вимог ст. 71 КАСУ, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову. А згідно ст. 86 цього Кодексу суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

Таким чином суд приходить до висновку ,що відповідач не довів обставини, на яких ґрунтуються його вимоги та заперечення і тому суд вважає, що позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Екскомбуд» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова Головного управління Міндоходів уЛьвівської області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 02 грудня 2013 року № 0000972210/8620, видане Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю Екскомбуд» судові витрати в сумі 4872 грн.

Керуючись ст. ст. 7-14, 69-71, 86, 87, 94, 159, 160-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «Екскомбуд» до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова Головного управління Міндоходів уЛьвівської області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення від 02 грудня 2013 року № 0000972210/8620 видане Державною податковою інспекцією у Шевченківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Стягнути з Державного бюджету України на користь товариства з обмеженою відповідальністю Екскомбуд» судові витрати в сумі 4872 грн.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду в порядку та в строки, передбачені ст.186 КАС України та набуває законної сили в порядку, передбаченому ст.254 КАС України.

.

Суддя Дем`яновський Г.С.

Часті запитання

Який тип судового документу № 38188204 ?

Документ № 38188204 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 38188204 ?

Дата ухвалення - 10.04.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 38188204 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 38188204 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 38188111
Наступний документ : 38188232