Рішення № 38102478, 03.04.2014, Господарський суд Кіровоградської області

Дата ухвалення
03.04.2014
Номер справи
912/711/14
Номер документу
38102478
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2014 рокуСправа № 912/711/14 Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Змеула О.А. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського";

до відповідача: Художнього салон-магазину Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство);

про стягнення 6288,46 грн,

представники сторін участі не брали.

Публічне акціонерне товариство "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" звернулось до господарського суду з позовною заявою про стягнення з Художнього салон-магазину Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство) 6288,46 грн заборгованості за договором консигнації № 26-2056-01 від 13.09.2006, із яких 5941,26 грн основної заборгованості за товар та 347,20 грн три проценти річних.

Ухвалою господарського суду Кіровоградської області від 11.03.2014 позовну заяву прийнято та порушено провадження у справі, яку призначено до розгляду в засіданні на 03.04.14, від сторін витребувано зазначені в ухвалі матеріали, зокрема, від відповідача - у письмовій формі пояснення по суті позовних вимог, зазначивши причини прострочення платежу та письмові докази на підтвердження своїх пояснень, оригінали документів на підтвердження фактів, що можуть бути зазначені відповідачем, у разі сплати заборгованості чи частини стягуваної суми - докази сплати (наприклад: платіжні доручення з відміткою банку, банківські виписки з поточного рахунку). .

02.04.2014 позивач надіслав на адресу господарського суду телеграму, в якій просить розглядати справу за наявними в ній матеріалами без участі представника.

Відповідач належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання, що засвідчено повідомленням про вручення поштового відправлення № 2502201115054, але відзиву на позовну заяву чи пояснення по суті позову, докази сплати заборгованості господарському суду не надіслав.

Відповідно до ст. 75 ГПК України господарський суд розглядає справу за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши наявні в справі докази, господарський суд встановив наступні обставини справи.

Між Відкритим акціонерним товариством "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (консигнант) та Художним салоном-магазином Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство) (консигнатор) укладено договір консигнації № 26-2056-01 від 13.09.2006, за умовами якого консигнатор зобов'язався за дорученням консигнанта здійснити в інтересах останнього від свого імені правочини про продажу продукції.

Виступаючи від свого імені, консигнатор самостійно укладає правочини з третіми особами, які надалі іменуються покупцями.

Консигнант гарантує, що є власником на обумовлену договором продукцію, яка не перебуває під заставою, арештом та на неї не розповсюджуються права третіх осіб.

31.12.2010 сторонами укладено додаткову угоду до договору консигнації, за якою продовжено строк дії договору до 31.03.2011.

23.02.2011 між Відкритим акціонерним товариством "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (комітент) та Художнім салоном-магазином Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство) (комісіонер) укладено договір комісії № 11-0338-01, за умовами якого комісіонер зобов'язався за дорученням комітента здійснити в інтересах останнього від свого імені правочини по продажу продукції виключно на території України.

Найменування, кількість, сорт, артикул та ціна продукції проводяться в специфікаціях до договору та являються його невід'ємною частиною.

Виступаючи від свого імені, комісіонер самостійно укладає правочини з третіми особами, які по тексу договору іменуються покупцями.

Комітент гарантує, що володіє правом власності на вказану продукцію, яка не знаходиться під заставою, арештом та на неї не розповсюджується права третіх осіб.

Сторони узгодили умову про те, що комісіонер зобов'язаний прийняти у комітента продукцію, призначену для продажу, на умовах СРТ склад "Комісіонера" у відповідності з Інкотермс 2000 року.

Комісіонер зобов'язався здійснювати всі необхідні заходи для забезпечення схоронності продукції від втрати, недостачі або пошкодження; приймати грошові кошти від покупців і щомісячно звітувати перед комітентом про обсяги реалізації.

У випадку якщо продукція не буде реалізована строком дії договору, комісіонер за узгодженням з комітентом зобов'язаний або придбати продукцію у свою власність, сплативши її повну вартість або повернути продукцію комітенту.

За умовами договору комісіонер щомісячно зобов'язаний складати звіт та передавати його оригінал комітенту не пізніше 3 числа місяця наступного за звітним, в якому зазначаються: найменування, номенклатурний номер, артикул, номер відпуску, за яким проводилося відвантаження, ціна, залишок продукції з зазначенням кількості і суми на початок звітного періоду, надходження продукції з зазначенням кількості і суми за звітний період, реалізацію продукції з зазначенням кількості і суми за звітний період та залишок продукції з зазначенням кількості і суми на кінець звітного періоду.

Щомісячно перераховувати комітенту грошові кошти отримані від покупців за реалізовану продукцію не пізніше 7 числа місяця наступного за звітним.

Комітент у відповідності з договором зобов'язаний передати комісіонеру продукцію на комісію.

У відповідності до умов договору комітент має право щомісячно отримувати від комісіонера грошові кошти отримані від покупця за реалізовану продукцію та вимагати звіт, передбачений п.2.1.7 договору.

Продукція вважається переданою комітентом комісіонеру за якістю - відповідно до сертифікату відповідності, за кількістю - відповідно кількості, зазначеній в накладній (відпуск товару на сторону).

Відповідно до п.6.6 договору після підписання договору та акта приймання-передавання уповноваженими представниками обох сторін, всі залишки нереалізованої продукції за договором № 26-2056-01 від 13.09.2006 вважаються прийнятими комісіонером за договором, договір № 26-2056-01 від 13.09.2006 втрачає свою дію.

Договір вступив в силу з моменту його підписання обома сторонами і діє до 31.12.2011.

23.07.2011 сторонами підписано зміни до договору, за якими змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" на Публічне акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" та перейшли до останнього усі права та обов'язки Відкритого акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського".

Відповідно до ч.2 ст.175 Господарського кодексу України майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Згідно до ст.193 Господарського кодексу України та ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк.

Відповідно до ст.525 Цивільного кодексу України, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно із ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов'язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

У відповідності із ст.173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Згідно з ст. 1011 Цивільного кодексу України за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.

31.03.2011 сторонами підписано акт приймання-передавання продукції з договору № 26-2056-01 від 13.09.2006 на договір № 11-0338-01 від 23.02.2011, відповідно до якого Художній салон-магазин Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство) прийняв від Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" продукцію в кількості 1484 шт на суму 47406,18 грн.

Протягом дії договору відповідачем на рахунок позивача перераховано 3724,03 грн, що підтверджується світлокопіями виписок з банківського рахунку (а.с. 32-43).

Згідно звіту відповідача № 12 за грудень 2011 р. залишок нереалізованої продукції станом на 01.01.2012 становить 1319 одиниць на суму 42950,61 грн.

На виконання п. 2.1.5 договору за накладною № 2 відповідач повернув позивачу продукцію в кількості 950 одиниць на суму 32928,57 грн, що підтверджується актом приймання-передавання № 18 від 27.01.2012, що підписаний сторонами.

Отже, заборгованість відповідача перед позивачем за договором № 11-0338-01 від 23.02.2011 (вартість виявленої недостачі продукції) на момент повернення залишків продукції складає 10022,04 грн.

Після закінчення строку дії договору та повернення залишків нереалізованої продукції відповідачем на рахунок позивача перераховано 05.01.2012 - 1080,78 грн, 06.02.2012 - 2000,00 грн, 29.02.2012 - 1000,00 грн, всього на суму 4080,78 грн.

16.03.2012 позивачем на адресу відповідача направлено претензію № 2 за вих.№017/333 з вимогою перерахувати вартість виявленої недостачі продукції на рахунок позивача.

Відповідач у відповіді на претензію, яка підписана директором Коваль А.М. і бухгалтером Алексеевою М.Н. (написано російською мовою), підписи скріплено печаткою Художнього салону, підтвердив наявність боргу у сумі 5941,20 грн.

Залишок заборгованості (вартість виявленої недостачі продукції) становить 5941,26 грн. У справі відсутні докази погашення відповідачем заборгованості за станом на день розгляду справи.

Стосовно позовних вимог про стягнення 347,20 грн трьох процентів річних, господарський суд виходить з наступного.

Положеннями статті 625 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

У зв'язку з цим, грошовими зобов'язаннями боржника перед кредитором є грошова сума, що визначена з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох процентів річних.

Інфляційні втрати, пов'язані з інфляційними процесами в країні, за своєю правовою природою є компенсацією за понесені збитки, спричинені знеціненням грошових коштів, а три проценти річних - платою за користування коштами, що не були своєчасно сплачені боржником.

За період прострочення платежів відповідач повинен сплатити на користь позивача суму 347,20 грн трьох процентів річних за період з 01.03.2012 по 09.02.2014.

З огляду на встановлені обставини справи, господарський суд дійшов до висновку про те, що позов є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 1 ст. 49 ГПК України витрати на судовий збір у розмірі 1827,00 грн покладаються на відповідача повністю в зв'язку з тим, що позов задоволено.

У засіданні 03.04.2014 судом оголошено вступну і резолютивну частини рішення.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

В И Р I Ш И В:

Позов задовольнити.

Стягнути з Художнього салон-магазину Кіровоградської організації спілки художників України (колективне підприємство) (25006, Кіровоградська область, м. Кіровоград, Ленінський район, вул. Гоголя, буд. 91/46, ідентифікаційний код 22218946) на користь Публічного акціонерного товариства "Дніпровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського" (51925, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. Кірова, 18 б, ідентифікаційний код 05393043) суму 5941,26 грн основної заборгованості за товар, суму 347,20 грн трьох процентів річних, а також суму 1827,00 грн витрат на судовий збір.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області протягом десяти днів з дня підписання повного рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Повне рішення складено 08.04.14

Суддя О.А. Змеул

Попередній документ : 38102434
Наступний документ : 38111057