Постанова № 38046510, 03.04.2014, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
03.04.2014
Номер справи
820/4917/14
Номер документу
38046510
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2014 р. № 820/4917/14

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Чудних С.О., розглянувши у порядку письмового провадження адміністративний позов Основ’янської об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області до Приватного підприємства "Натурал Укр Тур" про припинення юридичної особи, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Основ’янська об’єднана державна податкова інспекція м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області, звернувся до суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства " Натурал Укр Тур", в якому просить суд припинити юридичну особу відповідача.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що в порушення діючого законодавства Приватним підприємством " Натурал Укр Тур " податкова звітність не надавалась з 1 кварталу 2009 року, що підтверджується довідкою від 25.01.2014 року №358/9/20-30-15-02-22, чим позбавило податковий орган виконувати функції щодо контролю за своєчасністю сплати податків та зборів.

У судове засідання 03.04.2014 року представник позивача не прибув, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак звернувся до суду із клопотання про розгляд справ за відсутності уповноваженого представника позивача.

Відповідач, Приватне підприємство " Натурал Укр Тур ", в судове засідання 03.04.2014 року не прибув, письмових заперечень до суду не надав, хоч був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, шляхом направлення судової повістки на адресу юридичної особи, яка зазначена у позовній заяві та у витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (вул.Ковтуна, б. 24, м. Харків, 61036). Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідно до ст. 35 КАС України відповідач був належним чином повідомлений про відкриття скороченого провадження по даній справі.

Враховуючи, що сторони є належним чином повідомленими про дату, час та місце судового засідання, потреба заслухати свідка чи експерта відсутня, перешкод для розгляду справи у судовому засіданні немає, та заяви представників сторін про можливість розгляду справи за їх відсутності, суд дійшов висновку про можливість розгляду справи за наявними в ній матеріалами в порядку письмового провадження з огляду на положення ч. 6 ст. 128 КАС України.

При цьому, суд відзначає, що оскільки матеріали справи містять докази, які в своїй сукупності повно та всебічно висвітлюють обставини спірних правовідносин, то спір підлягає вирішенню на підставі наявних у справі документів.

Розглянувши матеріали справи, вивчивши доводи позову, дослідивши наявні у справі докази в їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідач - Приватне підприємство "Натурал Укр Тур" - пройшло процедуру державної реєстрації та зареєстроване як юридична особа, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Відповідно до довідки від 25.01.2014 року №524/9/20-38-15-02-15 Основ’янської об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області останню звітність Приватним підприємством " Натурал Укр Тур " було надано за 2007 рік.

Довідкою Основ’янської об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області підтверджено, що заборгованість із сплати податків, зборів та обов'язкових платежів у Приватного підприємства " Натурал Укр Тур " відсутня.

Відповідно до ч.2 ст. 38 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" від 15.05.03 року № 755-ІУ підставами для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи, є неподання протягом року органам доходів і зборів податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Суд звертає увагу на те, що звернення суб’єкту владних повноважень із позовом у передбачених законом випадках мають бути обумовлені необхідністю виконання покладених на них завдань та функцій, а використовувати свої повноваження державні органи можуть лише з метою, з якою це повноваження надане.

Відповідно до податкового законодавства України основною метою податкового контролю є забезпечення належного виконання податкових обов’язків щодо визначення та сплати грошових зобов’язань, звернення податкових органів із позовами на підставі норм підпункту 20.1.37 пункту 20.1 статті 20 та пункту 67.2 статті 67 Податкового кодексу України повинно бути спрямоване на запобігання та припинення податкових правопорушень, які пов’язані із неналежними визначенням та сплатою грошових зобов’язань платниками податків або невиконанням ними інших податкових обов’язків.

Отже, звернення органів державної податкової служби з позовами, що передбачені зазначеними нормами Податкового кодексу України, повинно кореспондувати із покладеними на податкові органи функціями.

Функції контролюючих органів визначені статтею 19-1 Податкового кодексу України.

Відповідно до підпункту 19-1.1.2 Податкового кодексу України контролюючі органи контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів.

Поняття податкового контролю визначене пунктом 61.1 статті 61 Податкового кодексу України. Відповідно до цієї норми, податковий контроль – це система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань регулювання обігу готівки, проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

З наведеного визначення випливає, що метою податкового контролю є забезпечення правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання норм законодавства, що контролюється органами державної податкової служби.

В свою чергу, способи здійснення податкового контролю встановлені статтею 62 Податкового кодексу України.

До таких способів належать: ведення обліку платників податків; інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби; перевірки та звірки відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірки щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Відтак, здійснення податковими органами повноважень, передбачених нормами підпункту 20.1.37 пункту 20.1 статті 20 та пункту 67.2 статті 67 Податкового кодексу України, повинно бути зумовлено виконаннями цими органами функцій щодо податкового контролю.

При цьому зважаючи на цілі застосування адміністративно-господарської санкції у вигляді примусової ліквідації суб’єктів господарювання, розглядувана санкція може застосовуватися на вимогу органів доходів і зборів з метою припинення незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від виконання податкових обов’язків.

Вчинення особою порушення норм щодо визначення та сплати грошових зобов’язань у розумінні Податкового кодексу України є підставою для визначення відповідних зобов’язань контролюючими органами із застосуванням відповідних фінансових санкцій, передбачених цим Кодексом.

Так, згідно з пп.16.1.1-16.1.3, 16.1.11 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний: стати на облік у контролюючих органах в порядку, встановленому законодавством України; вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів; подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; повідомляти контролюючі органи про зміну місцезнаходження юридичної особи та зміну місця проживання фізичної особи - підприємця.

Враховуючи те, що "Приватне підприємство "Натурал Укр Тур" починаючи з 2008 року і до теперішнього часу не подає податкові декларації та документи фінансової звітності, що в свою чергу спричиняє порушення платником податків вимог податкового законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, суд вбачає достатньо підстав для задоволення позову та припинення юридичної особи відповідача з вищенаведених підстав.

Відповідно до п.п.20.1.37 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право у випадках, встановлених законом, звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем.

Згідно з п.67.2 ст.67 Податкового кодексу України, органи державної податкової служби в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

Відповідно до ч.1 ст.71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст.7-11, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, –

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Основ’янської об’єднаної державної податкової інспекції м. Харкова Головного управління Міндоходів у Харківській області до Приватного підприємства "Натурал Укр Тур " про припинення юридичної особи - задовольнити в повному обсязі.

Припинити юридичну особу Приватного підприємства " Натурал Укр Тур " (вул.Ковтуна, б. 24, м. Харків, 61036, код ЄДРПОУ 35351871), реєстраційна справа якої знаходиться в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції.

Постанову звернути до негайного виконання.

У десятиденний строк з моменту отримання копії постанови сторона чи інша особа, стосовно якої суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси чи обов'язки, може оскаржити дану постанову в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд.

Постанова є остаточною, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку.

Суддя С.О. Чудних

Попередній документ : 38046507
Наступний документ : 38046512