Рішення № 37999895, 31.03.2014, Господарський суд Донецької області

Дата ухвалення
31.03.2014
Номер справи
905/1100/14
Номер документу
37999895
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

83048, м.Донецьк, вул.Артема, 157, тел.381-88-46

Р І Ш Е Н Н Я

іменем України

31.03.2014 Справа № 905/1100/14

Господарський суд Донецької області у складі судді Сич Ю.В.

при секретарі судового засідання Щитовій Л.М.,

розглянув у відкритому судовому засіданні матеріали справи

за позовом Приватного підприємства «Укртеплосервіс м.Дружківки» (ідентифікаційний код 33919727)

до відповідача Новоартемівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області (ідентифікаційний код 23426204)

про стягнення 98828,00грн.

за участю представників:

від позивача: Цимбалюк В.Г. за довіреністю №1 від 12.03.2014р., Нікішин К.О. за довіреністю №2 від 12.03.2014р.,

від відповідача: Ярошович В.І. за дорученням від 31.03.2014р.

Позивач, Приватне підприємство «Укртеплосервіс м.Дружківки» звернувся до господарського суду Донецької області з позовом до відповідача, Новоартемівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області про стягнення 98828,00грн.

Ухвалою від 20.02.2014р. зазначену позовну заяву прийнято до розгляду та порушено провадження у справі №905/1100/14.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов договору підряду №23 від 14.08.2012р. в частині оплати виконаних робіт, внаслідок чого утворилась заборгованість у розмірі 98828,00грн.

На підтвердження вказаних обставин позивач надав копії договору підряду №23 від 14.08.2012р., довідки про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2012р., акту прийомки виконаних будівельних робіт за вересень 2012р., розрахунку №№1-4. Прямі витрати на загальновиробничі видатки, підсумкової відомості ресурсів, розрахунку загальновиробничих видатків до локального кошторису, листа-вимоги №1 від 20.05.2013р., листа №95 від 20.06.2013р.

Нормативно свої вимоги позивач обґрунтовує ст.ст. 526, 527, ч.2 ст.530, ст.854 Цивільного кодексу України, ст.193 Господарського кодексу України.

12.03.2014р. відповідачем надано відзив на позовну заяву, за яким останній зазначає, що згідно звіту про заборгованість за бюджетними коштами, який наданий до Управління Держаної казначейської служби у м.Костянтинівці Донецької області, станом на 01.01.2014р. обліковується кредиторська заборгованість у розмірі 98828,00грн. Також зазначив, що Новоартемівською сільською радою були зроблені всі заходи щодо своєчасного погашення кредиторської заборгованості, але у зв'язку з недофінансуванням сільського бюджету, відсутністю вільних коштів на розрахунковому рахунку, не з вини сільської ради не була здійснена своєчасна сплата заборгованості на користь позивача.

Розгляд справи здійснювався без застосування засобів технічної фіксації судового процесу відповідно до ст. 81-1 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.4-3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Розгляд справи відкладався на підставі ст. 77 Господарського процесуального кодексу України.

Під час судового розгляду справи представників сторін було ознайомлено з правами та обов'язками у відповідності із ст. 22 Господарського процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням та заслухавши представників сторін, суд встановив:

14.08.2012р. між Приватним підприємством «Укртеплосервіс м.Дружківки» (підрядник) та Новоартемівською сільською радою (замовник) укладено договір підряду №23 (далі - Договір), за умовами якого замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов'язання по виконанню робіт з поточного ремонту будівлі гуртожитку с.Артемівка (надалі Об'єкт), з частковим використанням матеріалів замовника та матеріалів, придбаних за власний рахунок (п.1.1. Договору).

За п.9.1. Договору даний договір складено у двох примірниках по одному для кожної із сторін, набирає чинності з дати його підписання і діє до повного виконання сторонами зобов'язань, але не пізніше 31.12.2012р.

Відповідно до п.2.1. Договору обсяг, вартість і терміни виконання робіт визначаються договірною ціною, яка є динамічною і складає 98828,00грн.

Пунктом 2.5. Договору визначено, що оплата за виконані обсяги робіт здійснюється після підписання актів, складених за формою КБ-2в і довідки форми КБ-3 при наявності фінансування.

Так, 03.09.2012р. сторонами складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт за вересень 2012р. та акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012р. на суму 98828,00грн., який підписано з обох сторін та підписи кріплені відбитками печаток підприємств. Отже, суд робить висновок що виконані роботи прийняті замовником без заперечень.

У відповідності з ч.1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язані встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відтак, врахо..

Проте, у визначений термін замовник не сплатив підряднику належні грошові кошти, внаслідок чого з 05.09.2012р. у відповідача перед позивачем виникла заборгованість у розмірі 98828,00грн.

Проаналізувавши вищезазначений договір, судом встановлено, що останній за своєю правовою природою є договором підряду та підпадає під регулювання статей 837-864 Цивільного кодексу України.

За статтею 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Згідно зі статтею 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутністю конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Статтею 509 Цивільного кодексу України закріплено, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, сплатити гроші тощо), а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, цього Кодексу та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.11 Цивільного кодексу України, цивільні права і обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також з дій осіб, що не передбачені актами цивільного законодавства, але за аналогією породжують цивільні права і обов'язки.

Частиною 2 ст.11 Цивільного кодексу України встановлено, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Доказів погашення заборгованості у розмірі 98828,00грн. відповідачем суду не представлено.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

За таких обставин, суд вважає доведеним борг відповідача перед позивачем у сумі 98828,00грн., а позовні вимоги в цій частині є такими, що підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору підлягають покладенню на відповідача у відповідності до ст.49 Господарського процесуального кодексу України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 11, 509, 526, ч.2 ст. 530, ст.ст. 625, 837 Цивільного кодексу України; ст. 193 Господарського кодексу України, ст.ст. 4-2, 4-3, 22, 43, 44, 49, 82-85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов Приватного підприємства «Укртеплосервіс м.Дружківки» до відповідача, Новоартемівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області про стягнення 98828,00грн. задовольнити.

Стягнути з Новоартемівської сільської ради Костянтинівського району Донецької області (85171, Донецька область, Костянтинівський район, село Артемівка, вул.Дружби, ідентифікаційний код 23426204) на користь Приватного підприємства «Укртеплосервіс м.Дружківки» (84200, Донецька область, м.Дружківка, вул.Паризької комуни, буд.73, кв.62, ідентифікаційний код 33919727) суму заборгованості у розмірі 98828,00грн., судовий збір у розмірі 1976,56грн.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

У судовому засіданні 31.03.2014р. оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційного скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повний текст рішення складено та підписано 02.04.2014р.

Суддя Ю.В. Сич

Попередній документ : 37999894
Наступний документ : 37999901