Ухвала суду № 37695753, 17.03.2014, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь)

Дата ухвалення
17.03.2014
Номер справи
116/4878/13-ц
Номер документу
37695753
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

УХВАЛА

Справа №: 22-ц/190/1623/14Головуючий суду першої інстанції:Хіневич А.М. Головуючий суду апеляційної інстанції:Макарчук Л. В.

"17" березня 2014 р. колегія суддів судової палати у цивільних справах Апеляційного суду Автономної Республіки Крим у складі:

Головуючого суддіМакарчук Л.В. СуддівБондарева Р.В., Горбань В.В. При секретаріУсеїновій Н.У.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Сімферополі цивільну справу за позовом Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за кредитним договором та пені, за апеляційною скаргою ОСОБА_6 на заочне рішення Сімферопольського районного суду АР Крим від 31 жовтня 2013 року,

В С Т А Н О В И Л А :

08 серпня 2013 року Публічне акціонерне Товариство «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» (далі ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк») звернулося до суду з позовом до ОСОБА_6 про стягнення заборгованості за договором кредитної лінії №123 від 12 червня 2008 року по сплаті процентів та пені, а всього у розмірі 215 824 грн. 39 коп. Позовні вимоги мотивовані тим, що 12 червня 2008 року між ВАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_6 був укладений Договір відновлювальної кредитної лінії №123 на суму 1 000000 грн. строком до 11 червня 2018 року з оплатою 20 % річних за користування кредитом. На протязі дії Договору відповідач постійно порушує його умови. У зв'язку з чим, станом на 31 липня 2013 року за кредитним договором виникла заборгованість у сумі 215 824 грн. 39 коп., яка складається з наступного: заборгованість по сплаті процентів - 111 761 грн.37 коп.; пеня за простроченою заборгованістю зі сплати кредиту та процентів - 104 063грн. 02 коп.

Рішенням Сімферопольського районного суду АР Крим від 31 жовтня 2013 року позов Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» задоволено. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» суму заборгованості за відсотками та пені за договором відновлювальної кредитної лінії №123 від 12 червня 2008 року за період з 29 грудня 2012 року по 31 липня 2013 року у розмірі 215 824 грн. 39 коп., що складається з заборгованості по сплаті процентів - 111 761 грн.37 коп., пені за простроченою заборгованістю зі сплати кредиту та процентів - 104 063грн. 02 коп. Стягнуто з ОСОБА_6 на користь Публічного акціонерного Товариства «Державний ощадний банк України» в особі - Кримського республіканського управління АТ «Ощадбанк» в рахунок відшкодування судових витрат 2158 грн. 24 коп.

В апеляційній скарзі ОСОБА_6 просить скасувати заочне рішення суду, ухвалити нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог. Вважає, що позивачем не доведено суму заборгованості, а тому ухвалене судом рішення не ґрунтується на доказах, що є порушенням норм процесуального права.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 305 ЦПК України неявка сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, належним чином повідомлених про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розглядові справи, тому судова колегія вважає можливим розглянути справу за відсутності відповідачки ОСОБА_6, повідомленої про час та місце розгляду згідно з вимогами ст. 74 - 76 ЦПК України, про що свідчить поштове повідомлення з відміткою про дату вручення повістки - 19 лютого 2014 року.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення представника відповідача, перевіривши матеріали справи, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 303 ЦПК України під час розгляду справи в апеляційному порядку апеляційний суд перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги та вимог, заявлених у суді першої інстанції.

Згідно із ст. 11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до ЦПК України, в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, які розпоряджаються своїми правами щодо предмету спору на власний розсуд.

У відповідності до ч.3 ст.10, ч.1 ст.60 ЦПК України кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Задовольняючи позовні вимоги ПАТ «Ощадбанк» про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості по сплаті процентів і пені за кредитним договором у розмірі 215 824 грн.39 коп., суд першої інстанції виходив з обґрунтованості позовних вимог та їх доведеності та визнав встановленим, що у відповідачки виникла заборгованість перед банком за кредитним договором на зазначену суму.

З такими висновками суду першої інстанції погоджується колегія суддів і вважає, що вони відповідають фактичним обставинам справи та нормам матеріального і процесуального права.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом першої інстанції, 12 червня 2008 року між ВАТ «Ощадбанк» та ОСОБА_6 був укладений договір відновлювальної кредитної лінії №123 на суму 1 000000 грн. строком до 11 червня 2018 року з оплатою 20 % річних за користування кредитом. Згідно з п.п.1 договору, банк зобов'язався надавати позичальнику на умовах цього договору грошові кошти в сумі 1 000000 грн., а позичальник зобов'язується прийняти, належним чином використати та повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом у розмірі 20 % річних, комісійної винагороди та інші платежі в порядку, на умовах та в строки, визначені цим договором. Відповідно до п.1.5 договору позичальник зобов'язаний сплачувати банку відповідну плату (проценти) в порядку, розмірах та строки, визначених у цьому Договорі.

Пунктом 2.2.2 договору передбачено право банку вимагати від позичальника дострокового повернення суми кредиту в цілому, або визначеній частині, сплати процентів за його користування та інших платежів, що належать до сплати за цим договором, у випадку невиконання або неналежного виконання позичальником будь-яких зобов'язань за цим договором або за договором застави (іпотеки). Виконання позичальником вимоги банку щодо дострокового повернення кредиту, належних до сплати процентів, комісійних винагород та інших платежів відповідно до умов цього договору повинно бути проведено позичальником протягом місяця (тридцяти календарних днів) з дати одержання такої вимоги банку. Відповідно до п.3.3.1 договору позичальник зобов'язаний точно в строки, обумовлені цим договором, повернути кредит в сумі 1000000 грн. та своєчасно сплачувати проценти за користування кредитом, комісійної винагороди, банківської послуги та належним чином виконувати взяті на себе інші зобов'язання за цим договором. У випадку неналежного виконання взятих на себе зобов'язань за цим договором на першу вимогу у порядку, передбаченому цим договором достроково повернути кредит з одночасною сплатою процентів, нарахованих на фактичний залишок заборгованості по кредиту.

За пунктом 5.2 за порушення взятих на себе зобов'язань із своєчасного повернення основної суми кредиту та/або сплати процентів за користування кредитом позичальник зобов'язується сплатити на користь банку пеню у розмірі 0,05% від уми простроченого платежу за кожний день прострочення. (а.с.7-9).

27 грудня 2013 року за вих.№26-02/2888 банком на адресу ОСОБА_6 була направлена вимога про усунення порушення зобов'язань за договором відновлювальної кредитної лінії №123 на суму 1000000 грн., шляхом погашення у тридцяти денний строк з дати отримання даної вимоги всієї заборгованості перед банком. У випадку не погашення заборгованості, стягнення буде звернено на предмет застави та інше майно. (а.с.10).

Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 629 ЦК України передбачено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст. 1050 ЦК України якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов'язаний сплатити грошову суму відповідно до статті 625 цього Кодексу. Якщо позичальник своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, він зобов'язаний сплатити неустойку відповідно до статей 549-552 цього Кодексу, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому відповідно до статі 1048 цього Кодексу. Якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишається, та сплати процентів, належних йому відповідно до статі 1048 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст. 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша установа зобов'язується надати грошові кошти позичальнику у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Позивачем умови договору виконано, надано відповідачці ОСОБА_6 кредитні кошти у розмірі 1 000 000 грн. Однак відповідачкою ОСОБА_6 умови договору належним чином не виконуються, нараховані проценти за період з 29.12.2012 року по 31.07.2013 року відповідачка не сплачувала, що потягло нарахування пені.

Доводи апеляційної скарги про недоведеність позивачем обставин, які суд вважав доведеними, щодо розміру заборгованості у 215 824 грн.39 коп. колегія суддів відхиляє як такі, що спростовуються матеріалами справи. Так, із розрахунку заборгованості вбачається, що станом на 31.07.2013 року за кредитом, наданим ОСОБА_6, за період з 29.12.2012 року по 31.07.2013 року на суму наданого кредиту нараховувались проценти та пеня за договором №123 від 12.06.2008 року, які ОСОБА_6 не сплачувала. (а.с.12). Доказів того, що у зазначений період ОСОБА_6 сплачувались будь-які суми на погашення процентів та пені, які не були враховані у наданому банком розрахунку, в матеріалах справи не міститься та відповідачкою не надано.

Інші доводи апеляційної скарги не містять правових підстав для висновку про те, що рішення суду першої інстанції не відповідає вимогам статей 213,214 ЦПК України.

На думку колегії, суд з'ясував всі обставини справи, дав їм належну оцінку і згідно заявлених вимог ухвалив відповідне рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. Висновки суду відповідачка у своїй апеляційній скарзі не спростувала.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що суд першої інстанції ухвалив рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права, а тому, відповідно до вимог частини 1 ст. 308 Цивільного процесуального кодексу України, відхиляє апеляційну скаргу і залишає рішення без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303, 304, ч.2 ст.305, 307, 308, 313, 314, 315, 317 Цивільного процесуального кодексу України, колегія суддів

УХВАЛИ Л А :

Апеляційну скаргу ОСОБА_6 відхилити.

Заочне рішення Сімферопольського районного суду АР Крим від 31 жовтня 2013 року залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37695753 ?

Документ № 37695753 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 37695753 ?

Дата ухвалення - 17.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37695753 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 37695753 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 37695753, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь)

Судове рішення № 37695753, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим (м. Сімферополь) було прийнято 17.03.2014. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 37695753 відноситься до справи № 116/4878/13-ц

Це рішення відноситься до справи № 116/4878/13-ц. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 37695731
Наступний документ : 37695770