Постанова № 37667264, 17.03.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
17.03.2014
Номер справи
813/1295/14
Номер документу
37667264
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 березня 2014 року № 813/1295/14

14 год. 30 хв.

Львівський окружний адміністративний суд у складі судді Лунь З.І., розглянув в скороченому провадженні адміністративну справу за позовом Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області до Державного підприємства "Львіввугілля" в особі відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд Львівського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області до Державного підприємства "Львіввугілля" в особі відокремленого підрозділу «Шахта «Відродження» про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом заборони зупинення виконання робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження» до усунення відповідачем зазначених порушень та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення роботи.

Позовні вимоги мотивовані тим, що під час проведення планової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля" були виявлені порушення чинних нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю працюючих. У зв'язку з виникненням умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик загрози життю чи здоров'ю працівників, з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров'ю працюючих на ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля" є передбачені Законом підстави для заборони виконання робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля".

Відповідачу скеровувалась копія ухвали про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі від 30.01.2014 року за його зареєстрованим місцезнаходженням, вказану ухвалу відповідач отримав 03.03.2014 року (а.с. 16).

У відповідності до ч. 4, 5 ст. 183-2 КАС України справу розглянуто в порядку скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши та оцінивши докази, які мають значення для справи, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, мотивуючи це наступним.

Судом встановлено, що на підставі наказу ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області від 17.01.2014 року № 54 та направлення на проведення перевірки від 20.01.2014 року №1477/6.2 позивачем було проведено планову перевірку дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля". За результатами перевірки складено акт перевірки суб'єкта господарювання (виробничого об'єкта) від 11.02.2014 року № 7.2-05/15.

В акті перевірки зазначено наступні порушення вимог законодавства, які були виявлені під час перевірки:

- не утримується відповідно до технічної проектної документації лави № 438, а саме: між рамками металевого аркового кріплення відсутня дерев'яна затяжка на ПК-23 по 438 -му бортовому штреку, що є порушенням п. 1 гл. 3 розд. V «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10, затв. наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 року за №62, за реєстр. в Міністерстві юстиції України 17.04.2010 року за №398/17693) (далі - «Правила безпеки у ВШ»), що може призвести до обрушення породи та блокування і загибелі людей у виробці;

- не забезпечується мінімальна висота для проходу працівників, яка становить менше ніж 0,5 м (фактично 0,40 м) в районі секцій механічного кріплення 2М-87 № 57-58 в лаві № 438, що є порушенням п.7, гл.4 розд. V «Правил безпеки у ВШ», що внаслідок аварії може призвести до блокування і загибелі людей у виробці;

- лебідки ЛВД-34, які встановлені по 438-му бортовому штреку експлуатуються з канатами, що мають вузли та інші пошкодження, що є порушення п.15 гл.12 розд. VІІ «Правил безпеки у ВШ», що може призвести до обриву канату рухомого транспорту, що у свою чергу створить загрозу життю працівників;

- допущено регулювання уставки вимикаючого опору захисту від витікань струму у бік завищення від величини розрахункової на блоці УМЗ на пускачі СУВ-350 (вмикає комбайн 1-ГШ 68), який експлуатується на ПК-22по 438-му бортовому штреку, що є порушенням п. 3 гл. 7 розд. VІІІ «Правил безпеки у вугільних шахтах», що може призвести до пожежі в пускачі ПВІ-250 та електродвигуні комбайну 1-ГШ 68 з подальшим розповсюдженням у гірничій виробці та створенням загрози життю людей.

Позивач вважає, що дані порушення створюють загрозу життю працівників ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля".

Примірник акта перевірки вручено директору ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля" Овчіннікову П.В., який підписався про його отримання, без жодних зауважень.

Так, актом перевірки у зв'язку з виявленими порушеннями попереджено відповідача про необхідність негайного зупинення робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження», однак відповідачем не надано жодних доказів щодо усунення виявлених порушень зазначених в акті перевірки від 17.01.2014 року № 54.

При прийнятті постанови суд виходив з наступного.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", державний нагляд (контроль) - діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування (далі - органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, прийнятного рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища.

Згідно з пунктами 1, 6 Положення про Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року № 408/2011, Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України (Держгіпромнагляд України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра надзвичайних ситуацій України.

Держгірпромнагляд України входить до системи органів виконавчої влади та забезпечує реалізацію державної політики з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, охорони надр та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Держгірпромнагляд України здійснює свої повноваження безпосередньо та через свої територіальні органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, у місті обласного значення Кривий Ріг.

Пунктом 1 Положення про територіальне управління Держгірпромнагляду України у Львівській області, затвердженого наказом Держгірпромнагляду України від 02.12.2011 року №186-к визначено, що територіальне управління є територіальним органом, який діє у складі Держгірпромнагляду України та їй підпорядковується.

Статтею 4 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 року № 2694 визначено, що державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі, на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Згідно з п. 1.4 Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України, затвердженого наказом МНС України від 11.08.2011 № 826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 року за № 1531/20269 (далі - Положення № 826), загроза життю та здоров'ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Відповідно до п. 2.1 Положення № 826 державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення посадовими особами Держгірпромнагляду України згідно з цим Положенням перевірок (обстежень) установ, підприємств, організацій, їх відокремлених підрозділів, філій, представництв, юридичних осіб, фізичних осіб, що використовують найману працю (далі - суб'єкти господарювання), у тому числі окремих виробничих об'єктів суб'єктів господарювання - виробничих цехів та дільниць, машин і механізмів, промислових майданчиків, інших відокремлених виробничих структурних підрозділів (далі - об'єкти перевірки).

Пунктом 2.26 Положення № 826 передбачено, що право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки: порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників; порушень вимог Кодексу України про надра; відсутності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; непроведення у встановленому порядку та в терміни технічного огляду, випробування або експертного обстеження машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки; виникнення нещасного випадку зі смертельним або тяжким наслідком, групового нещасного випадку.

У разі виявлення факту перевищення допустимих норм технологічного навантаження виробничого об'єкта (окремого виробництва, машин і механізмів) або якщо дійсний рівень технологічного навантаження створює загрозу життю працівників, уникнути чого можливо за рахунок його зниження, роботи такого об'єкта (виробництво, експлуатація машин і механізмів) можуть бути обмежені до допустимого безпечного рівня.

Відповідно до частини 5 статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

Як зазначалось, актом перевірки у зв'язку з виявленими порушеннями, попереджено відповідача про необхідність негайного зупинення робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження». Однак відповідачем не надано жодних доказів щодо усунення виявлених порушень зазначених в акті перевірки від 11.02.2014 року № 7.2-05/15.

Враховуючи вищевикладене, у зв'язку з виникненням умов, за яких подальше продовження робіт або експлуатація об'єкта, машин і механізмів несе ризик загрози життю працівників, з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров'ю працюючих проведення робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження» ДП "Львіввугілля", суд дійшов висновку, що позовні вимоги ТУ Держгірпромнагляду у Львівській області про застосування заходів реагування у сфері державного нагляду шляхом зупинення робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження» до усунення відповідачем зазначених порушень та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення роботи є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Таким чином, на підставі наявних у справі доказів, суд дійшов висновку, що позовні вимоги обґрунтовані та підлягають задоволенню.

Судовий збір відповідно до частини 2, 4 ст. 94 КАС України не присуджується до стягнення.

Керуючись ст.ст. 7-11, 14, 69-71, 86, 94, 1832, 256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду до Державного підприємства "Львіввугілля" (місцезнаходження: 80100, Львівська область, м. Сокаль, вул. Хмельницького, 26, ідентифікаційний код 32323256) шляхом заборони проведення робіт по видобутку вугілля з лави № 438 ВП «Шахта «Відродження» до усунення порушень, зазначених в акті перевірки Територіального управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Львівській області від 11.02.2014 року № 7.2-05/15 та отримання у встановленому порядку рішення суду на відновлення роботи.

Постанова суду виконується негайно.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд протягом десяти днів з моменту отримання копії постанови.

Суддя Лунь З.І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37667264 ?

Документ № 37667264 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 37667264 ?

Дата ухвалення - 17.03.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37667264 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 37667264 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 37667199
Наступний документ : 37667266