Рішення № 37659200, 11.03.2014, Ровеньківський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
11.03.2014
Номер справи
424/7644/13-ц
Номер документу
37659200
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 424/7644/13-ц

Провадження №2/424/715/14

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2014 року Ровеньківській міський суд Луганської області

в складі: головуючого судді - Ібадової Н.П.,

при секретарі - Бурлака О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Ровеньки Луганської області цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до відповідача ОСОБА_1 «про стягнення заборгованості за кредитним договором», -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом, у якому вказав, що 01.05.2008 року Публічне Акціонерне Товариство «Дельта Банк» (правонаступник Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний Банк «Дельта»), надалі за текстом - Позивач, та фізична особа - резидент України ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, надалі за текстом - Відповідач, уклали кредитний договір № 003-12058-010508.

Відповідно до пункту 1.2. вищевказаного Договору, Позивач (за Договором - Банк) відкриває Відповідачеві (за Договором - Держатель) картковий рахунок НОМЕР_3 в національній валюті України - гривні, надалі за текстом - Рахунок, випускає та надає Держателю платіжну картку, надалі за текстом - Картка, а також ПІН-код до картки; здійснює обслуговування Держателя на умовах, викладених в Тарифному пакеті Visa Класичний, що міститься в Додатку № 1 до Договору, надалі за текстом - Тарифи та умовах викладених в Правилах здійснення операцій за картковими рахунками, надалі за текстом - Правила. Банк надає Держателю Кредит шляхом відкриття відновлюваної відкличної Кредитної лінії, що передбачена п. 1.3 кредитного Договору. Відповідно до вказаного пункту банк відкриває Держателю кредитну лінію на загальну суму 30 000 грн. та на день укладання кредитного Договору встановлює ліміт Кредитної лінії на Рахунку в сумі 3000,00 грн.. Банк самостійно один раз на місяць може змінювати розмір ліміту Кредитної лінії в межах Кредитної лінії, при цьому сторони погодили, що у даному випадку Додаткова угода не складається.

Відповідно до п. 1.5 кредитного Договору кредитні кошти та власні кошти Держателя використовуються для розрахунків за товари чи послуги, які придбані Держателем у суб'єктів господарювання, зняття готівки, виконання Держателем своїх зобов'язань перед банком за Договором, та вчинення інших операцій передбачених Договором.

Відповідно до пункту 2.1. моментом надання Банком Держателю Кредиту є день здійснення операції за допомогою Картки або день утримання платежів за умови відсутності на Рахунку власних коштів Держателя.

У відповідності до Договору, Держатель картки зобов'язаний щомісяця в строки, визначені Правилами, здійснювати погашення частини суми заборгованості за Кредитною лінією, яка виникла за попередній звітний місяць, а також здійснювати погашення в повному обсязі заборгованості за Овердрафтом, яка виникла за попередній звітний місяць, сплачувати всю суму процентів, нарахованих за користування кредитною лінією та/або Овердрафтом за попередній звітний місяць, та всю суму пені, яка нарахована за попередній звітний місяць у разі порушення строків сплати заборгованості за Кредитною лінією та/або Овердрафтом та процентів за користування Кредитною лінією та/або Овердрафтом.

Також, відповідно до п. 2.13 Держатель доручає банку здійснювати договірне списання грошових коштів з Рахунку в рахунок погашення сум заборгованості, яка виникає за кредитним Договором.

Станом на 30.10.2013 р. Відповідач не виконує належним чином зобов'язання за кредитним договором, в результаті чого виникла прострочена заборгованість. ОСОБА_1 була повідомлена про виникненням заборгованості по оплаті передбачених Договором платежів перед TOB «Комерційний банк «Дельта». Однак на даний час кредитна заборгованість Позичальником погашена не була.

Таким чином, станом на 30.10.2013 року за Відповідачем по укладеному з TOB «Комерційний банк «Дельта» Кредитному договору № 003-12058-010508 від 01.05.2008 року рахується заборгованість на загальну суму 1555,00 грн., яка складається з: тіло кредиту: 0,00 грн.; прострочене тіло кредиту: 0,00 грн.; заборгованість за відсотками: 0,00 грн.; заборгованість за комісіями: 1555,00 грн.

Просили суд стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_1, на користь AT «Дельта Банк» (р/р НОМЕР_3, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість по кредитному договору на загальну суму 1555 грн. 00 коп. Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН - НОМЕР_1, на користь AT «Дельта Банк» (р/р 6499100199, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) судовий збір у розмірі 229,40 грн.

Представник позивача - Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» у судове засідання не з'явився. В позовній заяві зазначив, що заявлені позовні вимоги підтримує в повному обсязі. Просить розглянути справу за його відсутності, проти заочного розгляду справи не заперечує (а.с. 4).

Відповідач ОСОБА_1 у судове засідання не з'явилась. Надала до суду письмову заяву, в якій зазначила, що позовні вимоги визнає повністю, не заперечує проти їх задоволення. Просила розглянути справу за її відсутності (а.с. 27).

Дослідивши матеріали справи та надані позивачем докази, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що між ПАТ «Дельта Банк» та відповідачем ОСОБА_1 був укладений кредитний договір №003-12058-010508 від 01.05.2008 року (а.с. 5-9), відповідно до якого банк надає держателю кредит шляхом відкриття карткового рахунку у вигляді відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30000 гривень та на день укладення договору встановлює ліміт на рахунку в сумі 3 000 гривень.

У судовому засіданні було встановлено, що ОСОБА_1 дійсно отримала суму кредиту та відповідно до розрахунку заборгованості станом на 30.10.2013 року вона має заборгованість по кредитному договору загальною сумою 1555,00 грн., яка складається з: тіло кредиту: 0,00 грн.; прострочене тіло кредиту: 0,00 грн.; заборгованість за відсотками: 0,00 грн.; заборгованість за комісіями: 1555,00 грн. (а.с. 13-14).

На рахунок позивача перерахування грошових коштів не відбувається, в результаті чого утворилась заборгованість, яка до теперішнього часу не погашена. Це підтверджується довідкою-розрахунком про заборгованість за кредитом (а.с. 13-14).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

Згідно до ст. 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору.

Одностороння відмова від зобов'язання відповідно до ст. 615 ЦК України не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

Відповідно до ч. 1 ст. 1054 ЦК України, за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов'язується надати грошові кошти (кредит)

позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти.

Заборгованість відповідача станом на 30.10.2013 року становить 1555 грн. 00 коп.

Відповідно до ст. 88 ЦПК України, стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

Відповідно до квитанцій, що є у матеріалах справи, позивач при зверненні до суду сплатив судовий збір у розмірі 229 грн. 40 коп. (а.с. 1).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 610, 611, 615, 1050, 1054 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 212-215, 218, 294 ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов задовольнити цілком.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь АТ «Дельта Банк» (р/р НОМЕР_3, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) заборгованість по кредитному договору №003-12058-010508 від 01.05.2008 року на загальну суму 1555 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят п'ять) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, на користь АТ «Дельта Банк» (р/р 6499100199, МФО 380236, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34047020) судовий збір в сумі 229 грн. 40 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги , якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення , якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Апеляційним Судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти дні з дня отримання копії цього рішення.

Суддя: Н.П. Ібадова

11.03.2014

Попередній документ : 37659189
Наступний документ : 37659201