Постанова № 37641754, 07.03.2014, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.03.2014
Номер справи
826/1095/14
Номер документу
37641754
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

07 березня 2014 року № 826/1095/14

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі судді Донця В.А. розглянув у письмовому провадженні адміністративну справу

за позовомДержавної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у місті КиєвідоБлагодійного єврейського фонду "Турбота-Хесед Авот"про стягнення 3230,00 грн.

Державна податкова інспекція у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві звернулась до суду з адміністративним позовом про стягнення з рахунків у банках Благодійного єврейського фонду "Турбота-Хесед Авот" податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 3230,00 грн.

Позов обґрунтований наявністю у відповідача податкового боргу з податку на прибуток, який виник у зв'язку з несплатою ним грошового зобов'язання з вказаного податку, нарахованого контролюючим органом у податкових повідомленнях-рішеннях.

Представник позивача у судовому засіданні, 07.03.2014, позов підтримала, просила задовольнити позовні вимоги з підстав, викладених у позовній заяві.

Відповідач участі повноважного представника у судовому розгляді справи не забезпечив, про час, дату та місце проведення судових засідань повідомлявся належним чином.

Ухвала про відкриття провадження в адміністративній справі, а також повістки про виклик у судові засідання надсилались відповідачу за адресою, за якою підприємство зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, проте були повернуті з незалежних від суду причин. Відповідно до абзацу другого частини третьої статті 167, частини одинадцятої статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) ухвала про відкриття провадження у справі та повістки вважаються врученими відповідачу, відповідно він належно повідомлявся про місце, дату та час проведення судових засідань.

На підставі частин четвертої, шостої статті 128 КАС України судом ухвалено здійснювати судовий розгляду справи без участі представника відповідача за наявними в матеріалах адміністративної справи доказами та про продовження розгляду справи в письмовому провадженні.

Заслухавши у відкритому судовому засіданні, 07.03.2014, пояснення представника позивача, дослідивши докази, які містяться в матеріалах справи, судом встановлено наступне.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Благодійний єврейський фонд "Турбота-Хесед Авот" зареєстрований як юридична особа 30.01.1999, присвоєно ідентифікаційний код 24074552, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Пітерська, 4-А.

Як убачається з матеріалів справи, Державною податковою інспекцією у Солом'янському районі міста Києва Державної податкової служби проводились камеральні перевірки відповідача щодо податкової звітності з податку на прибуток, про що складено акти від 07.06.2013 №26/15-4-24074552 та від 12.06.2013 №65/15-4-24074552. На підставі цих актів контролюючим органом прийняті податкові повідомлення-рішення від 11.06.2013 №0004571504, яким відповідачу нараховано грошове зобов'язання з податку на прибуток у сумі 170,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями, та від 19.06.2013 №0004711504, яким відповідачу нараховано грошове зобов'язання з податку на прибуток у сумі 3060,00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями. Вказані податкові повідомлення-рішення отримані відповідачем, що підтверджується наявними у матеріалах судової справи рекомендованими повідомленнями про вручення поштових відправлень, з відмітками про отримання.

У зв'язку з несплатою відповідачем узгодженого грошового зобов'язання з податку на прибуток йому вручена податкова вимога від 03.09.2013 №378-15 на суму 3230,00 грн., що підтверджується наявним у матеріалах справи рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення з відміткою про отримання.

Згідно з даними облікової картки відповідача з податку на прибуток, податковий борг відповідача з цього податку становить 3230,00 грн., що також підтверджується довідкою Державної податкової інспекції у Солом'янському районі Головного управління Міндоходів у місті Києві від 17.02.2014 №2961/9/26-58-25-01-04, яка наявна у матеріалах справи.

Вирішуючи спір, суд виходить з такого.

Відповідно до статті 58 Податкового кодексу України, у разі коли сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу (крім декларування товарів, передбаченого для громадян), або у разі коли за результатами перевірки контролюючий орган встановлює факт невідповідності суми бюджетного відшкодування сумі, заявленій у податковій декларації, або зменшує розмір задекларованого від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість, розрахованого платником податків відповідно до розділу V цього Кодексу, такий контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення (абзац перший пункту 58.1). Податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) юридичній особі, якщо його передано посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення (абзац перший пункту 58.3).

Як уже зазначалось, грошове зобов'язання з податку на прибуток у розмірі 3230,00 грн. було нараховане відповідачу контролюючим органом у податкових повідомленнях-рішеннях від 11.06.2013 №0004571504 та від 19.06.2013 №0004711504, яке отримані відповідачем. Станом на час розгляду адміністративної справи відсутні докази оскарження відповідачем зазначених податкових повідомлень-рішень чи їх скасування, відтак грошове зобов'язання, нараховане відповідачу відповідно до вказаних податкових повідомлень-рішень, в силу положень пункту 56.17 Податкового кодексу України вважається узгодженим.

Пунктом 59.1 статті 59 Податкового кодексу України встановлено, що у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Судом встановлено, що у зв'язку з несплатою відповідачем узгодженого грошового зобов'язання, йому вручена податкова вимога від 03.09.2013 №378-15 на всю суму податкового боргу.

Згідно з підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Враховуючи викладене, зважаючи на доведеність позивачем наявності у відповідача податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 3230,00 грн. та підтвердження вказаної обставини належними доказами, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог щодо стягнення з відповідача спірної суми, відтак адміністративний позов підлягає задоволенню повністю.

Згідно з частиною четвертою статті 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 9, 69-71, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків у банках Благодійного єврейського фонду "Турбота-Хесед Авот" (ідентифікаційний код 24074552) податковий борг з податку на прибуток у розмірі 3230,00 грн. (три тисячі двісті тридцять грн. 00 коп.).

Постанова суду першої інстанції набирає законної сили відповідно до статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції в порядку та строки, встановлені статтями 185-187 цього Кодексу шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги з одночасним надсиланням копії апеляційної скарги до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з дня проголошення постанови. У разі відкладення складення постанови у повному обсязі, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Суддя В.А. Донець

Попередній документ : 37641751
Наступний документ : 37641756