Постанова № 37473130, 05.03.2014, Чернігівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
05.03.2014
Номер справи
825/611/14
Номер документу
37473130
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

і м е н е м У к р а ї н и

04 березня 2014 року Чернігів Справа № 825/611/14

Чернігівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Лобана Д.В.,

при секретарі Федоренко Я.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, без фіксування його за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку ст. 41 КАС України, в приміщенні суду справу за адміністративним позовом Державної податкової інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області до приватного підприємства «Макси-Пак» про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області звернулась до суду з адміністративним позовом про стягнення з розрахункових рахунків приватного підприємства «Макси-Пак» податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1085,32 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідач є платником податків і зобов'язаний сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законодавством терміни, однак всупереч ст. 16 Податкового кодексу України має вищезазначений податковий борг.

Представник позивача у судове засідання повторно не з'явився, але через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник відповідача у судове засідання повторно не з'явився, але через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи за його відсутності та зазначив, що не заперечує проти позовних вимог.

Дослідивши матеріали справи, доводи позовної заяви, суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Приватне підприємство «Макси-Пак» (код 33469590) зареєстроване 01.06.2005, що підтверджується копією витягу з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 03.12.2013 № 17701641 (а. с. 5-7), взято на податковий облік ДПІ у м. Чернігові 08.06.2005 за № 7984, що підтверджується копією довідки про взяття на облік платника податків від 08.06.2005 № 13042/10/28-117 (а. с. 8), відповідно до податкової інформації (а. с. 15) у ПП «Макси-Пак» наявні відкриті рахунки в установах банку.

Відповідач у відповідності до п. 15.1 ст. 15 Податкового кодексу України (далі - ПК України) є платником податків та згідно п. п. 16.1.3, 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 цього Кодексу зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів, сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Так, згідно п.п. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПК України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Підпунктом 54.3.1 п. 54.3 ст. 54 ПК України встановлено, що контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо платник податків не подає в установлені строки податкову (митну) декларацію.

Відповідно п. 57.1 ст. 57 ПК України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п. 126.1 ст. 126 ПК України у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.

Відповідно пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Отже, податковий борг з податку на додану вартість в сумі 1085,32 грн виник згідно п. 126.1 ст. 126 ПК України внаслідок несплати грошового зобов'язання, визначеного ДПІ у м. Чернігові в податковому повідомленні-рішенні від 29.07.2013 № 0000202250 (а. с. 9), від 02.08.2013 № 0000592250 прийнятого позивачем на підставі актів від 19.07.2013 № 52/22/33469590 про результати камеральної (електронної) перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ПП «Максі-Пак» за травень 2013 року (а. с. 10-11), від 30.07.2013 № 64/22/33469590 про результати камеральної (електронної) перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість ПП «Максі-Пак» за червень 2013 року (а. с. 13-14).

У відповідності до п. 58.3 ст. 58 ПК України податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

Вказані вище податкові повідомлення-рішення направлено відповідачу за податковою адресою останнього та були вручені директору підприємства, про що на поштових відправленнях маються відмітки (зворот а. с. 9, 12).

Пунктом 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п 59.5 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

Згідно з п. 59.3 ст.59 ПК України податкова вимога надсилається не раніше першого робочого дня після закінчення граничного строку сплати суми грошового зобов'язання.

На виконання вказаних норм та з метою погашення податкової заборгованості ДПІ у м. Чернігові надіслано податкову вимогу від 07.10.2013 № 87-22, яка направлена за податковою адресою відповідача та вручена заступнику директора підприємства, про що на поштоому відправленні мається відмітка (а. с. 16).

За таких обставин, суд приходить до висновку, що податковий борг виник внаслідок несплати відповідачем узгодженого податкового зобов'язання, а передбачені чинним законодавством заходи не призвели до погашення вказаного податкового боргу.

Підпунктом 20.1.18 п. 20.1 статті 20 ПК України передбачено, що органи державної податкової служби мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 41.5 ст. 41 ПК України органом стягнення є виключно органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Контроль за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, у відповідності до ст. 61 ПК України, покладено на органи державної податкової служби.

Крім того, відповідач визнав позовні вимоги.

В силу статті 136 КАС України позивач може відмовитися від адміністративного позову, а відповідач - визнати адміністративний позов протягом всього часу судового розгляду, зробивши усну заяву. Якщо відмову від адміністративного позову чи визнання адміністративного позову викладено в адресованій суду письмовій заяві, ця заява приєднується до справи. Судове рішення у зв'язку з відмовою від адміністративного позову, визнанням адміністративного позову чи примиренням сторін ухвалюється за правилами, встановленими статтями 112, 113 цього Кодексу.

У частинах 3, 4 статті 112 КАС України передбачено, що у разі повного визнання відповідачем адміністративного позову і прийняття його судом приймається постанова суду про задоволення адміністративного позову. Суд не приймає відмови від адміністративного позову, визнання адміністративного позову і продовжує розгляд адміністративної справи, якщо ці дії позивача або відповідача суперечать закону чи порушують чиї-небудь права, свободи або інтереси.

Підстав для неприйняття визнання адміністративного позову судом не встановлено.

Частиною 1 статті 71 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 Кодексу адміністративного судочинства України.

З огляду на встановлене та враховуючи пп. 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України, яким встановлено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі, суд визнає позовні вимоги про стягнення податкового боргу з податку на додану вартість підтвердженими належними та допустимими доказами і такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 41, 122, 158 - 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Державної податкової інспекції у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області, - задовольнити.

Стягнути з розрахункових рахунків приватного підприємства «Макси-Пак» (код 33469590, вул. Боженка, буд. 106-А, м. Чернігів, 14005):

р/р 26006021172, Полікомбанк, МФО 353100 (укр. грн)

- податковий борг з податку на додану вартість в сумі 1085 (одна тисяча вісімдесят п'ять) грн 32 коп. на р/р 31110029700002, код 14010100, отримувач: УК у м. Чернігові/м. Чернігів/14010100, код ЄДРПОУ 38054398, банк одержувач: ГУДКСУ у Чернігівській області, МФО 853592.

Стягувач: Державна податкова інспекція у м. Чернігові Головного управління Міндоходів у Чернігівській області (код 38776571, вул. Кирпоноса, 28, м. Чернігів, 14000).

Постанова суду набирає законної сили в порядку статей 167, 186 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржена до Київського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня отримання її копії. Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Суддя Д.В. Лобан

Попередній документ : 37470837
Наступний документ : 37473207