Рішення № 37468439, 27.02.2014, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
27.02.2014
Номер справи
904/610/14
Номер документу
37468439
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

27.02.14р. Справа № 904/610/14

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "СВІТ КОРМІВ", м. Фастів Київської області

до Публічного акціонерного товариства "АПОСТОЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД", с. Нива Трудова Апостолівського району Дніпропетровської області

про стягнення 13 973,28 грн.

Суддя Бєлік В.Г.

Представники:

від позивача: Люлька І.В. - дов. № 7 від 02.01.2014р., представник;

від відповідача: не з"явився

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "СВІТ КОРМІВ" звернулось до господарського суду з позовом до Публічного акціонерного товариства "АПОСТОЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" про стягнення заборгованості у загальному розмірі 13 973,28 грн., який складається з сум: 12 996,25 грн. - основного боргу, 794,37 грн. - - пені, 182,66 грн. - 3% річних.

Позовні вимоги обґрунтовано тим, що відповідно до укладеного між Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "СВІТ КОРМІВ" (Продавець) та Публічним акціонерним товариством "АПОСТОЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (Покупець) договору № 15 купівлі сировини від 04.04.2013 року, позивачем за видатковою накладною № 408 від 05.07.2013 року було передано відповідачу у власність товар на суму 12 996,25 грн., за який відповідач до цього часу не розрахувався.

21.02.2014р. до господарського суду надійшов письмовий відзив на позовну заяву, відповідно до якого відповідач просить суд відмовити позивачу в задоволенні позовних вимог, посилається на невірне застосування позивачем періоду за який нараховуються штрафні санкції,

Представник відповідача в дане судове засідання не з'явився, про час і місце судового засідання повідомлений судом належним чином за адресою зазначеною в позовній заяві, що підтверджено поштовим повідомленням.

Клопотання про відкладення розгляду справи у зв'язку з неможливістю участі у справі представника відповідача до суду не надходило.

Неприбуття у судове засідання представника відповідача за викладених обставин не є перешкодою для розгляду справи.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу по суті за наявними в ній матеріалами відповідно до ст.75 Господарського процесуального кодексу України.

За згодою представника позивача в судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення відповідно до ч.2 ст. 85 ГПК України.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, господарський суд, -

В С Т А Н О В И В :

Між Товариством з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "СВІТ КОРМІВ" (Продавець) та Публічним акціонерним товариством "АПОСТОЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (Покупець) укладений договір № 15 купівлі сировини від 04.04.2013 року.

Згідно п.1.1. договору Продавець зобов'язується передати Покупцю у власність кормові добавки (далі - товар), а Покупець зобов'язується своєчасно прийняти його та оплатити на умовах, визначених цим договором.

Згідно п.4.1. договору загальна сума договору визначається в узгоджених і належним чином оформлених накладних до цього договору.

Відповідно до ч.2 ст. 265 ГК України договір поставки укладається на розсуд сторін або відповідно до державного замовлення.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

На виконання умов договоруза видатковою накладною № 408 від 05.07.2013 року було передано відповідачу у власність товар на суму 12 996,25 грн.

Товар був прийнятий відповідачем без будь-яких зауважень в повному обсязі, без претензій, що підтверджено підписом повноважного представника відповідача на видатковій накладній (а.с.17). Заперечень проти отримання товару відповідач не навів і у відзиві на позовну заяву.

Згідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Згідно ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно п.4.2. договору оплата кожної партії товару, згідно фактичної ціни помноженої на вагу прийнятого товару, з урахуванням транспортних витрат, здійснюється покупцем шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок продавця на умовах: 100% оплати протягом тридцять календарних днів з дня отримання товару.

У встановлений договором термін відповідач вартість отриманого товару не сплатив.

Враховуючи, що поставка товару здійснювалась за видатковою накладною (а.с. 17) 05.07.2013 року, кінцевий термін оплати заборгованості за поставлений товар настав 05.08.2013 року. (понеділок).

Згідно ст. 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якої пов'язано його початок.

Статтею 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та три проценти річних від простроченої суми.

Позивач просить стягнути з відповідача за період 05.08.2013р. по 22.01.2014р. 3% річних у розмірі 182,66 грн.

Суд погоджується із зауваженнями відповідача щодо визначення дати початку порушення зобов'язань з оплати отриманого товару. Перевіривши правильність нарахування річних, суд знайшов їх розрахунок невірним, тому, що їх нарахування здійснювалось позивачем з 04.08.2013 року, тоді як кінцевий термін оплати заборгованості за поставлений товар настав 05.08.2013 року, враховуючи положення ст.253 ЦК України, датою початку періоду з якого повинно здійснюватись нарахування є 06.08.2013р.

За розрахунком суду 3% річних за період з 06.08.2013р. по 22.01.2014р. складають 181,59 грн.

Згідно ст. 546 ЦК України виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантiєю, заставою, притриманням, завдатком.

Відповідно до ч.1 ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Відповідно до ст.551 ЦК України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до п. 10.1. договору у випадку прострочення строків оплати товару, продавець має право нарахувати, а покупець зобов'язаний сплатити пню у розмірі 0,1% від несвоєчасно сплаченої суми, але не більше подвійної облікової ставки НБУ діє у період, за кожний день прострочення.

Позивачем нарахована пеня за несвоєчасне виконання договірних зобов'язань у загальному розмірі 794,37 грн. (за період з 05.08.2013р. по 12.08.2013р. на суму 39,88 грн. та за період з 13.08.2013р. по 22.01.2014р. на суму 754,49 грн.).

Приймаючи до уваги, що позивачем невірно визначено початок періоду, за який нараховано пеню, розмір пені підлягає коригуванню.

За розрахунком суду пеня за період з 06.08.2013р.по 12.08.2013р. складає 34,89 грн. та за період з13.08.2013р. по 22.01.2014р. - 754,49 грн., а всього: 789,38 грн.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідачем не надано доказів оплати отриманого товару в період з моменту його отримання до дати слухання справи, враховуючи вищевказані обставини, вимоги позивача підлягають частковому задоволенню в наступних сумах: 12 996,25 грн. - основного боргу, 789,38 грн. - пені, 181,59 грн. - 3% річних, а всього: 13 967,22 грн.

Згідно ст. 49 ГПК України витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись ст.ст. 49, 75, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

В И Р І Ш И В:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Публічного акціонерного товариства "АПОСТОЛІВСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД" (53710, с. Нива Трудова Апостолівського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, буд. 19, код ЄДРПОУ 00952947) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "СВІТ КОРМІВ" (08500, м. Фастів Київської області, вул. Великоснітинська, 59, офіс № 11, код ЄДРПОУ 38036541) 12 996,25 грн. (дванадцять тисяч дев'ятсот дев'яносто шість грн. 25 коп.) - основного боргу, 789,38 грн. (сімсот вісімдесят дев'ять грн. 38 коп.) - пені, 181,59 грн. (сто вісімдесят одна грн. 59 коп.) - 3% річних, 1 826,21 грн. (одна тисяча вісімсот двадцять шість грн. 21 коп.) - судового збору.

Видати наказ.

В решті позову відмовити

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповідно до ст.84 ГПК України.

Рішення суду може бути оскаржене протягом десяти днів з дня підписання рішення шляхом подання апеляційної скарги до Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Повне рішення складено

04.03.2014р.

Суддя В.Г. Бєлік

Попередній документ : 37468431
Наступний документ : 37468459