Рішення № 37449611, 20.02.2014, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
20.02.2014
Номер справи
333/8222/13-ц
Номер документу
37449611
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа№ 333/8222/2013-ц

Пр.2/333/225/2014

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

19 лютого 2014 року м. Запоріжжя

Коммунарський районний суд міста Запоріжжя у складі:

Головуючого: Піх Ю.Р.

при секретарі: Бабенко Г.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому зазначив, що 16.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір №204/62/07 про кредитування поточного рахунку. Згідно з умовами кредитного договору Банк надав відповідачу Овердрафту 3500 гривень. Відповідно до п.1.1. Кредитного договору Позичальник зобов'язується належним чином використати та повернути банку суму отриманого кредиту і сплатити відповідну плату за користування кредитом та виконати інші зобов'язання, як це зазначено в цьому договорі. Відповідно до п.2.1. цільове використаня кредиту є здійснення позичальником чи за його дорученням банком:2.1.1. безготівкових платежів з Поточного рахунку для виконання позичальником своїх зобов'язань перед страховиком щодо сплати страхових премій (платежів) за Договорами страхування; 2.1.2. погашення відсотків за користування непростроченим кредитом; 2.1.3. сплати комісій банку згідно затверджених тарифів за виконання операцій, зазначених у п.2.1.1. цього Договору. Згідно п.4.1.1. Кредитного договору за користування не простроченим кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку плату у вигляді відсотків в розмірі 26% річних, з розрахунку 365 днів в році; п.4.1.2. за користування простроченим до повернення кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку у вигляді відсотків в розмірі 36% річних, з розрахунку 365 днів в році. Відповідно до п.5 Кредитного договору, банк має право на договірне списання коштів з поточного рахунку позичальника для виконання боргових зобов'язань цього договору. Згідно п.6.1. будь-який кредит, виданий в рамках Овердрафту, має бути погашений не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем надання такого кредиту. Згідно п.8.1. банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у визначеній банком частині у випадку невиконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором чи умов застави. Однак всупереч умов Кредитного договору, вищевказані зобов'язання позичальником щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами не виконуються. Згідно розрахунку заборгованості, заборгованість за кредитним договором станом на 18.06.2013 р. складає:

- 3102,65 гривень - сума заборгованості за тілом кредиту;

- 2399,16 гривень - сума заборгованості за процентами;

24.02.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю № б/н. Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент чинності за кредитного договором № 204/62/07/1 від 16.10.2007 р. про кредитування поточного рахунку (овердрафту).

У зв'язку з чим позивач просив суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість за кредитним договором в розмірі 5501,81 гривень, та судовий збір у розмірі 229,40 гривень.

Представник позивача у судове засідання не з'явився, про час та місце судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином, але надав суду заяву в якій просив суд розглянути справу без його участі, на задоволенні позовних вимог наполягав у повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_1 в суд не з'явився, про причини неявки суду не відомо, був повідомлений належним чином про день та час слухання справи. Тому суд визнав можливим розгляд справи без участі відповідача на підставі наявних матеріалів згідно ч.4 ст.169 ЦПК України, тобто заочно.

Суд, дослідивши матеріали цивільної, вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 16.10.2007 року між ЗАТ «ОТП Банк» та ОСОБА_1 було укладено Кредитний договір №204/62/07 про кредитування поточного рахунку. Згідно з умовами кредитного договору Банк надав відповідачу Овердрафту 3500 гривень. Відповідно до п.1.1. Кредитного договору Позичальник зобов'язується належним чином використати та повернути банку суму отриманого кредиту і сплатити відповідну плату за користування кредитом та виконати інші зобов'язання, як це зазначено в цьому договорі. Відповідно до п.2.1. цільове використаня кредиту є здійснення позичальником чи за його дорученням банком:2.1.1. безготівкових платежів з Поточного рахунку для виконання позичальником своїх зобов'язань перед страховиком щодо сплати страхових премій (платежів) за Договорами страхування; 2.1.2. погашення відсотків за користування непростроченим кредитом; 2.1.3. сплати комісій банку згідно затверджених тарифів за виконання операцій, зазначених у п.2.1.1. цього Договору. Згідно п.4.1.1. Кредитного договору за користування не простроченим кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку плату у вигляді відсотків в розмірі 26% річних, з розрахунку 365 днів в році; п.4.1.2. за користування простроченим до повернення кредитом позичальник зобов'язаний сплатити банку у вигляді відсотків в розмірі 36% річних, з розрахунку 365 днів в році. Відповідно до п.5 Кредитного договору, банк має право на договірне списання коштів з поточного рахунку позичальника для виконання боргових зобов'язань цього договору. Згідно п.6.1. будь-який кредит, виданий в рамках Овердрафту, має бути погашений не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем надання такого кредиту. Згідно п.8.1. банк має право вимагати дострокового виконання боргових зобов'язань в цілому або у визначеній банком частині у випадку невиконання позичальником своїх зобов'язань за цим договором чи умов застави. Однак всупереч умов Кредитного договору, вищевказані зобов'язання позичальником щодо повернення кредиту та сплати відсотків за користування кредитними коштами не виконуються. Згідно розрахунку заборгованості, заборгованість за кредитним договором станом на 18.06.2013 р. складає:

- 3102,65 гривень - сума заборгованості за тілом кредиту;

- 2399,16 гривень - сума заборгованості за процентами;

24.02.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» та ПАТ «ОТП Банк» було укладено договір купівлі-продажу кредитного портфелю № б/н. Згідно з вищевказаним договором Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» відступило, а Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» прийняло право вимоги в обсязі і на умовах, що існують на момент чинності за кредитного договором № 204/62/07/1 від 16.10.2007 р. про кредитування поточного рахунку (овердрафту).

Відповідно до ст.526 ЦК України зобовґязання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст.530 ЦК України передбачає виконання зобовґязання в строк, що передбачено умовами договору.

Згідно зі ст.536 ЦК України за користуванням чужими грошовими коштами боржник зобов' язаний сплачувати проценти. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором або іншим актом цивільного законодавства.

Відповідно до ст.ст. 610, 623 Цивільного кодексу України, порушенням зобовязання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобовязання (неналежне виконання). Боржник, який порушив зобовязання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки. Розмір збитків, завданих порушенням зобовязання, доказується кредитором. Збитки визначаються з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора у місці, де зобовязання має бути виконане, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день предявлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ч.2 ст.1050 ЦК України передбачено, що якщо договором встановлено обовґязок позичальника повернути позику частинами, то вразі прострочення повернення чергової частини, позикодавець має право вимагати дострокове повернення частини позики, що залишилась, та сплати процентів належних йому відповідно до договору.

Дослідивши маті реали справи, суд вважає, винними діями відповідача по не погашенню кредиту і відсотків по ньому, - заподіяні збитки позивачу в розмірі 5501,81 грн., тому позов підлягає задоволенню, оскільки заснований на законі, підтверджений матеріалами справи з розрахунком заборгованості, квитанцією про оплату судового збору у розмірі 229 грн. 40 копійок (а.с.1).

Тому, керуючись ст. ст. 526,527,530,610- 612,617,624 ЦК України, ст. ст. 60, 209, 212, 214-215, 224-226 ЦПК| України,-

ВИРІШИВ:

Позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг України» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (п/р № 26507002333333, МФО 300528, ЄДРПОУ 36789421) заборгованість по кредитному договору на загальну суму, - 5501 (п'ять тисяч п'ятсот одна) гривня 81 (вісімдесят одна ) копійка.

Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» (п/р № 26507002333333, МФО 300528, ЄДРПОУ 36789421) у розмірі 229,41 грн.(двісті двадцять дев'ять гривень сорок одна копійка).

Рішення може бути оскаржено в апеляційний суд Запорізької області через Комунарський районний суд м. Запоріжжя шляхом подачі заяви про апеляційне оскарження протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя: Ю.Р.Піх

Часті запитання

Який тип судового документу № 37449611 ?

Документ № 37449611 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 37449611 ?

Дата ухвалення - 20.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37449611 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 37449611 ?

В Комунарський районний суд м. Запоріжжя
Попередній документ : 37449603
Наступний документ : 37449631