Постанова № 37338461, 26.02.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
26.02.2014
Номер справи
813/162/14
Номер документу
37338461
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2014 року № 813/162/14

Львівський окружний адміністративний суд, у складі судді Кухар Н.А., розглянувши в порядку скороченого провадження в м.Львові адміністративну справу за позовом Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області до ДП «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» про застосування заходів реагування,-

в с т а н о в и в :

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Львівській області звернулось до суду з позовом до ДП «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» з вимогою застосувати заходи реагування у сфері державного нагляду, а саме зобов’язати відповідача невідкладно зупинити по проведенню 430 бортового штреку ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» до усунення порушень та отримання у встановленому порядку рішення на відновлення роботи. В обґрунтування позовних вимог посилається на акт перевірки, яким встановлено численні порушення вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці. У зв’язку з виникненням умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатації об’єкта, машин і механізмів несе ризик загрози життю працівників, з метою недопущення спричинення шкоди життю чи здоров’ю працюючих на ВП «Шахта «Відродження» є передбачені законом підстави для зупинення робіт по проведенню 430 бортового штреку ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля».

Сторони належним чином повідомлялись про розгляд справи в порядку скороченого провадження, підтвердженням чого є наявні в матеріалах справи повідомлення про вручення поштового відправлення.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини справи та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для прийняття рішення в порядку скороченого провадження, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Законом України “Про охорону праці” від 14.10.1996 року № 2694-ХІІ визначено основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні (далі - Закон № 2694-ХІІ).

Відповідно до статті 4 Закону № 2694-ХІІ, державна політика в галузі охорони праці базується, у тому числі, на принципах пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначено Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007 року № 877-V (далі - Закон № 877-V).

Наказом № 186-к Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 02.12.2011 р. затверджено Положення про територіальне управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Львівській області (далі - Положення).

До повноважень територіального управління, відповідно до частини 7 пункту 4 Положення, віднесено здійснення державного нагляду за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань: будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв; видобування вуглеводнів, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях; застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища; проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення, окрім вибухових матеріалів, призначених для військового та спеціального використання.

Відповідно до пункту 1.4 Положення, загроза життю та здоров’ю працівників - виникнення умов, за яких подальше продовження виконання робіт або експлуатація об’єкта, машин і механізмів несе ризик спричинення внаслідок цих умов фізичної шкоди працівникові, в тому числі такої, яка може призвести до смертельних наслідків.

Пунктом 2.26 Положення передбачено, що право заборони виконання робіт, виробництва виникає у разі виявлення під час перевірки: порушень вимог законодавства з охорони праці та промислової безпеки, що створюють загрозу життю працівників.

Відповідно до наказу територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області від 18.12.2013 року № 1025 уповноваженою посадовими особою територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області головним державним гірничотехнічним інспектором Бордуляком Олександром Олександровичем, у присутності уповноважених осіб відповідача, у період з 08 години 09 січня 2014 року по 17 годину 09 січня 2014 року було проведено планову перевірку дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при приведенні робіт по проведенні 430-го бортового штреку ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля».

Під час проведення перевірки були виявлені порушення вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю працюючих, а саме:

- допущено проведення 430-го бортового штреку не у відповідності до вимог технологічно-проектної документації («Паспорту кріплення 430-го бортового штреку»), а саме: не закладені (не забучені) порожнини, що утворилися за кріпленням на ПК-14 по 430-му бортовому штреку, що є порушення п.11 гл.3 розд. V «Правил безпеки у вугільних шахтах» НПАОП 10.0-1.01-10 затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 р. за № 62, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.04.2010 р. за № 398/17693, що може призвести до обрушення роди та блокування і загибелі людей під нею внаслідок зменшення несучої здатності рам аркового кріплення.

- не проводяться обслуговування і планово-попереджувальні ремонти засобів пилоподавлення на прохідницькому комбайні 1ГПКС-01, який експлуатується у прохідницькому вибої 430-го бортового штреку, що є порушенням п.3 гл.2 розд.ІV, п.4 гл.7 розд.УІ «Правил безпеки у вугільних шахтах», п.8.13 «Інструкції з комплексного знепилювання повітря» НПАОП 10.0-5.07-04 (затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.10.2004 р. за №236), внаслідок чого можуть виникнути несправності засобів боротьби з пилом, що у свою чергу може призвести до відкладення та вибуху вугільного пилу з можливим травмуванням або загибеллю людей.

- відстань від вентиляційного трубопроводу до рухомого складу поїзда (вантажних вагонеток) становить менше 0,25 м (фактично - 0,15м) на ПК-4 по 430-му конвеєрному штреку, що є порушенням п.1 гл.9 розд.V «Правил безпеки у вугільних шахтах», що може призвести до пориву вентиляційного трубопроводу, зменшення кількості повітря у вибої, що у свою чергу загрожує зникненню перевищення концентрації газу метану, вибуху газоповітряної суміші і загибелі людей.

- кінець дільничного пожежно-зрошувального трубопроводу відстає від вибою більше 40-ка метрів (фактично-60 м.), по 430-му бортовому штреку, що є порушенням п.3 гл.1розд.ІХ «правил безпеки у вугільних шахтах», п.3.9. «Інструкції з протипожежного захисту вугільних шахт» НПАОП 10.0-5.18-04 (затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.10.2004 р. за №236), що не забезпечить локалізацію пожежі у вибої та може призвести до травмування та загибелі людей.

За наслідками перевірки складено акт № 6.2-05/02 від 09.02.2014 року, яким відповідача попереджено про необхідність негайного зупинення робіт по проведенню 430 бортового штреку ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля».

Згідно частини 5 статті 4 Закону № 877-V повне або часткове зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за постановою адміністративного суду, ухваленою за результатами розгляду позову органу державного нагляду (контролю) щодо застосування заходів реагування.

Відповідно до частини 7 статті 7 Закону № 877-V орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду на підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства.

Матеріалами справи підтверджується порушення відповідачем ДП «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при проведенні робіт, які можуть спричинити ризик для життя і здоров’я працюючих.

Беручи до уваги викладене, суд прийшов до переконання, що позовні вимоги Територіального управління Держгірпромнагляду у Львівській області є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами, тому даний позов підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.7-14,69-71,86,87,94,159,160-163,1832,256 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

Позов задовольнити повністю.

Зобов’язати відповідача - ДП «Львіввугілля» Відокремлений підрозділ «Шахта «Відродження» невідкладно зупинити виконання робіт по проведенню 430 бортового штреку ВП «Шахта «Відродження» ДП «Львіввугілля» до усунення порушень та отримання у встановленому порядку рішення на відновлення роботи.

Постанова виконується негайно відповідно до п.9 ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України.

Постанова може бути оскаржена сторонами до Львівського апеляційного адміністративного суду. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку також іншими особами у зв'язку з тим, що суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд Львівський окружний адміністративний суд. Апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Суддя Кухар Н.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37338461 ?

Документ № 37338461 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 37338461 ?

Дата ухвалення - 26.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37338461 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 37338461 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 37338455
Наступний документ : 37339081