Постанова № 37303407, 17.02.2014, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
17.02.2014
Номер справи
813/208/14
Номер документу
37303407
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року № 813/208/14

14 год. 59 хв. зал судових засідань №8

Львівський окружний адміністративний суд у складі:

головуючої судді Братичак У.В.,

секретар судового засідання Хміль Х.З.,

за участю:

представника позивача Матолича А.Б.,

представника відповідача Сороки Х.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонти» до Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області про скасування податкового повідомлення-рішення, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонти» (далі - ТОВ «Горизонти», позивач) до Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області (далі - ДПІ у Личаківському районі м. Львова, відповідач) про скасування податкового повідомлення-рішення від 26.12.2013 року №0001732210.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що висновки акта ДПІ у Личаківському районі м.Львова, на підставі якого прийняте спірне податкове повідомлення-рішення, не відповідають фактичним обставинам господарської діяльності позивача. В акті перевірки не зазначено зміст порушення з посиланням на конкретні норми законодавства, посадовими особами відповідача не зазначено господарську операцію, в результаті якої вчинено порушення податкового законодавства. При цьому, будь яких зауважень щодо первинних документів не зазначено, так само і не зазначений перелік відсутніх первинних документів.

Відповідач подав заперечення на позов, в якому проти позову заперечив. Зазначив, що в ході перевірки встановлено розбіжність між даними бухгалтерського обліку та даними декларації з податку на прибуток за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р. в розмірі 267143 грн. За період з 01.04.2012р. по 31.12.2012р. ТОВ «Горизонти» віднесено до складу собівартості придбаних та реалізованих товарів в сумі 267143 грн., що не підтверджені відповідними первинними документами, обов'язковість ведення та зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку. Вважає, що позивачем порушені вимоги пп.138.1.1 п.138.1, п.138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п.139.1 ст. 139 Податкового кодексу України (далі - ПК України), а саме завищено витрати на суму 267143 грн., в результаті чого занижено податок на прибуток за IV кв. 2012р. в сумі 56100 грн. та винесено спірне податкове повідомлення-рішення.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав повністю з підстав, наведених у позовній заяві.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечив з підстав, викладених у запереченні на позов, просив у його задоволенні відмовити.

Заслухавши пояснення представників сторін, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для вирішення спору по суті, суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

ДПІ у Личаківському районі м. Львова на підставі направлень №№ 50, 51, 52, 53, 54 від 05.08.2013р., наказу ДПС у Львівській області від 06.04.2012р. №254, у відповідності до вимог п.20.1.4 п.20.1 ст. 20, пп..75.1.2 п.75.1 ст.75, ст.77, п.82.1 ст. 82 ПК України, проведено планову виїзну перевірку ТОВ «Горизонти» (код ЄДРПОУ - 36828617) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., за результатами якої складено акт №196/22-10/36828617 від 12.12.2013р.

Перевіркою встановлено порушення:

- пп. пп.138.1.1 п.138.1, п.138.8 ст. 138, пп. 139.1.9 п.139.1 ст. 139 ПК України, в результаті чого занижено податок на прибуток за IVкв. 2012р. в сумі 56100 грн.

Окрім того, у акті перевірки (а.с.36) зазначено, що проведеною перевіркою відображеного показника у рядку 05.1 податкової Декларації за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р. в сумі 17234478 грн., на підставі таких документів: журнали ордери по рах. 20 «Виробничі запаси», журнали ордери по рах. 22 «Малоцінні та швидкозношуючі предмети», журнали ордери по рах. 23 «Виробництво», журнали ордери по рах. 28 «Товари», журнали ордери по рах. 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками», журнали ордери по рах. 311 «Рахунки у банку», журнали ордери по рах. 90 «Собівартість реалізації», дані бухгалтерського обліку за період з 01.01.2010р. по 31.12.2012р., аналіз рахунків 20, 22, 23, 28, 311, 631, 90, накладні на придбання товарно-матеріальних цінностей, акти виконаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, встановлено завищення задекларованих ТОВ «Горизонти» показників у рядку 05.1 податкової Декларації «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» на суму 267143 грн.

Згідно даних бухгалтерського обліку, актів виконаних робіт (послуг), головної книги, рахунків 90 «Собівартість реалізації» встановлено, що за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р. собівартість реалізованих робіт (послуг) становить 8 930 060 грн.

При цьому, собівартість придбаних та реалізованих товарів згідно даних декларації за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р. становить 9 197 203 грн.

На цих підставах, податковий орган дійшов висновку про розбіжність між даними бухгалтерського обліку та даними декларації з податку на прибуток за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р., що становить 267 143 грн. (9 197 203 грн. - 8 930 060 грн.).

На підставі встановлених порушень в акті перевірки, ДПІ у Личаківському районі м.Львова винесено податкове повідомлення-рішення від 26.12.2013 року № 0001732210, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 70125,00 грн., в т.ч. 56100 грн. основного платежу, 14025 грн. штрафних (фінансових) санкцій.

Не погоджуючись з податковим повідомленням-рішенням, позивач звернувся до суду.

Вирішуючи спір по суті, суд зазначає таке.

Згідно з п. 75.1 ст. 75 ПК України, контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки. При цьому, документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, а також отриманих в установленому законодавством порядку органом державної податкової служби документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.

Відповідно до п. 86.1 ст. 86 ПК України, результати перевірок (крім камеральних та електронних перевірок) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка. Згідно із п. 86.10 ст. 86 ПК України, в акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов'язань платника.

Відповідно до п. 3 Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженого Наказом ДПА України № 984 від 22.12.2010 року (далі - Порядок № 984), акт - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

Згідно пп. 5.2, 5.3 розділу ІІ Порядку № 984 у разі встановлення перевіркою порушень податкового законодавства за кожним відображеним в акті фактом порушення необхідно:

- чітко викласти зміст порушення з посиланням на конкретні пункти і статті законодавчих актів, що порушені платником податків, зазначити період (місяць, квартал, рік) фінансово-господарської діяльності платника податків та господарську операцію, в результаті якої здійснено це порушення, при цьому додати до акта письмові пояснення посадових осіб платника податків або його законних представників щодо встановлених порушень;

- зазначити первинні документи, на підставі яких вчинено записи у податковому та бухгалтерському обліку, навести регістри бухгалтерського обліку, кореспонденцію рахунків операцій та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів, та докази, що підтверджують наявність факту порушення;

- у разі відсутності первинних документів або ненадання для перевірки первинних та інших документів, що підтверджують факт порушення, зазначити перелік цих документів.

Згідно з п. 6 Порядку № 984, факти виявлених порушень податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, із посиланням на первинні або інші документи, які зафіксовані в бухгалтерському та податковому обліку, що підтверджують наявність зазначених фактів.

При цьому, податковий орган посилаючись на загальні положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» зробив висновок про розбіжність в сумі 267 143 грн. між даними податкового та бухгалтерського обліку, що виникла в результаті безпідставного включення до складу валових витрат (р. 05.1 Декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р.), собівартість придбаних робіт (послуг) без наявності первинних документів і відображення їх у бухгалтерському обліку та при відсутніх документах, що підтверджують використання в господарській діяльності підприємства.

Однак, зазначені вище вимоги Порядку № 984 податковим органом дотримано не було. Так, податковим органом не наведено чіткого та конкретного обґрунтування зазначених в акті перевірки порушень, не конкретизовано розрахунку обчислення податковим органом донарахованої суми податку на прибуток підприємства та штрафних (фінансових) санкцій згідно спірного податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до положень Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», при складанні податкової звітності з метою правильного відображення господарської операції повинні враховуватись відповідні документи первинного обліку, а по зазначених операціях придбання результатів робіт (послуг) повинні бути в наявності.

Згідно з ст. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій, згідно із вимогами п.1 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Суд, беручи до уваги лист Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 року № 742/11/13-11, згідно якого, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції, тобто достовірні первинні документи, а також у відповідності до ч. 5 ст. 11 КАС України, запропонував позивачу представити докази, які б спростовували такі доводи податкового органу.

В підтвердження реального здійснення господарських операцій за період, охоплений перевіркою, та правомірності віднесення до валових витрат, зокрема ряд. 05.1 Декларації з податку на прибуток відповідних показників, позивач надав такі докази: розрахункову відомість, акти списання товарів за ІІІ-IV кв. 2012р., звіти по проводках (дані бухгалтерського обліку за ІІІ-IV кв. 2012р.), акти здачі-прийняття робіт, акти прийняття виконаних робіт, акти виконання умов договору, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акт про здачу-приймання виконаних геофізичних досліджень і робіт на свердловині №2-Сх.Берегівська Івано-Франківською ЕГДС для ТзОВ «Горизонти», акти надання послуг, накладні, митну декларацію, інвойс, акт приймання-здачі транспортних послуг, акт виконаних робіт по наданню послуг при проведенні робіт по інтенсифікації припливу на свердловині за жовтень 2012р., акт на ремонт, акт здавання-приймання науково-технічних послуг.

Згадані вище первинні документи оформлені відповідно до вимог, встановлених ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», доказів протилежного відповідачем не представлено.

Таким чином, судом встановлено, що попри наявність належної первинної документації у позивача, податковий орган за наслідками перевірки прийшов до висновку, що ТОВ «Горизонти» завищило задекларовані показники у рядку 05.1 Декларації з податку на прибуток за період з 01.10.2012р. по 31.12.2012р. «Собівартість придбаних (виготовлених) та реалізованих товарів (робіт, послуг)» на суму 267143 грн., що призвело до заниження податку на прибуток за IV кв. 2012р. в сумі 56100 грн.

Згідно з поясненнями наданими в судовому засіданні представником відповідача, завищення валових витрат (зокрема ряд. 05.1. Декларації з податку на прибуток) за ІV квартал 2012 р. на суму 267143 грн. податковий орган встановив шляхом віднімання від показників ряд.05.1. Декларації з податку на прибуток за 2012р (уточненої) показника ряд.05.1. Декларації за ІІІ квартал 2012р.

Однак, показники річної Декларації за 2012 рік були уточнені саме за цілий 2012 рік, відтак дані показників Декларацій за І, ІІ, ІІІ квартали не були актуальними, а відтак податковий орган не вправі був виконувати математичні дії з такими показниками.

Як вбачається з матеріалів справи позивач уточнював дані своєї звітності один раз за результатами року (Декларації з податку на прибуток за 2010р., 2011р., та відповідно 2012р. (будь-яке заниження показників протягом відповідних років не встановлено).

На вимогу суду позивачем здійснено уточнений розрахунок, саме за ІІІ квартал 2012р. та подану відповідну декларацію з підтверджуючими розрахунками. Відповідно при здійсненні віднімання від показників Декларації за 2012 рік показників Декларації за ІІІ квартал (уточненої для суду) жодних розбіжностей в ряд. 05.1 не встановлено.

Таким чином, висновки податкового органу в акті перевірки про завищення позивачем витрат на суму 267143 грн. у податковій звітності не підтверджено первинними документами та відповідними розрахунками.

Згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи викладене вище, податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області від 26.12.2013 року № 0001732210, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток на загальну суму 70125,00 грн., в т.ч. 56100 грн. основного платежу, 14025 грн. штрафних (фінансових) санкцій, є протиправним, а тому підлягає скасуванню.

Відповідно до ст. 94 КАС України, на користь позивача належить стягнути судовий збір у розмірі 182 грн. 70 коп.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 94, 158-163, 167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Позов задовольнити.

2.Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Личаківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області від 26.12.2013 року № 0001732210.

3.Стягнути з Державного бюджету України на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Горизонти» (код ЄДРПОУ - 36828617) судовий збір у розмірі 182 грн. 70 коп.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Львівського апеляційного адміністративного суду через суд першої інстанції шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня її проголошення. В разі складення постанови у повному обсязі відповідно до ст. 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили в строк та в порядку, передбаченому ст. 254 КАС України.

Повний текст постанови складений та підписаний 24.02.2013 року.

Суддя Братичак У.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37303407 ?

Документ № 37303407 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 37303407 ?

Дата ухвалення - 17.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37303407 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 37303407 ?

В Львівський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 37303401
Наступний документ : 37303412