Постанова № 37231739, 21.01.2014, Донецький окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
21.01.2014
Номер справи
805/17997/13-а
Номер документу
37231739
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Україна

Донецький окружний адміністративний суд

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2014 р. Справа №805/17997/13-а

приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адміністративний суд у складі:

Головуючого судді Кірієнка В.О.

при секретарі Кутафіній К.Ю.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя Головного Управління Міндоходів у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" про стягнення заборгованості з єдиного податку у розмірі 1125,00 грн., -

ВСТАНОВИВ:

Жовтнева об'єднана державна податкова інспекція м. Маріуполя Головного Управління Міндоходів у Донецькій області звернулась з адміністративним позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" про стягнення заборгованості з єдиного податку у розмірі 1125,00 грн. з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що відповідач на момент звернення до суду, має податковий борг в розмірі 1125,00 грн., який утворився у зв'язку з несплатою самостійно нарахованого платником єдиного податку згідно податкової декларації за № 28775 від 09.11.2012 року в сумі 1125,00 грн.

Позивач у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Через канцелярію суду 20.01.2014 року представником позивача було надано клопотання про розгляд справи без участі представника інспекції. Позовні вимоги просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідач в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», - державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції, зокрема, виконують такі функції як здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

Відповідно до приписів абз. 1-2 ст. 2 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», - завданнями органів державної податкової служби є, зокрема, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

П.п. 20.1.18. п. 20.1. ст. 20 Податкового кодексу України визначено, що органи державної податкової служби мають право, зокрема, звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п. 41.1.1. п.41 ст.41 Податкового кодексу України, - контролюючими органами є, зокрема, органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2. цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Органом стягнення, у відповідності до приписів п.п. 14.1.137. п. 14.1. ст. 14 Податкового кодексу України, є державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Згідно п. 41.5. ст. 41 Податкового кодексу України, - органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Таким чином, позивач - є суб'єктом владних повноважень, яка в даних правовідносинах реалізує повноваження надані їй Податковим кодексом та Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 27.07.2009 року № 10681020000024693 Товариство з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" зареєстровано в якості юридичної особи, про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" знаходиться на обліку платника податків Жовтневій об'єднаній державній податковій інспекції м. Маріуполя Головного управління Міндоходів у Донецькій області з 28.07.2009 року за № 41257, згідно довідки про взяття на облік платника податків № 1305811400245 від 17.09.2013р.

Відповідачем до податкового органу була подана податкова декларація платника єдиного податку - юридичної особи за № 28775 від 09.11.2012 року, згідно якої визначена сума єдиного податку у сумі 1125,00 грн.

Пунктом 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України встановлено, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно із п. 54.1. ст. 54 Податкового кодексу України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом, та повинен самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації.

Відповідно до пп.14.1.175 п. 14.1 ст. 14 ПК України, податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Але, як вбачається з матеріалів справи Відповідачем порушено вищезазначені норми щодо своєчасної та повної сплати податків, у результаті чого склалась податкова заборгованість на загальну суму 1125,00 грн.

Пунктом 38.1. ст. 38 Податкового кодексу України встановлено, що виконанням податкового обов'язку визнається сплата в повному обсязі платником відповідних сум податкових зобов'язань у встановлений податковим законодавством строк.

З метою погашення податкового боргу відповідачу було направлено податкову вимогу за № 289 від 20.11.2012р. на суму 1125,00 грн., яка була направлена поштою рекомендованим листом про вручення та повернуто із закінченням строку зберігання.

Пунктом 95.1 ст. 95 Податкового кодексу України встановлено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

У відповідності до п. 95.2 ст. 95 Податкового кодексу України встановлено, що стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Пунктом 61.1 статті 61 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що податковий контроль - система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою контролю правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових та касових операцій, патентування, ліцензування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Податковий контроль здійснюється органами, зазначеними у статті 41 Податкового кодексу України, в межах їх повноважень (п. 61.2 ст.61 ПКУ).

Факт наявності у відповідача заборгованості по сплаті єдиного податку підтверджується матеріалами справи.

Враховуючи вищевикладене та те, що відповідачем в добровільному порядку не сплачена заборгованість в розмірі 1125,00 грн., суд приходить до висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 8-11, 17, 69-72, 86, 94, 122, 128, 138, 143, 153, 158-163, 167, 185-186, 254 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Адміністративний позов Жовтневої об'єднаної державної податкової інспекції м. Маріуполя Головного Управління Міндоходів у Донецькій області до Товариства з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" про стягнення заборгованості з єдиного податку у розмірі 1125,00 грн. - задовольнити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Анімаційна студія "Фокус" (ЄДРПОУ 36556900, 87515, Донецьк область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд.116 а, кв. 406) грошові кошти, що належать платнику податків, з розрахункових рахунків у банках на суму податкового боргу в розмірі 1125,00 грн.

Постанова прийнята у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частину у судовому засіданні 21 січня 2014 року.

Постанова складена у повному обсязі 27 січня 2014 року.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Донецького апеляційного адміністративного суду через Донецький окружний адміністративний суд шляхом подачі в 10-денний строк з дня проголошення постанови апеляційної скарги. У разі застосування судом частини третьої ст.160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні, апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. У випадку подання апеляційної скарги постанови, якщо її не скасовано, набирає законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи.

Суддя Кірієнко В.О.

Попередній документ : 37231737
Наступний документ : 37231745