Рішення № 37220475, 11.02.2014, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
11.02.2014
Номер справи
916/3560/13
Номер документу
37220475
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"11" лютого 2014 р.Справа № 916/3560/13

За позовом: Комунального підприємства "Стадіон "Спартак"

До відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "СЛАВАЛ-АВТО"

Про стягнення, розірвання договору оренди та виселення

Суддя РОГА Н.В.

Представники:

Від позивача: Кулатов В.М. - директор.

Від відповідача: не з'явився.

СУТЬ СПОРУ: Позивач, Комунальне підприємство (далі - КП) "Стадіон "Спартак" звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "СЛАВАЛ-АВТО" про розірвання договору оренди №07/05 від 01.04.2005р., укладеного між КП "Стадіон "Спартак" та ТОВ "СЛАВАЛ-АВТО", виселення відповідача з території стадіону "Спартак", стягнення заборгованості з орендної плати у розмірі 17 178 грн. 76 коп. та пені у розмірі 1 891 грн. 09 коп.

Представник позивача позовну заяву підтримує, наполягає на її задоволенні.

Відповідач про місце та дату судових засідань був повідомлений за юридичною адресою, але , згідно повідомлення пошти за зазначеною адресою організація не знаходиться. З урахуванням того, що до повноважень суду не відноситься розшук місцезнаходження сторін у справі, справа розглядається за наявними в ній матеріалами відповідно до ст. 75 ГПК України.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд встановив:

01 квітня 2005р. між КП "Стадіон "Спартак" (Орендодавець) та ТОВ "СЛАВАЛ-АВТО" (Орендар) був укладений Договір №07/05 оренди території стадіону "Спартак", згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в користування на умовах оренди територію стадіону "Спартак" площею 170 кв.м, з метою розміщення демонстраційного майданчика автомобілів та інших технічних засобів. Строк дії Договору - по 01.04.2015р.

Об'єкт оренди був переданий Орендарю за актом приймання-передачі 21.04.2006р.

Відповідно до розділу 2 Договору Орендар зобов'язався вносити орендну плату у розмірі згідно додатку №1 до Договору щомісячно до 10 числа поточного місяця, незалежно від результатів господарської діяльності. В орендну плату не входить плата за комунальні послуги , експлуатаційні витрати, пов'язані з експлуатацією орендованої території.

Додатковою угодою №1, підписаною 04.01.2007р., сторони, зокрема, домовилися, що об'єктом оренди є нерухоме індивідуально визначене майно у вигляді твердого покриття, загальною площею 170 кв.м, розташоване за адресою: м.Одеса, вул. Канатна, 79, стадіон «Спартак». Додатком до Додаткової угоди є підписаний сторонами розрахунок відшкодування витрат за користування земельною ділянкою, розмір якого складає 330 грн. 31 коп. в місяць.

Додатковою угодою №2 від 05.01.2009р. сторони за Договором доповнили розділ 4 Договору зобов'язанням Орендаря застрахувати об'єкт оренди на користь Орендодавця, а також домовилися, що амортизаційні відрахування, передбачені чинним законодавством, нараховуються та залишаються у розпорядженні Орендодавця.

Слід зауважити, що згідно додатків до Договору сторони домовилися, що з 01.01.2008р. розмір відшкодування витрат за користування земельною ділянкою складає 339 грн. 54 коп. (з ПДВ), з 01.01.2009р. - 391 грн. 18 коп. ( з ПДВ), з 01.01.2010р. - 414 грн. 29 коп. ( з ПДВ), з 01.01.2011р. - 640 грн. 37 коп. ( з ПДВ).

Позивач у справі зазначає, що відповідач неналежним чином виконує свої зобов'язання щодо оплати орендної плати та інших, передбачених Договором платежів, у зв'язку з чим станом на 11.12 2013р. за ним утворилася заборгованість у сумі 17 178 грн. 76 коп. Дії відповідача щодо несплати орендної плати та інших платежів за Договором позивач вважає порушенням своїх прав та охоронюваних законом інтересів, у зв'язку з чим звернувся до суду за захистом та просить суд стягнути з відповідача заборгованість у сумі 17 178 грн. 76 коп.

За умовами п. 5.2 Договору №07/05 від 01.04.2005р. за несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує перю у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за весь час прострочення. На підставі зазначеного пункту Договору позивач просить суд стягнути з відповідача пеню у розмірі 1 891 грн. 09 коп., нараховану за період з 01.05.2013р. по 11.12.2013р.

Крім того, позивач зазначає, що згідно п. 5.3 Договору у випадку невнесення Орендарем орендної плати протягом 2-х місяців з часу закінчення строку платежу, договір підлягає розірванню відповідно до чинного законодавства. Згідно ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду за вимогою однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених законом або договором. Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладанні договору. Відповідно до ч.1 ст.10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата з урахуванням її індексації оренди є істотною умовою договору оренди. За таких обставин, позивач вважає, що наявні всі підстави для розірвання Договору №07/05 від 01.04.2005р. у зв'язку з порушенням Орендарем істотної умови Договору щодо сплати орендної плати, та повернення об'єкта оренди Орендодавцю.

В обґрунтування позову позивач також зазначає, що згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Статтею 526 Цивільного кодексу України, передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, що відповідачем виконано не було.

Відповідач своїм правом на захист в судовому порядку не скористався.

Розглянув матеріали справи суд доходить до такого висновку:

Згідно ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Частиною 2 ст. 509 Цивільного кодексу України встановлено, що зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.

Відповідно до частини 1, 2 ст. 11 Цивільного кодексу України, цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини. Відповідно до ч. 1 ст. 509 Цивільного кодексу України, зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію: передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 626 Цивільного кодексу України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ним, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Статтею 629 цього ж Кодексу встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Як вбачається з матеріалів справи, 01 квітня 2005р. між КП "Стадіон "Спартак" (Орендодавець) та ТОВ "СЛАВАЛ-АВТО" (Орендар) був укладений Договір №07/05 оренди території стадіону "Спартак", згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в користування на умовах оренди територію стадіону "Спартак" площею 170 кв.м, з метою розміщення демонстраційного майданчика автомобілів та інших технічних засобів.

Відповідно до розділу 2 Договору Орендар зобов'язався вносити орендну плату щомісячно до 10 числа поточного місяця, незалежно від результатів господарської діяльності. В орендну плату не входить плата за комунальні послуги, експлуатаційні витрати, пов'язані з експлуатацією орендованої території.

В ході виконання Договору за згодою сторін у Договір вносилися зміни щодо розміру орендної плати та інших платежів, які підлягали оплаті Орендарем.

За приписами ч. 1 ст. 286 Господарського кодексу України орендна плата - це фіксований платіж, який орендар сплачує орендодавцю незалежно від наслідків своєї господарської діяльності. Розмір орендної плати може бути змінений за погодженням сторін, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

Частина 1. ст. 193 Господарського кодексу України, вказує на те, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Отже, відповідач, зобов'язавшись щомісячно до 10 числа поточного місяця, незалежно від результатів господарської діяльності, вносити орендну плату за користування об'єктом оренди та плату за комунальні послуги , експлуатаційні витрати, пов'язані з експлуатацією орендованої території, повинен був виконати своє зобов'язання, але не виконав. Статтею 526 Цивільного кодексу України, передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору, що відповідачем виконано не було.

Статтею 638 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" орендна плата з урахуванням її індексації оренди є істотною умовою договору оренди.

Згідно наданого позивачем до матеріалів справи розрахунку заборгованості станом на 11.12.2013р. вбачається, що ТОВ "СЛАВАЛ-АВТО", в порушення умов Договору платежі за Договором сплачувало несвоєчасно та не у повному обсязі, а з липня 2013р. не сплачує взагалі, у зв'язку з чим за ним утворилася заборгованість у сумі 17 178 грн. 76 коп. Відповідно до ч. 2 ст. 651 Цивільного кодексу України, договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

Враховуючи те, що відповідач в супереч умов Договору не виконав прийняті на себе зобов'язання, на що розраховував позивач, у суду є всі підстави для задоволення вимоги про розірвання Договору №07/05 оренди території стадіону "Спартак" від 01.04.2005р.

Відповідно до ст. 27 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" уразі розірвання договору оренди орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. За приписами ч. 1 ст. 785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі. За таких обставин, правомірною є вимога щодо виселення відповідача з орендованого приміщення.

Що стосується вимоги щодо стягнення заборгованості по орендній платі у сумі 17 178 грн. 76 коп., то з цього приводу слід зазначити, що, як вже зазначалося вище, згідно ст.626 Цивільного кодексу України договором є домовленість сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Зміст договору становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства (ст.628 ЦК України). Отже, укладаючи Договір №07/05 оренди території стадіону "Спартак" від 01.04.2005р. сторони домовилися щодо його умов та визначили розмір орендної плати, а також зазначили, що Орендар крім орендної плати сплачує інші платежі, зокрема, плату за комунальні послуги, експлуатаційні витрати, пов'язані з експлуатацією орендованої території, відшкодовує витрати за використання земельної ділянки.

Виходячи з прийнятих Орендарем на себе зобов'язань, та вимог ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, вимога позивача щодо стягнення з відповідача заборгованості у сумі 17 178 грн. 76 коп. є правомірною, обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

За умовами п. 5.2 Договору №07/05 від 01.04.2005р. за несвоєчасне внесення орендної плати Орендар сплачує перю у розмірі подвійної облікової ставки НБУ , що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за весь час прострочення. На підставі зазначеного пункту Договору позивач правомірно просить суд стягнути з відповідача пеню у розмірі 1 891 грн. 09 коп., нараховану за період з 01.05.2013р. по 11.12.2013р.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача згідно зі ст.ст.44,49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Комунального підприємства "Стадіон "Спартак" задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "СЛАВАЛ-АВТО" (м. Одеса, вул.Канатна, 79, код ЄДРПОУ 32398613, МФО 328704, р/р 26004054400359 в Південному ГРУ "Приватбанку") на користь Комунального підприємства "Стадіон "Спартак" (м.Одеса, вул. Канатна, 79, код ЄДРПОУ 22489444, р/р 26001310922201 а АБ "Південний" м.Одеса, МФО 328209) заборгованість по орендній платі у сумі 17 178 грн. 76 коп., пеню у сумі 1 891 грн. 09 коп., витрати по сплаті судового збору у сумі 2 867 грн. 50 коп.

3. Розірвати Договір №07/05 оренди території стадіону "Спартак", укладений 01 квітня 2005р. між Комунальним підприємством "Стадіон "Спартак" та Товариством з обмеженою відповідальністю "СЛАВАЛ-АВТО".

4. Виселити Товариство з обмеженою відповідальністю "СЛАВАЛ-АВТО" (м. Одеса, вул. Канатна, 79, код ЄДРПОУ 32398613, МФО 328704, р/р 26004054400359 в Південному ГРУ "Приватбанку") з території стадіону "Спартак" площею 170 кв.м за адресою: м.Одеса, вул. Канатка, 79, стадіон "Спартак".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 17 лютого 2014р.

Суддя Рога Н. В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 37220475 ?

Документ № 37220475 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 37220475 ?

Дата ухвалення - 11.02.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 37220475 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 37220475 ?

В Господарський суд Одеської області
Попередній документ : 37220474
Наступний документ : 37220477