Ухвала суду № 37082076, 10.02.2014, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
10.02.2014
Номер справи
22/201
Номер документу
37082076
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44 тел. 284-18-98

_______________

У Х В А Л А

Справа № 22/201 10.02.2014

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк"

1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Аптека"

2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Тридента Агро"

про стягнення заборгованості

За клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" про зміну сторони виконавчого провадження

Суддя Літвінова М.Є.

Представники сторін:

від позивача (заявник): Кривенда М.В. - представник за дов.

від відповідача-1: не з'явились

від відповідача-2: не з'явились

Встановив :

Рішенням господарського суду міста Києва від 18.07.2011 позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" що заявлялись у справі задоволені.

Рішення набрало законної сили, в апеляційному чи касаційному порядку не оскаржувалось. На виконання вказаного рішення судом видано накази, які направлено для їх примусового виконання.

Ухвалою суду від 20.04.2012 внесено виправлення до наказу від 01.08.2011 виданого у справі 22/201 по стягненню грошових коштів у гривні, шляхом зазначення в наказі одного боржника про виконання солідарного зобов'язання. На виконання вказаної ухвали були видані накази від 20.04.2012.

29 липня 2013 року отримано заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" у якій, позивач просив змінити спосіб та порядок виконання наказу про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва № 22/201 від 18.07.2011 звернувши стягнення на все майно боржника.

Ухвалою від 08.08.2013 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" про зміну порядку виконання рішення Господарського суду міста Києва у справі 22/201 задоволено, змінено порядок виконання рішення Господарського суду міста Києва 18 липня 2011 року по справі 22/210, а саме - стягнути солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Аптека" (юрид. адреса: 03038, м. Київ, вул. Ямська 28-А; ідент. код 32552682) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (01133, м. Київ, бул. Лесі Українки 26, ідент. код 19357325) заборгованість по кредитному договору № 364/КВ-07 від 05.12.2007р.: 3030000 грн. (три мільйони тридцять тисяч гривень) боргу по кредиту, 1487857, 04 грн. (один мільйон чотириста вісімдесят сім тисяч вісімсот п'ятдесят сім гривень 04 копійки) процентів за користування кредитом, 565847, 57 грн. (п'ятсот шістдесят п'ять тисяч вісімсот сорок сім гривень 57 копійок) боргу по комісії за управління кредитною лінією, 309724, 11 грн. (триста дев'ять тисяч сімсот двадцять чотири гривні 11 копійок) пені за несвоєчасну сплату кредиту, 73057, 06 грн. (сімдесят три тисячі п'ятдесят сім копійок) пені за несвоєчасну сплату процентів, 28199, 87 грн. (двадцять вісім тисяч сто дев'яносто дев'ять гривень 87 копійок) пені за несвоєчасну сплату комісії за управління кредитною лінією, 25500 грн. (двадцять п'ять тисяч п'ятсот гривень) витрат по сплаті державного мита та 236 грн. (двісті тридцять шість гривень) витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

22.01.2014 до господарського суду міста Києва через відділ діловодства надійшло клопотання від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" про залучення його до участі у справі №22/201 як правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні, у зв'язку з тим, що на підставі договору № 31-Л від 05.09.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" є довірчим власником отриманих в управління активів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк".

Ухвалою від 25.01.2014 призначено розгляд заяви на 10.02.2014.

Представники відповідачів в судове засідання не з'явились.

З адрес відповідачів до суду повернулись поштові конверти з відміткою "підприємство не знайдено".

У відповідності з положеннями ч. 1 ст. 64 ГПК України ухвала про порушення провадження у справі надсилається за повідомленою сторонами господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення, яке долучено до матеріалів справи.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідачі повідомлені про час та місце судового розгляду належним чином, а матеріали справи містять достатні докази для її розгляду.

Дослідивши подане клопотання та матеріали справи, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч. 6 ст. 52 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у разі якщо на дату закінчення строку ліквідації залишилися нереалізованими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, уповноважена особа Фонду передає такі активи в управління визначеній виконавчою дирекцією Фонду юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів до продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою, зокрема, внаслідок правонаступництва. При цьому, за приписами ст. 514 ЦК України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Так, відповідно до договору № 31-Л від 05.09.2013 укладеного між ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", Національним банком України та Товариством з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал", в управління останнього було передано активи, що перебували на балансі Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк".

За умовами п. 1.2 вказаного договору, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" є довірчим власником отриманих в управління активів, та відповідно до п. 2.4 цього договору має право, зокрема:

- володіти, користуватися і розпоряджатися активами відповідно до законодавства України та зазначеного договору;

- бути процесуальним правонаступником Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" в справах, однією із сторін (учасників) яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк".

Так, відповідно до ст. 316 ЦК України, правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Особливим видом права власності є право довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору управління майном.

Відповідно до ст. 1029 ЦК України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

За приписами ч. 4 ст. 1033 ЦК України, управитель діє без довіреності.

Судом встановлено, що відповідно до умов договору № 31-Л від 05.09.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" є довірчим власником отриманих в управління активів Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", та володіє, користується і розпоряджається ними, діючи без довіреності на підставі умов вказаного договору.

Та серед активів, переданих у довірчу власність на підставі договору № 31-Л від 05.09.2013, до Товариства з обмеженою відповідальністю"ІФГ Капітал" перейшло право вимоги за кредитним договором на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії №364/КВ-07 від 05.12.2007, заборгованість по якому є предметом стягнення відповідно до рішення господарського суду міста Києва від 18.07.2011 у справі №22/201.

Процесуальне правонаступництво в розумінні статті 25 ГПК України допускається на будь-якій стадії судового процесу, включаючи стадію виконання судового рішення, на що зокрема вказано в п. 1.4 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 №18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції".

Також, відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Відтак, з огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку про обгрунтованість поданого Товариством з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" клопотання про визнання його правонаступником позивача по даній справі відповідно до ст. 25 ГПК України та визнання його стягувачем по виконавчому провадженні №41084552 відповідно до ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження".

Керуючись ст. 25 ГПК України та ч. 5 ст. 8 Закону України "Про виконавче провадження", суд

УХВАЛИВ:

Замінити позивача по справі №22/201, Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок 26; ідентифікаційний код 19357325) на його процесуального правонаступника Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" (04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 4 А; ідентифікаційний код 36645230).

Замінити Товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (01133, м. Київ, Печерський район, бульвар Лесі Українки, будинок 26; ідентифікаційний код 19357325), як стягувача у виконавчому провадженні №41084552 відділу примусового виконання рішень управління Державної виконавчої служби Головного управління юстиції у м. Києві по виконанню наказу від 20.04.2012 господарського суду міста Києва у справі № 22/201, на його правонаступника, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІФГ Капітал" (04050, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 4 А; ідентифікаційний код 36645230).

Суддя М.Є. Літвінова

Попередній документ : 37082075
Наступний документ : 37082077