Рішення № 37048782, 13.12.2013, Рубіжанський міський суд Луганської області

Дата ухвалення
13.12.2013
Номер справи
425/2878/13-ц
Номер документу
37048782
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2013 року Провадження №2/425/730/13

Справа №425/2878/13-ц

місто Рубіжне Луганської області

Рубіжанський міський суд Луганської області, у складі:

головуючого - судді Коваленка Д.С.,

при секретарі - Томко Л.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні Рубіжанського міського суду Луганської області, цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) до ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

В С Т А Н О В И В:

Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) звернулось до Рубіжанського міського суду Луганської області із позовом до ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) про стягнення заборгованості за договором №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки від 21 січня 2008 року у розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев'ять) копійок, а також судових витрат у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 (сорок) копійок.

Про місце, день та час розгляду справи по суті, сторони повідомлялись належним чином. У судове засідання 13 грудня 2013 року для розгляду справи по суті позивач і відповідач не з'явились. У позові, представник позивача також просив розглянути справу без участі представника позивача, а проти ухвалення заочного рішення не заперечував. Відповідач причини неявки у судове засідання не повідомив, правом на подачу заперечень і доказів, якими вони обґрунтовуються не скористався.

У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, в силу положень частини другої статті 197 Цивільного процесуального кодексу України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось.

У зв'язку з повторною неявкою в судове засідання відповідача, який був належним чином повідомлений про проведення судового засідання 15 листопада 2013 року та 13 грудня 2013 року, та від якого заява про розгляд справи за його відсутністю не надходила і причини неявки ним не повідомлені, а позивач не заперечив проти ухвалення заочного рішення, що здійснюється тільки за наслідками вирішення справи у заочному порядку, розгляд справи здійснювався за відсутності позивача і відповідача, на підставі наявних у справі доказів (у заочному порядку), про що судом була постановлена ухвала без виходу до нарадчої кімнати, яка у порядку частини п'ятої статті 209 Цивільного процесуального кодексу України занесена до журналу судового засідання.

На основі всебічного, повного, об'єктивного та безпосереднього дослідження, кожного наявного у матеріалах справи доказу окремо, а також у їх сукупності, суд встановив наступні обставини, та відповідно до них визначив такі правовідносини:

ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) 21 січня 2008 року звернулась до товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» (код ЄДРПОУ: 34047020) шляхом заповнення анкети клієнта - фізичної особи (а.с.9) та анкети позичальника (а.с.8), якою просила розглянути можливість щодо видачі їй кредиту з кредитним лімітом у розмірі 3000 (три тисячі) гривень та укласти з нею договір про кредитування і відкрити позичковий рахунок в українській гривні.

Двадцять першого січня 2008 року між ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) та товариством з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» (код ЄДРПОУ: 34047020) було укладено договір №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, за яким банк взяв на себе зобов'язання відкрити ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті України - гривні, випустити та надати їй у користування платіжну картку, ПІН-код до картки, а також надати ОСОБА_1 кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, з лімітом на рахунку у розмірі 3000 (три тисячі) гривень (який може змінюватись банком самостійно), відповідно до якого ОСОБА_1 може проводити розрахунки за операціями здійсненими з використанням платіжної картки (у тому числі для розрахунків за товари чи послуги, що придбаваються нею у суб'єктів господарювання) та знімати готівку в межах витратного ліміту, а ОСОБА_1 взяла на себе зобов'язання повернути кредит і сплатити проценти за користування кредитом на умовах, зазначених у договорі, правилах здійснення операцій за картковими рахунками і тарифах (а.с.5-7).

На підставі вказаного договору, ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) за період з 25 січня 2008 року по 06 жовтня 2008 року отримала грошові кошти у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень (а.с.13-14).

Шістнадцятого серпня 2013 року публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020), як правонаступник товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» (а.с.15,16) звернулось до Рубіжанського міського суду Луганської області з позовом до ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) про стягнення з неї заборгованості, що виникла за договором №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.2-4).

Із встановлених обставин вбачається, що між позивачем публічним акціонерним товариством "Дельта Банк" та відповідачем ОСОБА_1 виникли цивільні (зобов'язальні) правовідносини у сфері кредитування рахунка, в яких позивач виступає кредитодавцем (виконавцем послуги кредитування рахунка), а вказаний відповідач споживачем (отримувачем вказаної послуги), та в межах яких виник спір щодо права позивача, як кредитора у зобов'язанні, на повернення відповідачем, як боржником у зобов'язанні, отриманого кредиту та сплати належних позивачу процентів за користування кредитом.

Враховуючи визначені судом правовідносини, для вирішення спору суд застосовує такі норми матеріального права, виходячи при цьому з наступних мотивів:

Відповідно до положень частини першої статті 509 Цивільного кодексу України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

В силу положень частини другої статті 509, пункту першого частини другої статті 11 та частини першої статті 629 Цивільного Кодексу України зобов'язання можуть виникати з договорів, які є обов'язковими для виконання сторонами, що їх уклали.

Відповідно до положень частини першої та другої статті 1069 Цивільного кодексу України

якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.

Виходячи з положень частини першої статті 1054 Цивільного Кодексу України та пунктів 22,23 частини першої статті 1 Закону України "Про захист прав споживачів" №1023-ХІІ від 12 травня 1991 року, договір про надання кредиту із споживачем укладається між кредитодавцем (банком або іншою фінансової установою) та споживачем (фізичною особою), відповідно до якого кредитодавець надає кошти (кредит) або бере зобов'язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов'язується повернути їх разом з нарахованими відсотками. Зважаючи на положення частини другої статті 1056№ Цивільного кодексу України, саме кредитним договором повинні бути врегульовані питання розміру процентів та порядок їх сплати. При цьому, в силу положень частини першої та другої статті 6 Цивільного кодексу України сторони мають право укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства та врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

Двадцять першого січня 2008 року ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) та товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Дельта» (код ЄДРПОУ: 34047020) уклали договір №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки, за яким банк взяв на себе зобов'язання відкрити ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) картковий рахунок НОМЕР_2 в національній валюті України - гривні, випустити та надати їй у користування платіжну картку, ПІН-код до картки, а також надати ОСОБА_1 кредит шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії на загальну суму 30000 (тридцять тисяч) гривень, з лімітом на рахунку у розмірі 3000 (три тисячі) гривень (який може змінюватись банком самостійно), відповідно до якого ОСОБА_1 може проводити розрахунки за операціями здійсненими з використанням платіжної картки (у тому числі для розрахунків за товари чи послуги, що придбаваються нею у суб'єктів господарювання) та знімати готівку в межах витратного ліміту, а ОСОБА_1 взяла на себе зобов'язання повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом, та інші платежі на умовах, зазначених у договорі, правилах здійснення операцій за картковими рахунками і тарифах (а.с.5-7).

Сторони договору встановили, що банк здійснює кредитування рахунку в межах кредитної лінії протягом 364 календарних днів (пункт 1.4.,1.6.,3.2. договору), при цьому моментом надання банком кредиту є день здійснення операції за допомогою платіжної картки (пункт 2.1. договору).

Факт належного виконання банком зобов'язання з відкриття карткового рахунку ОСОБА_1, надання їй у користування платіжної картки з ПІН-кодом підтверджується ОСОБА_1 у договорі (а.с.6).

Факт належного виконання банком зобов'язання з обслуговування платіжної картки та кредитування рахунку у розмірі 5200 (п'ять тисяч двісті) гривень за період з 25 січня 2008 року по 06 жовтня 2008 року підтверджується розрахунком до договору №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.13-14).

Виходячи з положень частин першої статей 526, 529 та 530 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватись належним чином, відповідно до умов договору та вимог цього кодексу; кредитор має право приймати від боржника виконання його обов'язку частинами, якщо це встановлено договором; якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Сторони договору встановили, що ОСОБА_1 зобов'язана щомісяця в строки, визначені правилами здійснення операцій за картковими рахунками, здійснювати погашення заборгованості у вигляді обов'язкового мінімального платежу, складові якого зазначаються в тарифах, при цьому до складу цього платежу залежно від умов тарифів можуть включатись й інші платежі (пункт 3.6. договору). Також позивач та відповідач встановили у договорі, що ОСОБА_1 сплачує банку проценти за користування кредитною лінією за ставками, які зазначені в тарифах (пункт 2.3. договору).

Тарифами та правилами здійснення операцій за картковими рахунками, сторони договору встановили, що зобов'язання ОСОБА_1 повинна виконувати наступним чином: щомісяця до 15 (п'ятнадцятого) числа, вона повинна погашати частину заборгованості у вигляді обов'язкового мінімального платежу, який складається з частки обов'язкового погашення тіла кредиту (7% від суми використаних коштів станом на день розрахунку), нарахованих процентів за кредит (29,9% річних від суми використаних кредитних коштів, за період з дати останнього нарахування за кожен день нарахування), плати за прострочення заборгованості обов'язкового мінімального платежу (0,01% але не менше та/або не більше 50 гривень за кожен факт прострочення) та суми заборгованостей за минулі періоди (а.с.7,13).

Відповідно до положень частини першої статті 610 Цивільного Кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання (виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання).

Виходячи з розрахунку до договору №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.13-14), ОСОБА_1, як позичальник неналежно виконувала взяті на себе зобов'язання. У зв'язку з чим, у неї, перед публічним акціонерним товариством «Дельта Банк», як кредитодавцем, утворилась заборгованість у розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев'ять) копійок, з якої: 1058 (одна тисяча п'ятдесят вісім) гривень - це заборгованість зі сплати кредиту; 585 (п'ятсот вісімдесят п'ять) гривень 87 (вісімдесят сім) копійок - заборгованість зі сплати процентів; 928 (дев'ятсот двадцять вісім) гривень 62 (шістдесят дві) копійки - заборгованість за іншими платежами (комісіями).

Зважаючи на встановлені обставини, та враховуючи відсутність в матеріалах справи доказів, які б доводили зворотне, суд вважає доведеним факт порушення відповідачем взятих на себе грошових зобов'язань на підставі договору №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки (а.с.13-14), а тому вважає доведеним факт порушення права позивача, як кредитора у цьому зобов'язанні, на отримання від відповідача, як боржника, наданого йому кредиту та сплати процентів.

Оскільки вказане право позивача порушене саме відповідачем, суд вважає, що той спосіб захисту, який обрав позивач є таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення і наслідкам, спричиненим цим порушенням, а тому відновить порушене право позивача.

Отже, матеріально-правову вимогу позивача, що звернута до відповідача ОСОБА_1 про стягнення з неї заборгованості у розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев'ять) копійок, слід визнати обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до частини першої статті 88 Цивільного процесуального кодексу України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

З огляду на те, що позовні вимоги підлягають задоволенню повністю, а судові витрати у вигляді судового збору у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 (сорок) копійок, які понесені позивачем по цій справі, суд вважає документально підтвердженими (а.с.1), вони підлягають стягненню на користь позивача у повному обсязі.

Керуючись статтями 1-11,15,18,57-64,88,159-197,208,209,212-215,224-233 Цивільного процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Позов Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) до ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) про стягнення заборгованості за договором №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки від 21 січня 2008 року, у розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев'ять) копійок, а також судових витрат у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 (сорок) копійок, - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) суму заборгованості за договором №004-09964-210108 на відкриття карткового рахунку та обслуговування платіжної картки від 21 січня 2008 року у розмірі 2582 (дві тисячі п'ятсот вісімдесят дві) гривні 49 (сорок дев'ять) копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 (ідентифікаційний код: НОМЕР_1) на користь Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" (код ЄДРПОУ: 34047020) суму сплаченого судового збору у розмірі 229 (двісті двадцять дев'ять) гривень 40 (сорок) копійок.

Заочне рішення набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано позивачем, або після закінчення строку для подання письмової заяви про перегляд заочного рішення відповідачем, якщо таку заяву не було подано. У разі подання апеляційної скарги заочне рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи Апеляційним судом Луганської області. У разі подання заяви про перегляд заочного рішення, якщо його не скасовано, воно набирає законної сили після розгляду заяви Рубіжанським міським судом Луганської області.

Заочне рішення може бути оскаржено позивачем шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційного суду Луганської області через Рубіжанський міський суд Луганської області протягом десяти днів з дня його проголошення. Заочне рішення може бути переглянуто Рубіжанським міським судом Луганської області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня отримання копії заочного рішення.

Суддя - Д.С. Коваленко

Попередній документ : 36854641
Наступний документ : 37048857