Постанова № 36913066, 30.01.2014, Харківський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.01.2014
Номер справи
820/14155/13-а
Номер документу
36913066
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

30 січня 2014 р. № 820/14155/13-а

Суддя Харківського окружного адміністративного суду Панов М.М. розглянувши у порядку скороченого провадження адміністративну справу за адміністративним позовом

Ізюмської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області до Приватного підприємства "Туристичне агентство "Меридіан-2006" про стягнення заборгованості ,

В С Т А Н О В И В:

Позивач, Ізюмська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Харківській області , звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до Приватного підприємства "Туристичне агентство "Меридіан-2006", в якому просить стягнути з Приватного підприємства "Туристичне агентство "Меридіан-2006" (64300, Харківська область, м. Ізюм. вул.. Соборна. буд.56. код ЄДРПОУ 34079073) до Державного бюджету України (одержувач: Ізюмське УДКСУ у Харківській області код отримувача 37283992 банк отримувача: ГУДКСУ у Харківській області. МФО банка 851011, рахунок 31110029700012, код платежу 14010100. назва платежу: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) податковий борг по податку на додану вартість розмірі 5881,85 грн. з розрахункових рахунків обслуговуючих приватне підприємство "Туристичне агентство "Меридіан-2006".

Копія ухвали про відкриття скороченого провадження разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів була надіслана відповідачу з поштовим повідомленням за адресою, внесеною до відповідного державного реєстру. Але до суду повернувся конверт з позначкою "за закінченням терміну зберігання", згідно ст. 35 ч. 11 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Заперечень проти позову або заяву про визнання позову до суду в десятиденний строк з дня одержання ухвали суду відповідач не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 183-2 КАС України, суддя розглядає справу в порядку скороченого провадження одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши докази у їх сукупності, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Приватне підприємство «Туристичне агентство «Мериліан-2006» перебуває на обліку, як платник податків в Ізюмській ОДПІ Головного управління Міндоходів у Харківській області з 13.04.2006 р. за № 551. Довідка про взяття на облік від 23.12.2013р. № 1460/10/20-14-15-01-17.

ПП «ТА «Меридіан-2006» пройшло державну реєстрацій у порядку, визначеному Законом України « Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців «, про що свідчить відповідний запис у витягу з Єдиного державного реєстру від 23.12.2013 року № 1660.

Відповідач для здійснення розрахунків в безготівковій формі має відкриті розрахункові рахунки в банківських установах .

Станом на 30.04.2013 року підприємство має податковий борг в сумі 4691.85 грн.. який виник в результаті не сплати в повному обсязі податкового зобов'язання по податковій декларацій з податку на додану вартість за березень 2013 року № 9022163973 від 19.04.2013 року.

Відповідно до пп.49.18.1 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) -протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Також, статтею 203 Податкового кодексу України передбачено, що податкова декларація подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Платник податку зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого пунктом 203.1 цієї статті для подання податкової декларації.

Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно п.56.11 ст.56 Податкового кодексу України не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків, а тому податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, є узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Згідно пп. 14.1.39 п.14.1 ст. 14 ПК України грошове зобов'язання платників податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до пп. 14.1.137 п.14.1 ст. 14 ПК України орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Погашення податкового боргу - зменшення абсолютного значення суми такого боргу, підтверджене відповідним документом (пп.14.1.152 п.14.1 ст.14 ПК України).

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання (пп.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України).

Статтею 15 ПК України встановлено, що платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають право, одержують (передають) об'єкти оподаткування або проводять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Згідно п.16.1 ст. 16 ПК України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів; сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20 ПК України передбачено право органів державної податкової служби звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

За неподання податкової декларації з ПДВ за квітень 2013 року по платника 30.08.2013 року було застосовано штрафну санкцію в сумі 170.0 грн. Відповідно до п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2756-VI зі змінами та доповненнями.

Пунктом 59.1 ст. 59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Відповідно до п 59.5 ст. 59 ПК України у разі коли у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується, погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що виник після надіслання (вручення) податкової вимоги.

На виконання вказаних норм та з метою погашення податкової заборгованості Ізюмською ОДПІ було надіслано відповідачу податкову вимогу № 1282 від 25.05.2012 за податковою адресою, поштове відправлення повернуто до інспекції 20.10.2013 року з відміткою «За закінченням терміну зберігання».

Відповідно до положень статей 88.89 Податкового кодексу України, податковим керуючим зареєстровано податкову заставу в Державномх реєстрі обтяжень рухомого майна від 05.12.13 № 42767124.

Пунктом 95.1 статті 95 Податкового кодексу України передбачено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Тобто, приписами пункту 95.1 статті 95 Податкового кодексу України встановлено черговість вжиття податковим органом заходів щодо погашення податкового боргу фізичної особи - підприємця: спочатку приймаються заходи зі стягнення коштів з платника податків, та лише у разі їх недостатності, погашення податкового боргу здійснюється за рахунок майна платника, що перебуває у податковій заставі.

Відповідно до пункту 95.3 статті 95 Податкового кодексу України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, які його обслуговують, здійснюється за рішенням суду, яке направляється для виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

За таких обставин позов заявлений обґрунтовано, підтверджений належними доказами, відповідає чинному законодавству та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ст. 87 Податкового кодексу України джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти , у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема, корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Відповідно до п.2 ст.87 Податкового кодексу України джерелами погашення податкового боргу платника податків є будь-яке майно платника податків з урахуванням обмежень, визначених Податковим кодексом, а також іншими законодавчими актами.

Відповідно до п. 87.11. статті 87 Податкового кодексу України орган стягнення звертається до суду з позовом про стягнення суми податкового боргу платника податку.

Відповідно до ч.1 ст.11 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюється на загальних засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч. 1 ст. 256 КАС України негайно виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 94 КАС України у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись ст. ст. 9, 11, 94, 128, 159, 160, 161, п. 4 ч. 2 ст. 162, ст. ст. 163, 167, 186, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Ізюмської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Харківській області до Приватного підприємства "Туристичне агентство "Меридіан-2006" про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з Приватного підприємства ''Туристичне агентство "Меридіан-2006" (64300, Харківська область, м. Ізюм., вул. Соборна, буд. 56, код ЄДРПОУ 34079073) на користь Державного бюджету України (одержувач: Ізюмське УДКСУ у Харківській області, код отримувача 37283992, банк отримувача: ГУДКСУ у Харківській області, МФО банка 851011, рахунок 31110029700012, код платежу 14010100, назва платежу: податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)) податковий борг по податку на додану вартість розмірі 5881 (п'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна ) грн. 85 коп. з розрахункових рахунків обслуговуючих приватне підприємство "Туристичне агентство "Меридіан-2006".

Постанова суду підлягає негайному виконанню.

Постанова може бути оскаржена в Харківський апеляційний адміністративний суд через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги у десятиденний строк з дня отримання копії постанови.

Постанова, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Суддя Панов М.М.

Попередній документ : 36913057
Наступний документ : 36913131