Рішення № 36881360, 28.01.2014, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
28.01.2014
Номер справи
913/3505/13
Номер документу
36881360
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВв, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

28 січня 2014 року Справа № 913/3505/13

Провадження №1пд/913/3505/13

За позовом прокурора м. Сєвєродонецьк Луганської області в інтересах держави в особі позивача - Сєвєродонецької міської ради Луганської області, м. Сєвєродонецьк Луганської області

до відповідача Приватного малого підприємства "Владар", м. Сєвєродонецьк Луганської області

про зміну умов договору на право тимчасового користування землею на умовах оренди

Суддя Зюбанова Н.М.

Секретар судового засідання Вороніна О.С.

В засіданні брали участь:

від позивача - Смолій Д.С., представник за довіреністю від 13.02.2013 № 1138;

від відповідача - представник не прибув;

прокурор відділу прокуратури м. Луганська Голоденко К.О.

Суть пору: про внесення змін до договору № 40 на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 06.04.1999 (державна реєстрація від 06.04.1999 за № 40) до п. 2.1 розділу 2 "Плата за землю" щодо встановлення розміру нормативної грошової оцінки земельної ділянки та орендної плати, а також порядку внесення останньої.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 17902046 юридичною адресою відповідача є м. Сєвєродонецьк, вул. Заводська, б. 37.

У відповідності до наданого позивачем рішення Сєвєродонецької міської ради від 27.10.2011 № 1039 вул. Заводська м. Сєвєродонецька перейменовано у вулицю Богдана Ліщини, тому відповідача належним чином повідомлено про час та місце проведення судового засідання.

Неприбуття у судове засідання вдруге відповідача, який був належним чином повідомлений про час і місце проведення судового засідання не перешкоджає розгляду спору по суті згідно положень ст. 75 ГПК України, а направлення кореспонденції на адресу відповідача відповідно до інформації, що міститься в матеріалах справи, є належним доказом виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення судом певних процесуальних дій.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представника позивача та прокурора, суд дійшов до наступного.

Так, у відповідності до ст. 121 Конституції України на органи прокуратури України покладається представництво інтересів громадян або держави в судах у випадках, визначених законом.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про прокуратуру" при виявленні порушень закону прокурор у межах своєї компетенції має право звертатись до суду в передбачених законом випадках.

Статтею 36-1 Закону України "Про прокуратуру" визначено, що підставою представництва прокурором в суді інтересів держави є наявність порушень або загрози порушень інтересів держави. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні прокурорами від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді інтересів громадянина або держави у випадках, передбачених законом.

За змістом ст. 2 ГПК України (у редакції Закону від 18.09.2012), яка регулює порушення справ у господарському суді, такі справи порушуються за позовними заявами прокурорів, які звертаються до господарського суду в інтересах держави.

Підставою звернення прокурора з даною позовною заявою до суду в інтересах держави є порушення відповідачем інтересів Сєвєродонецької міської ради, як власника землі, у сфері орендних правовідносин.

Щодо обставин спору, то судом встановлено, що 06.04.1999 виконавчим комітетом Сєвєродонецької міської ради було прийняте рішення № 603 "Про вилучення частини земельної ділянки у ДП "Сєвєродонецька автобаза" ЗАТ "Луганськбудтранс" та надання МП "Владар" під майстерню та складське приміщення майстерні по виготовленню скломеблів і ТзОВ "Автомобіліст" під адміністративний корпус".

На підставі вказаного рішення 06.04.1999 між Сєвєродонецькою міською радою Луганської області (позивачем) та Приватним малим підприємством "Владар" (відповідачем) було укладено договір № 40 на право тимчасового користування землею на умовах оренди (зареєстрований 06.04.1999 за № 40), за умовами якого відповідач прийняв в строкове платне користування земельну ділянку площею 0,0041 га під складське приміщення майстерні по виготовленню скломеблів.

За змістом п. 1.2 договору останній укладено на 50 років.

Згідно п. 2.2 сторони дійшли згоди, що розмір орендної плати може бути переглянутий при зміні грошової оцінки землі, коефіцієнтів орендної плати тощо.

Умови додаткової угоди від 09.02.2006 № 5 про зміну п. 2.5 укладеного договору щодо встановлення річної орендної плати у сумі 109 грн. 81 коп. на рік суд до уваги не приймає, оскільки її не зареєстровано у встановленому законом порядку, а тому цей правочин є таким, що не вчинений.

На виконання положень цивільного законодавства, яке регулює порядок внесення змін до договору, прокурор та позивач просять суд внести зміни до п. 2.1 договору, який регулює розмір річної орендної плати, та встановити, що нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 11952,73 гривень, орендна плата має вноситись орендарем самостійно з 01.07.2011 у розмірі 597,64 гривень на рік, що складає 5,00% від нормативної грошової оцінки, щомісячно в розмірі з 01.07.2011 49,80 гривень протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця.

Оцінивши обставини справи, суд вважає позовні вимоги прокурора обґрунтованими не повністю, а позов таким, що підлягає частковому задоволенню, з огляду на наступне.

Так, відповідно до ст. 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, цим Законом, законами України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Відповідно до ст.16 Закону України "Про оренду землі" та ст. 124 ЗК України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

Матеріалами справи підтверджено факт належного укладання між сторонами у справі договору № 40 на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 06.04.1999 (державна реєстрація від 06.04.1999 за № 40).

Факт звернення з позовом прокурора м. Сєвєродонецька Луганської області в інтересах держави в особі Сєвєродонецької міської ради обумовлений тим, що згідно з п. 34 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин є виключною компетенцією міської ради.

З матеріалів справи вбачається, що роботу у частині внесення змін до договору оренди земельної ділянки орендодавцем було розпочато у тому числі у зв'язку з набранням чинності з 01.01.2011 Податковим кодексом України, яким, зокрема, врегульовано обчислення орендної плати за землю, а саме:

- розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою трикратного розміру земельного податку та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки (ст. 288).

Крім цього, підставою для внесення змін до договору є рішення Сєвєродонецької міської ради Луганської області від 06.03.2008 № 1978 "Про затвердження коефіцієнтів орендної плати за земельні ділянки, які передаються в оренду з земель міської ради. Цим рішенням встановлений договірний коефіцієнт у розмірі 5 для земель, на яких розташовані складські приміщення майстерні.

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 29.03.2011 № 431 затверджено нормативну грошову оцінку земель населених пунктів міста Сєвєродонецьк, виходячи з якого щодо базової вартості 1 кв. м у розмірі 147,33 грн. визначено нормативну грошову оцінку земельної ділянки за умовами п. 2.1 договору, яка пропонується до змін у розмірі 11952 грн. 73 коп., а щомісячна орендна плата складає 49 грн. 80 коп.

Відповідно до ст. 651 ЦК України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. Підставами для зміни або розірвання договору є згода сторін, якщо інше не встановлено договором або законом; за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору /ст. 652 ЦК України/.

Як передбачено ст. 632 ЦК України ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни /тарифи, ставки, тощо/, які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Тому суд дійшов висновку, що прокурором доведено обґрунтованість внесення змін до п. 2.1 договору.

Втім, суд звертає увагу прокурора та позивача, що умови про дію додаткової угоди з 01.07.2011 (п. 5 проекту - арк. справи 13) є необгрунтованими, оскільки ч. 3 ст. 631 ЦК України передбачено, що сторони можуть встановити, що умови договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення.

Відповідач у судове засідання не прибув, а у господарського суду відсутні правові підстави для визначення дії договору за минулий час, оскільки це питання вирішується за згодою сторін.

Також звертається увага сторін на необхідність застосування при розгляді даної справи господарським судом на підставі ст. 11128 ГПК України рішення Верховного Суду України у подібних правовідносинах по справі № 41/81пд від 04.07.2011, у якій наголошується, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.

За вказаних обставин позов підлягає частковому задоволенню з виключенням зі змісту запропонованої редакції п. 2.1 посилань на сплату орендної плати саме з 01.07.2011: "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, кадастровий № 4412900000:06:002:0010 становить: 11952,73 гривень.; Орендна плата вноситься "Орендарем" самостійно у грошовій формі в розмірі 597,64 гривень на рік, що складає 5,00% від нормативної грошової оцінки. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 49,80 гривень протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця".

У відповідності до ст. 653 ЦК України у разі зміни договору у судовому порядку, зобов'язання змінюється з моменту набрання рішенням суду про зміну договору законної сили.

У решті позову слід відмовити.

Судові витрати у справі по сплаті судового збору у розмірі 1147 грн. 00 коп. покладаються на позивача та відповідача порівну та стягуються на користь держави, оскільки позов подано прокурором, який звільнений від їх сплати у встановленому законом порядку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49, 75, 82, 84, 85, 11128 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити частково.

2. Внести зміни до договору оренди землі № 40 на право тимчасового користування землею на умовах оренди від 06.04.1999 (державна реєстрація від 06.04.1999 за № 40/, укладеного між Сєвєродонецькою міською радою Луганської області, ідент. код 26204220 та Приватним малим підприємством "Владар", м. Сєвєродонецьк Луганської області, ідент. код 19085329, виклавши п. 2.1 розділу 2 "Плата за землю" у новій редакції:

- "Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, кадастровий № 4412900000:06:002:0010 становить: 11952,73 гривень.; Орендна плата вноситься "Орендарем" самостійно у грошовій формі в розмірі 597,64 гривень на рік, що складає 5,00% від нормативної грошової оцінки. Орендна плата вноситься у такі строки: щомісячно в розмірі 49,80 гривень протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця".

3.Стягнути з Приватного малого підприємства "Владар", м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Заводська, б.37 ідент. код 19085329 в доход державного бюджету України на рахунок 31214206783006, отримувач УДКСУ у м. Луганську, код ОКПО 37991503, МФО 804013, банк отримувач ГУДКСУ у Луганській області, по коду класифікації доходів (ККД) 22030001, символ 206, назва Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) судовий збір у сумі 573 грн. 50 коп., видати на виконання наказ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області після набрання рішенням законної сили.

4. Стягнути з Сєвєродонецької міської ради Луганської області, м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул. Леніна, б.32, ідент. код 26204220 в доход державного бюджету України на рахунок 31214206783006, отримувач УДКСУ у м. Луганську, код ОКПО 37991503, МФО 804013, банк отримувач ГУДКСУ у Луганській області, по коду класифікації доходів (ККД) 22030001, символ 206, назва Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050) судовий збір у сумі 573 грн. 50 коп., видати на виконання наказ ДПІ у м. Сєвєродонецьку Головного управління Міндоходів у Луганській області після набрання рішенням законної сили.

5. У задоволенні решти позову відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складене 30.01.2014.

Суддя Н.М.Зюбанова

Часті запитання

Який тип судового документу № 36881360 ?

Документ № 36881360 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 36881360 ?

Дата ухвалення - 28.01.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 36881360 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 36881360 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 36881360, Господарський суд Луганської області

Судове рішення № 36881360, Господарський суд Луганської області було прийнято 28.01.2014. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити важливі відомості.

Судове рішення № 36881360 відноситься до справи № 913/3505/13

Це рішення відноситься до справи № 913/3505/13. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 36881355
Наступний документ : 36881363