Постанова № 36847677, 16.01.2014, Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим

Дата ухвалення
16.01.2014
Номер справи
801/5024/13-а
Номер документу
36847677
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 січня 2014 р. (15:23) Сімферополь Справа №801/5024/13-а

Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі головуючого судді Петренко В.В., за участю секретаря Коваленко Х.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом

Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг"

до Державної податкової інспекції в м. Сімферополь ГУ Міндоходів в АР Крим

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0002872208 від 29.04.2013 року,

за участю представників сторін:

від позивача - Боровік Світлана Володимирівна, довіреність № 1 від 01.07.13, паспорт серії НОМЕР_1;

від відповідача - Усеїнова Олеся Шевкетівна, паспорт серії НОМЕР_2.

Суть спору: Товариство з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" звернулось до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом до Державної податкової інспекції в м. Сімферополь АР Крим про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення №0002872208 від 29.04.2013 року в частині донарахування податку на прибуток в розмірі 465066,00грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що зазначене податкове повідомлення-рішення винесено з порушенням норм податкового законодавства, в зв'язку з чим, воно є протиправним та підлягає скасуванню.

У судовому засіданні, яке відбулося 16.01.2014 року представник позивача наполягав на задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Представник відповідача проти задоволення адміністративного позову заперечував.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, суд

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до частини 1 статті 55 Господарського кодексу України суб'єктом господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючі господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків встановлених законом.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" зареєстровано у якості юридичної особи 24.06.2008 року Виконавчим комітетом Сімферопольської міської ради АР Крим, про що свідчить свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (т.1, а.с.21).

Згідно свідоцтва №100266659 серії НБ №389937 позивач зареєстрований як платник податку на додану вартість з 17.07.2008 року (т.1, а.с.23).

Як вбачається з матеріалів справи, посадовими особами ДПІ в м. Сімферополі АР Крим ДПС була проведена планова виїзна перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" (ЄДРПОУ 35978983) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2012 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2010 по 31.12.2012 року.

За результатами перевірки відповідачем складено акт від 17.04.2013 року №2291/22-8/35978983 (далі - акт перевірки) (т.1, а.с.25-86).

Відповідно до висновків акту перевірки відповідачем були встановлені наступні порушення (т.1, а.с.85-86):

- п.п.5.3.9. п.5.3. ст.5, п.п.8.1.1 п.п.8.1.2 п.8.1 ст.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», п.п.14.1.27 п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14, п.п.14.1.108 п.14.1 ст.14, розд. І, п.п.138.1.1 п.п.138.1.1 п.138.1, п.138.2 п.138.8, п.п.138.10.5 п.138.10 ст.138, п.141.1 ст.141, п.44.1 ст.44 розд.ІІІ Податкового кодексу України, в результаті чого донараховано податку на прибуток у загальній сумі 502045,00грн., у тому числі по податковим періодам:

за 4 квартал 2010 року у сумі 36979,00грн.

за 2 квартал 2011 року у сумі 83223,00грн.

за 3 квартал 2011 року у сумі 222632,00грн.

за 4 квартал 2011 року у сумі 159211,00грн.

Порушення податкового законодавства з податку на прибуток були визначені внаслідок наступного: на стор. 17,18 Акту ДПІ викладено, що перевіркою були встановлені відхилення між даними Податкової декларації з податку на прибуток по показнику "Адміністративні витрати" (однією зі складових яких є амортизаційні відрахування), з даними документів бухгалтерського обліку,а саме: журналів-ордерів по бухгалтерському рахунку 13 "Знос (амортизація необоротних активів)"; журналів-ордерів по бухгалтерському рахунку 15 "Капітальні інвестиції"; журналів-ордерів по бухгалтерському рахунку 10 "Основні засоби"; журналів-ордерів по бухгалтерському рахунку 97 "Інші витрати"; довідки про рух основних фондів; карток обліку основних засобів; актів вводу в експлуатацію основних засобів; відомостей нарахування амортизації; оборотно -сальдовій відомості за 4 квартал 2010 року, внаслідок відсутності первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих витрати з придбання необоротних активів, на які нарахована амортизація в сумі 147916,00 грн. (т.1, а.с.41).

На стор. 26-28 Акту перевірки ДПІ викладено, що ТОВ "Чистий Дом Юг" до складу витрат на збут необгрунтовано включені маркетингові послуги за 2-4 квартал 2011 року, на загальну суму 1686258,00 грн., отримані від: ТОВ "Альфа Торгсервіс Н" на суму 403167,00 грн.; ТОВ "Монблан-1" на суму 502237,00 грн.; ТОВ "Монблан Крим" на суму 380236,00 грн.; ТОВ "Підприємство "Союз-Д2" на суму 400618,00 грн.

Дані висновки зроблені на підставі того, що до перевірки крім договорів про надання маркетингових послуг інші документи підтверджуючі надання цих послуг не представлені, внаслідок чого позивачем були порушені вимоги п.п. 14.1.27, п.п. 14.1.108 ст.14 та п.п 138.2, п.п 138.10.3 ст. 138 Податкового кодексу України, які визначають, що для врахування витрат на маркетингові послуги необхідне доведення безпосереднього зв'язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження їх первинними документами. (т.1, а.с.50-52).

На стор. 28, 29 Акту перевірки ДПІ викладено, що ТОВ "Чистий Дом Юг" для проведення перевірки фінансових витрат, надані угоди з банком КРД ПАТ "Райффайзен банк Аваль" на отримання кредитних коштів, але не надані документи, які підтверджують розмір процентної ставки та графік сплати відсотків за цими кредитними угодами, внаслідок чого не підтверджений їх зв'язок з господарською діяльністю та факт правомірності віднесення сплачених відсотків на витрати підприємства (т.1, а.с.52-53).

На підставі виявлених порушень, ДПІ в м.Сімферополі АР Крим ДПС були винесені податкові повідомлення-рішення:

- №0002872208 від 29.04.2013 року, яким ТОВ "Чистий Дом Юг" збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем у сумі 502045,00грн. та за штрафними (фінансовими) санкціями у сумі 9244,75грн. (т.1, а.с.24).

Вирішуючи питання про правомірність винесеного оскаржуваного податкового повідомлення - рішення та перевіряючи обґрунтованість висновків, викладених в акті перевірки, суд зазначає наступне.

Встановлене перевіркою ДПІ завищення валових витрат підприємства у 4 кварталі 2010 року, яке визначено внаслідок відсутності первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих витрати з придбання необоротних активів на які нарахована амортизація, в сумі 147916,00 грн. та нарахування штрафних санкцій за це порушення в сумі 9244,75 позивачем не оспорюється, тому судом вирішується питання щодо правомірності донарахування податку на прибуток у розмірі 465066,00грн.

Правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996.

Згідно з статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року № 996-XIV (далі - Закон № 996) бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Частиною 2 ст. 3 Закону №996 бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до ч.1 ст.9 Закону №996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також п.п.1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.06.1995 року за № 168/704 (далі -Положення № 88) де зазначено, що первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Статтею 9 Закону №996 встановлені вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо -безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з пунктом 2.4 Положення № 88 первинні документи (на паперових і машино зчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Таким чином, реальність здійснення будь-яких господарських операцій має бути підтверджена відповідними первинними документами бухгалтерського та податкового обліку. Документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.

Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

Отже, для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Відповідно до ст.1 Закону №996 господарська операція є дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Визначальною ознакою господарської операції є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків.

Аналогічна думка викладена, у Листі Вищого адміністративного суду України від 02.06.2011 р. №742/11/13-11.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що для повного та всебічного з'ясування обставин справи, вивчення та дослідження первинних бухгалтерських документів позивача, по справі необхідно призначити судову економічну експертизу.

Ухвалою Окружного адміністративного суду АР Крим від 18.06.2013 року по справі було призначено судову економічну експертизу на розгляд якої були винесені такі питання:

- чи підтверджуються даними податкового та бухгалтерського обліку, а також первинними документами Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" висновки Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим викладені в акті перевірки від 17.04.2013 року №2291/22-8/35978983, щодо збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем у сумі 502045,00грн та за штрафними (фінансовими) санкціями у сумі 9244,75грн;

- чи підтверджується здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" фінансово-господарських операцій з ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н" (ЄДРПОУ 37230158), ТОВ "Монблан-1" (ЄДРПОУ 24497531), ТОВ "Монблан Крим" (ЄДРПОУ 37132459), ТОВ "Підприємство "Союз-Д2" (ЄДРПОУ 23894566), якщо так, то якими саме документами.

За результатами експертного дослідження, судовим експертом було встановлене наступне (т.2, а.с.225-244):

1. Висновки Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим, викладені в акті перевірки від 17.04.2013 № 2291/22-8/35978983, щодо збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем у сумі 465066,00 грн. не підтверджуються даними податкового та бухгалтерського обліку, а також первинними документами Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг".

Висновки Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим, викладені в акті перевірки від 17.04.2013 № 2291/22-8/35978983, щодо збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем у сумі 36979,00 грн. та нарахування штрафних санкцій за це порушення в сумі 9244,75 позивачем не оскаржується.

2. Здійснення Товариством з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" фінансово-господарських операцій з ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н" (ЄДРПОУ 37230158), ТОВ "Монблан-1" (ЄДРПОУ 24497531), ТОВ "Монблан Крим" (ЄДРПОУ 37132459), ТОВ "Підприємство "Союз-Д2" (ЄДРПОУ 23894566), підтверджується даними бухгалтерського обліку, а також первинними документами (актами про виконання маркетингових послуг, звітами про надання маркетингових послуг) позивача.

Висновок експерта для суду не є обов'язковим, проте, враховуючи, що експертом було досліджено бухгалтерські документи позивача, для чого потребувалися спеціальні знання, суд враховує висновок експерта з метою всебічного розгляду справи.

Судом досліджені документи, надані позивачем в обґрунтування позовних вимог та встановлено наступне.

Взаємовідносини ТОВ "Чистий Дом Юг" з ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н", ТОВ "Монблан-1", ТОВ "Монблан Крим", ТОВ "Підприємство "Союз-Д2".

Між ТОВ "Чистий Дом Юг" та вищевказаними контрагентами - постачальниками були укладені наступні договори про надання маркетингових послуг:

- Договір № 04-У від 04.01.2011, укладений з ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н" (т.1, а.с.127), предметом якого є надання послуг по проведенню комплексу заходів щодо просування товарів Замовника на території усіх областей України; вартість послуг визначається на підставі звіту та акту про виконання наданих послуг;

- Договір № 7-М від 05.01.2011, укладений з ТОВ "Монблан-1" (т.1, а.с.130), предметом якого є надання послуг по проведенню комплексу заходів щодо просування товарів Замовника на території усіх областей України; вартість послуг визначається на підставі акту виконаних послуг;

- Договір № 1/11 від 03.01.2011, укладений з ТОВ "Монблан Крим" (т.1, а.с.121), предметом якого є надання послуг по проведенню комплексу заходів щодо просування товарів Замовника на території усіх областей України; вартість послуг визначається на підставі звіту;

- Договір № 3 від 10.01.2011, укладений з ТОВ "Підприємство "Союз-Д2" (т.1, а.с.124), предметом якого є надання послуг по проведенню комплексу заходів щодо просування товарів Замовника на території усіх областей України; вартість послуг визначається на підставі акту виконаних робіт та звіту.

Фактичне виконання зазначених договорів підтверджується первинними документами ТОВ "Чистий Дом Юг" (актами про виконання маркетингових послуг, звітами про надання маркетингових послуг), які містяться в матеріалах справи та детально досліджені у додатку 1 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року.

Згідно бухгалтерським документам, у період 2-4 кварталів 2011 р. контрагенти-постачальники надали ТОВ "Чистий Дом Юг" маркетингові послуги на загальну суму 1686355,86 грн., без ПДВ. у т.ч. у розрізі контрагентів: ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н"- 403166,60 грн.; ТОВ "Монблан-1"- 502335,56 грн.; ТОВ "Монблан Крим"-380235,75 грн.; ТОВ "Підприємство"Союз-Д2"- 400617,95 грн.

Відповідно до актів звірок взаєморозрахунків між ТОВ "Чистий Дом Юг" та постачальниками, оплата за отримані послуги здійснювалась безготівковим перерахуванням, про що у актах звірок є посилання на дані банківських виписок позивача.

В період з 3-4 квартал 2011 р. ТОВ "Чистий Дом Юг" сплачено на користь контрагентів-постачальників за маркетингові послуги 2025702,53 грн. з ПДВ, сума сплати без ПДВ склала 1688085,34 грн. у т.ч. у розрізі контрагентів: ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н"- 403166,60 грн.; ТОВ "Монблан-1"- 502300,78 грн.; ТОВ "Монблан Крим"- 382000,01 грн.; ТОВ "Підприємство"Союз-Д2"- 400617,95 грн., що детально досліджено у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року.

Таким чином, даними актів звірок взаєморозрахунків та первинними документами бухгалтерського обліку - актами про виконання маркетингових послуг та звітами про надання маркетингових послуг ТОВ "Чистий Дом Юг" підтверджується здійснення фінансово-господарських операцій з контрагентами - постачальниками: ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н", ТОВ "Монблан-1", ТОВ "Монблан Крим", ТОВ "Підприємство "Союз-Д2".

Маркетингові послуги, отримані від вищезазначених контрагентів, загальною вартістю 1686355,86 грн. без ПДВ, були використані ТОВ "Чистий Дом Юг" у межах власної господарської діяльності, що підтверджується документами аналітичного бухгалтерського обліку - оборотно - сальдовими відомостями по рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками" та первинними документами бухгалтерського обліку - актами про виконання маркетингових послуг за 2-4 квартал 2011 року та звітами про надання маркетингових послуг, на підставі яких були зроблені бухгалтерські записи по віднесенню цих послуг до складу витрат на збут.

В актах про виконання маркетингових послуг наведена інформація про те, які саме роботи були проведені в рамках надання цих послуг:

-проведення комплексу заходів, щодо просування товару певних торгівельних марок;

-дослідження та аналіз споживчого попиту на товар певних торгівельних марок;

-щомісячний моніторинг цін та відомостей про їх динаміку, отримання інформації про нові продукти конкурентів та акції, що здійснюються конкурентами стосовно таких продуктів;

-вивчення та дослідження напрямків потенційного розвитку збуту товарів в регіонах.

В звітах про надання маркетингових послуг наведена інформація про

кількість виконаних операцій по щоденному поновленню даних у торгівельних точках:

- контроль асортименту та ціни товарів;

- залишки на складах;

- відвантаження продукції та доставка;

- тижневі звірки надходжень, залишків та продаж;

- місячна звірка надходжень, залишків та продаж.

Основним законом, що визначає порядок оподаткування податком на прибуток з 01.04.2011 року, є Податковий Кодекс України від 02 грудня 2010 року N 2755-VI (зі змінами та доповненнями).

Під господарською діяльністю у Господарському кодексі України (стаття 3) розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Відповідно до п. 14.1.36 статті 14 Податкового кодексу України господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відтак, обов'язковими ознаками господарської діяльності у розумінні вищенаведених норм є: здійснення її суб'єктами господарювання у сфері суспільного виробництва; спрямованість на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг; результати зазначеної діяльності (продукція, роботи чи послуги), які мають вартісний характер і цінове вираження.

Згідно п.п. 14.1.27. ст.14 ПКУ, витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку.

Згідно п.п. 14.1.108. ст.14 ПКУ, маркетингові послуги (маркетинг) - послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчання ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації та управлінні руху продукції (робіт, послуг) до споживача та після продажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності такого платника податків. До маркетингових послуг належать, у тому числі: послуги з розміщення продукції платника податку в місцях продажу, послуги з вивчення, дослідження та аналізу споживчого попиту, внесення продукції (робіт, послуг) платника податку до інформаційних баз продажу, послуги зі збору та розповсюдження інформації про продукцію (роботи, послуги).

Підпункт 138.10.3. г) ст. 138 ПКУ визначає, що витрати на збут, включають витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товарів.

Підпункт 138.2. ст. 138 ПКУ визначає, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу.

Відповідно до наведених законодавчих приписів, право покупця на валові витрати з придбання маркетингових послуг обумовлено наступними законодавчими вимогами: зв'язок витрат на придбання послуг з господарською діяльністю підприємства, наявність належно оформлених підтверджуючих первинних документів, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку.

Таким чином, даними бухгалтерського обліку, а також первинними документами (актами про виконання маркетингових послуг) ТОВ "Чистий Дом Юг" підтверджується використання цих послуг у власній господарській діяльності позивача на загальну суму 1686355,86 грн., без ПДВ, у т.ч.: за 2 квартал 2011 року у сумі 239250,00грн., за 3 квартал 2011 року у сумі 882571,31грн., за 4 квартал 2011 року у сумі 564534,55грн.

Наявні в матеріалах справи документи є належним підтвердженням фактичного здійснення господарських операцій ТОВ "Чистий Дом Юг" з контрагентами ТОВ "Альфа-Торгсервіс Н", ТОВ "Монблан-1", ТОВ "Монблан Крим", ТОВ "Підприємство "Союз-Д2", а також права позивача на витрати що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування в сумі придбаних маркетингових послуг 1686355,86 грн.

Що стосується взаємовідносин ТОВ "Чистий Дом Юг" з ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД, суд зазначає наступне.

Між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД, були укладені наступні договори:

1. Договір овердрафту № 015/06-1/132-10 від 14.09.2010 (т.1, а.с.161), предметом якого є надання можливості використання овердрафту шляхом здійснення платежів з поточного рахунку в обсягах, що перевищують фактичні залишки коштів на ньому, в межах ліміту овердрафту, в наслідок чого за зазначеним поточним рахунком виникає дебетове сальдо. Строк дії ліміту овердрафту по 08 вересня 2011р. Встановлений максимальний строк безперервного дебетового сальдо - 30 календарних днів. Цільове призначення кредиту - фінансування статутної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування овердрафтом розраховуються на основі диференційованої процентної ставки, розмір якої залежить від повного строку безперервного дебетового сальдо на поточному рахунку: якщо строк безперервного дебетового сальдо складає до 4 днів включно - 16% річних; якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 5 до 9 днів включно - 17% річних; якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 10 до 14 днів включно - 18% річних; якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 15 до 30 днів включно - 19% річних.

2.4. Проценти за користування овердрафтом сплачуються щомісяця не пізніше останнього банківського дня кожного місяця та остаточно при погашенні овердрафту.

2.5. Періодичність нарахування процентів визначається банком самостійно. Нарахування процентів здійснюється не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за овердрафтом протягом всього строку користування овердрафтом».

Додатковими угодами від 29.04.2011 та 10.06.2011 вносилися зміни у п. 2.1. даного договору, щодо розміру процентних ставок за користування кредитними коштами.

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та детально досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 59846,90 грн., у т.ч.: 2 кв. 2011 - 45467,58 грн.; 3 кв. 2011 - 14379,32 грн.

2. Кредитний договір № 010/06-1/136-10 від 17.09.2010 (т.1, а.с.152), предметом якого є надання кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії, кінцевим терміном погашення - 22 червня 2012р. Цільове призначення кредиту - фінансування поточної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування кредитом розраховуються на основі процентної ставки в розмірі 15% річних.

2.2. Проценти за користування кредитом сплачуються щомісяця не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

2.4. Нарахування процентів за кредитом здійснюється згідно внутрішніх положень банку, не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за кредитом протягом всього строку користування кредитом».

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та детально досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 47927,66 грн., у т.ч.: 2 кв. 2011 - 47167,39 грн.; 3 кв. 2011 - 760,27 грн.

3. Кредитний договір № 010/06-1/137-10 від 17.09.2010 (т.1, а.с.144), предметом якого є надання кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії, кінцевим терміном погашення - 09 вересня 2011р.Цільове призначення кредиту - фінансування поточної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування кредитом розраховуються на основі процентної ставки в розмірі 18,5% річних.

2.2. Проценти за користування кредитом сплачуються щомісяця не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

2.4. Нарахування процентів за кредитом здійснюється згідно внутрішніх положень банку, не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за кредитом протягом всього строку користування кредитом».

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 30512,33 грн. у т.ч.: 2 кв. 2011 - 29954,80 грн.; 3 кв. 2011 - 557,53 грн.

4. Кредитний договір № 010/42-1/97-11 від 01.07.2011 (т.1, а.с.183), предметом якого є надання кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії, кінцевим терміном погашення - 09 вересня 2011р.Цільове призначення кредиту - фінансування поточної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування кредитом розраховуються на основі процентної ставки в розмірі 18,5% річних.

2.2. Проценти за користування кредитом сплачуються щомісяця не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

2.4. Нарахування процентів за кредитом здійснюється згідно внутрішніх положень банку, не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за кредитом протягом всього строку користування кредитом».

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 85849,31 грн., у т.ч.: 3 кв. 2011 - 30123,29 грн.; 4 кв. 2011 - 55726,02 грн.

5. Кредитний договір № 010/42-1/ 98-11 від 01.07.2011 (т.1, а.с.174),предметом якого є надання кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії, кінцевим терміном погашення - 22 червня 2012р.Цільове призначення кредиту - фінансування поточної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування кредитом розраховуються на основі процентної ставки в розмірі 15% річних.

2.2. Проценти за користування кредитом сплачуються щомісяця не пізніше останнього робочого дня кожного місяця та остаточно при погашенні кредиту.

2.4. Нарахування процентів за кредитом здійснюється згідно внутрішніх положень банку, не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за кредитом протягом всього строку користування кредитом».

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 73479,46 грн. у т.ч.: 3 кв. 2011 - 34520,55 грн.; 4 кв. 2011 - 38958,91 грн.

6. Договір овердрафту № 015/42-1/126-11 від 08.09.2011 (т.1, а.с.191), предметом якого є надання можливості використання овердрафту шляхом здійснення платежів з поточного рахунку в обсягах, що перевищують фактичні залишки коштів на ньому, в межах ліміту овердрафту, в наслідок чого за зазначеним поточним рахунком виникає дебетове сальдо. Строк дії ліміту овердрафту по 30 серпня 2012р. Встановлений максимальний строк безперервного дебетового сальдо - 30 календарних днів. Цільове призначення кредиту - фінансування статутної діяльності позичальника.

Згідно ст. 2 договору:

«2.1. Проценти за користування овердрафтом розраховуються на основі диференційованої процентної ставки, розмір якої залежить від повного строку безперервного дебетового сальдо на поточному рахунку:

якщо строк безперервного дебетового сальдо складає до 4 днів включно - 11,5% річних;

якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 5 до 9 днів включно - 12,5% річних;

якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 10 до 14 днів включно - 13,5% річних;

якщо строк безперервного дебетового сальдо складає від 15 до 30 днів включно - 14,5% річних.

2.4. Проценти за користування овердрафтом сплачуються щомісяця не пізніше останнього банківського дня кожного місяця та остаточно при погашенні овердрафту.

2.5. Періодичність нарахування процентів визначається банком самостійно. Нарахування процентів здійснюється не рідше одного разу на місяць, виходячи із фактичної кількості днів у місяці та році. Проценти нараховуються на залишок фактичної заборгованості за овердрафтом протягом всього строку користування овердрафтом».

Додатковими угодами від 28.12.2011, 18.05.2012 та 30.08.2012 вносилися зміни у п. 1.5. даного договору, щодо строку дії ліміту овердрафту та 2.1. щодо розміру процентних ставок за користування кредитними коштами.

Згідно банківським випискам позивача, які містяться в матеріалах справи та досліджені у додатку 2 до висновку судової економічної експертизи №14 від 29.11.2013 року, сума сплачених процентів за користування кредитними коштами за цим договором склала 38152,61 грн., у т.ч.: 3 кв. 2011 - 5150,39 грн.; 4 кв. 2011 - 33002,22 грн.

Дослідженням умов договорів, укладених між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД встановлено, що ці угоди містять у собі всю необхідну інформацію про розмір процентної ставки, графік сплати основних кредитних платежів та порядок сплати процентів за користування кредитними коштами.

Загальна сума процентів, сплачених позивачем на адресу ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД у періоді 2-4 кв. 2011 р. склала 335768,27 грн., у т.ч.: за 2 квартал 2011 року у сумі 122589,77грн., за 3 квартал 2011 року у сумі 85491,35грн., 4 квартал 2011 року у сумі 127687,15грн.

Згідно п.п 14.1.258. ст.14 ПКУ, фінансовий кредит - кошти, що надаються банком-резидентом або нерезидентом, що кваліфікується як банківська установа згідно із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають згідно з відповідним законодавством статус небанківських фінансових установ, а також іноземною державою або його офіційними агентствами, міжнародними фінансовими організаціями та іншими кредиторами - нерезидентами юридичній чи фізичній особі на визначений строк для цільового використання та під процент.

Згідно п.п.14.1.36. господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами;

Підпункт 138.10.5. ст.138 ПКУ визначає, що фінансові витрати, включають витрати на нарахування процентів (за користування кредитами та позиками, за випущеними облігаціями та фінансовою орендою) та інші витрати підприємства в межах норм, встановлених цим Кодексом, пов'язані із запозиченнями.

Підпунктом 141.1. ст. 141 ПКУ встановлено, що до складу витрат включаються будь-які витрати, пов'язані з нарахуванням процентів за борговими зобов'язаннями протягом звітного періоду, якщо такі нарахування здійснюються у зв'язку з провадженням господарської діяльності платника податку.

Відповідно до наведених законодавчих приписів, необхідною умовою для віднесення нарахованих процентів за борговими зобов'язаннями на валові витрати, є зв'язок цих витрат з провадженням господарської діяльності платника податку.

Згідно умовам кредитних договорів та договорів овердрафту, укладених між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД, цільове призначення кредиту - фінансування статутної та поточної діяльності.

Питання про використання кредитних коштів за цільовим призначенням в Акті ДПІ не розглядалося, а порушення позивачем податкового законодавства, що призвело до завищення витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування по нарахуванню процентів було визначено на підставі ненадання документів, які підтверджують розмір процентної ставки та графік сплати відсотків за кредитними угодами з ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД.(т.1, а.с.52, 53).

Дослідженням умов договорів, укладених між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД встановлено, що ці угоди містять у собі всю необхідну інформацію про розмір процентної ставки, графік сплати основних кредитних платежів та порядок сплати процентів за користування кредитними коштами.

Згідно умовам кредитних договорів та договорів овердрафту, укладених між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД, цільове призначення кредиту - фінансування статутної та поточної діяльності.

Питання про використання кредитних коштів за цільовим призначенням в Акті ДПІ не розглядалося, а порушення позивачем податкового законодавства, що призвело до завищення витрат, які враховуються при визначенні об'єкта оподаткування по нарахуванню процентів було визначено на підставі ненадання документів, які підтверджують розмір процентної ставки та графік сплати відсотків за кредитними угодами з ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД.

Згідно умов договорів, укладених між ТОВ "Чистий Дом Юг" та ПАТ "Райффайзен банк Аваль" КРД встановлено, що ці угоди містять у собі всю необхідну інформацію про розмір процентної ставки, графік сплати основних кредитних платежів та порядок сплати процентів за користування кредитними коштами.

Також суд вважає за необхідне зазначити, що відповідно до додатку 3 до акту про результати планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства від 17.04.2013 року №2291/22-8/35978983 відповідачем були досліджені первинні бухгалтерські документи позивача (т.1, а.с.108-112) та зроблені фото звіти, які містяться в матеріалах справи.

Таким чином, даними податкового та бухгалтерського обліку, а також первинними документами Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" не підтверджуються висновки Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим щодо збільшення суми грошового зобов'язання з податку на прибуток приватних підприємств за основним платежем у сумі 465066,00 грн.

Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з частиною другою статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Виходячи зі змісту наведеної норми, саме на податкові органи покладається обов'язок надати достатні докази на обґрунтування висновків про порушення платником податків норм податкового законодавства, на підставі яких такому платникові визначено відповідні грошові зобов'язання.

Всупереч вимогам вказаної норми, відповідачем належних доказів на підтвердження доводів правомірності висновків про порушення позивачем норм Податкового кодексу України, викладених в акті перевірки, які покладено в основу податкового повідомлення-рішення, на вимогу статті 71 КАС України, суду не надано, як і не надано інших доказів, на підтвердження правомірності прийняття оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, якими позивачу збільшено суму грошових зобов'язань.

Таким чином, податкове повідомлення-рішення №0002872208 від 29.04.2013 року яким ТОВ "Чистий Дом Юг" донараховано податок на прибуток у розмірі 465066,00грн. не може бути визнано таким, що прийнято на підставі та відповідно до діючого законодавства, тому позовні вимоги є правомірними, обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.94 КАС України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України (або відповідного місцевого бюджету, якщо іншою стороною був орган місцевого самоврядування, його посадова чи службова особа).

Пунктом 3 ч.3 ст. 87 КАС України встановлено, що витрати пов'язані з проведенням судових експертиз віднесено до виду судових витрат.

Судом встановлено, що відповідно до акту про надання послуг від 06.09.2013 року №14 (т.3, а.с.25) та платіжного доручення №2841 від 06.09.2013 року (т.3, а.с.24), сума витрат на проведення судової економічної експертизи №14 склала 35000,00грн.

Суд вважає необхідним стягнути на користь позивача судовий збір у сумі 2294,00грн. (а.с.2) та здійснені витрати позивача на проведення судової економічної експертизи у сумі 35000,00грн.

Під час судового засідання, яке відбулось 16.01.2014 року були оголошені вступна та резолютивна частини постанови. Відповідно до ст. 160 КАС України постанову складено у повному обсязі 20.01.2014 року.

Керуючись ст.ст. 11, 71, 94, 158, 161-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Адміністративний позов задовольнити.

2. Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у м. Сімферополі АР Крим Державної податкової служби №0002872208 від 29.04.2013 року в частині донарахування податку на прибуток у сумі 465066,00грн.

3.Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Чистий Дом Юг" (ЄДРПОУ 35978983) судові витрати у загальній сумі 37294,00грн. (тридцять сім тисяч двісті дев'яносто чотири гривні), а саме: по сплаті судового збору у сумі 2294,00грн. (дві тисячі двісті дев'яносто чотири гривні) та судові витрати, пов'язані з проведенням судової економічної експертизи в сумі 35000,00грн (тридцять п'ять тисяч гривень) з Державного бюджету України.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя В.В.Петренко

Попередній документ : 36847614
Наступний документ : 36847684