Рішення № 3680002, 08.05.2009, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
08.05.2009
Номер справи
53/57
Номер документу
3680002
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел.230-31-34

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 53/57

08.05.09

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Квіза-Трейд»

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Хадсон Глобал Ресорсез»

про стягнення 47 061,86 грн.

Суддя Грєхова О.А.

Представники:

Від позивача: Архипчук Л.А.- представник по довіреності № б/н від 14.10.2008р.

Від відповідача: Татура І.А.- представник по довіреності № 1 від 29.01.2009р.

СУТЬ СПОРУ:

Заявлено позов про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «Хадсон Глобал Ресорсез»збитків в розмірі 47 061,86 грн. у зв’язку з неналежним виконанням відповідачем умов Договору № 31-2007 про надання послуг з пошуку та відбору персоналу від 06.06.2007р., а саме Додатка № 2 від 14.06.2007р. та Додатка № 5 від 23.01.2008р.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує тим, що відповідач не виконав взяті на себе за договором № 31-2007 від 06.07.2007р. обов’язки щодо надання послуг з пошуку та відбору кандидатів на заявлені посади, а також надання кандидатів, рекомендованих до співбесід (мінімум трьох) у восьмитижневий термін. Таким чином, керуючись ст.. 612 ЦК України, ст.. ст.. 224, 225 ГК України просить суд стягнути з відповідача завдані невиконанням умов договору збитки.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 08.01.2009р. порушено провадження у справі № 53/57, розгляд справи призначено на 30.01.2009р.

В судовому засіданні 30.01.2009р. за згодою представників сторін оголошено перерву до 20.02.2009р.

Представник відповідача 30.01.2009р. надав відзив на позовну заяву, в якому зазначає, що факт виконання робіт по Додатку № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. підтверджується актом приймання-передачі послуг № 1, а факт виконання робіт по Додатку № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. відповідач підтверджує наданими звітами про виконання робіт направленими позивачу по справі електронною поштою, а також зазначає, що позивач оплачував за надані послуги після фактичного надання списку кандидатів, в Додатку № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. не вказується момент з якого обчислюється строк виконання робіт.

У зв’язку з нез’явленням в судове засідання представника відповідача по справі розгляд справи відкладено до 06.03.2009р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.03.2009р. продовжено строк вирішення спору.

В судовому засіданні 06.03.2009р. представник відповідача заявив клопотання про покладення на позивача судових витрат у вигляді оплати адвокатських послуг в розмірі 6 000,00 грн.

В судовому засіданні від 06.03.2009р. за згодою представників сторін оголошено перерву до 16.03.2009р.

Судове засідання по справі № 53/57, призначене на 16.03.09р. не відбулося, оскільки суддя, що розглядає дану справу, перебувала на лікарняному.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 30.03.2009р. розгляд справи призначено на 13.04.2009р.

В зв’язку з необхідністю витребування додаткових доказів, ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.04.2009р. розгляд справи № 53/57 було відкладено на 08.05.2009р.

В судовому засіданні 08.05.2009р. представник позивача надав суду уточнення позовних вимог, відповідно до яких позивач змінив підстави позовних вимог та просить суд зобов’язати відповідача повернути суму коштів, сплачену за ненадані позивачем послуги.

Відповідно до ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу, в цій частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних вимог.

Таким чином, суд приймає до розгляду уточнення позовних вимог, а саме зміну підстави позову.

Представник відповідача заперечив проти позовних вимог.

На виконання вимог ст. 81-1 ГПК України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

У судовому засіданні 08.05.2009р. за згодою представників сторін, в порядку ст. 85 ГПК України, судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об’єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до частини 1 ст. 11 ЦК України, цивільні права та обов’язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цивільними актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов’язки. Згідно з частиною 2 зазначеної статті, підставою виникнення взаємних цивільних прав та обов’язків, зокрема, є договори та інші правочини.

06.06.2007 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Квіза-Трейд»та Товариством з обмеженою відповідальністю «Хадсон Глобал Ресорсез»було укладено договір № 31-2007 про надання послуг з пошуку та відбору персоналу, відповідно якого, Клієнт доручає, а Хадсон приймає на себе зобов’язання надавати Клієнту послуги з пошуку та відбору кандидатів на попередньо заявлені вакантні посади в Україні, використовуючи попередньо погоджені методи. (п. 1.1 Договору 31-2007 від 06.07.2007р.).

Згідно зі ст. 901 ЦК України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до п. 3.1 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. вартість послуг Хадсон та порядок розрахунків за послуги з пошуку та відбору персоналу визначаються та регулюються відповідними Додатками до цього Договору та Стандартними Умовами.

Пунктом 2.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. передбачено, що Клієнт (позивач) зобов’язується підписувати Акт прийому-передачі наданих послуг продовж 3 днів з дня підписання Акту прийому-передачі послуг, підписаного Хадсон, або в той же термін надавати письмову мотивовану відмову від підписання такого Акту прийому-передачі.

Також відповідач по справі надає Клієнту (позивачу) відповідні рахунки для оплати послуг (п. 2.1.5 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.).

14.06.2007р. між позивач та відповідачем підписано Додаток № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., в якому зазначено, що позивач заявив вакантну посаду –Директор по будівництву та надав відповідачу десятитижневий термін для ексклюзивної роботи з пошуку та відбору кандидатів. (п. 1, 2 Додатку № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Додатком № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р. встановлено, що Хадсон зобов’язується надати Клієнту проміжний звіт за результатами пошуку кандидатів через три тижні та представляти Клієнту кандидатів рекомендованих до співбесіди починаючи з п’ятого тижня з дня підписання договору. Максимальний термін пошуку кандидатів на заявлених посаду складає десять тижнів з дня підписання договору. (п. 4 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.)

Вартість послуг Хадсон за пошук Директора по будівництву складає 30% від щорічного нарахованого Компенсаційного пакету обраного кандидата. Мінімальна вартість послуг складає 68 600, 00 гривень плюс ПДВ 20% - разом 82 320,00 гривень. (п. 5 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Перша оплата розміром 24 101,00 грн. плюс ПДВ 20% - разом 28 812,00 грн. проводиться після підписання цього Додатку за вивченням кон’юнктури ринку та підготовку проектної документації та завдання. (п. 6.1 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Для виконання п. 2.1.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., що стосується просування вакансій у електронних та друкованих засобах масової інформації та у відповідності з п. 3.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., Клієнт додатково сплачує на користь Хадсон (одна вакансія без зазначення назви компанії Клієнта) –274,40 грн. плюс ПДВ 20% - разом 329,28 грн. (п. 7 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

В п. 3.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. йдеться про перелік додаткових послуг.

Розмір адміністративних витрат, які повинні бути відшкодовані Клієнтом, складає 5 % від суми кожного рахунку. (п. 8 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

12.06.2007р. відповідач надав позивачу рахунок № 122 на оплату послуги за вивчення кон’юнктури ринку та підготовку проектної документації згідно з Додатком № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. на суму 30 598, 34 грн., в тому числі: перша оплата за послуги з пошуку та відбору персоналу на вакансію Директора по будівництву, оплата за послуги з просування вакансій в електронних ЗМІ, вартість адміністративних послуг.

Як вбачається з матеріалів справи позивач оплатив наданий відповідачем рахунок № 122 в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 136936 від 06.07.2007р., яке знаходиться в матеріалах справи.

Позивач стверджує, що відповідач по справі не виконав взяті на зобов’язання відповідно до Додатку № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. вчасно, а також, що запропонований кандидат на посаду Директора до роботи не приступив.

Досліджуючи матеріали справи, суд встановив, що 22.02.2008р. між позивачем та відповідачем підписаний акт прийому-передачі послуг № 1, в якому зазначається, що Хадсон провів дослідження ринку та підготував проектну документацію з приводу пошуку Директора по будівництву, вартість послуг яких складає 28 812,00 грн.; Хадсон забезпечив просування вакансій на сайті ЗМІ.

Також в акті прийому-передачі послуг № 1 зазначається, що сторони підтверджують зазначені у цьому Акті прийому-передачі послуг виконані в повному обсязі і не мають претензій щодо їх виконання.

Позивач не скористався своїм правом не підписувати акт прийому-передачі та не надав письмову мотивовану відмову від підписання акту прийому-передачі, порядок якого передбачений Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.

Перша оплата за послуги з пошуку та відбору персоналу на вакансію Директора по будівництву (п. 6.1 Додатку № 2 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.) не передбачає надання гарантії, що підібраний кандидат на посаду Директора по будівництву приступить до роботи.

З огляду на вищевикладене, суд дійшов висновку, що відповідач виконав свої зобов’язання щодо вивчення кон’юнктури ринку та підготовки проектної документації та завдання за Додатком 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., що підтверджується актом прийому-передачі № 1 від 22.02.2009р.

Таким чином, позивач не довів, що послуги були надані неналежним чином та без урахування порядку передбаченого Договором.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог і заперечень, суд дійшов висновку, що заявлені позивачем вимоги в частині стягнення з відповідача суми боргу в розмірі 30 598,34 грн. є не обґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню у відповідності до наданих позивачем обґрунтувань позовних вимог.

Суд відмовляє у задоволенні позовних вимог про стягнення з відповідача по справі суми заборгованості в частині 30 598,34 грн. за неналежне виконання Додатку № 2 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.

В позовній заяві позивач також заявив про стягнення з відповідача заборгованості за невиконання Додатку № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. в розмірі 16 463,52 грн.

23.01.2008р. між позивач та відповідачем було підписано Додаток № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., в якому зазначено, що позивач заявив вакантну посаду –Менеджер проекту з провадження Системи корпоративного навчання та розвитку персоналу/Керівник відділу з навчання та розвитку персоналу та надав відповідачу восьмитежневий термін для ексклюзивної роботи з пошуку та відбору кандидатів. (п. 2, 3 Додатку № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Вартість послуг Хадсон за пошук Менеджера проекту з провадження Системи корпоративного навчання та розвитку персоналу/Керівника відділу з навчання та розвитку персоналу складає 27% від щорічного нарахованого Компенсаційного пакету обраного кандидата. Мінімальна вартість послуг складає 44 400,00 гривень плюс ПДВ 20% - разом 53 280,00 гривень. (п. 5 Додатку № 5 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Перша оплата розміром 13 320,00 грн. плюс ПДВ 20% - разом 15 984,00 грн. проводиться після підписання цього Додатку за вивченням кон’юнктури ринку та підготовку проектної документації та завдання. (п. 6.1 Додатку № 5 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

Для виконання п. 2.1.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., стосується просування вакансій у електронних та друкованих засобах масової інформації та у відповідності з п. 3.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р., Клієнт додатково сплачує на користь Хадсон (одна вакансія без зазначення назви компанії Клієнта) –296,00 грн. плюс ПДВ 20% - разом 355,20 грн. (п. 9 Додатку № 5 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

В п. 3.2 Договору № 31-2007 від 06.07.2007р. йдеться про перелік додаткових послуг.

Розмір адміністративних витрат, які повинні бути відшкодовані Клієнтом, складає 3 % від суми кожного рахунку (п. 11 Додатку № 5 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р.).

27.05.2008р. відповідач виставив позивачу рахунок № 117 на оплату послуг по підбору персоналу за Договором № 31-2007 від 06.07.2007р. на суму 16 463,52 грн.

Як вбачається з матеріалів справи позивач оплатив наданий відповідачем рахунок № 117 в повному обсязі, що підтверджується платіжним дорученням № 624339 від 24.06.2008р., яке знаходиться в матеріалах справи.

Позивач вказує на те, що відповідач не виконав умови Додатку № 5 до Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.

Відповідач зазначив, що виконав свої зобов’язання відповідно до Додатку № 5 до Договором № 31-2007 від 06.07.2007р. в повному обсязі та надав документи на підтвердження виконання зобов’язання у вигляді електронних листів між співробітниками.

Статтею 6 Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” Закон, ВР України, від 22.05.2003, № 851-IV визначено, що електронний підпис є обов'язковим реквізитом електронного документа, який використовується для ідентифікації автора та/або підписувача електронного документа іншими суб'єктами електронного документообігу. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа.

Згідно зі статтею 1 Закону України “Про електронний цифровий підпис” (зі змінами і доповненнями) електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Вимогами статті 3 Закону України “Про електронний цифровий підпис” (зі змінами і доповненнями) встановлено, що електронний цифровий підпис за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: електронний цифровий підпис підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису; під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового підпису; особистий ключ підписувача відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті. Електронний підпис не може бути визнаний недійсним лише через те, що він має електронну форму або не ґрунтується на посиленому сертифікаті ключа.

При дослідженні наданих відповідачем доказів про надання послуг судом встановлено, що з вищезазначених електронних листів між співробітниками, неможливо встановити, що саме відповідач надсилав листи і саме позивач їх отримував. Крім того, на електронних листах відсутній електронний цифровий підпис.

Таким чином, електронні листи між співробітниками, надані відповідачем по справі на підтвердження виконання взятих на себе зобов’язань перед позивачем по Додатку № 5 до Договору не підтверджують виконання зобов’язань перед позивачем по справі та не підтверджують, що данні звіти були складені на виконання Договору № 31-2007 від 06.07.2007р.

Тому суд не бере до уваги докази надані відповідачем по справі у вигляді електронних листів між співробітниками про надання послуг, залучених до матеріалів справи.

Стаття 509 ЦК України встановлює, що зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші, тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

Суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання –відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу (ст. 193 Господарського кодексу України).

Відповідно до ст. 173 Господарського кодексу України господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених ГК України, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші тощо), а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до припису ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог –відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Згідно із ст. 525 ЦК України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ч.1 ст. 612 ЦК України).

Відповідно до ч.3 ст. 612 ЦК України, якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання.

Листом б/№ від 01.12.2008р. позивач повідомив відповідача про втрату інтересу до надання відповідачем послуг з підбору персоналу та запропонував повернути сплачені кошти у розмірі 16 463,52 грн. та 30 598,34 грн. На доказ направлення вказаного листа відповідачеві позивач надав належним чином засвідчену копію повідомлення про вручення цінного листа з відміткою відповідача про отримання (оригінал оглянутий в судовому засіданні).

У разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання. Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково або у повному обсязі відповідно змінюються умови зобов'язання або воно припиняється (ст. 615 ЦК України).

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим (ч.3 ст. 651 ЦК України).

Особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала (ч.1 ст. 1212 ЦК України).

Положення цієї глави застосовуються також до вимог про повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні (п.3 ч.3 ст. 1212 ЦК України).

За таких обставин, вимоги позивача з посиланням на ст. 1212 ЦК України щодо стягнення з відповідача 16 463,52 грн. є обґрунтованими, а тому підлягають задоволенню.

Відповідно до ст.16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання). Таким чином, судом встановлено факт порушення відповідачем свого зобов’язання щодо надання послуг, відповідно вимога позивача про стягнення з відповідача суми основного боргу в розмірі 16 463,52 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню в заявленій сумі.

Відповідно до ст. 1 ГПК України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно зі ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідач не спростував обставин, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог.

Щодо вимог відповідача про стягнення з позивача витрат на оплату послуг адвоката в сумі 6 000,00 грн. слід зазначити наступне.

Відповідно до статті 44 Господарського процесуального кодексу України до складу судових витрат входить оплата, зокрема, послуг адвоката, адвокатських бюро, колегій, фірм, контор та інших адвокатських об’єднань з надання правової допомоги. В контексті цієї норми, судові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, котрій такі послуги надавались, та їх сплата підтверджується відповідними фінансовими документами.

Відшкодування цих витрат здійснюється за наявності документального підтвердження витрат, пов’язаних з угодою про надання послуг щодо ведення справи у суді, та належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, і платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг.

До матеріалів справи відповідач надав оригінал платіжного доручення № 1518 від 13.02.2009р. про сплату за адвокатські послуги в розмірі 6 000,00 грн., копії Договору про надання адвокатських послуг № 7 від 29.01.2009р., свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 2810/10.

Відповідно до ст.. 49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката, витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, вимоги відповідача про стягнення з позивача витрат на правову допомогу в сумі 6 000,00 грн. підлягають частковому задоволенню в розмірі 3 901,04 грн.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 33, 44, 49, 82-85 ГПК України, Господарський суд міста Києва

В И Р І Ш И В :

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Хадсон Глобал Ресорсез» (м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77а, ідентифікаційний код 33597860, з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Квіза-Трейд»(01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, ідентифікаційний код 30437110) 16 463 (шістнадцять тисяч чотириста шістдесят три) грн. 52 коп. основного боргу, 164 (сто шістдесят чотири) грн. 64 коп. державного мита, 41 (сорок одна) грн. 27 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. В решті позовних вимог відмовити.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Квіза-Трейд»(01103, м. Київ, Залізничне шосе, 57, ідентифікаційний код 30437110 з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Хадсон Глобал Ресорсез»(м. Київ, вул. Велика Васильківська, 77а, ідентифікаційний код 33597860) 3 901 (три тисячі дев’ятсот одна) грн.. 04 коп. витрат на оплату послуг адвоката.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його прийняття і може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку.

Суддя Грєхова О.А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 3680002 ?

Документ № 3680002 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 3680002 ?

Дата ухвалення - 08.05.2009

Яка форма судочинства по судовому документу № 3680002 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 3680002 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 3680001
Наступний документ : 3680021