Постанова № 36680230, 14.01.2014, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
14.01.2014
Номер справи
807/4282/13-а
Номер документу
36680230
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2014 рокум. Ужгород№ 807/4282/13-а

Закарпатський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Дору Ю.Ю. при секретарі:Сабадаш В.І. за участю:

позивача: Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області - представник не з'явився,

відповідача: Колективного сільськогосподарського підприємства "Руськополівське" - представник Нетреба Н.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Колективного сільськогосподарського підприємства "Руськополівське" про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до статті 160 частини 3 КАС України 14 січня 2014 року було проголошено вступну та резолютивну частини постанови. Повний текст постанови виготовлено та підписано 17 січня 2014 року.

Державна податкова інспекція у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Колективного сільськогосподарського підприємства "Руськополівське" стягнення податкового боргу в сумі 20901,72 грн.

Позов мотивує тим, що відповідач не виконує зобов'язання щодо сплати земельного податку внаслідок чого і виникла вищезазначена заборгованість, яка є самостійно узгодженою, шляхом подання податкової декларації.

У судове засідання представник позивача не з'явився, проте подав суду заяву, якою просив розглянути справу за відсутності представника позивача. У своїй заяві позовні вимоги зменшив та просив позов задовольнити в сумі 12834,73 грн. (а.с.66, 68)

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперчила, пояснивши, що незважаючи на подання податкової декларації по орендній платі за змелю, такою не користувався відповідач, оскільки в березні 2013 року йому стало відомо про те, що згідно розпорядження голови Тячівської РДА вказану земельну ділянку було вилучено від КСП «Руськополівське» та передано до запасів земель Руськополівської сільської ради. Тільки 26.09.2013 року рішенням господарського суду Закарпатської області вказане розпорядження голови Тячівської РДА було скасовано.

Відповідно до частини 1 статті 41 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень КАС України розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. А оскільки сторони в судове засідання не з'явилися, фіксування судового процесу не здійснюється.

Розглянувши подані сторонами документи та матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів справи, Колективне сільськогосподарське підприємство "Руськополівське" 01 жовтня 1996 року було зареєстровано Тячівською районною державною адміністрацією Закарпатської області як юридична особа, про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи(а.с.4) 31.12.1991 року взяте на облік ДПІ у Тячівському районі за №034, про що свідчить довідка про взяття на облік платника податків №27/29-00/11 від 23.03.2011 року.(а.с.6) Місцезнаходженням відповідача, згідно довідки з ЄДРПОУ, є: 90551, Закарпатська область, Тячівський район, с. Руське Поле, вул. Головна, 173 (а.с.5). Код ЄДРПОУ відповідача - 00413883.

Судом встановлено, що станом на 06.11.2013 року за Колективним сільськогосподарським підприємством "Руськополівське" рахвався податковий борг на загальну суму 12834,73 грн., а саме: за платежем земельний податок з юридичних осіб.

Пунктом 286.2. ст. 286 Податкового кодексу України визначено, що платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному органу державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Відповідно до п. 287.3 ст. 287 Податкового кодексу України податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за Податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

Відповідно до п. 57.3. ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У відповідності до п. 87.9. ст. 87 Податкового кодексу України у разі наявності у платника податків податкового боргу органи державної податкової служби зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків. У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

Стосовно заборгованості відповідача по земельному податку на момент розгляду судом даної адміністративної справи, суд констатує наступне.

20.02.2013р. відповідач подав до ДПІ у Тячівському районі податкову декларацію з плати за землю у якій самостійно визначив собі суму податкового зобов'язання по платі за землю на 2013 рік у розмірі 16136,46 грн. із щомісячною розбивкою платежів по 896,51 грн., а за січень 2013р. - 897,38 грн. (а.с.8-9). В даній декларації КСП «Руськоплівське» допустило описку, а саме при річній сумі земельного податку 10758,99 грн. за травень вказано до сплати 8963,51 грн. (а.с.8-9). В подальшому було подано уточнюючу декларації із виправленою опискою, у зв'язку з чим податковий борг підприємства було зменшено (а.с.64-66). Відтак, податковий борг за основним платежем по оренді землі становить 8069,46 грн.

Оскільки відповідач самостійно подав податкову декларацію, здійснював використання землі, про рішення голови Тячівської РДА дізнався в середині 2013 року та оскаржив таке, то суд вважає, що за таких обставин податковий борг по оренді землі підлягає до спати відповідачем.

Відповідно до п.п.129.1.1 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Нарахування пені розпочинається: а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов'язання платником податків - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного цим Кодексом; б) при нарахуванні суми грошового зобов'язання контролюючими органами - від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов'язання, визначеного у податковому повідомленні згідно із цим Кодексом.

Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПК України, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті..

З урахуванням вищенаведеного, відповідачу нарахована пеня в розмірі 4765,26грн., яка залишається не сплаченою. Дана сума пені рахується за відповідачем за попередні податкові періоди, що вбачається з облікової картки платника податків. (а.с.10)

Відповідно до ст.. 59 Податкового кодексу України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Так, відповідачу було вручено під розписку першу та другу податкові вимоги.(а.с.12)

Відповідно до підпункту 20.1.28 пункту 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до пункту 102.4 статті 102 Податкового кодексу України, у разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Нормами п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України зазначено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно п.95.3. ст..95 ПКУ стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що позов Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області підлягає до задоволення, оскільки, на момент розгляду адміністративної справи за Колективним сільськогосподарським підприємством "Руськополівське" рахується податковий борг у сумі 12834,72 грн., який являється узгодженим та не сплачений до бюджету.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 11, 70, 71, 86, 94, 104-107, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Колективного сільськогосподарського підприємства "Руськополівське" про стягнення податкового боргу - задовольнити повністю.

2. Стягнути з Колективного сільськогосподарського підприємства "Руськополівське" (вул.Головна, 173, с.Руське поле, Тячівського району, Закарпатської області, 90551, код - 00413883) на користь Державної податкової інспекції у Тячівському районі Головного управління Міндоходів у Закарпатській області податковий борг в сумі 12 834,72 грн. (дванадцять тисяч вісімсот тридцять чотири гривні 72 коп.).

3. Судові витрати на підставі ч.4 ст. 94 КАС України із відповідача не стягуються.

4. Постанова суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Апеляційна скарга подається через Закарпатський окружний адміністративний суд з одночасним надсиланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після поверненняапеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

СуддяЮ.Ю. Дору

Попередній документ : 36680223
Наступний документ : 36680234