Постанова № 36680220, 13.01.2014, Закарпатський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
13.01.2014
Номер справи
807/4437/13-а
Номер документу
36680220
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2014 рокум. Ужгород№ 807/4437/13-а Закарпатський окружний адміністративний суд у складі: головуючого судді Дору Ю.Ю.

при секретарі:Сабадаш В.І., за участю:

позивача: Державної податкової інспекції у Тячівському районі головного управління Міндоходів у Закарпатській області - представник не з'явився,

відповідача: Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства - представник не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовною заявою Державної податкової інспекції у Тячівському районі головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства про стягнення податкового боргу, -

В С Т А Н О В И В:

Державна податкова інспекція у Тячівському районі головного управління Міндоходів у Закарпатській області звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства про стягнення податкового боргу в сумі 32066,01 грн. за рахунок коштів, які належать йому на праві власності, в тому числі тих, які знаходяться на розрахункових рахунках. Позов мотивує тим, що відповідач не виконує взяті на себе зобов'язання щодо сплати податків та зборів, внаслідок чого і виникла вищезазначена заборгованість.

Представник позивача в судове засідання не з'явився проте подав суду заяву про розгляд справи за його відсутності. Позовні вимоги позивачем підтримані в повному обсязі. (а.с. 33, 39)

Відповідач в судове засідання явку свого представника не забезпечив з невідомих причин, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином за адресою, внесеною до Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (а.с.4), про що свідчать поштові повідомлення про вручення судових повісток (а.с.37, 38), а за таких обставин, на підставі ст. 35 КАС України, сторона вважається належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання. Суд вважає, що спір можливо вирішити на підставі наявних у справі доказів.

Відповідно до частини 1 статті 41 КАС України у разі неявки у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи якщо відповідно до положень КАС України розгляд справи здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється. А оскільки сторони в судове засідання не з'явилися, фіксування судового процесу не здійснюється.

Розглянувши подані документи та матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тячівське виробниче управління житлово-комунального господарства (далі - відповідач), зареєстроване 08.09.1997 р. Тячівською районною державною адміністрацією, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (а.с.4) Код ЄДРПОУ - 03344183, згідно Довідки з ЄДРПОУ(а.с.5). 01.09.1990 року взяте на облік ДПІ у Тячівському районі, про що свідчить довідка про взяття на облік платника податків (а.с.6) і відповідно п.п.16.1.4 п.16.1 ст. 16 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Станом на день розгляду адміністративної справи за відповідачем рахується податковий борг в розмірі 32066,01 грн.,в тому числі з податку на додану вартість в сумі 14861,74 грн., по податку на прибуток в сумі 209,00 грн., по земельному податку в сумі 1911,49 грн., по екологічному податку в сумі 9736,06 грн., по збору за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ в сумі 5347,72 грн., який виник на підставі наступного.

Відповідно до п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації.

Згідно із п.57.3 ст. 57 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року передбачається, що у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, визначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 ст. 54 Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу. А відтак, зазначена сума грошового зобов'язання є узгодженою платником податків.

Відповідно до п. 87.9. ст. 87 Податкового кодексу України у разі наявності у платника податків податкового боргу органи державної податкової служби зобов'язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, в рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати визначеного платником податків. У такому ж порядку відбувається зарахування коштів, що надійдуть у рахунок погашення податкового боргу платника податків відповідно до статті 95 цього Кодексу або за рішенням суду у випадках, передбачених законом.

По податку на додану вартість заборгованість відповідача виникла з наступних підстав:

- податкова декларація №9066951072 від 16.10.2013р. (не сплачено 9749,00 грн.)(а.с.9)

- податкова декларація №9073808859 від 11.11.13р. (не сплачено 4630,00 грн.)(а.с.10-11)

Відповідно до п.п.129.1.1 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України нараховано пеню у розмірі 482,74 грн.(а.с.24)

Загальна сума заборгованості відповідача по податку на додану вартість складає 14861,74 грн.

По податку на прибуток заборгованість відповідача виникла з наступних підстав:

- податкова декларація №9086975506 від 08.02.13р. (не сплачено 209,00 грн.)(а.с.12)

По земельному податку заборгованість відповідача виникла з наступних підстав:

- податкова декларація №9007598340 від 19.02.2013р. (по строку сплати 02.03.2013 року не сплачено 1588,13,00 грн.)(а.с.13-14)

Відповідно до п.п.129.1.1 п.129.1 ст.129 Податкового кодексу України нараховано пеню у розмірі 323,36 грн.(а.с.26)

Загальна сума заборгованості відповідача по земельному податку складає 1911,49 грн.

По збору за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти (екологічному податку) заборгованість відповідача виникла з наступних підстав:

- податкова декларація №9086802334 від 07.02.2013р. (не сплачено 3277,00 грн.)(а.с.15)

- податкова декларація №9024141356 від 25.04.2013р. (не сплачено 3277,00 грн.)(а.с.16)

- податкова декларація №9047462536 від 02.08.2013р. (не сплачено 3182,06 грн.)(а.с.17)

Загальна сума заборгованості відповідача по екологічному податку складає 9736,06 грн.

По збору за спеціальне використання води заборгованість відповідача виникла з наступних підстав:

- податкова декларація №36880 від 02.02.2013р. (не сплачено 2865,16 грн.)(а.с.18-19)

- податкова декларація №1300007681 від 07.05.2013р. (не сплачено 2068,80 грн.)(а.с.20-21)

- податкова декларація №1300011831 від 29.07.2013р. (не сплачено 413,76 грн.)(а.с.22-23)

Загальна сума заборгованості відповідача по збору за спеціальне використання води складає 5347,72 грн.

Дані суми податкових зобов'язань платником податків узгоджені.

Відповідно до пп. 14.1.175 п.14 Податковог кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання ( з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Таким чином, станом на день розгляду адміністративної справи за відповідачем рахується податковий борг в розмірі 32066,01 грн.,в тому числі з податку на додану вартість в сумі 14861,74 грн., по податку на прибуток в сумі 209,00 грн., по земельному податку в сумі 1911,49 грн., по екологічному податку в сумі 9736,06 грн., по збору за спеціальне використання води від підприємств ЖКГ в сумі 5347,72 грн., що підтверджується наявними в матеріалах справи обліковими картками платника податків. (а.с.24-28)

Відповідно до підпункту 20.1.28 пункту 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Відповідно до пункту 102.4 статті 102 Податкового кодексу України, у разі якщо грошове зобов'язання нараховане контролюючим органом до закінчення строку давності, визначеного у пункті 102.1 цієї статті, податковий борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового зобов'язання, може бути стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення податкового боргу. Якщо платіж стягується за рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.

Нормами п.95.1 ст.95 Податкового кодексу України зазначено, що орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини (п.95.3 ст.95 цього Кодексу).

Враховуючи вищевикладене суд дійшов висновку, що за Тячівським виробничим управлінням житлово-комунального господарства рахується податковий борг в розмірі 32066,01 грн, який не сплачений до бюджету,являється узгодженим, а відтак позов підлягає до задоволення.

Судові витрати по справі згідно ч. 4 ст. 94 КАС України з відповідача не стягуються.

Виходячи з вищенаведеного та керуючись ст. ст. 6, 9, 10, 11, 70, 71, 94, 158 - 163, 167, 254 КАС України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Адміністративний позов Державної податкової інспекції у Тячівському районі головного управління Міндоходів у Закарпатській області до Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства про стягнення податкового боргу - задовольнити повністю.

2.Стягнути з Тячівського виробничого управління житлово-комунального господарства (вул. Леніна, буд. 15,м. Тячів,Закарпатська область,90500, код ЄДРПОУ -03344183) на користь Державного бюджету податковий борг в сумі 32066,01 грн. (тридцять дві тисячі шістдесят шість гривень 01 копійка) за рахунок коштів, які належать йому на праві власності, в тому числі тих, які знаходяться на розрахункових рахунках.

3. Судові витрати на підставі ч.4 ст. 94 КАС України із відповідача не стягуються.

4. Постанова суду може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня її проголошення, а у разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови. Апеляційна скарга подається через Закарпатський окружний адміністративний суд з одночасним надсиланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Суддя Дору Ю.Ю.

Попередній документ : 36680219
Наступний документ : 36680223