Рішення № 36646689, 10.01.2014, Берегівський районний суд Закарпатської області

Дата ухвалення
10.01.2014
Номер справи
297/2051/13-ц
Номер документу
36646689
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 297/2051/13-ц

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2014 року м. Берегово

Берегівський районний суд Закарпатської області в складі: головуючого Драб В. І., при секретарі Гарані О. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Берегово цивільну справу за позовом публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до ОСОБА_1 про звернення стягнення,

встановив:

ПАТ КБ «Приватбанк» звернулося в суд з позовом до ОСОБА_1 про звернення стягнення на предмет іпотеки, вказавши, що між ними 05.05.2006 року був укладений кредитний договір № MKH0GA00000109, відповідно до якого відповідач отримав кредит у розмірі 6000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15,96 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 03.05.2010 року. Відповідач неналежно виконував умови договору, внаслідок чого станом на 05 серпня 2013 року його заборгованість перед позивачем за договором склала 43006,00 доларів США, в тому числі: 6113.03 доларів США - заборгованість за кредитом; 13122.14 доларів США - заборгованість по процентам за користування кредитом; 432.00 доларів США - заборгованість по комісії за користуванням кредитом; 23338.83 доларів США - пеня за несвоєчасність виконання зобов'язань за договором.

В забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором ПАТ КБ «Приватбанк» і відповідач 05.05.2006 року уклали договір іпотеки № MKH0GA00000109. Згідно з договором іпотеки, відповідач надав в іпотеку нерухоме майно, а саме: будинок загальною площею 90.00, житловою площею 55.10 кв.м,який розташований за адресою: АДРЕСА_1. Майно належить відповідачу на праві власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно. Обумовлена сторонами договору іпотеки ціна предмету іпотеки дорівнює 31800 грн. 00 коп.

Таким чином, позивач просив звернути стягнення на вказаний предмет іпотеки та виселити всіх осіб, які проживають у будинку.

В судове засідання представник позивача не з'явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути справу без їх участі, позовні вимоги підтримав, проти заочного розгляду справи не заперечив.

Відповідач у судове засідання повторно не з'явився, хоча був повідомлений належним чином, своєчасно про час та місце розгляду справи, згідно ст. 74 ЦПК; тому на підставі ст. 169 ч. 4, ст. 224 ЦПК України, суд ухвалює заочне рішення на підставі наявних у справі доказів, про що не заперечує представник позивача.

Дослідивши письмові докази по справі, суд вважає, що позов підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Статтею 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Відповідно до кредитного договору № MKH0GA00000109 від 05.05.2006 року, відповідач ОСОБА_1 отримав кредит у 6000 доларів США зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 15,96 % на рік на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення 03.05.2010 року. Він неналежним чином виконував умови договору, внаслідок чого виникла заборгованість.

Згідно з ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку», у разі невиконання боржником основного зобов'язання, іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов'язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про іпотеку», у разі задоволення судом позову про звернення стягнення на предмет іпотеки, в рішенні суду зазначаються і спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення публічних торгів або із застосуванням процедури продажу, встановленою ст. 38 цього Закону, яка передбачає право іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки будь-якій особі-покупцеві. Названі та інші повноваження надані іпотекодержателю іпотекодавцем на здійснення дій з продажу предмету іпотеки від імені іпотекодавця будь-якій особі-покупцеві у разі порушення основного зобов'язання містяться у договорі іпотеки, укладеному між відповідачем та позивачем, у розділі, що містить застереження про задоволення вимог іпотекодержателя. На момент укладення договору іпотеки сторони прийшли до взаєморозуміння, що перелік зазначених у договорі іпотеки повноважень з продажу предмету іпотеки іпотекодержателем не є вичерпним.

Договором іпотеки, укладеним між відповідачем та позивачем, передбачене право іпотекодавця на реєстрацію у предметі іпотеки інших осіб лише при умові отримання від іпотекодержателя письмової згоди на такі дії. Враховуючи той факт, що іпотекодержатель не надавав своєї згоди на відповідну реєстрацію осіб за адресою предмету іпотеки, позивач вважає, що реєстрація осіб у предметі іпотеки є порушенням умов цивільно-правового договору та статті 629 ЦК України і зняття таких осіб з реєстраційного обліку є захистом прав іпотекодержателя та повинне відбуватись на підставі рішення суду.

Згідно з ч. 2 ст. 39 Закону України «Про іпотеку» одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення, а також згідно з ч. 1 ст. 40 ЗУ «Про іпотеку» та ст. 109 ЖК України - звернення стягнення на передані в іпотеку житловий будинок чи житлове приміщення є підставою для виселення всіх мешканців.

Крім того, відповідно до ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», громадяни України, іноземці та особи без громадянства реєструють своє місце проживання. В статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» встановлено, що реєстрація - це внесення відомостей до паспортного документа про місце проживання або місце перебування із зазначенням адреси житла особи та внесенням цих даних до реєстраційного обліку відповідного органу. Таким чином, реєстрація фіксує офіційне місце проживання особи. За цією адресою особа має право проживати, туди надсилаються усі офіційні документи, відповідно до даних про реєстрацію нараховуються усі комунальні послуги і таке інше. Наявність осіб, зареєстрованих у житлі, на яке відбувається звернення, негативно відобразиться на її ціні, а також буде перешкоджати реалізації цього предмета іпотеки.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», зняття з реєстрації місця проживання здійснюється на підставі остаточного рішення суду про позбавлення права власності або права користування житловим приміщенням.

Відповідно до п. 37 постанови № 5 пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 30.03.2012 року "Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин" невиконання вимог частини першої статті 35 Закону України «Про іпотеку» про надіслання іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушення зобов'язання не є перешкодою для реалізації права іпотекодержателя звернутись у будь-який час за захистом своїх порушених прав до суду (на відміну від інших способів звернення стягнення (частина третя статті 33 цього Закону), оскільки іпотекодавець у судовому засіданні має можливість заперечувати проти вимог іпотекодержателя. Також, згідно з ч. 2 ст. 39 Закону України «Про іпотеку» одночасно з рішенням про звернення стягнення на предмет іпотеки суд за заявою іпотекодержателя вправі винести рішення про виселення мешканців, якщо предметом іпотеки є житловий будинок або житлове приміщення.

Щодо виселення осіб, які проживають у будинку, який є предметом іпотеки, то згідно довідки, виданої виконкомом Кідьошської сільської ради від 02.09.2013 року № 298 (а.с. 66), у житловому будинку по АДРЕСА_1, зареєстровані ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає необхідним звернути стягнення на предмет іпотеки, виселити осіб, які проживають у будинку та стягнути з відповідача на користь ПАТ КБ «Приватбанк» сплачений позивачем судовий збір.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 509, 526, 527, 530, 554, 580, 593, 629, 1050, 1054, 1055 ЦК України, ст.ст. 10, 11, 60, 88, 212, 214, 215, 224 ЦПК України, ст. 12, 33, 38-40 Закону України «Про іпотеку», ст. 109 Житлового кодексу України, ст. 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» суд, -

вирішив:

Позов задовольнити.

В рахунок погашення заборгованості за кредитним договором № MKH0GA00000109 від 05.05.2006 року, в розмірі 43006 (сорок три тисячі шість) доларів США, що за курсом 7.99 відповідно до службового розпорядження НБУ від 05.08.2013 року складає 343617 (триста сорок три тисячі шістсот сімнадцять) грн. 94 коп.:

Звернути стягнення на будинок загальною площею 90 метрів квадратних, житловою площею 55,1, який розташований за адресою: АДРЕСА_1, шляхом продажу вказаного предмету іпотеки (на підставі договору іпотеки № MKH0GA00000109 від 05.05.2006 р.) ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) з укладанням від імені ОСОБА_1 договору купівлі-продажу будь-яким способом з іншою особою-покупцем, з отриманням витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з реєстрацією правочину купівлі-продажу предмету іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, з проведенням дій щодо коригування технічної документації відповідно до поточного стану нерухомості, її перепланування та перебудови, з проведенням дій щодо оформлення та з отриманням дублікатів правовстановлюючих документів на нерухомість у відповідних установах, підприємствах або організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, з можливістю здійснення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» всіх передбачених нормативно-правовими актами держави дій, необхідних для продажу предмету іпотеки.

Виселити ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, які зареєстровані та проживають у житловому будинку (предмет іпотеки), розташованому за адресою: АДРЕСА_1, зі зняттям з реєстраційного обліку у територіальному органі державної міграційної служби України, до повноважень якого входять питання громадянства, іміграції та реєстрації фізичних осіб, компетенція якого територіально поширюється на адресу вказанного будинку.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» 3550 (три тисячі п'ятсот п'ятдесят) грн. 88 коп. в рахунок компенсації сплаченого судового збору.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Суддя: Драб В. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 36646689 ?

Документ № 36646689 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 36646689 ?

Дата ухвалення - 10.01.2014

Яка форма судочинства по судовому документу № 36646689 ?

Форма судочинства - Цивільне

В якому cуді було засідання по документу № 36646689 ?

В Берегівський районний суд Закарпатської області
Попередній документ : 36570067
Наступний документ : 36647130