Постанова № 36469244, 23.12.2013, Полтавський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.12.2013
Номер справи
816/6625/13-а
Номер документу
36469244
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ПОЛТАВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2013 року м. ПолтаваСправа № 816/6625/13-а

Полтавський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Гіглави О.В.,

за участю:

секретаря судового засідання - Носенка М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за адміністративним позовом Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Приватного підприємства "Аларт" про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з розрахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, -

В С Т А Н О В И В:

19 листопада 2013 року Кременчуцька об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Полтавській області звернулася до Полтавського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Приватного підприємства "Аларт" про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з розрахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, у розмірі 4130,31 грн.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач посилався на несплату відповідачем в строки, визначені податковим законодавством, узгодженої суми грошового зобов'язання з податку на додану вартість у розмірі 4130,31 грн.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи, направив до суду клопотання від 23.12.2013 №1390/16-03-10-38, у якому просить суд провести розгляд справи за відсутності уповноваженого представника інспекції.

Відповідач явку свого уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив. Судова повістка, що направлялась судом відповідачу за адресою: вул. Київська, 24, кв. 162, м. Кременчук, Полтавська область, 39631, яка внесена до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, повернулась до суду з відміткою пошти від 19.12.2013 "за закінченням терміну зберігання". З огляду на положення частини 8 статті 35, абзацу 2 частини 3 статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України судова повістка вважається врученою відповідачу.

За таких обставин суд вважає за можливе провести розгляд справи за відсутності осіб, які беруть участь у справі.

Розглянувши подані позивачем документи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що ПП "Аларт" (ідентифікаційний код юридичної особи 33510287) 23.05.2005 зареєстроване в якості юридичної особи виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 1 585 102 0000 001273. Як платник податків ПП "Аларт" взяте на облік у Кременчуцькій ОДПІ 30.05.2005 за №7442.

У період з 12.01.2012 по 18.01.2012 Кременчуцькою ОДПІ проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ПП "Аларт" по питанню взаємовідносин з ТОВ "Кремавтобуд" (код ЄДРПОУ 30132398) за період з 01.10.2011 по 31.10.2011.

За результатами перевірки позивачем складений акт №402/15-322/33510287 від 25.01.2012, в якому зафіксовано порушення відповідачем статей 215, 203, 228 Цивільного кодексу України, пункту 198.6 статті 198, статті 201 Податкового кодексу України, в результаті чого по декларації за жовтень 2011 року зменшено суму податкового кредиту на 3330,72 грн, та відповідно підлягає сплаті до бюджету 3330,72 грн.

На підставі акту перевірки №402/15-322/33510287 від 25.01.2012 Кременчуцькою ОДПІ 03.03.2012 прийнято податкове повідомлення-рішення №0001411502/54, яким відповідачу збільшено суму грошового зобов'язання за платежем: податок на додану вартість у розмірі 4163,40 грн, в тому числі 3330,72 грн - за основним платежем та 832,68 грн - за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами). Вказане податкове повідомлення-рішення направлялося на адресу відповідача рекомендованим листом з повідомленням про вручення, проте конверт повернувся до податкового органу із відміткою пошти від 06.04.2012 "за закінченням терміну зберігання", про що свідчить наявна у матеріалах справи копія поштового конверту.

Відповідно до пункту 57.3 статті 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

У разі оскарження рішення контролюючого органу про нараховану суму грошового зобов'язання платник податків зобов'язаний самостійно погасити узгоджену суму, а також пеню та штрафні санкції за їх наявності протягом 10 календарних днів, наступних за днем такого узгодження.

Згідно з пунктом 58.3 статті 58 цього Кодексу податкове повідомлення-рішення вважається надісланим (врученим) платнику податків, якщо його передано посадовій особі такого платника податків під розписку або надіслано листом з повідомленням про вручення.

У разі коли пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення-рішення або податкові вимоги, або рішення про результати розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти податкове повідомлення-рішення або податкову вимогу, або рішення про результати розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків або з інших причин, податкове повідомлення-рішення або податкова вимога, або рішення про результати розгляду скарги вважаються врученими платнику податків у день, зазначений поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку (пункт 56.1 статті 56 зазначеного Кодексу).

Судом не виявлено доказів здійснення відповідачем передбаченої пунктом 56.1 статті 56 Податкового кодексу України процедури адміністративного оскарження податкового повідомлення-рішення від 03.03.2012 №0001411502/54, а також його оскарження до суду.

Отже, суд не знаходить правових підстав та фактичних даних для висновку про те, що вказане податкове повідомлення-рішення Кременчуцької ОДПІ порушує права та охоронювані законом інтереси ПП "Аларт" у сфері публічно-правових відносин і тому не створює для нього обов'язку виконати його владні приписи у частині сплати грошових зобов'язань.

Станом на момент звернення з даним позовом до суду розмір податкового боргу ПП "Аларт" з податку на додану вартість зменшився за рахунок наявної у останнього переплати з даного виду податку на суму 33,09 грн.

З огляду на викладене, сума заборгованості відповідача з податку на додану вартість, з урахуванням наявної у останнього переплати по даному виду податку в сумі 33,09 грн, становить 4130,31 грн.

Відповідно до підпункту 14.1.175 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України "податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання".

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення (пункт 59.1 статті 59 Податкового кодексу України).

Відповідно до вимог вказаної правової норми Кременчуцькою ОДПІ сформовано податкову вимогу від 07.07.2012 №593/309, яка направлялася на адресу відповідача рекомендованим листом з повідомленням про вручення, проте вказаний лист повернувся до податкового органу з відміткою пошти від 18.08.2012 "за закінчення терміну зберігання". З огляду на положення пункту 58.3 статті 58 та пункт 59.1 статті 59 Податкового кодексу України, податкова вимога від 07.07.2012 №593/309 вважається врученою платнику податків.

Згідно наданої Кременчуцькою ОДПІ інформації від 04.12.2013 №1302/16-03-10-38 податкова вимога від 07.07.2012 №593/309 у встановленому законом порядку не оскаржувалася.

Докази повної оплати чи погашення відповідачем в інший спосіб спірної суми боргу в матеріалах справи відсутні. Натомість, наявна у матеріалах справи облікова картка особового рахунку відповідача по податку на додану вартість свідчить про наявність у відповідача податкового боргу з даного виду податку в сумі 4130,31 грн.

Підпунктом 20.1.34 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України встановлено, що контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно довідки позивача від 08.11.2013 №11022/10 ПП "Аларт" має відкриті розрахункові рахунки у відповідних банківських установах.

Відповідно до частини 1 статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно із частиною 1 статті 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що позовні вимоги Кременчуцької ОДПІ є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 7, 8, 9, 10, 11, 71, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Кременчуцької об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Полтавській області до Приватного підприємства "Аларт" про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з розрахунків у банках, що обслуговують такого платника податків - задовольнити.

Стягнути з розрахункових рахунків Приватного підприємства "Аларт" (код ЄДРПОУ 33510287) кошти на погашення податкового боргу з податку на додану вартість у розмірі 4130 (чотири тисячі сто тридцять) гривень 31 (тридцять одна) копійка на р/р 31111029700008, одержувач: УК у м. Кременчуці/м.Кременчук/ 14010100, код одержувача: 37965860, банк одержувача: ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена до Харківського апеляційного адміністративного суду через Полтавський окружний адміністративний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом десяти днів з дня проголошення постанови з одночасним надісланням її копії до суду апеляційної інстанції. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови складено 30 грудня 2013 року.

Суддя О.В. Гіглава

Попередній документ : 36468388
Наступний документ : 36469247