Постанова № 36418487, 30.12.2013, Львівський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
30.12.2013
Номер справи
813/9332/13-а
Номер документу
36418487
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

/P>P class="ps7">2">ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2; e-mail: inbox@adm.lv.court.gov.ua; тел.: (032)-261-58-10

/TD>

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2013 рокуs90"> Справа № 813/9332/13-а

Львівський окружний адміністративний суд у складі судді Кузана Р.І., розглянувши в порядку скороченого провадження в м. Львові адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Франківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТ-Бунмонтаж» про стягнення коштів з рахунків платника податків,

в с т а н о в и в :

Державна податкова інспекція у Франківському районі м. Львова Головного управління Міндоходів у Львівській області (надалі ДПІ у Франківському районі м.Львова) звернулася в суд з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТ-Бунмонтаж» про стягнення з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника, податкового боргу на загальну суму 1 940,27 грн., який виник внаслідок несплати відповідачем визначених податковим органом податкових зобов’язань з податку на прибуток.

Ухвалою від 13.12.2013р. суд відкрив скорочене провадження у даній справі, надав відповідачу строк для подання заперечення проти позову або заяви про визнання позову та роз’яснив наслідки такого неподання.

Надіслана рекомендованою кореспонденцією відповідачу за адресою місцезнаходження, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, копія ухвали про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі разом з витягом про процесуальні права та обов’язки повернулися з відміткою поштового відділення на конверті про повернення у зв’язку із закінченням терміну зберігання.

Тому, відповідно до вимог частини одинадцятої статті 35 Кодексу адміністративного судочинства України, судове повідомлення вважається врученим відповідачу належним чином.

Відповідачем не подано заперечення проти позову та необхідних документів або заяви про визнання позову у передбачений частиною третьою статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України строк.

Оцінивши повідомлені позивачем обставини справи та дослідивши докази, якими вони обґрунтовуються, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для прийняття рішення в порядку скороченого провадження, виходячи з наступного.

Відповідач – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВТ-Бунмонтаж» (далі - ТзОВ «ВТ-Бунмонтаж») зареєстрований як суб’єкт господарювання 01.09.2010р. та з 02.09.2010р. перебуває на обліку в ДПІ у Франківському районі м.Львова як платник податків.

Згідно з довідкою «Про суми податкового боргу платника податків», податкова заборгованість ТзОВ «ВТ-Бунмонтаж» виникла внаслідок несплати податкових зобов’язань по податку на прибуток та становить 1 940 грн. 27 коп.

З 01 січня 2011 року відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначення вичерпного переліку податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства, регулюються Податковим кодексом України (далі – Податковий кодекс).

Відповідно до пункту 14.1.156 статті 14 Податкового кодексу податкове зобов’язання – сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

За положеннями пункту 14.1.175 статті 14 Податкового кодексу податковий борг – сума грошового зобов’язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов’язання.

Судом встановлено, що податковим органом проведено перевірки своєчасності подання податкової звітності відповідача. Результати вказаних перевірок оформлено актами:

-№2037/15-1/37278144 від 30.11.2012р.;

-№2553/15-1/37278144 від 28.12.2012р.;

-№875/15-1/37278144 від 25.06.2013р.

На підставі вищевказаних актів позивачем винесено податкові повідомлення-рішення:

-№0002781510 від 30.11.2012р., яким визначено штрафну санкцію в розмірі 1020,00 грн.;

-№0004961510 від 28.12.2012р., яким визначено штрафну санкцію в розмірі 499,00 грн.;

-№0005341510 від 25.06.2013р., яким визначено штрафну санкцію в розмірі 1020,00 грн.;

Згідно з карткою особового рахунку платника ТзОВ «ВТ-Бунмонтаж» по податку на прибуток, з врахуванням суми переплати за попередні періоди в розмірі 598,73 грн., сума заборгованості відповідача складає 1 940, 27грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення відповідачем у встановленому законом порядку оскаржені не були, а тому суми зобов’язань визначені такими вважаються узгодженими.

У разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов’язання в установлені законодавством строки, орган державної податкової служби у відповідності до вимог пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

На виконання вказаних положень Податкового кодексу ДПІ у Франківському районі м. Львова надіслала на адресу відповідача податкову вимогу від 25.01.2013р. № 153.

Порядок погашення податкового боргу платників податків регулюється главою 9 Податкового кодексу.

Згідно з пунктом 95.1. статті 95 Кодексу орган державної податкової служби здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Стягнення коштів та продаж майна платника податків проводяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги (пункт 95.1. статті 95).

У відповідності до пункту 95.3. цієї ж статті стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Підпунктом 20.1.18 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу передбачено право органу державної податкової служби звертатись до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Матеріалами справи підтверджується наявність податкового боргу ТзОВ «ВТ-Бунмонтаж», розмір якого становить 1 940, 27 грн.

Доказів погашення суми боргу відповідачем суду не подано.

Оцінивши зібрані по справі докази в їх сукупності, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги ДПІ у Франківському районі м. Львова є обґрунтованими, підтверджуються наявними у справі доказами та підлягають до задоволення шляхом стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника.

Відповідно до частини четвертої статті 94 Кодексу адміністративного судочинства України судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст.7-14, 69-71, 86, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

п о с т а н о в и в :

адміністративний позов задовольнити повністю.

Стягнути з рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТ-Бунмонтаж» (місцезнаходження: 79044, м.Львів, вул. Кокорудзи, 13/7, код ЄДРПОУ 37278144) відкритих у банках, обслуговуючих цього платника податків, до Державного бюджету України 1 940 (одну тисячу дев’ятсот сорок) грн. 27 коп. податкового боргу.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня отримання копії повного тексту постанови.

Суддя Кузан Р.І.

Попередній документ : 36418045
Наступний документ : 36418544