Рішення № 36094203, 16.12.2013, Господарський суд Луганської області

Дата ухвалення
16.12.2013
Номер справи
913/3070/13
Номер документу
36094203
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

16 грудня 2013 року Справа № 913/3070/13

Провадження №17/913/3070/13

За позовом Приватного підприємства "Трейд Альянс", м. Луганськ

до Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, м. Луганськ

про стягнення 6006 грн. 45 коп.

Суддя Фонова О.С.

У засіданні брали участь:

від позивача - Рибіна О.М., довіреність № 57 від 26.11.2013; ОСОБА_3 - адвокат, посвідчення № НОМЕР_2 від 30.08.2012, договір про надання правової допомоги від 29.11.2013;

від відповідача - не прибув.

Суть спору: позивачем заявлені вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача заборгованості у сумі 6336,08 грн., за договорами оренди №17ар та №18ар від 11.06.2013

Від представника позивача до суду надійшла уточнена позовна заява № 65 від 06.12.2013, згідно якої він просить стягнути з відповідача заборгованість з орендної плати в сумі 3606,45 грн. за договором оренди №17ар від 11.06.2013 та штраф в сумі 2400,00 грн. за договором оренди №17ар від 11.06.2013.

Оскільки діюче господарське процесуальне законодавство не передбачає такої процесуальної дії як подання уточненої позовної заяви, то суд з урахуванням суті такої заяви розцінює її як заяву про зменшення позовних вимог та приймає до розгляду.

Відповідач витребувані судом документи не надав, явку повноважних та компетентних представників у судові засідання 01.12.2013 та 16.12.2013 не забезпечив, хоча належним чином був повідомлений про час та місце їх проведення, про що свідчить відповідний штамп суду з відміткою про відправку документу на звороті примірника всіх ухвал суду, який містить вихідний реєстраційний номер, загальну кількість відправлених примірників ухвали, дату відправки, підпис працівника суду, яким вона здійснена.

Статтею 18 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» передбачено, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. Якщо такі відомості, є недостовірними і були внесені до нього, то третя особа може посилатися на них у спорі як на достовірні. Третя особа не може посилатися на них у спорі у разі, якщо вона знала або могла знати про те, що такі відомості є недостовірними. Якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, не були до нього внесені, вони не можуть бути використані в спорі з третьою особою, крім випадків, коли третя особа знала або могла знати ці відомості.

До повноважень суду не віднесено встановлення фактичного місцезнаходження учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилались згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи, а також згідно відомостей, що містяться у довідці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, станом на час розгляду справи.

Про поважні причини неявки в судове засідання представника відповідача суд не повідомлений. Клопотань про відкладення розгляду справи від відповідача не надходило.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст. 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Дослідивши обставини справи, витребувані судом та надані позивачем докази на підтвердження своїх доводів, заслухавши пояснення представників сторін, що прибули у судове засідання, суд

в с т а н о в и в:

Між Приватним підприємством "Трейд Альянс" (позивач у справі), як Орендодавцем, та Фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1 (відповідач у справі), як Орендарем, 11.06.2013 були укладені договори оренди №17ар та №18ар (далі - Договір №17ар та Договір №18ар), згідно п. 1.1 яких, Орендодавець зобов'язався передати Орендатору в тимчасове платне користування торгівельні кіоски (далі - майно) площею 8,3 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2, та площею 5,04 кв.м. - за адресою: АДРЕСА_3, відповідно, а Орендатор зобов'язався своєчасно оплачувати послуги оренди та компенсувати вартість використаної електричної енергії.

Згідно пункту 2.3.2 Договорів, Орендатор зобов'язаний своєчасно вносити плату за оренду, згідно розділу 3 цього Договору, та компенсувати вартість використаної електричної енергії та додержувати встановлені ліміти електричної енергії, які встановлені підприємству ТОВ "ЛЕО".

Відповідно до пункту 3.1 Договору №17ар, місячна плата за оренду складає з моменту підписання 2600,00 грн., в тому числі ПДВ.

Згідно п. 3.2 Договору №18ар, місячна плата за оренду складає з моменту підписання 1200,00 грн., в тому числі ПДВ.

Як зазначено у п. 3.2 Договору №17ар та п. 3.3 Договору №18ар, плата за оренду перераховується Орендарем на поточний рахунок Орендодавця в наступні строки:

- за перший та останній місяці оренди вноситься Орендатором в день підписання цього Договору (п. 3.2.1 Договору №17ар та п.3.3.1 Договору №18ар).

- за кожний наступний місяць - не пізніше останнього робочого дня що передує місяцю. Орендатор має право вносити плату за оренду за декілька місяців вперед, але не більше, чим за три місяці (п. 3.2.2 Договору №17ар та п. 3.3.2 Договору №18ар).

Відповідно до пункту 5.1 Договору №17ар та Договору №18ар, вони набирають чинності з моменту підписання та діють до 31.12.2013.

Пунктом 5.2 Договору № 18ар встановлено, що кожна зі сторін має право достроково розірвати договір з обов'язковим письмовим попередженням іншої сторони не пізніше ніж за 2 місяці до моменту розірвання.

Як зазначено у пункті 5.3 Договору № 18ар, якщо ініціатором дострокового розірвання є Орендатор та пункт 5.2 Договору № 18ар не виконаний, тоді Орендатор сплачує штраф в розмірі двохмісячної орендної плати.

Нерухоме майно, що є предметом договорів, було передане позивачем відповідачеві за актами приймання-передачі, складеними та підписаними сторонами 20.06.2013. (а.с.8, 12).

Договір №17ар припинив дію з 31.08.2013 за згодою сторін, про що свідчить Угода про розірвання договору оренди від 30.08.2013.

Договір №18ар припинив дію з 28.08.2013 за згодою сторін, про що свідчить Угода про розірвання договору оренди від 28.08.2013. Водночас, Орендар не виконав умови пункту 5.2 Договору № 18ар та не повідомив за два місяці Орендодавця про розірвання Договору. Проте, повернув орендоване приміщення за Договором №18ар, згідно акту прийому-передачі від 28.08.2013.

В обґрунтування позовних вимог заявник посилається на те, що відповідач не виконав умови договорів, та своєчасно не сплатив позивачу борг за орендну плату та своєчасно не повідомив про розірвання Договору № 18ар, в результаті чого позивач просить стягнути у судовому порядку заборгованість з орендної плати в сумі 3606,45 грн. за договором оренди №17ар від 11.06.2013 та штраф в сумі 2400,00 грн. за договором оренди №18ар від 11.06.2013.

Відповідач у жодне судове засідання не прибув, доводів позивача, вказаних у позовній заяві, не оспорив.

Встановивши фактичні обставини справи, оцінивши доводи позивача та надані ним докази, суд дійшов висновку про наступне.

Відповідно до змісту статті 762 Цивільного кодексу України, за користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно.

Як було встановлено при розгляді справи та підтверджено матеріалами справи, відповідачем в повному обсязі не виконані зобов'язання за Договором №17ар щодо перерахування орендної плати, у зв'язку з чим, за ним утворилась заборгованість з орендної плати за період з 20.07.2013 по 31.08.2013 в сумі 3606,45 грн.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) одностороння відмова від зобов'язання не допускається, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов, що передбачені договором, вимогами Цивільного кодексу України, тощо.

Статтею 530 ЦК України встановлено, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У зв'язку з викладеним, вимога про стягнення заборгованості по орендній платі у сумі 3606,45 грн. є обґрунтованою та підтвердженою належними доказами.

Позивачем заявлено вимогу про стягнення штрафу в сумі 2400,00 грн.

Пунктом 5.3 Договору № 18ар встановлено, якщо ініціатором дострокового розірвання є Орендатор та пункт 5.2 Договору № 18ар не виконаний, тоді Орендатор сплачує штраф в розмірі двохмісячної орендної плати.

Доказів повідомлення позивача за два місяці до розірвання вказаного Договору 28.08.2013 відповідач суду не надав. Позивач також посилався на їх відсутність, у зв'язку з чим, вимога про стягнення штрафу у розмірі двохмісячної орендної плати в сумі 2400,00 грн. є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, позовні вимоги є обґрунтованими, такими, що підтверджуються належними доказами та підлягають задоволенню повністю, з віднесенням судових витрат на відповідача, згідно зі статтею 49 ГПК України.

Згідно пункту 1 частини 1 статті 7 Закону України "Про судовий збір", сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом.

З огляду на викладене, у зв'язку зі зменшенням позовних вимог, позивачу слід повернути судовий збір в сумі 89,51 грн. Питання по повернення судового збору буде вирішено в ухвалі суду від 18.12.2013.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 44, 49, 75, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1, АДРЕСА_4, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Приватного підприємства "Трейд Альянс", м. Луганськ, вул. Ватутіна, буд. 89а, ідентифікаційний код 32066104, заборгованість по орендній платі у сумі 3606,45 грн., штраф у сумі 2400,00 грн., витрати по оплаті судового збору у сумі 1630,99 грн., видати наказ.

У судовому засіданні оголошено лише вступну і резолютивну частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення 10-денного строку з дня його підписання.

Повне рішення складено: 18.12.2013.

Суддя О.С. Фонова

Попередній документ : 36094123
Наступний документ : 36094261