Ухвала суду № 35937871, 10.12.2013, Господарський суд Чернігівської області

Дата ухвалення
10.12.2013
Номер справи
12/45
Номер документу
35937871
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Чернігівської області

14000, м. Чернігів, пр. Миру, 20, тел. 67-28-47

У Х В А Л А

10 грудня 2013 року Справа № 12/45 (2009)

За клопотанням: товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал"

04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 4А

Про залучення до участі у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні

у справі № 12/45

Первісний стягувач (позивач): товариство з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", бульвар Л.Українки, 26, м. Київ, 01133 в

особі Чернігівської філії Товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", пр-т. Перемоги, 87, м. Чернігів, 14000

Боржник-1 (відповідач-1):фізична особа-підприємець ОСОБА_1,

АДРЕСА_1

Боржник-2 (відповідач-2):приватне підприємство "Алюмпласт сервіс",

пр-т Миру, 68, к. 210, м. Чернігів, 14005

Предмет спору: про стягнення заборгованості 287262,93 грн.

Суддя Л.М. Лавриненко

ПРЕДСТАВНИКИ СТОРІН:

від заявника: не з'явився

від первісного стягувача: не з'явився

від боржника-1: не з'явився

від боржника-2: не з'явився

від Національного банку України: Нужняк А.М., довіреність б/н від 02.07.2012 р., представник

СУТЬ СПОРУ :

Заявником - товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" подано клопотання про залучення до участі у справі №12/45 правонаступника позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" та заміну сторони у виконавчому провадженні центрального відділу Державної виконавчої служби Чернігівського МУЮ ГУЮ у Чернігівській області ВП №32161638 з товариства з обмеженою відповідальністю „Укрпромбанк" на товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 4А), відповідно до Договору №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 року.

В обґрунтування поданого клопотання заявник посилається на укладений між товариством з обмеженою відповідальністю „Укрпромбанк", товариством з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" та Національним банком України договір №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 року, згідно якого відбулася передача в управління ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" активів, що перебували на балансі ТОВ «Укрпромбанк», зокрема право вимоги за кредитним договором № 101/КВ-05, укладеним з ПП «Алюмпласт сервіс». Заявник вказує на те, що відповідно до умов договору №31-Л від 05.09.2013 року, ТОВ "ІК "ІФГ Капітал" є довірчим власником отриманих в управління активів.

Ухвалою суду від 18.11.2013 року, в порядку ст. 30 Господарського процесуального кодексу України, було викликано в судове засідання представника Національного банку України (вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601) для дачі пояснень по справі, оскільки договір №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 року є трьохстороннім та укладеним між товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк", товариством з обмеженою відповідальністю " Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" та Національним банком України.

Представник Національного банку України в наданих в судовому засіданні 26.11.2013 р. письмових поясненнях № 05-006/3468 від 25.11.2013 р. зазначив, що Національний банк України підтримує клопотання ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" про залучення його як правонаступника ТОВ "Український промисловий банк" у справі № 12/45 (2009) та заміни сторони у виконавчому провадженні, оскільки Постановою Правління Національного банку України від 21.01.2010 № 19 з 21.01.2010 була відкликана банківська ліцензія у ТОВ "Український промисловий банк" та ініційована процедура його ліквідації. Згідно із ч. 12 ст. 96 Закону про банки та глави 13 розділу VI Положення № 369 у разі, якщо на момент закінчення строку ліквідації залишилися непроданими активи банку і негайний продаж матиме наслідком істотну втрату їх вартості, ліквідатор передає такі активи в управління визначеній Національним банком України юридичній особі, яка зобов'язана вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів. Передання даних активів здійснюється на підставі тристороннього договору, однією із сторін якого є Національний банк України. Так, між Національним банком України, Товариством з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" було укладено договір від 05.09.2013 № 31-Л (далі - Договір № 31-Л) про передавання останньому непроданих активів ТОВ "Український промисловий банк". Відповідно до Договору № 31-Л ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" узяло на себе зобов'язання вжити заходів щодо продовження погашення заборгованості кредиторів банку за рахунок отриманих активів. За умовами Договору № 31-Л ТОВ "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" має право володіти, користуватися і розпоряджатися Активами відповідно до законодавства України та цього Договору та бути процесуальним правонаступником ТОВ "Український промисловий банк" в справах, однією із сторін (учасників) яких є останній, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є ТОВ "Український промисловий банк".

Судом в судовому засіданні 26.11.2013 р. було здійснено огляд оригіналів: договору № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. та додатку № 1 до цього договору, акту приймання-передачі кредитних справ та матеріалів претензійно-позовної роботи за кредитними договорами з позичальниками ТОВ "Укрпромбанк" від 30.09.2013 р.

Первісний стягувач був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання про залучення до участі у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення № 13605271 від 02.12.2013 року, але повноважного представника в судове засідання 10.12.2013 року не направив.

Ухвала суду від 26.11.2013 року, направлена боржнику-1 (фізична особа-підприємець ОСОБА_1) за адресою зазначеною заявником в клопотанні, повернулась до суду з відміткою "за даною адресою даний адресат не проживає".

Ухвала суду від 26.11.2013 року, направлена боржнику-2 (ПП "Алюмпласт сервіс") за адресою зазначеною заявником в клопотанні, повернулась до суду з відміткою "виїхали".

Представник Національного банку України в судовому засіданні 10.12.2013 року надав письмове клопотання про відмову здійснення технічної фіксації судового процесу, яке задоволено судом.

Заявник повноважного представника в судове засідання не направив.

Від заявника надійшла заява про розгляд справи без участі представника ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» та про залучення додаткових документів до справи, яка задоволена судом, оскільки це є процесуальним правом сторони.

В наданих суду поясненнях заявник вказує на те, що відповідно до договору № 31-Л від 05.09.2013р. ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» має право бути процесуальним правонаступником ТОВ « Укрпромбанк» в справах, однією із сторін (учасників) яких є ТОВ « Укрпромбанк», а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) є ТОВ «Укрпромбанк»; доказами передачі активів ТОВ «Укрпромбанк» до ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» є безпосередньо договір від 05.09.2013р., на виконання умов якого сторонами підписані акт приймання - передавання в управління непроданих активів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.10.2013р. та акт приймання передачі кредитних справ та матеріалів претензійної роботи за кредитними договорами з позичальниками від 30.09.2013р.; розбіжність у сумі заборгованості визначеної в рішенні суду (287262,93 грн.) та акті приймання - передавання від 01.10.2013р. (215851,54 грн.) пояснюється тим, що в рішенні суду містяться штрафні санкції всього 71410 грн.85 коп., які не ввійшли до суми балансової вартості активів банку; оскільки до ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» передано активи та право вимоги до ПП «Алюмпласт сервіс» за кредитним договором № 101/КВ - 05, яким передбачено право нараховувати відсотки та штрафні санкції, а у випадку їх не погашення стягувати у примусовому порядку.

Від стягувача - ТОВ « Укрпромбанк» також надійшли письмові пояснення, в яких він не заперечує проти того, що ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» є правонаступником ТОВ «Укрпромбанк» у справі № 12/45 ( 2009).

Інших заяв та клопотань від сторін не надходило.

Розглянувши подані матеріали, суд доходить висновку, що клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" про залучення його до участі у справі №12/45 як правонаступника позивача - товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" та заміну сторони у виконавчому провадженні центрального відділу Державної виконавчої служби Чернігівського МУЮ ГУЮ у Чернігівській області ВП №32161638 з товариства з обмеженою відповідальністю „Укрпромбанк" на товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 4А), відповідно до Договору №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 року задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Рішенням господарського суду Чернігівської області від 03.03.2009 р. по справі № 12/45 (2009) позовні вимоги було задоволено частково; стягнуто в солідарному порядку з приватного підприємства „Алюмпласт сервіс" (пр-т Миру, 68, к. 210, м. Чернігів, 14005) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (бульвар Л.Українки, 26, м. Київ) 238 000 грн. заборгованості по кредиту, 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, 29093 грн. 12 коп. пені за прострочку повернення кредиту, 1385 грн. 86 коп. пені за прострочку сплати відсотків, 2883 грн. 31 коп. держмита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, у зв'язку з невиконанням відповідачем-2 взятих на себе зобов'язань за кредитним договором № 101/КВ-05 на відкриття відновлювальної кредитної лінії (мультивалютна кредитна лінія) від 12.07.2005 року.

16.03.2009 року на примусове виконання рішення господарського суду від 03.03.2009 року, господарським судом Чернігівської області було видано наказ по справі № 12/45 (2009) про стягнення в солідарному порядку з приватного підприємства „Алюмпласт сервіс" (пр-т Миру, 68, к. 210, м. Чернігів, 14005) та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" (бульвар Л.Українки, 26, м. Київ) 238 000 грн. заборгованості по кредиту, 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, 29093 грн. 12 коп. пені за прострочку повернення кредиту, 1385 грн. 86 коп. пені за прострочку сплати відсотків, 2883 грн. 31 коп. держмита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

16.04.2012р. державним виконавцем Центрального відділу Державної виконавчої служби Чернігівського міського управління юстиції було відкрито виконавче провадження ВП № 32161638 щодо виконання наказу господарського суду Чернігівської області від 16.03.2009 року по справі № 12/45 (2009) про стягнення в солідарному порядку з ПП „Алюмпласт сервіс" та ФОП ОСОБА_1 на користь ТОВ "Укрпромбанк" 238 000 грн. заборгованості по кредиту, 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, 29093 грн. 12 коп. пені за прострочку повернення кредиту, 1385 грн. 86 коп. пені за прострочку сплати відсотків, 2883 грн. 31 коп. держмита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу.

Доказів, які підтверджують стан виконання на даний час наказу господарського суду Чернігівської області від 16.03.2009 року по справі № 12/45 (2009) ні заявник, ні сторони суду не надали, про причину невиконання вимог суду щодо надання вказаних відомостей суд не повідомили.

Відповідно до ст. 25 Господарського процесуального кодексу України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої особи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її правонаступником господарський суд виносить ухвалу.

Абзацем 3 п.1.4. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011р. № 18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції» визначено, що статтею 25 Господарського процесуального кодексу України передбачено процесуальне правонаступництво у зв'язку не лише зі смертю (оголошенням померлою) фізичної особи та реорганізацією суб'єкта господарювання, а й в інших передбачених законом випадках, у тому числі заміни кредитора або боржника у зобов'язанні (статті відповідно 512 і 520 Цивільного кодексу України). У разі заміни кредитора в зобов'язанні не в повному обсязі (у подільному зобов'язанні; в разі передачі новому кредитору права на стягнення неустойки окремо від передачі прав вимоги за основним зобов'язанням тощо) новий кредитор є правонаступником первісного кредитора лише в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу відповідних прав якщо інше не встановлено договором або за законом (стаття 514 Цивільного кодексу України); при цьому якщо правонаступником заявляються відповідні вимоги, то вважається, що позов подано кількома позивачами (стаття 23 ГПК). Процесуальне правонаступництво допускається на будь-якій стадії судового процесу і здійснюється господарським судом без виклику сторін у справі, якщо їх явка не зумовлена необхідністю з'ясування судом тих чи інших обставин.

Статтею 512 Цивільного кодексу України визначено, що кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: 1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); 2) правонаступництва; 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); 4) виконання обов'язку боржника третьою особою. Кредитор у зобов'язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом. Кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 514 Цивільного кодексу України, до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 1029 Цивільного кодексу України за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача). Договір управління майном може засвідчувати виникнення в управителя права довірчої власності на отримане в управління майно.

05.09.2013 року між товариством з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк" (установник управління), товариством з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" (управитель) та Національним банком України укладено договір №31-Л про передавання в управління непроданих активів, відповідно до умов якого установник управління взяв на себе зобов'язання передати в управління управителеві активи, наявні на балансі установника управління на дату укладання цього договору, а управитель зобов'язується прийняти в управління активи та вживати всіх необхідних заходів для задоволення вимог кредиторів установника управління за рахунок активів. Перелік активів наведено в додатку 1 до цього договору. Вигодонабувачами за договором є кредитори установника управління, які на дату підписання договору внесені до переліку (реєстру) вимог кредиторів установника управління та кредитори, вимоги яких виникли під час здійснення ліквідаційної процедури установника управління та розрахунки з якими не проведені (п.1.1.).

Управитель є довірчим власником отриманих в управління активів. До управителя не переходить право власності на активи (п.1.2.).

Відповідно до п.3.1. договору №31-Л від 05.09.2013 р., передавання активів від установника управління управителю здійснюється за актом про приймання-передавання, у якому зазначаються назва боржника, вид активу, його балансова вартість, вартість відповідно до виконавчих документів та за результатами незалежної оцінки, якщо така визначалася, перелік документів, які підтверджують право власності на активи, є підставою для стягнення коштів (договори, векселі тощо), свідчать про проведену установником управління претензійно-позовну роботу.

Пунктом 2.4. договору №31-Л від 05.09.2013 р. сторонами визначено, що управитель -товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" має право володіти, користуватись і розпоряджатися активами відповідно до законодавства України та цього договору; бути процесуальним правонаступником установника управління в справах, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Установник управління (товариство з обмеженою відповідальністю „Український промисловий банк").

Відповідно до п. 9.1. договору №31-Л від 05.09.2013 р., даний договір вважається укладеним з моменту підписання і діє протягом 3 років.

Додатки до договору є його невід'ємною частиною (п. 10.5. договору №31-Л від 05.09.2013 р.).

Як вбачається з наданого заявником акту приймання-передавання в управління непроданих активів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.10.2013 р., складеного на виконання договору про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 року (укладеного за участю Національного банку України), товариством з обмеженою відповідальністю «Укрпромбанк» (установник управління) передано та прийнято товариством з обмеженою відповідальністю «ІК «ІФГ Капітал» (управитель) активи, наявні на балансі Установника управителя, зокрема права вимоги до „Алюмпласт Сервіс" ПП, згідно кредитного договору №101/КВ-05, код ЄДРПОУ 32284855, балансова вартість активу 215851,54 грн.; активи передаються на підставі окремого двостороннього акту.

Акт приймання-передавання в управління непроданих активів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.10.2013 р. підписаний двома сторонами, а саме: ТОВ «Укрпромбанк» (установник управління), в особі ліквідатора Раєвського К.Є, який діє на підставі постанови правління Національного банку України від 21.01.2010 №19 та ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» (управитель), в особі директора Шарапанюка О.Є., який діє на підставі статуту.

Оскільки договір № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. є трьохстороннім договором та відповідно до п.10.5. вказаного договору, додатки до договору є його невід»ємною частиною, то і акт приймання-передавання в управління непроданих активів ТОВ «Укрпромбанк» від 01.10.2013 р. повинен бути підписаний усіма трьома сторонами договору.

Частиною 1 ст. 1030 Цивільного кодексу України визначено, що предметом договору управління майном можуть бути підприємство як єдиний майновий комплекс, нерухома річ, цінні папери, майнові права та інше майно. Не можуть бути предметом договору управління майном грошові кошти, крім випадків, коли право здійснювати управління грошовими коштами прямо встановлено законом (ч.2 ст. 1030 Цивільного кодексу України).

Як слідує з договору № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. предметом договору є активи, наявні на балансі Установника управителя на дату укладення цього договору, зокрема, вид активу: права вимоги до „Алюмпласт Сервіс" ПП, згідно кредитного договору №101/КВ-05, код ЄДРПОУ 32284855, балансова вартість активу 215851,54 грн.

Проте, згідно рішення господарського суду Чернігівської області у справі №12/45 (2009) від 03.03.2009 року, господарським судом Чернігівської області було стягнуто в солідарному порядку з приватного підприємства „Алюмпласт сервіс", як позичальника та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, як поручителя на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Український промисловий банк" 238 000 грн. заборгованості по кредиту, 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, 29093 грн. 12 коп. пені за прострочку повернення кредиту, 1385 грн. 86 коп. пені за прострочку сплати відсотків, 2883 грн. 31 коп. держмита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу. Загальна сума боргу 288 330,52 грн. (без держмита та ІТЗ), та з урахуванням держмитом та ІТЗ - 291331,83 грн.

За таких суд доходить висновку, що існує розбіжність між сумами, а саме: балансовою вартості переданого заявнику активу в розмірі 215851,54 грн. по договору № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. та стягнутою заборгованістю в розмірі 291331,83 грн. згідно рішення господарського суду №12/45 (2009) від 03.03.2009 року, яка включає в себе 238 000 грн. заборгованості по кредиту, 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, 29093 грн. 12 коп. пені за прострочку повернення кредиту, 1385 грн. 86 коп. пені за прострочку сплати відсотків, 2883 грн. 31 коп. держмита та 118 грн. витрат за інформаційно - технічне забезпечення судового процесу, а тому не можна зробити беззаперечного висновку про те, що включає в себе вартість переданих заявнику в управління активів в сумі 215851,54 грн. (чи це часткова сума кредиту, чи в неї включені відсотки, штрафні санкції і т.д.).

Посилання заявника на те, що розбіжності у сумі заборгованості визначеної в рішенні суду (287262,93 грн.) та акті приймання - передавання від 01.10.2013р. (215851,54 грн.) пояснюється тим, що в рішенні суду містяться штрафні санкції всього 71410 грн.85 коп., які не ввійшли до суми балансової вартості активів банку, а оскільки до ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» передано активи та право вимоги до ПП «Алюмпласт сервіс» за кредитним договором № 101/КВ - 05, яким передбачено право нараховувати відсотки та штрафні санкції, а у випадку їх не погашення стягувати у примусовому порядку, судом до уваги не може бути прийнято, оскільки невідомо яким чином заявник визначив заборгованість по судовому рішенню у розмірі 287262,93 грн.

Судовим рішенням було стягнуто лише основної заборгованості по кредиту 238000 грн. та 19 851,54 грн. заборгованості по відсотках, що разом в сумі (257851,54 грн.) значно перевищує вартість переданих в управління заявнику активів (215851,54 грн.). Також за договором № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. заявнику передано активи в управління, а не передано право вимоги до ПП «Алюмпласт сервіс».

Рішенням господарського суду Чернігівської області у справі №12/45 (2009) від 03.03.2009 року було стягнуто заборгованість в солідарному порядку з приватного підприємства „Алюмпласт сервіс", як позичальника по кредитному договору № 101/КВ-05 від 12.07.2005р. та фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, як поручителя по договору поруки № 101 /Zпор-08 від 25.04.2008р., а умовами договору № 31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013 р. не передбачено передачу в управління заявника активів згідно договору поруки № 101 /Zпор-08 від 25.04.2008р.

У разі заміни кредитора у зобов'язанні у спосіб, передбачений статтею 512 Цивільного кодексу України, «старий кредитор» остаточно (безстроково) втрачає всі свої права у зобов'язанні, а до «нового кредитора» ці права переходять також без застережень у часі.

Відповідно ж до приписів 1029 Цивільного кодексу України, за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).

Тобто в цьому разі «старий кредитор» лише на певний період часу (термін дії договору управління майном) передає «новому кредитору» свої права у зобов'язанні, а після спливу цього часу ці передані права «повертаються» до «старого кредитора».

Пунктом 9.1. договору №31-Л від 05.09.2013 р. сторони визначили, що цей договір уважається укладеним з моменту підписання і діє протягом 3 років.

Згідно п. 1.2 договору №31-Л від 05.09.2013 р. до управителя (ТОВ "ІК "ІФГ Капітал") не переходить право власності на Активи.

Нормами чинного законодавства, які регулюють правовідносини щодо управління майном, не передбачено, що у разі укладення договору управління майно, відбувається заміна особи у правовідносинах.

Таким чином, за договором №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013р., не відбулося заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, оскільки до товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" не перейшло право власності на Активи.

Разом з тим, слід зазначити, що заявник, товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал", не позбавлений цивільної можливості виконувати договір №31-Л про передавання в управління непроданих активів від 05.09.2013р., не будучи залученим у справі у якості правонаступника.

Твердження заявника про те, що відповідно до п. 2.4 договору № 31-Л від 05.09.2013р. ТОВ «ІК «ІФГ Капітал» має право бути процесуальним правонаступником ТОВ « Укрпромбанк» в справах, однією із сторін ( учасників ) яких є ТОВ « Укрпромбанк», а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) є ТОВ «Укрпромбанк», судом до уваги також не приймається., оскільки ні цивільним законодавством України, ні Господарським процесуальним кодексом України не передбачено здійснення процесуального правонаступництва лише на підставі угоди сторін.

Заявник також просить суд замінити сторону у виконавчому провадженні №32161638 центрального відділу Державної виконавчої служби Чернігівського МУЮ ГУЮ у Чернігівській області з товариства з обмеженою відповідальністю „Укрпромбанк" на товариство з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" (04050, м. Київ, вул. Дегтярівська, 4А)

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про виконавче провадження» виконавче провадження - завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього закону підлягають примусовому виконанню.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про виконавче провадження» примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

Згідно з ч. 1 ст. 7 Закону України «Про виконавче провадження» учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторін, прокурор, експерти, спеціалісти, перекладачі, суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання.

Сторонами у виконавчому провадженні, відповідно до ст. 8 Закону України «Про виконавче провадження», є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом.

Частиною 5 ст. 8 Закону України „Про виконавче провадження" передбачено, що у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, обов'язкові тією мірою, якою вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Підставою для заміни сторони виконавчого провадження, тобто процесуального правонаступництва, є наступництво у матеріальних правовідносинах, у наслідок якого відбувається вибуття сторони зі спірних або встановлених судом правовідносин і переходу до іншої особи прав і обов'язків вибулої сторони в цих правовідносинах.

Умови та порядок виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), що відповідно до Закону, інших нормативно-правових актів підлягають примусовому виконанню в разі невиконання їх у добровільному порядку визначаються Інструкцією про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 р.

Так, у відповідності до п. 2.1.3. Інструкції про проведення виконавчих дій, затвердженою наказом Міністерства юстиції України № 74/5 від 15.12.1999 р. у разі вибуття однієї із сторін державний виконавець з власної ініціативи або за заявою сторони, а також сама заінтересована сторона мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Державний виконавець на підставі рішення суду виносить постанову про заміну сторони її правонаступником, визначеним відповідно до чинного законодавства.

З урахуванням вищевикладеного, суд доходить висновку, що в розумінні ст. 25 Господарського процесуального кодексу України в даному випадку не відбулася заміна кредитора в зобов'язанні, та що ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» не є правонаступником ТОВ «Український промисловий банк» у цій справі та відповідно і у виконавчому провадженні, а тому суд не знаходить достатньо правових підстав для задоволення клопотання ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал».

Керуючись ст.ст. 2, 7, ч. 5 ст. 8 Закону України „Про виконавче провадження", ст. ст. 25, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. У задоволенні клопотання товариства з обмеженою відповідальністю "ІК "ІФГ Капітал" про залучення до участі у справі правонаступника позивача та заміну сторони у виконавчому провадженні відмовити.

2. Дану ухвалу направити сторонам.

Суддя Л.М. Лавриненко

Попередній документ : 35937692
Наступний документ : 35939414